Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak postupovat při nehodě v zahraničí

Publikováno: 17.07.2019

Léto je dobou, kdy se mnoho z nás vydává na vytouženou dovolenou a jako způsob cestování volí své vlastní vozidlo. To se samozřejmě odráží na hustotě provozu a dopravní situaci na českých i zahraničních silnicích. Jak postupovat při dopravní nehodě v České republice nejspíš víme všichni, ale co dělat v případě, když se stanete účastníkem dopravní nehody za hranicemi naší země? Všechny důležité informace pro vás máme v tomto článku.

Dopravní nehoda v zahraničí

Postup při dopravní nehodě v zahraničí

1) Před odjezdem

V první řadě se především zkuste seznámit s dopravními předpisy států, kterými budete projíždět. Podle statistik se většina řidičů cestujících do zahraničí těmito informacemi předem vůbec nezabývá, díky tomu můžou být třeba při policejní kontrole nemile překvapeni.

Zjistěte si tedy informace o:

 • Maximální povolené rychlosti (v obci, mimo obec i na dálnici)
 • Povinné výbavě vozidla v jednotlivých státech
 • Podmínkách pro kontaktování policie v případě dopravní nehody

2) Bezprostředně po nehodě

Dopravní nehoda je pro všechny její účastníky velmi stresujícím zážitkem, a pokud k ní dojde v zahraničí, platí to dvojnásob. Proto především NEPANIKAŘTE. Zachovejte klid, zhodnoťte situaci a zdravotní stav spolujezdců a začněte jednat. V případě zranění volejte okamžitě záchrannou službu, kontaktovat můžete linku 112, v rámci které se dovoláte záchranným složkám po celé EU, je zdarma a dokáže lokalizovat vaši polohu.  A pokud je to ve vašich silách a znalostech – poskytněte první pomoc do příjezdu zdravotníků.

Pokud nedošlo ke zraněním, nezapomeňte si před opuštěním vozidla obléci reflexní vestu a jděte umístit výstražný trojúhelník. Mějte na paměti, že v mnoha evropských státech je povinností, aby reflexní vestu na sobě měli všichni z posádky daného vozidla. O tom, jak postupovat bezprostředně po dopravní nehodě se dočtete více zde.

3) A co dál?

Další řešení se samozřejmě odvíjí od toho, o jak vážnou dopravní nehodu se jedná. Pomoci vám mohou následující body a rady, jak postupovat.

 • Kontaktovat policii

V rámci Evropy obecně platí to, že polici musíte volat vždy, když:

 • došlo ke zranění či úmrtí osoby;
 • byl poškozen majetek třetích osob (svodidla, dopravní značka, jiné zaparkované vozidlo...);
 • protistrana odmítá dohodu, případně se odmítne identifikovat nebo od nehody ujede;
 • máte podezření na návykové látky nebo alkohol u protistrany;
 • došlo ke škodě na vozidle, kdy tato škoda odhadem přesahuje 100 000 Kč;
 • došlo k úniku nebezpečných látek a kapalin na vozovku.

Podmínky ovšem nejsou ve všech Evropských zemích jednotné a proto je ideální mít informace o legislativně daného státu zjištěné dopředu. Pokud si však nejste jisti, VŽDY kontaktujete místní policii, opět můžete využít linku 112. I v rámci telefonického hovoru vám mohou poradit, zda je nutné nehodu řešit i na místě nebo to potřeba není.  Někde je i nutností si vyžádat úřední dokument o poškození vozidel při dopravní nehodě.

Kdy je třeba volat policii

Země Případy, kdy je potřeba zavolat policii / Podmínky spojené s dopravní nehodou
BULHARSKO Alespoň jedno vozidlo má registrační značku jiného státu; nehody se účastní víc než dvě auta
ESTONSKO, LITVA Materiální škodu utrpěla třetí osoba (majitel zaparkovaného vozidla, poškození dopravní značky, oplocení...).
CHORVATSKO Policejní protokol o řádném vyšetření nehody je třeba mít při výjezdu ze země, pokud je auto viditelně poškozené.
ITÁLIE Následkem nehody došlo k omezení provozu.
LUCEMBURSKO Následkem nehody došlo k omezení provozu a také v  případě přejetí zvířete.
MAĎARSKO Policejní protokol o řádném vyšetření nehody je třeba mít při výjezdu ze země, pokud je auto viditelně poškozené. Pokud k nehodě voláme policisty, aniž by byl někdo zraněn - např. když se řidiči nemohou dohodnout na míře zavinění - může trvat dlouhé hodiny, než dorazí.
MALTA Po nehodě, při níž došlo k poškození veřejného majetku.
NĚMECKO Nehodu je třeba ohlásit při poškození zaparkovaného vozidla, jehož majitel není přítomen na místě nehody.
NIZOZEMSKO Při nehodě došlo ke značné škodě na některém z vozidel.
ŠVÉDSKO Policii je třeba oznámit každou kolizi se zvěří.
RUMUNSKO Raději volejte vždy při jakémkoliv poškození vozidla následkem srážky.pokud při nehodě došlo k materiální škodě či usmrcení zvířete, viník musí událost nahlásit policistům osobně, nejpozději do 24 hodin od události.
VELKÁ BRITÁNIE Pokud při nehodě došlo k materiální škodě či usmrcení zvířete, viník musí událost nahlásit policistům osobně, nejpozději do 24 hodin od události.
RAKOUSKO Pokud trváte na přítomnosti policie u nehody, která není naléhavá, zaplatíte 36 EUR za jejich výjezd.

Pozor! Nikdy nepodepisujte v rámci protokolu něco, s čímž nesouhlasíte. Pokud si nejste něčím v rámci obsahu daného protokolu jisti nebo s něčím nesouhlasíte, připište to jako své stanovisko, klidně v češtině, ke svému podpisu. Pro pomoc můžete využít také asistenční služby vaší pojišťovny, kde by vám měli s tlumočením pomoci.

 • Sepište s účastníky nehody Evropský záznam o dopravní nehodě

Sepsání záznamu o dopravní nehodě doporučujeme vždy a to i v případě, že je k nehodě volána policie. Získáte tak rovnou všechny potřebné údaje o identifikaci dalších účastníků nehody a oni naopak ty vaše.

Jedná se o tyto důležité identifikační údaje:

 • jméno, příjmení, bydliště řidiče;
 • jméno, příjmení, bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozu;
 • údaje o pojistiteli, u něhož mají vozidla uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu;
 • státní poznávací značku a VIN kód vozidel;
 • číslo zelené karty (rubrika 4).

V případě, že máte evropský záznam o dopravní nehodě v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, můžete jej vyplnit jak v češtině, tak v dalším jazyce. Formuláře jsou standardizované pro EU, obsahově jsou tedy totožné. Formulář se pokuste vyplnit co nejvíce podrobně, včetně případného kontaktu na svědky nehody, řádného nákresu nehody a popsání celé situace. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést jejich počet.

 • Pořiďte fotodokumentaci

V dnešní době má mobilní telefon s fotoaparátem téměř každý a výhodou je, že jej máme neustále u sebe.

Proto pořiďte fotodokumentaci nehody a zaměřte se na:

 • místo nehody;
 • poškozené vozidlo - z více úhlů, včetně všech detailů poškození;
 • vozidlo/ vozidla dalších účastníků nehody včetně čitelných RZ;
 • poškození na dalším majetku (závor, plot, čerpací stojan atd.).
 • Kontaktujte svou pojišťovnu

Pokud jste viníkem:

Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané povinné ručení:

 • oznamte, že došlo ke škodné události;
 • předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.
Pokud jste poškozeným:

Pokud nebyl sepsán záznam o dopravní nehodě, zapište si jména a adresy řidičů ostatních zúčastněných vozidel a údaje o vozidlech (RZ, značku, typ a barvu), údaje o pojistiteli viníka, číslo smlouvy jeho pojištění a číslo zelené karty. Případně zapište i údaje o svědcích nehody. Ideálně si zakreslete plánek místa nehody.

S uplatněním nároku na pojistné plnění a s dokumentací, která dokazuje, že vy jste v rámci této nehody poškozeným, se obraťte na příslušnou pojišťovnu toho, kdo škodu způsobil. Pokud není možné kontaktovat konkrétní pojišťovnu nebo potřebujete poradit, jak postupovat, obraťte se na národní kancelář - informační centrum země, kde došlo k dané nehodě. Její adresu a telefon najdete na zadní straně zelené karty nebo zde: https://www.cobx.org/.

Další možností je se případně obrátit na Českou kancelář pojistitelů, kde získáte radu či pomoc a kde vám mohou sdělit kontakt na škodního zástupce pojistitele viníka nehody v ČR. Informace získáte na www.ckp.cz.

Pro úspěšné dohledání tohoto zástupce budete potřebovat znát:

 • datum, stát místa nehody;
 • mezinárodní poznávací značku vozidla viníka nehody;
 • registrační značku vozidla viníka nehody;
 • název pojistitele viníka nehody.

4) Buďte připraveni

Před tím, než vyrazíte na cestu do zahraničí, nezapomeňte si ověřit, co všechno kryje pojištění vašeho vozidla. Územní platnost svého povinného ručení naleznete vyznačenou na zelené kartě, u havarijního pojištění pak nahlédněte přímo do smlouvy. Důležité je také mít v rámci pojištění sjednané takové asistenční služby, které nabízí pomoc i v případě poruchy, ne jen nehody. A pokud nemáte sjednané i havarijní pojištění, popřemýšlejte alespoň o sjednání technické asistence pro vaše vozidlo, kterou si můžete sjednat jako připojištění k cestovnímu pojištění. Více informací zde.

Důležité fráze, které se vám v případě dopravní nehody mohou hodit

česky U dopravní nehody nebyli přítomni žádní svědci. Žádám o překladatele/tlumočníka. Nesouhlasím se zaviněním.
anglicky There were no witnesses of the accident. I ask for a translator/interpreter. I don´t agree with my blame.
německy Keine Unfallzeugen. Ich fordere einen Dolmetscher. Ich bestreite die Haftung.
španělsky No habían testígos del accidente. Pido un traductor/ un interprete. No tengo la culpa. / No he causado el accidente.
francouzsky Aux lieux de l´accident n´etaient aucuns temoins. Je demands un traducteur. Je ne suis pas d´accord sur ma RCA culpabilité.
italsky Non testimone con incidente. Chiedo un interprete. Non sono d´accordo con mia colpa.

Dopravní slovníček na cesty – zde.

Spočítejte si své povinné ručení

Autor: tým Top-Pojištění.cz