Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

AXA cestovní pojištění ČR

 • Pojištění je platné od okamžiku zadání neodvolatelného příkazu k úhradě pojistného na bankovní účet Top-Pojištění.cz, nejdříve však po 4 hodinách od okamžiku provedení úhrady.

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty do 90 dnů;
 • pro cesty po České republice;
 • pro turistické cesty;
 • pro rekreační, zimní a rizikové sporty;
 • pro pojištění storna.

Pojištění nelze sjednat:

 • pro pracovní cesty;
 • při účasti na organizovaných soutěžích;
 • pro extrémní sporty.

Základní varianty pojištění:

 • Start – pojištění asistenčních služeb, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, drink povolen, rekreační a zimní sporty;
 • Komplex – pojištění asistenčních služeb, pojištění právní ochrany, pojištění zdravotních asistenčních služeb, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, pojištění domácích mazlíčků, pojištění drink povolen, pojištění autoasistence, pojištění cykloasistence, rekreační, zimní a rizikové sporty.

Limity pojistného plnění:

Rozsah pojištění Start Komplex
Pojištění asistenčních služeb
Turistické a informace a lifestyle asistence ano ano
Telefonická pomoc v nouzi ano ano
Pojištění právní ochrany  
Pojištění právní ochrany ne 50.000 Kč
Zdravotní asistenční služby
doprava z nemocnice po hospitalizaci ne 2.500 Kč
doprava k lékaři a zpět ne 2.500 Kč
dovoz nezbytných léčiv a potravin ne 2.500 Kč
doprava a pobyt zvířete ve zvířecím útulku / hotelu ne 2.500 Kč
Úrazové pojištění
smrt úrazem 200.000 Kč 500.000 Kč
trvalé následky úrazu 500.000 Kč 1.000.000 Kč
denní odškodné při hospitalizaci následkem úrazu (max. 30 dnů) ne 400 Kč / den
Pojištění odpovědnosti za škodu
Odpovědnost za nemajetkovou újmu na zdraví 4.000.000 Kč 10.000.000 Kč
Odpovědnost za škodu na věci 2.00.000 Kč 5.000.000 Kč
Odpovědnost – ušlý zisk ne 100.000 Kč
Odpovědnost na vypůjčeném sportovním vybavení - dílčí limit ne 30.000 Kč
Spoluúčast na nemajetkové újmě na zdraví či škodě na věci 5.000 Kč 2.500 Kč
Spoluúčast na vypůjčeném sportovním vybavení ne 10%
Pojištění zavazadel
pojištění zavazadel – celkový limit 30.000 Kč 60.000 Kč
pojištění zavazadel – limit na věc 15.000 Kč 30.000 Kč
elektronika, sportovní vybavení – dílčí limit ne 60.000 Kč
pojištění obchodního vybavení – dílčí limit ne 60.000 Kč
Pojištění domácích mazlíčků
Pojištění veterinární péče ne 10.000 Kč
Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené domácím zvířetem ne do limitu pojištění odpovědnosti
Pojištění rizikových sportů
Do limitů úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti ne ano
Pojištění Drink povolen
Do limitů úrazového pojištění ano ano
Pojištění autoasistence
Oprava vozidla na místě ne příjezd + 1 hodina práce
Odtah do nejbližšího servisu 2.500 Kč
 Pojištění cykloasistence
Oprava defektu na místě ne příjezd + 30 minut práce
Přeprava nepojízdného kola a pojištěného ne 1.500 Kč
 Pojištění rekreačních sportů ano ano
 Pojištění zimních sportů ano ano

 Připojištění:

Storno cesty

 • lze připojistit k oběma produktům;
 • reálné náklady do výše zaplacené částky, maximálně 100.000 Kč na smlouvu;
 • spoluúčast 20 %.

Pokud je plánované datum odjezdu na zájezd nebo službu cestovního ruchu 14 dní nebo méně ode dne sjednání zájezdu nebo služby cestovního ruchu, lze pojištění storna cesty sjednat pouze v den úhrady zájezdu nebo služby cestovního ruchu.

Asistenční služby:

Asistenční služba poskytuje pomoc 24 hodin denně v českém jazyce, včetně právního poradenství při nenadálých událostech krytých cestovním pojištěním:

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Tel.: +420 272 099 911

Pojistné podmínky: