Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

AXA komplexní pojištění vozidla

15. 10. 2020 byla dokončena obchodní transakce převzetí společnosti AXA v České republice, na Slovensku a v Polsku.  Od tohoto dne se společnosti AXA staly součástí skupiny UNIQA.

Sjednáním komplexního pojištění vozidla Auto GO od AXA pojišťovny získate kompletní ochranu vašeho vozidla. Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte na cizích vozidlech, majetku i zdraví a zároveň na vašem vozidle.

Výhody Auto GO

 • rozsáhlé asistenční služby již v základu (více viz Asistenční služby zdarma k POV a HAV)
 • bonus až do výše 65 % za jízdu bez nehod
 • sleva za propojištěnost 5% (započtena při sjednání POV + HAV)
 • sleva za roční platbu 10% (je započtena při sjednání)

AXA povinné ručení

Povinné ručení Auto GO lze sjednat ve dvou variantách

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
PLUS EXTRA PREMIUM
Škoda na majetku 35 mil Kč 70 mil Kč 140 mil Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 35 mil Kč 70 mil Kč 140 mil Kč
Úraz řidiče:

Trvalé následky

Smrt

 

250.000 Kč

125.000 Kč

 

500.000 Kč

250.000 Kč

 

1.000.000 Kč

500.000 Kč

Zavazadla X 10.000 Kč 15.000 Kč
Náhradní vozidlo X X 3 dny, 3.000 Kč
Vlastní škoda X X 150.000 Kč
Asistenční služba ANO ANO ANO

AXA havarijní pojištění

Rozsah krytí

 • Havarijní pojištění je možné sjednat ve dvou variantách GO MINI a GO KLASIK (= GO MINI + Havárie).
GO MINI GO KLASIK
živel živel
poškození a střet se zvěří poškození a střet se zvěří
vandalismus vandalismus
odcizení odcizení
 totální havárie totální havárie
havárie

Spoluúčast

Havarijní pojištění je možné sjednat se spoluúčastí:

 • 0% minimálně 2.000 Kč;
 • 5 % minimálně 5.000 Kč;
 • 10 % minimálně 10.000 Kč;
 • 25.000 Kč.

Požadavky na zabezpečení vozidla

Požadavky na zabezpečení vozidla proti odcizení
Pojistná částka Povinné zabezpečení vozidla
do 100.000 Kč mechanické zabezpečení - uzavření
od 100.001 do 600.000 Kč imobilizér nebo mechanické zabezpečení pevně spojené s karosérií nebo alarm s plovoucím kódem a blokováním funkcí
od 600 001 do 1.500 000 Kč imobilizér a mechanické zabezpečení pevně spojené s karosérií nebo alarm s plovoucím kódem a blokováním funkcí
nad 1.500 001 Kč imobilizér a alarm s plovoucím kódem a blokováním funkcí a satelitní vyhledávací zařízení

Ke komplexnímu pojištění Auto GO lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné bez slev
10.000 Kč 850 Kč
20.000 Kč 1.620 Kč
40.000 Kč 3.670 Kč
 • Pojištění skel je sjednáno v pojistné smlouvě pro případ náhlého poškození, zničení nebo odcizení skel pojištěného vozidla jakoukoliv nahodilou událostí.
 • Pojištění skel se vztahuje na všechna skla pojištěného vozidla, která byla k vozidlu připevněna výrobcem předepsaným způsobem.
 • Územní platnost je území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je nutné zajistit fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí:

Při nedodání fotodokumentace:

 • ve výši 50% pro první 3 měsíce od počátku pojištění;
 • ve výši 25% pro 4, 5 a 6 měsíc od počátku pojištění;
 • ve výši 1.000 Kč od 7 měsíce od počátku pojištění dále.

Při dodání fotodokumentace, a nebo u nových vozidel:

 • ve výši 1.000,- Kč;
 • při opravě (popř. výměně) skla ve smluvním servise se spoluúčast ve výši 1.000 Kč neodečítá.

Pojištění zavazadel

 • Pojištění zavazadel přepravovaných v pojištěném vozidle se sjednává pro případ poškození nebo zničení v důsledku živelní události, poškození, zničení nebo ztráty zavazadel při dopravní nehodě a pro případ krádeže zavazadel vloupáním nebo loupežným přepadením umístěných ve vozidle nebo ve střešním kufru či nosiči.
 • Maximální limit plnění je 30.000 Kč na jednu pojistnou událost. Výjimkou je krádež ze střešního kufru či nosiče, kdy maximální plnění pojišťovny je 15.000 Kč.
 • Pojištění zavazadel se sjednává bez spoluúčasti s výjimkou krádeže ze střešního kufru či nosiče, kdy se pojištění sjednává se spoluúčastí 5.000 Kč.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Roční pojistné bez slev je 600 Kč.

