Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Záznam o dopravní nehodě

Formulář záznamu o dopravní nehodě by neměl chybět v žádném autě. Není povinný, ale v případě potřeby vám může dost usnadnit záznam havárie. Málokdo ovšem ví, z jakých částí se přesně skládá nebo jak ho správně vyplnit. A přesně na to se spolu podíváme.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Bavit se o možnosti dopravní nehody není zrovna příjemné téma, ale pokud jezdíte autem, musíte počítat i s tímto rizikem. A je lepší se na pár základních kroků ohledně záznamu havárie podívat raději v klidu.

Kdy je potřeba formulář vyplnit?

Formulář vyplníte u všech dopravních nehod, ke kterým nemusíte volat Policii ČR, tedy pokud na některém z vozidel nedojde ke škodě nad 100 000 Kč anebo pokud nebyla zraněna či usmrcena osoba. Také nesmí dojít k poškození majetku třetí osoby.

Záznam o dopravní nehodě

Je záznam nehody povinný?

Formulář záznam o dopravní nehodě odpovídá modelu vytvořenému Comité Européen des Assurances (CEA) a jeho provedení existuje i v dalších jazycích v úplně stejné grafické podobě a totožnými kolonkami.

Samotné zaznamenání nehody prostřednictvím tohoto formuláře povinné není, ale v případě havárie musí všichni účastníci sepsat její záznam, který obsahuje identifikaci místa a času, identifikaci účastníků, příčinu nehody a její následky, které musí být předané pojišťovně. Takže formulář záznamu o dopravní nehodě je nástrojem, ve kterém najdete vše potřebné pro tento úkon - hezky přehledně na jednom místě.

Co ve formuláři vyplňujeme?

Pro záznam nehody použijte jen jednu sadu pro všechny účastníky. Kolonky důkladně a pečlivě vypište tak, aby byly čitelné i kopie.

 • Datum - datum a co nejpřesnější čas dopravní nehody (např. 11. 5. 2020, 9:05)
 • Místo - co nejpřesnější uvedení místa dopravní nehody. Použijte informace jako např. ulice, č.p. domu, číslo a km silnice (např. dálnice D1, směr Ostrava, Rohlenka).
 • Zranění/věcná škoda - uveďte, zda byl někdo při nehodě zraněn anebo jestli vznikla škoda i na jiných vozidlech nebo předmětech
 • Svědci - podrobně sepište údaje o svědcích nehody. Jméno, adresa trvalého bydliště a kontakt. Svědci jsou potřeba především u těch nehod, u kterých se výpovědi jejich účastníků rozcházejí.
 • Pojištěný/pojistník - tyto údaje uveďte pro všechna vozidla, která jsou součástí dopravní nehody. Sepište celé jméno, adresu trvalého bydliště vlastníků vozidel, pro které je uzavřena smlouva o povinném ručení. Doplňte i telefonním číslem.
 • Vozidlo - uveďte značku a typ vozidla. Tyto údaje najdete i v ,,malém techničáku".
 • Pojistitel - názvy pojišťoven, u kterých jsou uzavřena povinná ručení daných vozidel. Napište i číslo pojistky, které najdete v zelené kartě. Uveďte i informaci o tom, jestli má některý z účastníků dopravní nehody uzavřeno havarijní pojištění.
 • Řidič - informace o řidičích, účastnících nehody (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontakt, čísla řidičských průkazů). Pro získání těchto informací požádejte účastníky havárie o občanský a řidičský průkaz - máte na to právo.
 • Označení střetu - šipkami na vyobrazených nákresech vozidel vyznačte místo jejich střetu
 • Viditelná poškození - stručný soupis poškození zúčastněných vozidel (jedno do kolonky A, druhé do kolonky B). Např. rozbité pravé koncové světlo, poškozený přední nárazník atd.
 • Okolnosti nehody - křížkem označte okolnosti nehody a nehodící se pak škrtněte. Např. vozidlo parkovalo/stálo.
 • Nákres - co nejpřesněji nakreslete průběh nehody. Včetně náčrtu silnice, směru jízdy a postavení vozidel v době nehody. Do plánku zaneste i čísla silnic, domů apod.
 • Poznámky - vepište vše, co je podle vás důležité k řešení nehody ještě zmínit. Např. místo, kde může znalec od pojišťovny vidět bouraný vůz. Formulář můžete také doplnit fotografiemi z místa nehody. Přílohy musíte v poznámkách ve formuláři zmínit, také musí nést datum a podpisy obou řidičů.
 • Podpis - podpisy obou řidičů potvrzující identitu a okolnosti nehody

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Na závěr ještě připomínáme, že formulář by ve vašem voze neměl chybět jak v tuzemsku, tak pro cesty do zahraničí. Pokud ho nemáte - dá se i jednoduše stáhnout online. A nezapomeňte, že je hlavní chránit sebe i okolí tím správným povinným i havarijním ručením, které si můžete sjednat online už během pár minut.

Stáhnout formulář záznamu o dopravní nehodě