Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

AXA Assistance

INTER PARTNER ASSISTANCE

Cestovní pojištění (ČR)

Od kdy pojištění platí?

Pojištění je platné od okamžiku zadání neodvolatelného příkazu k úhradě pojistného na bankovní účet Top-Pojištění.cz, nejdříve však po 4 hodinách od okamžiku provedení úhrady.

Pojištění lze sjednat pro

 • Cíl cesty = Svět včetně České republiky
 • Typ cesty
  • Turistická
  • Pracovní administrativní (bez příplatku)
 • Subjekt
  • Fyzická osoba
  • Podnikatel (OSVČ)
  • Právnická osoba
 • Sporty
  • Rekreační (automaticky kryté v základní ceně)
  • Zimní (automaticky kryté v základní ceně)
  • Rizikové
 • Volitelná připojištění

Základní omezení pro sjednání pojištění

 • Max. počet osob na smlouvu = 20.
 • Nelze pojistit manuální služební cestu.
 • Nelze pojistit extrémní sporty a organizované soutěže.

Hlavní přehled pojistného plnění

Předmět pojištění / Produkt START KOMPLEX
Pojištěni asistenčních služeb ANO ANO
Úrazové pojištění ANO ANO
   Smrt úrazem 200.000 500.000
   Trvalé následky úrazu 500.000 1.000.000
Pojištěni odpovědnosti ANO ANO
   Odpovědnost za škodu – zdraví 4.000.000 10.000.000
   Odpovědnost za škodu – majetek 2.000.000 5.000.000
   Odpovědnost – ušlý zisk 0 100.000
Pojištění zavazadel ANO ANO
   Zavazadla – celkový limit 30.000 60.000
   Zavazadla – limit na věc 15.000 30.000
Ostatní připojištění
   Pojištění autoasistence NE ANO
   Pojištění drink povolen ANO ANO
   Pojištění cykloasistence NE ANO
   Pojištění domácích mazlíčků NE ANO
   Pojištění právní ochrany NE ANO

Specifická volitelná připojištění

Autoasistence

Pojištění technické asistence vozidla (resp. autoasistence) se sjednává pro případ vzniku škodné události, která spočívá v poruše, havárii nebo repatriaci pojištěného vozidla při cestě do zahraničí. Předmětem pojištění technické asistence vozidla jsou prokazatelně vynaložené náklady i služby, které jsou spojené se zajištěním asistenčních služeb v důsledku pojistné události do limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Maximální stáří vozu je 15 let.

Pojištění storna cesty

Pojištění storna zájezdu nebo cesty je samostatným připojištěním, které kryje stornopoplatky cestovních kanceláří nebo jiných dopravců nebo ubytovacích zařízení. Pojištění storna zájezdu využijete v případě, že jste třeba nemocní, nebo máte zranění, které vám nedovolí odcestovat (přesné znění podmínek pro pojištění storna cesty naleznete v pojistných podmínkách). Riziko, že nebudete moci nastoupit v den odjezdu na svou vysněnou dovolenou, jednoduše existuje vždy. Pojištění storna zájezdu vám ale má ulehčit spoustu nervů i peněz, a proto je jeho sjednání tak výhodné. Maximální limit plnění je 100 tis. Kč. Spoluúčast je vždy ve výši 20 %.

Podmínky sjednání:

 • V době méně než 14 dní před plánovaným datem zahájení čerpání cestovní služby lze připojištění storna cesty sjednat nejpozději v den úhrady ceny cestovní služby.
 • V době více než 14 dní před plánovaným datem zahájení čerpání cestovní služby lze připojištění storna cesty sjednat kdykoliv ode dne úhrady ceny cestovní služby.
Pojištění Drink povolen

S tímto připojištěním se nemusíte bát dát si koktejl na pláži, svařák na sjezdovce nebo zkrátka jen pivo po večeři. Pokud ve smlouvě máte sjednáno pojištění drink povolen, vztahuje se škodové pojištění i na události, k nimž došlo v souvislosti s požitím alkoholu, kdy jste neprodleně po vzniku pojistné události, nejpozději však do 2 hodin od jejího vzniku, nadýchali nebo měli jinak naměřenou hodnotu alkoholu v krvi do 0,8 promile (odpovídá to zhruba čtyřem pivům nebo panákům). Uvedené rozšíření pojištění se však nevztahuje na situace, kdy jste porušili místní předpisy, které zakazují výkon určité činnosti pod vlivem alkoholu (např. zákaz řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu apod.).

Asistenční služby, nevíte si rady?

Pomoc 24 hodin denně v českém jazyce, včetně právního poradenství při nenadálých událostech krytých cestovním pojištěním. Tel.: +420 272 099 911

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4

Pojistné podmínky

Ostatní odkazy

 

/Aktualizováno k 25.5.2023/