Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak postupovat při dopravní nehodě

Nehoda není pro nikoho nic příjemného. Poradíme vám, jak postupovat při dopravní nehodě, abyste pro sebe i ostatní zajistili bezpečí a vyplacení pojistky. Pro tento případ máte sjednáno povinného ručení, které vás dostatečně ochrání.

Havarijní pojištění cena 2022

Postup u dopravní nehody

Dopravní nehoda může být traumatickým zážitkem. Pokud to jen jde, je potřeba zachovat co největší klid a zvolit správný postup, zejména pokud jde o život a zdraví. U dopravní nehody je nutné nejdříve zajistit místo nehody. V případě, že jste svědkem, nebo je váš vůz ještě pojízdný, zastavte 50 m od nehody, zapněte výstražná světla, před výstupem z vozu si nasaďte reflexní vestu a přispěchejte s instalací trojúhelníku. Vždy ale myslete na vlastní bezpečnost.

Jak postupovat při dopravní nehodě:

 • vypněte motor auta a zatáhněte za ruční brzdu,
 • zapněte výstražná světla,
 • vystupte z vozidla a oblékněte si výstražnou vestu,
 • pro ostatní řidiče před nehodu postavte výstražný trojúhelník,
 • v případě zranění někoho z účastníků poskytněte první pomoc, zároveň volejte záchrannou službu a policii,
 • dejte možnost ostatním řidičům projet,
 • vyplňte záznam o dopravní nehodě.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

První pomoc při dopravní nehodě

Vždy je nutné zjistit, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu a policii. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě. Zdravotníci vám s postupem první pomoci pomohou už během telefonátu. Jestli se v místě nehody pohybuje více lidí, snažte se první pomoc koordinovat. Jeden může například volat se záchrankou, druhý poskytovat masáž srdce. Kvůli náročnosti první pomoci se prostřídejte.

Všechny podrobnosti najdete v článku Jak správně vyplnit Záznam o dopravní nehodě.

Kdy volat policii k nehodě?

Dopravní nehodu je řidič povinen hlásit policii v případě, že:

  • při ní dojde ke zranění osob,
  • při ní dojde k poničení obecně prospěšného zařízení
  • při ní dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000 Kč,
  • při ní dojde k hmotné škodě nižší než 100.000 Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění,
  • při ní dojde k tomu, že nelze obnovit plynulost provozu,
  • byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.

Kdy doporučujeme volat policii?

Přivolání policie je také možné v několika dalších případech. Hlavně se jedná o chvíle, kdy je z nějakého důvodu obtížné, domluvit se s druhým řidičem.

 • Druhý účastník nehody je cizinec
 • Jste tlačeni k přiznání své viny
 • Nemůžete se domluvit na viníkovi nehody
 • Viník nehody z místa ujel

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Jak na záznam o dopravní nehodě?

Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem nehody dohodnout na to, kdo nehodu zavinil. K tomu slouží tiskopis „Záznam o dopravní nehodě„. Ten mějte raději kdykoliv vytisknutý v autě.

Vše si samozřejmě co nejlépe zdokumentujte. Udělejte fotky, videa a také si s druhým řidičem vozu nebo svědky dopravní nehody vyměňte kontakty a údaje z dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
 • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
 • typ a SPZ jeho vozidla,
 • údaj, u které pojišťovny je účastník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) – zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění. U tohoto pojistitele jako poškozený při dopravní nehodě uplatněte nárok na náhradu škody.

Jestliže odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla, doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Nahlaste škodu pojišťovně

Určitě se ptáte, kdo hlásí nehodu pojišťovně? Odpověď je jednoduchá – všichni účastníci nehody. Nahlášení nehody se provádí písemně. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nutná. Pokud potřebujete poradit, obzvláště při nehodě v zahraničí, volejte asistenční službu pojišťovny. Číslo na ni najdete ve své zelené kartě.

Nezaviněná dopravní nehoda

Jestliže jste „obětí“ dopravní nehody, je pro vás tato událost nezaviněná. Ze zákona máte nárok na odškodnění za újmu na majetku nebo zdraví. K tomu, aby vám finance byly vyplaceny, slouží povinné ručení řidiče, který nehodu zavinil.

Povinné ručení je pro každého řidiče zákonnou povinností, jak naznačuje název. Pokud máte nový vůz nebo se chystáte na dovolenou, popřemýšlejte i nad havarijním připojištěním. To ochrání váš vůz před škodou, kterou vy sami utrpíte a to tam, kde povinné ručení nestačí.