Pojištění náhradního vozidla

 • Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů vynaložených pojistníkem za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody (příp. odcizení).
 • Pojistitel poskytne pojistné plnění do výše celkového limitu 10.000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů za jedno pojistné období.
 • Pojištění náhradního vozidla se sjednává bez spoluúčasti.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Roční pojistné bez slev: 390 Kč.

Asistenční služby zdarma

Asistence Auto GO benefit zdarma k POV a HAV Asistence Auto GO benefit zdarma k POV a HAV
Technická asistence Vozidla do 3.500 kg bez limitu stáří vozidla
Právní asistence 10.000 Kč 10.000 Kč
Služba technické asistence Nehoda Porucha
ČR + SR Zahraničí ČR + SR Zahraničí
Oprava na místě 2.800 Kč 150 EUR 1.800 Kč 150 EUR
Odtah vozidla z místa nehody / poruchy bez limitu do nejbližšího servisu do nejbližšího servisu do nejbližšího servisu
Taxi - pokud není možné opravit MV v den oznámení PU (přesun do autopůjčovny, cesta na nádraží, letiště či do hotelu) 300 Kč 30 EUR ORG 30 EUR
Ubytování v hotelu (osoba / noc) - pokud není možné opravit MV v den oznámení PU 1 x 2.000 Kč 2 x 75 EUR ORG 2 x 75 EUR
Náhradní vozidlo - po dobu opravy nepojízdného MV ORG ORG ORG ORG
Repatriace vozidla:

Repatriace vozidla do vlasti

Odtah do místa podle výběru klienta

Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla

x

x

x

bez limitu

x

250 EUR

x

x

bez limitu

750 EUR

x

x

Doplňkové služby apod.:

Defekt pneumatiky - oprava, výměna pneu za rezervu, odtah

Vyčerpání, záměna paliva - odtah, dovoz paliva

Cena paliva

3.000 Kč

1.200 Kč

x

120 EUR

50 EUR

x

3.000 Kč

1.200 Kč

x

120 EUR

50 EUR

x

ORG - organizace služby; náklady na službu nese pojištěný, x - služba není v rámci zvoleného rozsahu pojištění poskytována

Asistence MAX

Asistence MAX rozšíření Asistence Auto GO za příplatek Asistence MAX rozšíření Asistence Auto GO za příplatek
Technická asistence Vozidla do 3.500 kg bez limitu stáří vozidla
Právní asistence 100.000 Kč 100.000 Kč
Služba technické asistence Nehoda Porucha
 ČR + SR Zahraničí  ČR + SR Zahraničí
Oprava na místě 2.800 Kč 150 EUR 1.800 Kč 150 EUR
Odtah vozidla z místa nehody / poruchy bez limitu do nejbližšího servisu do nejbližšího servisu do nejbližšího servisu
Taxi - pokud není možné opravit MV v den oznámení PU (přesun do autopůjčovny, cesta na nádraží, letiště či do hotelu) 4.000 Kč 160 EUR 4.000 Kč 160 EUR
Ubytování v hotelu (osoba / noc) - pokud není možné opravit MV v den oznámení PU 7 x 2.700 Kč 7 x 110 EUR 7 x 2.700 Kč 7 x 110 EUR
Náhradní vozidlo - po dobu opravy nepojízdného MV 3 dny 3 dny ORG ORG
Repatriace vozidla:

Repatriace vozidla do vlasti

Odtah do místa podle výběru klienta

Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla

x

x

x

bez limitu

x

250 EUR

x

bez limitu

bez limitu

bez limitu

x

x

Doplňkové služby apod.:

Defekt pneumatiky - oprava, výměna pneu za rezervu, odtah

Vyčerpání, záměna paliva - odtah, dovoz paliva

Cena paliva

3.000 Kč

1.200 Kč

5 litrů/rok

120 EUR

50 EUR

5 litrů/rok

3.000 Kč

1.200 Kč

5 litrů/rok

120 EUR

50 EUR

5 litrů/rok

ORG - organizace služby; náklady na službu nese pojištěný, x - služba není v rámci zvoleného rozsahu pojištění poskytována

 • Doplňkové pojištění asistence MAX je možné sjednat pouze spolu s povinným ručením nebo havarijním pojištěním.
 • Toto pojištění rozšiřuje pojistné krytí definované v Pojistných podmínkách pro pojištění vozidla Auto GO verze 0218, Hlava XII o krytí uvedené v Hlavě XIII.
 • Předmětem doplňkového pojištění asistence MAX je pojištěné vozidlo a posádka pojištěného vozidla.

Roční pojistné bez slev: 990 Kč

Pojistné podmínky: