Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Postup při dopravní nehodě v ČR

Nehoda není nic příjemného. Poradíme vám, jak se při ní zachovat a co vše je potřeba udělat. Pro případ nehody máte v autě tzv. zelenou kartu s číslem na asistenční službu, která je součástí vašeho povinného ručení

Havarijní pojištění cena 2022

Postup u dopravní nehody

Dopravní nehoda může být traumatickým zážitkem. Pokud možno je nutné zachovat co největší klid a zvolit správný postup, zejména pokud jde o život a zdraví.

 • vypněte motor auta a zatáhněte za ruční brzdu
 • zapněte výstražná světla
 • vystupte z vozidla a oblékněte si výstražnou vestu
 • pro ostatní řidiče před nehodu postavte výstražný trojúhelník
 • v případě zranění někoho z účastníků poskytněte první pomoc, zároveň volejte záchrannou službu a policii
 • dejte možnost ostatním řidičům projet
 • vyplňte záznam o dopravní nehodě

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Správný postup poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě

U dopravní nehody je nutné nejdříve zajistit místo nehody. V případě, že jste svědkem, nebo je váš vůz ještě pojízdný, zastavte 50 m od nehody, v každém případě zapněte výstražná světla, před výstupem z vozu si nasaďte reflexní vestu a přispěchejte s instalací trojúhelníku. Vždy ale myslete na vlastní bezpečnost.

Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, vždy zavolejte záchranku a policii. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě. Zdravotnická záchranná služba vám s postupem první pomoci pomůže. Jestli se v místě nehody pohybuje více lidí, snažte se první pomoc koordinovat. Jeden může například volat se záchrankou, druhý poskytovat masáž srdce. Kvůli náročnosti první pomoci se prostřídejte.

Všechny podrobnosti najdete v článku Jak správně vyplnit Záznam o dopravní nehodě.

Kdy volat policii k nehodě?

Dopravní nehodu je řidič povinen hlásit policii v případě, že:

  • při ní dojde ke zranění osob,
  • při ní dojde k poničení obecně prospěšného zařízení
  • při ní dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000 Kč,
  • při ní dojde k hmotné škodě nižší než 100.000 Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění,
  • při ní dojde k tomu, že nelze obnovit plynulost provozu,
  • byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby,
  • viník nehody ujel pryč od nehody nebo nehodlá spolupracovat.

Kdy doporučujeme volat policii?

Policii doporučujeme zavolat v případě, že:

 • druhý účastník nehody je cizinec
 • jste tlačen k tomu přiznat svou vinu na nehodě
 • nemůžete se domluvit na viníkovi nehody

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Jak na záznam o dopravní nehodě?

Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na to, kdo nehodu zavinil. K tomu slouží tiskopis „Záznam o dopravní nehodě„. Ten mějte raději kdykoliv vytisknutý v autě.

Vše si samozřejmě co nejlépe zdokumentujte. Udělejte si fotky, videa a také si s druhým řidičem vozu nebo svědky dopravní nehody vyměňte kontakty a údaje z z dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
 • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) – zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění. U tohoto pojistitele uplatněte nárok na náhradu škody.

Jestliže odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody.

Nahlaste škodu pojišťovně

Nahlášení škody pojišťovně se provádí písemně. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nutná. Pokud potřebujete poradit, obzvláště při nehodě v zahraničí, volejte asistenční službu pojišťovny.

Povinné ručení je pro každého řidiče zákonnou povinností, jak naznačuje název. Pokud máte nový vůz nebo se chystáte na dovolenou, popřemýšlejte i nad havarijním připojištěním.