222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti AXA Domov IN

Pojišťovna AXA nabízí svým klientům možnost pojistit si vybavení své domácnosti. Klienti mají na výběr ze tří produktů:

 • MINI – základní rozsah pojištění a asistenční služby
 • KLASIK – vyšší rozsah pojištění, pojištění odpovědnosti, asistenční služby a prodloužená záruka vybraných spotřebičů
 • MAXI – maximální rozsah pojištění, pojištění odpovědnosti, asistenční služby a prodloužená záruka vybraných spotřebičů

U variant KLASIK a MAXI platí pojištění i pro nebytové prostory, samostatně stojící garáž nebo prostory, které užíváte při dočasném pobytu.

Výhody pojištění

 • prodloužení záruky u vybraných domácích spotřebičů u varianty KLASIK a MAXI
 • pojištění elektroniky bez limitu
 • asistenční služby zdarma včetně právní asistence
 • pojištění odpovědnosti do limitu 1 mil Kč zdarma u variant KLASIK a MAXI
 • rozšíření územní platnosti u pojištění odpovědnosti na celý svět ve variantách PLUS a EXTRA

Základní pojištění

Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto MINI KLASIK MAXI
 • Požár
 • Výbuch
 • Přímý úder blesku
 • Náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa
 • Náraz vozidla
 • Rázová vlna
 • Vichřice, krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíha sněhu nebo námrazy
 • Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
 • Sesuv nebo zřícení lavin
 • Vodovodní škoda
 • Požár
 • Výbuch
 • Přímý úder blesku
 • Náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa
 • Náraz vozidla
 • Rázová vlna
 • Vichřice, krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíha sněhu nebo námrazy
 • Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
 • Sesuv nebo zřícení lavin
 • Vodovodní škoda
 • Kouř
 • Imploze
 • Voda z kanalizace při povodni
 • Nepřímý úder blesku
 • Zkrat přepětím/podpětím na elektromotoru
 • Rozbití skla
 • Srážky
 • Voda z nádrže
 • Porucha chladícího zařízení
 • Požár
 • Výbuch
 • Přímý úder blesku
 • Náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa
 • Náraz vozidla
 • Rázová vlna
 • Vichřice, krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíha sněhu nebo námrazy
 • Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
 • Sesuv nebo zřícení lavin
 • Vodovodní škoda
 • Kouř
 • Imploze
 • Voda z kanalizace při povodni
 • Nepřímý úder blesku
 • Zkrat přepětím/podpětím na elektromotoru
 • Rozbití skla
 • Srážky
 • Voda z nádrže
 • Voda z kanalizace vyjma povodně
 • Chybná funkce sprinkleru
 • Porucha chladícího zařízení
Odcizení ANO, vždy zahrnuto
 • Odcizení
 • Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci
 • Odcizení
 • Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
 • Povodeň
 • Záplava
 • Povodeň
 • Záplava
 • Povodeň
 • Záplava

Vybraná pojistná nebezpečí

V závislosti na produktu se liší limity u vybraných pojištěných nebezpečí.

MINI KLASIK MAXI Pzn.
Nepřímý úder blesku, přepětí, podpětí 5 % min. 10.000 Kč 10 % min. 20.000 Kč L2
Zkrat přepětím/podpětím na elektromotoru 2 % min. 4.000 Kč 5 % min. 10.000 Kč L2
Rozbití skla 3 % min. 6.000 Kč 6 % min. 12.000 Kč L2
Srážky 2 % min. 4.000 Kč 5 % min. 10.000 Kč L2
Voda z nádrže 5.000 Kč 10 % min. 20.000 Kč L2
Poškození st. součástí při odcizení 10 % min. 20.000 Kč 20 % min. 40.000 Kč L1
Voda z kanalizace vyjma povodně 20.000 Kč L2
Chybná funkce sprinkleru 5 % min. 10.000 Kč L2
Porucha chladícího zařízení 1 % min. 2.500 Kč 2 % min. 4.000 Kč L2
Pojištění občanské odpovědnosti pojištěno ve variantě STANDARD (1 mil. Kč)
Prodloužená záruka pojištěno
L1 – limit plnění na pojistnou událost
L2 – limit plnění na jednu a všechny pojistné události v pojistném roce

Pojištěné věci a náklady

V rámci pojištění mají některé věci či vynaložené náklady svůj vlastní limit krytí, které se mohou lišit dle vybraných produktů.

MINI KLASIK MAXI Pzn.
Elektronika 100 % 100 % 100 % L1
Sportovní potřeby 100 % 100 % 100 % L1
Cennosti 20.000 Kč 10% min 20.000 Kč 15 % min. 30.000 Kč L1
       z toho peníze a ceniny 10.000 Kč 4 % min. 10. 000 Kč 6 % min. 15.000 Kč L1
Stavební součásti 30.000 Kč 15 % min. 30.000 Kč 20 % min. 40.000 Kč L1
Příslušenství a náhradní díly vozidel 5.000 Kč 2 % min. 5.000 Kč 3 % min. 10.000 Kč L1
Věci osobní potřeby 5.000 Kč 2 % min. 5.000 Kč 3 % min. 10.000 Kč L1
Věci zvláštní hodnoty 20.000 Kč 10 % min. 20.000 Kč 15 % min. 30.000 Kč L1
        z toho na každou jednotlivou věc 20.000 Kč 50.000 Kč 90.000 Kč L1
Drobné domácí zvířata 10.000 Kč 4 % min. 10.000 Kč 6 % min. 15.000 Kč L1
Věci sloužící k vydělečným účelům a výkonu povolání 10.000 Kč 4 % min. 10.000 Kč 6 % min. 15.000 Kč L1
Lodě a jiná plavidla 10.000 Kč 4 % min. 10.000 Kč 6 % min. 15.000 Kč L1
Střelné zbraně 5.000 Kč 2 % min. 5.000 Kč 3 % min. 10.000 Kč L1
Věci v nebytovém prostoru
(stupeň zabezpečení S1)
2 % min. 5.000 Kč 5 % min. 10.000 Kč L1
Věci v nebytovém prostoru
(stupeň zabezpečení S2)
4 % min. 10.000 Kč 10 % min. 20.000 Kč L1
Věci při dočasném pobytu 5 % min. 10.000 Kč 10 % min. 20.000 Kč L1
Znovupořízení dokumentů 1 % min. 2.000 Kč 2 % min. 5.000 Kč L2
Věci v garáži mimo místo pojištění 65.000 Kč 130.000 Kč L2
Věci v zavazadlovém prostoru vozidla 2 % min. 5.000 Kč L2
Vybrané věci na pozemku 2 % min. 5.000 Kč L2
Věci na balkoně, lodžii, terase 2 % min. 5.000 Kč L2
L1 – limit plnění na pojistnou událost
L2 – limit plnění na jednu a všechny pojistné události v pojistném roce

Možnosti připojištění

 • pojištění povodně, záplav
 • pojištění občanské odpovědnosti
 • asistenční služby

Pojištění povodně, záplav

Máte možnost připojistit se proti povodni a záplavě. Výše pojistného se liší v závislosti na povodňovém pásmu, v porovnání se aktuálně počítá s nejnižším povodňovým pásmem.

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na pojištěnou osobu a osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti. Klient si může vybrat pojištění odpovědnosti ze tří variant – STANDARD, PLUS, EXTRA. K pojištění domácnosti ve variantě KLASIK a MAXI získáváte pojištění odpovědnosti STANDARD zdarma. U variant PLUS a EXTRA je rozšířená územní platnost na celý svět. Připojištění se sjednává se spoluúčastí min. 1.000 Kč.

STANDARD PLUS EXTRA
Základní limit 1 mil. Kč 5 mil. Kč 10 mil. Kč
pojištěný ano ano ano
osoby ve společné domácnosti ano ano ano
osoby opatrující domácnost ano ano
osoby, kterým svěřil do opatrování dítě nebo psa ano ano
územní platnost – EU ano ano ano
územní platnost – svět bez Severní Ameriky
(krátkodobý pobyt do 3 měsíců)
500.000 Kč 1 mil Kč
územní platnost – svět bez Severní Ameriky
(dlouhodobý pobyt nad 3 měsíců)
1 mil. Kč
Sublimity pro jednotlivé odpovědnosti
v běžném životě ano ano ano
neprofesionální sportovní činnosti ano ano ano
drobnými domácími zvířaty včetně psů ano ano ano
regrese zdravotních pojišťoven ano ano ano
pracovní stroje 500.000 Kč 1 mil. Kč
při výkonu drobných stavebních prací 500.000 Kč 1 mil. Kč
při rekreační jízdě na koních 500.000 Kč 1 mil. Kč
při rekreačním používání plavidel 500.000 Kč 1 mil. Kč
při užívání zařízení v hotelu 500.000 Kč 1 mil. Kč
za způsobenou nemajetkovou újmu 1 mil. Kč
hospodářskými zvířaty včetně koní 1 mil. Kč
drony a modely na ovládání 1 mil. Kč
při ztrátě klíčů 1 mil. Kč

Asistenční služby

Asistenční služby jsou v ceně všech variant pojištění s dostupností 24/7 a garancí příjezd asistenční služby do 1 hodiny. Příjezd technika je zdarma kdekoliv na území ČR. Asistenční služby se vztahují na pojištěnou osobu, osoby s ním trvale žijící v domácnosti a zahrnují:

 • technickou asistenci s limitem na událost 4.000 Kč
 • právní asistenci s ročním limitem 8.000 Kč
 • asistence při hospitalizaci, onemocnění či nepřítomnosti členů domácnosti
 • AXA linka – tel.: + 420 292 292 292

Minimální pojistné

 • minimální pojistné je stanoveno na 500 Kč

Spoluúčast

 • možnost sjednání pojištění se spoluúčastí 0 Kč, 1.000 Kč, 5.000 Kč či 10.000 Kč

Slevy

 • sleva za frekvenci placení při roční platbě je 10 %
 • při sjednání více produktů (ŽP, DPS, NŽP) od pojišťovny AXA sleva za propojištěnost činí 5 %
 • sleva za spoluúčast je při spoluúčasti 5.000 Kč sleva činí 10 % a při spoluúčasti 10.000 Kč sleva činí 20 %
 • obchodní sleva je od 10 %

Pojistné podmínky