222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká podnikatelská pojišťovna: komplexní pojištění vozidel

Komplexní pojištění vozidla se skládá z povinného ručení a havarijního pojištění s možností výběru doplňkových pojištění jako je např. pojištění skel vozidla, zavazadel nebo nadstandardní asistenční služby.

Varianty povinného ručení

Limity pojistného plnění
Pojistná rizika SPOROPOV SUPERPOV
Škoda na majetku 35 mil. Kč 111 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 35 mil. Kč 111 mil. Kč
Úrazové pojištění – smrt/trvalé následky X 200 tis. Kč/300 tis. Kč
Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg X ANO
První pojistná událost bez vlivu na bonus v ČPP X ANO
Vybraná doplňková pojištění za zvýhodněnou cenu
X ANO
Asistenční služba Asistence SPORO v ČR Asistence SUPER v ČR i Evropě

Rozsah krytí havarijního pojištění

Havarijní pojištění je možné sjednat ve dvou variantách:
Živel Živel
Odcizení Odcizení
Vandalismus Vandalismus
Havárie

Spoluúčast si pak můžete zvolit ze 4 možností:

 • 3 % minimálně 3.000 Kč
 • 5 % minimálně 5.000 Kč
 • 10 % minimálně 10.000 Kč
 • 15 % (minimálně 15.000 Kč

Pojištění obsahuje základní asistenci zdarma – ta se vztahuje na případ dopravní nehody nebo poruchy vozidla a zahrnuje příjezd asistenční služby, vyproštění vozidla, opravu na místě a odtah vozidla.

Asistenční služby ZDARMA

Asistence Speciál
  ČR Zahraničí

Příjezd asist. služby

Oprava na místě

Vyproštění vozidla

Odtah vozidla

2.500 Kč 5.000 Kč

Informace k dalším asistenčním službám lze získat na tel. lince GLOBAL ASSISTANCE, a.s., + 420 1220.

Vznikne-li nárok na více asistenčních služeb nebo na některou vícekrát, pak se limity asistenčních služeb sčítají.

ZDARMA pomoc operátora v tlumočení (s policistou, asistenční službou, opravnou, hotelovým personálem, jiným úřadem – pokud je tento kontakt důsledkem nehody či
poruchy pojištěného vozidla), pomoc při vyhledání hotelu, opravny, nádraží, letiště, taxi, spoje v jízdním či letovém řádu.

Havarijní pojištění – doplňková pojištění:

Asistenční služby PLUS (A+)

Rozsah asistenčních služeb PLUS

Rozsah asistenčních služeb při poruše a nehodě

 

Asistence Plus (A+)

Asistence CAR Plus(A CAR +)
do 3.500 Kg včetně nad 3.500 kg do 3.500 Kg včetně
ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí
 • příjezd asistenční služby. odtah vozidla
6.000 Kč

 

22.000 Kč

 

8.000 Kč

 

32.000 Kč

 

18.000 Kč

 

66.000 Kč

 

 • oprava na místě
 • vyproštění vozidla
bez limitu
odtah vozidla do nejbližší autorizované opravny ne ne ne ne bez limitu
ubytování v nouzi (max. 2 noci) 1.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 1.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 4.000 Kč / os. / noc
úschovna nepojízdného vozidla (max. 2 dny) 500 Kč / den 500 Kč / den 750 Kč / den 2.000 Kč / den 1.000 Kč / den 1.000 Kč / den
úhrada nákladů na cestu do místa bydliště ano ano ano ano ano ano

Roční pojistné

Roční pojistné – Pojištění Asistence Plus
Varianta

produktu

Hmotnost vozidla
do 2,8 t do 3,5 t
1 násobek 500 Kč 600 Kč
2 násobek 1.000 Kč 1.200 Kč
CAR+ 1.500 Kč 1.800 Kč

Limity asistenční služby A+ se sčítají s limity asistenčních služeb Sporo, Speciál či Super.

Územní platnost Evropa dle ZPPVOZ 1/15.

