Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

UNIQA povinné ručení

15. 10. 2020 byla dokončena obchodní transakce převzetí společnosti AXA v České republice, na Slovensku a v Polsku. Od tohoto dne se společnosti AXA staly součástí skupiny UNIQA.

Povinné ručení za vás uhradí škody způsobené na cizích vozidlech či jiném majetku na cestách s vaším autem. Toto pojištění je podle zákona povinné pro každé vozidlo.

 • Újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením
 • Škody na majetku poškozených osob
 • Ušlý zisk
 • Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením v souvislosti s uplatňováním výše uvedených nároků

K povinnému ručení Auto GO od AXA pojišťovny lze také sjednat havarijní pojištění a získat tak komplexní ochranu vašeho vozidla.

Povinné ručení Auto GO lze sjednat ve třech variantách

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
PLUS EXTRA PREMIUM
Škoda na majetku 35 mil. Kč 70 mil. Kč 140 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 35 mil. Kč 70 mil. Kč 140 mil. Kč
Úraz řidiče:

Trvalé následky

Smrt

 

250.000 Kč

125.000 Kč

 

500.000 Kč

250.000 Kč

 

1.000 000 Kč

500.000 Kč

Zavazadla X 10.000 Kč 15.000 Kč
Náhradní vozidlo X X 3  dny, 3.000 Kč
Vlastní škoda X X 150.000 Kč
Asistenční služba ANO ANO ANO

Výhody Auto GO

 • rozsáhlé asistenční služby již v základu (více viz Asistenční služby zdarma k POV a HAV)
 • bonus až do výše 65 % za jízdu bez nehod
 • sleva za propojištěnost 5% (započtena při sjednání POV + HAV)
 • sleva za roční platbu 10% (je započtena při sjednání)

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění:

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné bez slev
10.000 Kč 850 Kč
20.000 Kč 1.620 Kč
40.000 Kč 3.670 Kč
 • Pojištění skel je sjednáno v pojistné smlouvě pro případ náhlého poškození, zničení nebo odcizení skel pojištěného vozidla jakoukoliv nahodilou událostí.
 • Pojištění skel se vztahuje na všechna skla pojištěného vozidla, která byla k vozidlu připevněna výrobcem předepsaným způsobem.
 • Územní platnost je území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je nutné zajistit fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí:

Při nedodání fotodokumentace:

 • ve výši 50% pro první 3 měsíce od počátku pojištění;
 • ve výši 25% pro 4, 5 a 6 měsíc od počátku pojištění;
 • ve výši 1.000 Kč od 7 měsíce od počátku pojištění dále.

Při dodání fotodokumentace, a nebo u nových vozidel:

 • ve výši 1.000,- Kč;
 • při opravě (popř. výměně) skla ve smluvním servise se spoluúčast ve výši 1.000 Kč neodečítá.

Pojištění náhradního vozidla

 • Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů vynaložených pojistníkem za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody (příp. odcizení).
 • Pojistitel poskytne pojistné plnění do výše celkového limitu 10.000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů za jedno pojistné období.
 • Pojištění náhradního vozidla se sjednává bez spoluúčasti.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Roční pojistné bez slev: 390 Kč.

Živelní připojištění

 • Živelní pojištění vozidla se sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla v důsledku následujících událostí:

pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěného vozidla;

sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení;

požár, výbuch, blesk;

krupobití, vichřice.

 • V případě pojistné události z tohoto pojištění pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na opravu za použití nových náhradních dílů nebo částí vozidla do obecné ceny vozidla, maximálně do výše 150.000 Kč v jednom pojistném období.
 • Územní platnost je území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 2.000 Kč a v případě nedodání fotodokumentace se zvyšuje výše spoluúčasti na 25% na každé pojistné události. V případě opravy pojištěného vozidla ve smluvním servisu se snižuje spoluúčast ze 2.000 Kč na 1.000 Kč.

Roční pojistné bez slev: 590 Kč

Pojištění poškození a střetu se zvěří

 • Pojištění poškození a střetu se zvěří se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo jeho části nahodilou událostí v důsledku střetu se zvěří a dále pro případy poškození zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvěří. Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za škody způsobené v důsledku střetu se zvěří nebo poškození vozidla po přímém kontaktu se zvěří.
 • V případě pojistné události z tohoto pojištění pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na opravu za použití nových náhradních dílů nebo částí vozidla do obecné ceny vozidla, maximálně do výše 150.000 Kč v jednom pojistném období.
 • Územní platnost je území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 2.000 Kč a v případě nedodání fotodokumentace se zvyšuje výše spoluúčasti na 25% na každé pojistné události. V případě opravy pojištěného vozidla ve smluvním servisu se snižuje spoluúčast ze 2.000 Kč na 1.000 Kč.

Roční pojistné bez slev: 1.150 Kč.

Pojištění odcizení a vandalismu

 • Doplňkové pojištění odcizení a vandalismu se sjednává pro případ odcizení vozidla s přiděleným evidenčním číslem České republiky či jeho části v důsledku krádeží vloupáním nebo loupeže a vandalismu.
 • Pojištění odcizení a vandalismu je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla.
 • Maximální výše pojistného plnění je 150.000 Kč v jednom pojistném období.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 2.000 Kč a v případě nedodání fotodokumentace se zvyšuje výše spoluúčasti na 25% na každé pojistné události. V případě plnění z rizika vandalismu se při opravě ve smluvním servisu snižuje spoluúčast ze 2.000 Kč na 1.000 Kč.
 • Územní platnost je území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Roční pojistné bez slev: 860 Kč

Asistenční služby zdarma

Oprava na místě 2.800 Kč 150 EUR 1.800 Kč 150 EUR
Odtah vozidla z místa nehody / poruchy bez limitu do nejbližšího servisu do nejbližšího servisu do nejbližšího servisu
Taxi – pokud není možné opravit MV v den oznámení PU (přesun do autopůjčovny, cesta na nádraží, letiště či do hotelu) 300 Kč 30 EUR ORG 30 EUR
Ubytování v hotelu (osoba / noc) – pokud není možné opravit MV v den oznámení PU 1 x 2.000 Kč 2 x 75 EUR ORG 2 x 75 EUR
Náhradní vozidlo – po dobu opravy nepojízdného MV ORG ORG ORG ORG
Repatriace vozidla:

Repatriace vozidla do vlasti

Odtah do místa podle výběru klienta

Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla

x

x

x

bez limitu

x

250 EUR

x

x

bez limitu

750 EUR

x

x

Doplňkové služby apod.:

Defekt pneumatiky – oprava, výměna pneu za rezervu, odtah

Vyčerpání, záměna paliva – odtah, dovoz paliva

Cena paliva

3.000 Kč

1.200 Kč

x

120 EUR

50 EUR

x

3.000 Kč

1.200 Kč

x

120 EUR

50 EUR

x

  Asistence Auto GO benefit zdarma k POV a HAV Asistence Auto GO benefit zdarma k POV a HAV
Technická asistence Vozidla do 3.500 kg bez limitu stáří vozidla
Právní asistence 10.000 Kč 10.000 Kč
Služba technické asistence Nehoda Porucha
   ČR + SR Zahraničí ČR + SR Zahraničí

ORG – organizace služby; náklady na službu nese pojištěný, x – služba není v rámci zvoleného rozsahu pojištění poskytována

Asistence MAX

Oprava na místě 2.800 Kč 150 EUR 1.800 Kč 150 EUR
Odtah vozidla z místa nehody / poruchy bez limitu do nejbližšího servisu do nejbližšího servisu do nejbližšího servisu
Taxi – pokud není možné opravit MV v den oznámení PU (přesun do autopůjčovny, cesta na nádraží, letiště či do hotelu) 4.000 Kč 160 EUR 4.000 Kč 160 EUR
Ubytování v hotelu (osoba / noc) – pokud není možné opravit MV v den oznámení PU 7 x 2.700 Kč 7 x 110 EUR 7 x 2.700 Kč 7 x 110 EUR
Náhradní vozidlo – po dobu opravy nepojízdného MV 7 dní 7 dní 7 dní 7 dní
Repatriace vozidla:

Repatriace vozidla do vlasti

Odtah do místa podle výběru klienta

Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla

 

x

x

x

 

bez limitu

x

250 EUR

 

x

bez limitu

bez limitu

 

bez limitu

x

x

Doplňkové služby apod.:

Defekt pneumatiky – oprava, výměna pneu za rezervu, odtah

Vyčerpání, záměna paliva – odtah, dovoz paliva

Cena paliva

 

3.000 Kč

1.200 Kč

5 litrů/rok

 

120 EUR

50 EUR

5 litrů/rok

 

3.000 Kč

1.200 Kč

5 litrů/rok

 

120 EUR

50 EUR

5 litrů/rok

  Asistence MAX rozšíření Asistence Auto GO za příplatek Asistence MAX rozšíření Asistence Auto GO za příplatek
Technická asistence Vozidla do 3.500 kg bez limitu stáří vozidla
Právní asistence 100.000 Kč 100.000 Kč
Služba technické asistence Nehoda Porucha
   ČR + SR Zahraničí ČR + SR Zahraničí

ORG – organizace služby; náklady na službu nese pojištěný, x – služba není v rámci zvoleného rozsahu pojištění poskytována

 • Doplňkové pojištění asistence MAX je možné sjednat pouze spolu s povinným ručením nebo havarijním pojištěním.
 • Toto pojištění rozšiřuje pojistné krytí definované v Pojistných podmínkách pro pojištění vozidla Auto GO verze 0218, Hlava XII o krytí uvedené v Hlavě XIII.
 • Předmětem doplňkového pojištění asistence MAX je pojištěné vozidlo a posádka pojištěného vozidla.

Roční pojistné bez slev: 990 Kč

Pojistné podmínky: