Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti AXA Domov IN

15. 10. 2020 byla dokončena obchodní transakce převzetí společnosti AXA v České republice, na Slovensku a v Polsku.  Od tohoto dne se společnosti AXA staly součástí skupiny UNIQA.

Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení domácnosti a stavební součásti (věci, které jsou součástí vnitřního vybavení bytu, např. omítky, tapety, topná tělěsa, zařízení koupelny, vestavěné skříně, dvěře apod.)

Pokud máte zájem o pojištění vaší domácnoti jako nemovitosti, bližší informace nalezenete na stránce Pojištění stavby AXA Domov IN

Výpočet pojištění stavby získáte vyplněním našeho on-line formuláře.

Pojišťovna AXA nabízí svým klientům možnost pojistit si vybavení své domácnosti. Klienti mají na výběr ze tří produktů:

 • MINI – základní rozsah pojištění a asistenční služby
 • KLASIK – vyšší rozsah pojištění, pojištění odpovědnosti, asistenční služby a prodloužená záruka vybraných spotřebičů
 • MAXI – maximální rozsah pojištění, pojištění odpovědnosti, asistenční služby a prodloužená záruka vybraných spotřebičů

U variant KLASIK a MAXI platí pojištění i pro nebytové prostory, samostatně stojící garáž nebo prostory, které užíváte při dočasném pobytu.

Výhody pojištění

 • prodloužení záruky u vybraných domácích spotřebičů u varianty KLASIK a MAXI
 • pojištění elektroniky bez limitu
 • asistenční služby zdarma včetně právní asistence
 • pojištění odpovědnosti do limitu 1 mil Kč zdarma u variant KLASIK a MAXI
 • rozšíření územní platnosti u pojištění odpovědnosti na celý svět ve variantách PLUS a EXTRA

Základní pojištění

Pojistní nebezpečí MINI KLASIK MAXI
Živel Požár, Výbuch, Přímý úder blesku, Náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, Náraz vozidla, Rázová vlna, Vichřice, krupobití, Zemětřesení, Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, Tíha sněhu nebo námrazy, Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, Sesuv nebo zřícení lavin, Vodovodní škoda
Kouř, Imploze, Voda z kanalizace při povodni, Nepřímý úder blesku, Zkrat přepětím/podpětím na elektromotoru, Rozbití skla, Srážky, Voda z nádrže, Porucha chladícího zařízení
Voda z kanalizace vyjma povodně, Chybná funkce sprinkleru
Odcizení a poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci ANO ANO
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
Asistenční služby ANO ANO ANO
Odpovědnost v běžném občanském životě STANDARD STANDARD

Možnosti připojištění

 • pojištění povodně, záplav
 • pojištění občanské odpovědnosti
 • asistenční služby

Pojištění povodně, záplav

Máte možnost připojistit se proti povodni a záplavě. Výše pojistného se liší v závislosti na povodňovém pásmu, v porovnání se aktuálně počítá s nejnižším povodňovým pásmem.

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na pojištěnou osobu a osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti. Klient si může vybrat pojištění odpovědnosti ze tří variant – STANDARD, PLUS, EXTRA. K pojištění domácnosti ve variantě KLASIK a MAXI získáváte pojištění odpovědnosti STANDARD zdarma. U variant PLUS a EXTRA je rozšířená územní platnost na celý svět. Připojištění se sjednává se spoluúčastí min. 1.000 Kč.

STANDARD PLUS EXTRA
Základní limit 1.000.000 Kč 5.000.000 Kč 10.000.000 Kč
pojištěný ANO ANO ANO
osoby ve společné domácnosti ANO ANO ANO
osoby opatrující domácnost ANO ANO
osoby, kterým svěřil do opatrování dítě nebo psa ANO ANO
územní platnost – EU ANO ANO ANO
územní platnost – svět bez Severní Ameriky
(krátkodobý pobyt do 3 měsíců)
500.000 Kč 1.000.000 Kč
územní platnost – svět bez Severní Ameriky
(dlouhodobý pobyt nad 3 měsíců)
1.000.000 Kč
Sublimity pro jednotlivé odpovědnosti
v běžném životě ANO ANO ANO
neprofesionální sportovní činnosti ANO ANO ANO
drobnými domácími zvířaty včetně psů ANO ANO ANO
regrese zdravotních pojišťoven ANO ANO ANO
pracovní stroje 500.000 Kč 1.000.000 Kč
při výkonu drobných stavebních prací 500.000 Kč 1.000.000 Kč
při rekreační jízdě na koních 500.000 Kč 1.000.000 Kč
při rekreačním používání plavidel 500.000 Kč 1.000.000 Kč
při užívání zařízení v hotelu 500.000 Kč 1.000.000 Kč
za způsobenou nemajetkovou újmu 1.000.000 Kč
hospodářskými zvířaty včetně koní 1.000.000 Kč
drony a modely na ovládání 1.000.000 Kč
při ztrátě klíčů 1.000.000 Kč

Asistenční služby

Asistenční služby jsou v ceně všech variant pojištění s dostupností 24/7 a garancí příjezd asistenční služby do 1 hodiny. Příjezd technika je zdarma kdekoliv na území ČR. Asistenční služby se vztahují na pojištěnou osobu, osoby s ním trvale žijící v domácnosti a zahrnují:

 • technickou asistenci s limitem na událost 4.000 Kč
 • právní asistenci s ročním limitem 8.000 Kč
 • asistence při hospitalizaci, onemocnění či nepřítomnosti členů domácnosti
 • AXA linka – tel.: + 420 292 292 292

Minimální pojistné

 • minimální pojistné je stanoveno na 500 Kč

Spoluúčast

 • možnost sjednání pojištění se spoluúčastí 0 Kč, 1.000 Kč, 5.000 Kč či 10.000 Kč

Slevy

 • sleva za frekvenci placení při roční platbě je 10 %
 • při sjednání více produktů (ŽP, DPS, NŽP) od pojišťovny AXA sleva za propojištěnost činí 5 %
 • sleva za spoluúčast je při spoluúčasti 5.000 Kč sleva činí 10 % a při spoluúčasti 10.000 Kč sleva činí 20 %
 • obchodní sleva je od 10 %

Rozšiřující tabulky sublimitů

Vybraná pojistná nebezpečí

V závislosti na produktu se liší limity u vybraných pojištěných nebezpečí.

MINI KLASIK MAXI Pzn.
Nepřímý úder blesku, přepětí, podpětí 5 % min. 10.000 Kč 10 % min. 20.000 Kč L2
Zkrat přepětím/podpětím na elektromotoru 2 % min. 4.000 Kč 5 % min. 10.000 Kč L2
Rozbití skla 3 % min. 6.000 Kč 6 % min. 12.000 Kč L2
Srážky 2 % min. 4.000 Kč 5 % min. 10.000 Kč L2
Voda z nádrže 5.000 Kč 10 % min. 20.000 Kč L2
Poškození st. součástí při odcizení 10 % min. 20.000 Kč 20 % min. 40.000 Kč L1
Voda z kanalizace vyjma povodně 20.000 Kč L2
Chybná funkce sprinkleru 5 % min. 10.000 Kč L2
Porucha chladícího zařízení 1 % min. 2.500 Kč 2 % min. 4.000 Kč L2
Pojištění občanské odpovědnosti pojištěno ve variantě STANDARD (1 mil. Kč)
Prodloužená záruka pojištěno
L1 – limit plnění na pojistnou událost
L2 – limit plnění na jednu a všechny pojistné události v pojistném roce

Pojištěné věci a náklady

V rámci pojištění mají některé věci či vynaložené náklady svůj vlastní limit krytí, které se mohou lišit dle vybraných produktů.

MINI KLASIK MAXI Pzn.
Elektronika 100 % 100 % 100 % L1
Sportovní potřeby 100 % 100 % 100 % L1
Cennosti 20.000 Kč 10% min 20.000 Kč 15 % min. 30.000 Kč L1
       z toho peníze a ceniny 10.000 Kč 4 % min. 10. 000 Kč 6 % min. 15.000 Kč L1
Stavební součásti 30.000 Kč 15 % min. 30.000 Kč 20 % min. 40.000 Kč L1
Příslušenství a náhradní díly vozidel 5.000 Kč 2 % min. 5.000 Kč 3 % min. 10.000 Kč L1
Věci osobní potřeby 5.000 Kč 2 % min. 5.000 Kč 3 % min. 10.000 Kč L1
Věci zvláštní hodnoty 20.000 Kč 10 % min. 20.000 Kč 15 % min. 30.000 Kč L1
        z toho na každou jednotlivou věc 20.000 Kč 50.000 Kč 90.000 Kč L1
Drobné domácí zvířata 10.000 Kč 4 % min. 10.000 Kč 6 % min. 15.000 Kč L1
Věci sloužící k vydělečným účelům a výkonu povolání 10.000 Kč 4 % min. 10.000 Kč 6 % min. 15.000 Kč L1
Lodě a jiná plavidla 10.000 Kč 4 % min. 10.000 Kč 6 % min. 15.000 Kč L1
Střelné zbraně 5.000 Kč 2 % min. 5.000 Kč 3 % min. 10.000 Kč L1
Věci v nebytovém prostoru
(stupeň zabezpečení S1)
2 % min. 5.000 Kč 5 % min. 10.000 Kč L1
Věci v nebytovém prostoru
(stupeň zabezpečení S2)
4 % min. 10.000 Kč 10 % min. 20.000 Kč L1
Věci při dočasném pobytu 5 % min. 10.000 Kč 10 % min. 20.000 Kč L1
Znovupořízení dokumentů 1 % min. 2.000 Kč 2 % min. 5.000 Kč L2
Věci v garáži mimo místo pojištění 65.000 Kč 130.000 Kč L2
Věci v zavazadlovém prostoru vozidla 2 % min. 5.000 Kč L2
Vybrané věci na pozemku 2 % min. 5.000 Kč L2
Věci na balkoně, lodžii, terase 2 % min. 5.000 Kč L2
L1 – limit plnění na pojistnou událost
L2 – limit plnění na jednu a všechny pojistné události v pojistném roce

Pojistné podmínky