841 41 41 41

Pojištění domácností AXA DOMOV

Pojišťovna AXA nabízí svým klientům jednoduchý, srozumitelný produkt. Již v základním pojištění může klient získat pojištění odpovědnosti včetně asistenčních služeb.

Základní pojištění DOMOV:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto
 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu
 • Vichřice, krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíha sněhu nebo námrazy
 • Vodovodní škoda
 • Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
 • Sesuv nebo zřícení lavin
Odcizení ANO, vždy zahrnuto
 • Odcizení pojištěné věci nebo její části krádeží vloupáním nebo loupeží
 • Vandalismus
 • Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
 • Povodeň
 • Záplava

Rozšířená pojistná ochrana již v základním pojištění, bezplatně:

 • Asistenční služby
 • Odpovědnost za škodu

Asistenční služby

 • Automaticky je zdarma zahrnuta základní asistence.

Právní asistence Komfort

Klienti si mohou taktéž připojistit právní asistenci Komfort, která nabízí širší limity poskytování právní asistenční pomoci.
Roční pojistné: 600 Kč

Bezeškodní průběh

Při bezeškodním průběhu můžete pravidelně uplatňovat slevu ve výši minimálně 3 % spojenou s valorizací pojistného krytí, což znamená automatické navyšovaní částky, na kterou jste pojištění, podle růstu cen stavebních prací a inflace. Nikdy se vám pak nemůže stát, že budete pojištěni nedostatečně.

Pojistné podmínky