Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Allianz cestovní pojištění do ČR

 • Pojištění je platné od okamžiku připsání platby pojistného na bankovní účet Top-Pojištění.cz. Pokud je datum počátku pojištění shodné s datem splatnosti pojistného, rozumí se zaplacením pojistného již podání platebního příkazu z účtu pojistníka na účet Top-Pojištění.cz.

Pojištění lze sjednat:

 • pro krátkodobé i dlouhodobé cesty po České republice;
 • pro turistické cesty;
 • pro rekreační, zimní a rizikové sporty.

Pojištění nelze sjednat:

 • pro pracovní cesty;
 • při provozování rizikových sportů pro osoby nad 70 let;
 • při provozování profesionálního sportu;
 • při účasti na organizovaných soutěžích.

Základní varianty pojištění:

 • OPTIMAL: úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu, rekreační sporty a zimní sporty;
 • OPTIMAL – SPORT: úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu, rekreační sporty, zimní sporty a rizikové sporty.

Maximální limity pojistného plnění na osobu a pojistnou událost:

Rozsah pojištění OPTIMAL OPTIMAL – SPORT
 Úrazové pojištění
smrt následkem úrazem 200.000 Kč 200.000 Kč
trvalé následky úrazu 400.000 Kč 400.000 Kč
denní odškodné při úrazu (léčení delší než 8 dnů) 100 Kč / den 100 Kč / den
 Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu
odpovědnost – zdraví 10.000.000 Kč 10.000.000 Kč
odpovědnost – majetek 5.000.000 Kč 5.000.000 Kč
spoluúčast na pojistnou událost 5.000 Kč 5.000 Kč
 Pojištění zavazadel
celkový limit 20.000 Kč 20.000 Kč
limit na věc 10.000 Kč 10.000 Kč
limit na cennosti 10.000 Kč 10.000 Kč
limit na jednu cennost 5.000 Kč 5.000 Kč
limit na škody vloupáním do vozidla 10.000 Kč 10.000 Kč
limit na jednu odcizenou věc z vozidla 5.000 Kč 5.000 Kč
limit na pronájem náhradního sportovního vybavení 1.000 Kč / hod, max. 5.000 Kč 1.000 Kč / hod, max. 5.000 Kč
 Rekreační sporty ano ano
 Zimní sporty ano ano
 Rizikové sporty ne ano

Připojištění:

Připojištění stornovacích poplatků

 • lze připojistit k oběma produktům;
 • maximálně 250.000 Kč na smlouvu;
 • spoluúčast 20 %.

Pokud byste museli vy nebo váš spolucestující plánovanou cestu zrušit, proplatíme vám stornovací poplatky inkasované zprostředkovatelem cestovní služby, jestliže ke zrušení cesty došlo z důvodu:

 • akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí pojištěného nebo jeho osoby blízké, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní podle ošetřujícího lékaře pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu cestovní službu čerpat;
 • akutního onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího nebo jeho osoby blízké, pokud by pojištěný musel nastoupit cestovní službu sám;
 • úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému dojde za trvání pojištění, nejdříve však 60 dní před nástupem cesty;
 • značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklá v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný nebo spolucestující doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu;
 • podání žádosti o rozvod ze strany manželů nebo návrhu na zrušení registrovaného partnerství ze strany registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě;
 • zmeškání odjezdu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu:
  • dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž pojištěný cestoval na místo určené k odjezdu;
  • zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky;
  • živelní události, která poškodila přepravní prostředek nebo nastala na trase dopravy a znemožnila tak pokračovat v cestě;
 • obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru pojištěného ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn.

Připojištění lze sjednat nejpozději následující pracovní den po zaplacení první zálohy nebo celkové úhrady za cestovní službu (cestu, letenku apod.). Pojištění se nevztahuje na nemoci existující již při uzavření pojistné smlouvy.

Definice sportů:

Rekreační a zimní sporty (vždy automaticky pojištěny)