Pojištění skel vozidla

  Limit pojistného plnění SPOROPOV SUPERPOV
5.000 Kč 750 Kč 600 Kč
8.000 Kč 1.200 Kč 960 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč  1.200 Kč
12.000 Kč 1.800 Kč 1.440 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč 1.800 Kč
18.000 Kč 2.700 Kč 2.160 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč 2.400 Kč
25.000 Kč 3.450 Kč 3.450 Kč
30.000 Kč 4.140 Kč  4.140 Kč
40.000 Kč 5.520 Kč 5.520 Kč
 • Pojištění skel se vztahuje na všechna výhledová skla vozidla kromě panoramatických střech a střešních oken. U autobusů a trolejbusů se pojištění vztahuje pouze na čelní sklo.
 • Pojištění kryje rizika havárie, živelní události, odcizení a vandalismus.
 • Limit pojistného plnění je na jednu pojistnou událost.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Limit pojistného plnění SPOROPOV
SUPERPOV
Roční pojistné za sedadlo

Roční pojistné za sedadlo

1 násobek 120 Kč 100 Kč
2 násobek 240 Kč 200 Kč
3 násobek 360 Kč 300 Kč
4 násobek 480 Kč 400 Kč
 • Úrazem se v tomto případě rozumí úraz, který byl způsoben v důsledku nehody nebo havárie vozidla osobám přepravovaným pojištěným vozidlem v prostoru určeném pro přepravu osob.
 • Nelze sjednat pro motorky, tříkolky, čtyřkolky a vozidla, která mají v TP uvedena místa k stání.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.

Pojistná nebezpečí a základní limity plnění (1 násobek):

 • pro případ smrti způsobené úrazem 100.000 Kč;
 • pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150.000 Kč;
 • denní odškodné za dobu léčení úrazu 100,- Kč;
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 100,- Kč.

Pojištění zavazadel ve vozidle

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla, věci osobní potřeby, sportovní potřeby (např. tenisové i squashové rakety, golfové nebo rybářské vybavení, kolečkové brusle, lyžařské boty apod.) a kočárky dopravované v pojištěném vozidle nebo umístěné v uzamčeném střešním boxu či pod sedadlem nebo přídavném boxu v případě motocyklu za podmínek uvedených v DPPHAV.

Pojistná rizika:

 • MINIZAV - havárie, ztráta, živelní událost
 • MAXIZAV - havárie, ztráta, živelní událost, odcizení, vandalismus
Limit pojistného plnění název SPOROPOV
SUPERPOV
10.000 Kč MAXIZAV 655 Kč 524 Kč
30.000 Kč MAXIZAV 1.855 Kč 1.484 Kč
10.000 Kč MINIZAV 96 Kč 77 Kč
30.000 Kč MINIZAV 288 Kč 230 Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %. Limit pojistného plnění je na 1 pojistnou událost.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

 • Předmětem pojištění je úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla do 3.500 kg (sjednávat lze pouze pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg):

–  po dobu opravy vozidla v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu;
–  v případě odcizení vozidla do uplynutí 14 dnů od oznámení odcizení vozidla policií, max. však do doby vrácení nalezeného vozidla, je-li nalezeno dříve;
–  v případě vzniku úplné škody na vozidle v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu do uplynutí 14 dnů od vzniku této škody.

 • Uvedené pojištění je bez spoluúčasti.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie
Limit pojistného plnění
SPOROPOV
SUPERPOV
3.000 Kč 390 Kč 300 Kč
7.000 Kč 910 Kč 700 Kč
10.000 Kč 1.300 Kč 1.000 Kč
15.000 Kč 1.950 Kč 1.500 Kč

Prohlídka vozidla:

Pro platnost havarijního pojištění je nutné zajistit prohlídku vozidla. Prohlídku vozidla vykonává společnost Global Expert. Kontakty a termíny jsou součástí pojistné smlouvy. Povinnost prohlídky se nevztahuje nová vozidla – roky výroby je totožný s rokem počátku pojištění, jedná se o prvního majitele a vůz byl zakoupen v autosalonu.

Pojistné podmínky: