Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Direct pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na vnitřní vybavení domácnosti, ať už bydlíte v bytě či rodinném domě. Pojištění od Direct pojišťovny nabízí široký rozsah rizik s plnění do výše pojistné částky. Rizika jsou vyplácena v nových cenách.

Základní pojištění

Pojištěná rizika Rizika
Základní nebezpečí požár, kouř, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla (i jeho části nebo nákladu), pád stromů, stožárů nebo jiných nepojištěných předmětů, vichřice, krupobití, sesuv půdy a zřícení skal, tíha a tlak sněhu či námrazy, zemětřesení, lavina a náraz vozidla
Vodovodní škody vodné a stočné, vyhledání prasknutí trubky
Zatečení vody ANO
Pojištění skel a sanity ANO
Prodloužená záruka technická porucha
Poškození spotřebičů zkratem a zkažení jídla ANO
Odcizení odcizení a vandalismus, loupež na ulici, vloupání do vozidla
Povodeň a záplava volitelné

Odcizení

Za odcizení se považuje taková krádež, kde pachatel musel překonat nějakou překážku. Cena za toto riziko se odvíjí od stupně zabezpečení a rizikového stupně umístění domácnosti.

Doplňková připojištění

Mezi doplňková připojištění patří:

  • pojištění občanské odpovědnosti,
  • pojištění kol,
  • pojištění mazlíčků,
  • pojištění zdravotních pomůcek.

Pojištění občanské odpovědnosti

Jedná se pojištění občanské odpovědnosti, která hradí náklady škody na zdraví či majetku, kterou způsobí klient třetí osobě.

Možnost připojištění na škody na drobné elektronice, na věcech pronajatých, odpovědnost za zvíře a z vlastnictví všech nemovitostí.

Volba pojistného limitu od 3 mil. Kč do 25 mil. Kč.

Limit je na pojistnou událost a bez spoluúčasti.

Pojištění kol

Pojištění se vztahuje na jízdní kola, elektrokola a koloběžky, která jsou nejen v domácnosti, garáži či sklepě, ale i kdekoliv po celé Evropě.

Pojištění kryje škodu způsobenou při dopravní nehodě, na základní pojistná nebezpečí a na odcizení a vandalismus.

Volba pojistného limitu od 10 000 Kč do 100 000 Kč s pevnou spoluúčastí 1 000 Kč.

Pojištění mazlíčků

Pojištěním lze ochránit pouze psy a kočky, které mají čip nebo pas. Pojištění se vztahuje na zvířata do věku 5 let a maximálně pro 8-letá zvířata. V rámci pojištění se hradí veterinární léčba (náklady na léčbu, léky a hospitalizace u veterináře).

Pojistný limit 20 000 Kč.

Pojištění zdravotních pomůcek

Pro případ zničení, poškození nebo odcizení pojistíme naslouchátka i invalidní vozík.

Volba pojistného limitu od 10 000 Kč do 100 000 Kč.

Asistenční služba

Základní asistence je součástí pojištění ZDARMA. Pojištění obsahuje pomoc zámečníka, pomoc při havarijním stavu, opravu spotřebiče, uskladnění vybavení či náhradní ubytování.

Asistence (limit na PU) Základní asistence Rozšířená asistence (volitelné) Omezení
Pomoc zámečníka 5.000 Kč 10.000 Kč
Pomoc při havarijním stavu 5.000 Kč 10.000 Kč
Oprava spotřebičů 2.500 Kč 5.000 Kč
Porucha zdroje tepla 5.000 Kč 10.000 Kč 2x ročně
Porucha zahradní techniky, dílenského vybavení a ručního nářadí 2.500 Kč 5.000 Kč 2x ročně
Deratizace, dezinsekce a dezinfekce 2.500 Kč 5.000 Kč 2x ročně
Náhradní ubytování 20.000 Kč 40.000 Kč
Uskladnění vybavení 10.000 Kč 20.000 Kč
Právní asistence volitelná volitelná 1 hodina, 3x ročně
IT asistence volitelná volitelná 1 hodina, 2x ročně

Spoluúčast

  • 0 Kč
  • 1.000 Kč
  • 3.000 Kč
  • 5.000 Kč
  • 10.000 Kč
  • 30.000 Kč

Pojistné podmínky