Aerobic, aerotrim, airsoft, akrobatický rock and roll, aquaaerobic, atletika včetně skoku o tyči a víceboje, badminton, balet, baseball, basketbal, běh, běh na lyžích po vyznačených trasách, biatlon, bikros, boby a sáňky na sněhu, boccia, bouldering, bowling, bridge, bruslení na ledě, bublík, buggykiting, bumerang, bungee running, bungee trampolin, capoiera, curling, cyklistika, cykloturistika, cyklokros, cyklotrial, dragboat – dračí lodě, pádlování, duatlon, fitness a bodybulding, florbal, fly fox, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, gymnastika – moderní, sportovní, hasičský sport + cvičení záchranných sborů, házená, historický šerm (bojový), hokejbal, horské kolo (ne sjezd), cheerleaders - roztleskávačky, in-line bruslení, jízda na „U“ rampě (in-line,skateboard, lyže, snowboard), jízda na banánu, jízda na koni s výjimkou dostihů, jízda na slonovi, velbloudovi, jízda na vodním šlapadle, jóga a cvičení pro zdraví, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW1, WW2, karetní a jiné stolní společenské hry, šachy, kickbox - aerobic, kiting (kiteboarding, kitesurfing, snowkiting, powerkiting, landkiting. buggykiting apod.), koloběh, kolová, korfbal, krasojízda, kriket, kulečník, billiard, kulturistika, kuželky, kvadriatlon, lakros, lanové překážky do 10 m, lední hokej, pozemní hokej, lezení na umělé stěně, lov / hon sportovní (srna, jelen, koroptev apod.), lukostřelba, lyžování, monoski po vyznačených trasách, metaná, mountainboarding na vyznačených trasách, při soutěžích, nohejbal, orientační běh, paintball, parasailing, petanque, plavání, plážový volejbal, poledance, potápění s použitím dýchacího přístroje do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, psí, koňské spřežení, radiový orientační běh, rope jumping, rybolov ze břehu, člunu, safari, sálová kopaná, segway, segway snow, showdown, skákací boty – power boot, skateboarding, skiatlon, skiboby, slalom na lyžích, sledge hokej, snowboarding, snowtrampoline, snowtubbing, snowrafting – na vyznačených trasách, softbal, spinning, sportovní modelářství, sportovní rybaření, rybaření ze člunu, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), squash, stolní fotbal, stolní hokej, tenis, streetball, synchronizované plavání, skoky do vody (hloubka bazénu 5 a více metrů), šerm sportovní (klasický), šipky, šnorchlováni, tanec společenský, tenis, tchaj-ťi, tchoukball, trampolína, mini trampolína, treking, triatlon, turistika nebo treking na značených cestách v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 1UIAA bez použití horolezeckých pomůcek a/ nebo pohyb v nadmořské výšce 3.000 m n.m, veslování, via ferrata stupně obtížnosti A, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, wakeboarding, wallyball, windsurfing, surfing, zorbing – na vyznačených trasách, železný muž, ironman, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo) a sporty obdobné rizikovosti

Rizikové sporty (pojistitelné s přirážkou)

Aikido, judo, karate, teakwondo, kickbox a další bojová umění a sporty, akrobatické lyžování a snowboarding, americký fotbal, box, řeckořímský zápas a jiné zápasení, wrestling, jachting – pobřežní plavba, mořská plavba, jízda na vodním/sněžném skútru / pobřežní jízda na motorovém člunu, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW3, WW4, kayak v severním ledovém oceánu (seakayaking), koňské dostihy, krasobruslení, lanové překážky nad 10 m, longboarding, lov / hon sportovní (sob, los, vlk, medvěd apod.), minibike, moguls, motokáry závodní, minikáry, pětiboj moderní, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 40 metrů, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, rugby, podvodní rugby, rychlobruslení (na ledě, in-line) silový trojboj, sjezd na horských kolech, skikros, skok na gumovém laně (bungee jumping), snowbungeekayaking, snowbungeerafting, streetluge, turistika nebo treking na značených cestách v terénu se stupněm obtížnosti max. 3UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské výšce od 3 000 m n.m. do 5 000 m n.m, via ferrata stupně obtížnosti B a C, vzpírání a sporty obdobné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění)

Kromě níže uvedených sportů je nepojistitelné i provozování jakéhokoliv profesionálního sportu (sportovní činnost, která je prováděna za úplatu na základě smlouvy se sportovní organizací nebo která je převážným zdrojem příjmů sportovce). Aerial skiing, alpinismus, base jump, boby a saně (sportovní) v koridorech, boby a saně na ledové dráze, canyoning, cave diving (jeskynní potápění), další motoristické sporty, dragster, formule 3000, fourcross, freediving, freeride, freestyle, freeskying, heliskiing, high jump = cliffdiving, horolezectví, jachting – oceánská plavba, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW5, WW6, kaskadérství, artisti, policie, vojsko, záchranný sbor aj., krotitelství, letecké sporty (závěsné létání, letecká akrobacie), lezení po ledopádech, icebreaker (lezení v ledu po umělé stěně), lov exotické zvěře, lyžování a snowboarding mimo místa určena k provozování těchto sportů, motokros, mountboarding mimo vyznačené trasy, paragliding a závěsné létání (rogalo), parašutismus, skoky padákem, tandemobvý seskok (air tandem jumps), plochá dráha, potápění pod ledem, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou nad 40 metrů, potápění se žraloky, severská kombinace, skeleton, skialpinismus, skiextrém, skitouring, skoky a lety na lyžích, snowboardu, skútskating, sky surfing, sněžný skútr – sjezd, speleologie, sportování v extrémních podmínkách a terénech, sporty spojené s užíváním motorového dopravního prostředku, swing jumping, turistika nebo treking se stupněm obtížnosti vyšším než 3UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské výšce nad 5 000 m n.m, via ferrata stupně obtížnosti D a E, výpravy nebo expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami nebo rozsáhlých neobydlených oblastí (poušť, otevřené moře, polární oblasti apod.) a sporty obdobné rizikovosti.

Pojistné podmínky: