Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Generali pojištění domácnosti

Pojištění domácností s asistenční službou

Pojišťovna Generali nabízí  svým klientům ucelený produkt pojištění domácnosti s celou řadou možností připojištění.

Základní pojištění:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto
 • Požár
 • Přímý úder blesku
 • Výbuch, pád letadla
 • Náraz vozidla nebo jeho nákladu
 • Kouř
 • Aerodynamický třesk
 • Voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky
 • Vichřice, krupobití
 • Tíha sněhu, pád stromu
Odcizení Volitelně
 • Krádež vloupáním
 • Loupež
 • Vandalismus v souvislosti s vloupáním
Povodeň a záplava Volitelně,  jen v rámci pojištění katastrofických nebezpečí
 • Povodeň
 • Záplava

Možnosti rozšířené pojistné ochrany:

 • Katastrofická nebezpečí – povodeň,  záplava, lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal

Doplňková připojištění:

 • Věci  sloužící  k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání;
 • Skla
 • Škody způsobené srážkovou vodou
 • Nepřímý úder blesku
 • Garáže
 • Souboru zařízení garáže;
 • Rozšířené asistenční služby;
 • Odpovědnost  za škodu způsobenou jiné osobě v běžném občanském životě včetně možnosti pojištění škod za zvíře

Asistenční služby

Pojišťovna Generali poskytuje svým klientům asistenční služby zdarma v rámci pojištění nebo za 100 Kč ročně nabízí tyto asistenční služby v rozšířené variantě.

Slevy za bezeškodní průběh

Pojišťovna Generali poskytuje svým klientům 5% slevu za bezeškodný průběh za každý rok až do maximální výše 30 %.

Pojistné podmínky: