Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti Pillow

Chráníme váš dům, byt a domácnost.

Výhody pojištění

 • Intuitivní rozdělení dle místa pojištění - věci v budově, věci na zahradě, věci mimo domov
 • Jasné pojistné podmínky
 • Nízký počet sublimitů
 • Nadprůměrný rozsah rizik - široký základ (flexa, živel, vodovodní škody), neoprávněný odběr elektřiny, odpovědnost i pro dron do 1 kg
 • Pojištění lze uzavřít pro majitele nebo člena družstva, pro nájemce a speciálně pro majitele, který pronajímá.
 • Domácnost je vždy pojištěná na cenu novou.

Základní pojištění domácnosti Pillow

Pojistná nebezpečí
Základní a vodovodní škody
 • Požár, kouř, výbuch, rázová vlna, pád letadla a vesmírných těles, pád předmětů včetně dronů (např. stromy), náraz vozidla, dronu
 • Vichřice (zahrnuje orkán i tornádo), krupobití, atmosférické srážky, přímý úder blesku, zemětřesení, sesuv hornin a zemin, zřícení lavin, tíha a tlak sněhu, poškození zateplení zvířaty
 • Voda z vodovodního zařízení (vč. akvária), vystoupnutí vody z kanalizace, chybná funkce sprinkleru, působení mrazu na vodovodní zařízení, ztráta vody
 • Havárie rozvodů
Povodeň a záplava
 • Povodeň, záplava (vč. souvisejících sesuvů, vystoupnutí vody z kanalizace)
Krádež a vandalismus
 • Krádež vloupáním, loupež, vandalismus, prostá krádež (pro konkrétní předměty a místa), krádež vybavení staveniště, neoprávněný odběr elektřiny
Elektro škody
 • Přepětí, podpětí, zkrat, porucha chladicího zařízení
 • Strojní pojištění (strojní a elektronická zařízení, která jsou stavebními součástmi)
Skla a sanita
 • Domácnost: akvária, terária, zasklení volně stojícího nábytku, nástěnná zrcadla, zasklení obrazů
 • Rizika: allrisk
Věci na zahradě
 • Věci na sobě či při sobě, odložené na místě k tomu určeném, ve vozidle, předané za účelem poskytnutí služby, v ubytovacích zařízeních, na kolejích a internátech (vč. studentského nájmu/ podnájmu)
 • Rizika: základní a vodovodní škody, povodeň a záplava, krádež vloupáním, loupež, vandalismus, prostá krádež lyží, kočárků
Věci mimo domov
 • Věci na sobě či při sobě, odložené na místě k tomu určeném, ve vozidle, předané za účelem poskytnutí služby, v ubytovacích zařízeních, na kolejích a internátech (vč. studentského nájmu/ podnájmu)
 • Rizika: základní a vodovodní škody, povodeň a záplava, krádež vloupáním, loupež, vandalismus, prostá krádež lyží, kočárků
Ztráta nájemného
 • Ztráta na nájemném, pokud je nemovitost neobyvatelná z důvodu škody v polštáři: Základní a vodovodní škody, Povodeň a záplava, Krádež a vandalismus, Elektro škody, Skla a sanita
 • Pouze pro způsob užití ,,Pronájem dlouhodobý"
Odpovědnost pro běžný život
 • Dle varianty: běžný občanský život, věci pronajaté či zapůjčené, chov malých zvířat, sport (navýšený limit pro kola), drobná elektronika, chov velkých zvířat, provoz malého plavidla, drony a letecké modely do 1 kg, držba zbraně
Odpovědnost k nemovitosti
 • Držba: škody z vlastnictví budovy a bytu v osobním vlastnictví, svépomocné provádění stavebních prací
 • Občanská odpovědnost nájemce v souvislosti s nájmem
Asistence
 • Havarijní stav, odblokování dveří
 • Náhradní ubytování, uskladnění věcí
 • Deratizace a dezinsekce
 • Oprava elektrospotřebičů

Sublimity pro tato nebezpečí a předměty

Riziko Sublimit
Atmosférické srážky 100 000 Kč roční limit
Krádež vloupáním dle zabezpečení
Věci zvláštní hodnoty 50 % z PČ, limit na pojistnou událost
Cennosti 10 % z PČ, limit na pojistnou událost
Věci v nebytových prostorech 20 % z PČ, limit na pojistnou událost
Věci k výdělečné činnosti 100 000 Kč, limit na pojistnou událost
Peníze v hotovosti 10 000 Kč, limit na pojistnou událost

Asistenční služby

V případě havarijního stavu vaší domácnosti volejte na asistenční služby. Asistence zařídí pomoc zámečníka, instalatéra, sklenáře, plynaře atd.

Volejte na +420 221 856 860

Varianta Základní Rozšířená
Havarijní stav 4 000 Kč /zásah/ 2× ročně/ nezahrnuje náhradní díly/ doprava bez limitu 10 000 Kč/ zásah/ bez omezení počtu/ náhradní díly až 2 500 Kč/ doprava bez limitu
Odblokování dveří 4 000 Kč /zásah/ 2× ročně/ nezahrnuje náhradní díly/ doprava bez limitu 10 000 Kč/ zásah/ bez omezení počtu/ náhradní díly až 2 500 Kč/ doprava bez limitu
Náhradní ubytování dle PČ/ max. 30 000 Kč/ měsíc/ max. po dobu 12 měsíců dle PČ/ max. 30 000 Kč/ měsíc/ max. po dobu 12 měsíců
Uskladnění věcí (a přeprava) dle PČ/ max. 15 000 Kč/ měsíc/ max. po dobu 12 měsíců dle PČ/ max. 15 000 Kč/ měsíc/ max. po dobu 12 měsíců
Deratizace a dezinsekce x 5 000 Kč/ zásah/ 2× ročně
Oprava domácích spotřebičů a zdrojů tepla x 7 000 Kč/ zásah/ 2× ročně, i náhradní díly

Pojištění odpovědnosti

Pojištěný je pojistník a osoby s ním žijící dlouhodobě ve společné domácnosti i jinde žijící potomek do 26 let, který studuje prezenční studium, a také osoby, které (zadarmo či drobnou úplatu):

 • pečují o domácnost nebo její členy (chůvy, tchýně...),
 • pečují o zvíře (např. venčení během dovolené),
 • vykonávají pomocné práce na nemovitosti.

Pojištění občanské odpovědnosti ve dvou variantách zahrnujících i unikátní ,,povinné ručení" pro kola, koloběžky, elektrokola, elektrokoloběžky atd.

Možnost zvolit variantu i na drobnou elektroniku nebo bez (cenově výhodnější).

Pojistné limity jsou 3, 10 a 25 mil. Kč.

Rozsah pojištěných činností

Rozsah pojištěných činností Základní Rozšířená Kompletní
Územní platnost Česko Evropa Evropa
Běžný občanský život ano ano ano
Navýšený limit pro kola ano ano ano
Věci pronajaté či zapůjčené ano ano ano
Chov malých zvířat ano ano ano
Drobná elektronika x ano ano
Chov velkých zvířat x x ano
Provoz malého plavidla x x ano
Drony a letecké modely do 1 kg x x ano
Držení zbraně x x ano

Spoluúčast u pojištění domácnosti

Pojištění majetku je volba mezi 0, 5 000, 10 000 a 20 000 Kč shodně pro všechna rizika.

Pojištění odpovědnosti je bez spoluúčasti.

Pojistné podmínky