Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

První pomoc

Dopravní nehoda je vždy velmi traumatizujícím a stresujícím zážitkem a to ne jen pro její přímé účastníky, ale i pro její svědky. Ovšem to, že v kritické chvíli jako svědek nehody dokážete zachovat chladnou hlavu a pokusíte se poskytnout zraněným první pomoc, může pro ně znamenat záchranu života. Často se hraje o vteřiny. Podívejte se, jak v takových případech nejlépe postupovat.

AdobeStock_22275426 - první pomoc

3 základní pravidla

V první řadě je třeba pamatovat na:

 1. Zjisti, co se stalo
 2. Zavolej pomoc
 3. Dbej na svou vlastní bezpečnost

Postup při zvládání dopravní nehody

Dodržení následujících bodů při postupu u první pomoci je velmi důležité a tak si jej, pokud možno, zkuste vrýt do paměti. Vězte, že v případě stresu z krizové situace, se vám pravidla daného postupu mohou opravdu hodit.

     1. Zajistěte místo nehody

Nezapomeňte, že při všech následujících úkonech je v první řadě třeba myslet i na svou bezpečnost.

 • Zastavte nejméně 50 m za místem nehody.
 • Rozsviťte výstražná světla, oblékněte si reflexní vestu.
 • Vezměte lékárničku, výstražný trojúhelník (případně i hasicí přístroj).
 • Umístěte trojúhelník před místem nehody.
 • Vypněte zapalování a zajistěte vozidlo proti pohybu.

  2. Úkony pro záchranu života

Pokuste se rychle zhodnotit situaci a dle případných zranění posádky vozidla jednat následovně:

 • zastavte silné krvácení - takovým ovazem, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlem;
 • zakryjte pronikající poranění hrudníku;
 • pokuste se šetrně uvolnit dýchací cesty u bezvědomých - lehkým záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti;
 • pokuste se rychle zjistit stav životních funkcí ostatních poraněných.

  3. Volejte zdravotnickou záchrannou službu

Volejte zdravotnickou záchrannou službu na lince 155, případně 112:

 • sdělte, co se stalo;
 • popište charakter nehody;
 • pokuste se co nejpřesněji určit místo nehody;
 • uveďte počet postižených, jejich přibližný věk a pohlaví;
 • popište zranění a aktuální stav osob v havarovaném vozidle;
 • sdělte své jméno a číslo telefonu;
 • nezavěšujte telefon.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

     4. Vyšetření postižených

Pokuste se o stálou komunikaci se zdravotníky v telefonu, nechte si poradit a pokuste se o následující vyšetření:

 • pohledem - zjistíme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz a barvu obličeje;
 • poslechem - zjistíme dýchací obtíže, projevy postiženého jako sténání apod, sledujeme reakci na oslovení;
 • pohmatem - zjistíme dýchací pohyby, bolesti postižené bolesti, deformace, teplotu kůže, pot atd.

  5. Vyprošťování

Pokud to situace přímo nevyžaduje, zraněný dýchá, v rámci první pomoci se do vyprošťování nepouštějte a vyčkejte na profesionální složky.

O vyproštění se pokuste pouze v případě, že:

 • hrozí-li další nebezpečí (např. to, že do havarovaného vozidla narazí další vozidlo, unikají kapaliny a hrozí požár apod.);
 • je-li blokován přístup k dalším poraněným;
 • nelze-li na daném místě poskytnout první pomoc - např. resuscitace, zastavení krvácení apod.

  6. Úkony první pomoci

Pokud po zhodnocení situace dle bodů uvedených výše jsou nutné další úkony první pomoci, postupujte následovně.

 • Bezvědomí

V  tomto případě hrozí riziko udušení zapadlým kořenem jazyka, odstraňte z úst volně ležící předměty, šetrně zakloňte hlavu, předsuňte dolní čelist zraněného. Pokud jsou zachovány životní funkce, uložte jej do stabilizované polohy a stále jej sledujte. V případě, že se dýchání neobnoví nebo je nenormální (např. lapavé dechy), zahajte oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic.

 • Oživování (resuscitace)

Při oživování je nutné zahájit nepřímou srdeční masáž - 30 x stlačení uprostřed hrudníku ve frekvenci 100 / minutu, následně provést dva vdechy a pokračovat dále stále stejně. Hrudník stlačujte do hloubky 4 - 5 cm. Pokud zachránce nemůže provádět umělé vdechy, je nutné až do příjezdu záchranné služby provádět srdeční masáž s frekvencí 100/min.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

 • Úrazový šok, zábrana šoku

Nejčastějšími příznaky šoku - slabě hmatný tep, zrychlené povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost.

Zábrana šoku - postiženého dejte do tzv. protišokové polohy - zvednuté dolní končetiny, ošetřete poranění, zajistěte tepelnou pohodu, při pocitu žízně pouze svlažovat rty, nedávat pít.

I když se vám může stát, že to vše vypadá velmi složitě, neděste se a nepanikařte. Na stránkách BESIP si můžete také stáhnout leták s jednoduchým návodem pro postup při první pomoci. Najdete jej zde. V autě si pak vytištěný leták uložte někam, kde jej budete mít ihned po ruce, například k reflexní vestě nebo kontaktu na asistenční linku povinného ručení.

Výše popsané body jsou také dobře zpracovány ve videu, které můžete shlédnout zde:

Zdroj informací v článku: Besip

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