Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti Slavia Šťastný domov

Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení domácnosti a stavební součásti (věci, které jsou součástí vnitřního vybavení bytu, např. omítky, tapety, topná tělesa, zařízení koupelny, vestavěné skříně, dveře apod.).

Pokud máte zájem o pojištění vaší domácnosti jako nemovitosti, bližší informace naleznete na stránce Pojištění stavby Slavia Šťastný domov.

Výpočet pojištění stavby získáte vyplněním našeho on-line formuláře.

Základní pojištění Šťastný domov

Pojistná nebezpečí Základ Jistota Jubileum
Pojistná rizika živlů a ochrana majetku požár, výbuch, přímý úder blesku, kouř, vichřice, krupobití, náraz letadla, pád stromů, stožárů, sesuv, zemětřesení, vodovodní škoda
přepětí, podpětí, nadzvuková vlna, mráz, tíha sněhu, náklady na odstranění vodovodní škody, zkrat v elektromotoru, krádež vloupáním, loupež, náraz vozidla, loupežné přepadení, rozbití skla, atmosférické srážky
vystoupnutí vody, ztráta vody, porucha chladícího zařízení, únik vody z akvária, krádež kočárků a invalid. vozíků, věci v autě
Vandalismus
ANO ANO ANO
Povodeň a záplava volitelné, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón volitelné, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
Asistenční služba volitelné volitelné volitelné
Asistenční služba IT a elektro asistence ANO ANO ANO
Občanská odpovědnost volitelné volitelné volitelné

Spoluúčast

  • 1.000 Kč
  • 5.000 Kč
  • 10.000 Kč

Sublimity variant pojištění

Pojistná nebezpečí Základ Jistota Jubileum
Náklady na náhradní ubytování 30.000 Kč 50.000 Kč 120.000 Kč
Stavební součásti 20.000 Kč
Cennosti limit od 30.000 Kč do 100.000 Kč limit od 50.000 Kč do 200.000 Kč limit od 80.000 Kč do 300.000 Kč
Peníze 15.000 Kč 20.000 Kč
Domácí zvířata 5.000 Kč 10.000 Kč
Elektronika od zaměstnavatele 10.000 Kč 20.000 Kč
Nebytové prostory limit od 20.000 Kč do 50.000 Kč limit od 50.000 Kč do 200.000 Kč limit od 60.000 Kč do 300.000 Kč
Věci na zahradě, dvoře volitelné

20.000 Kč

volitelné

20.000 Kč

Věci v garáži na jiné adrese volitelné

40.000 Kč

volitelné

60.000 Kč

Věci na koleji volitelné

100.000 Kč

Věci odložené pod uzamčením volitelné

10.000 Kč

Doplňková připojištění

Pojištění odpovědnosti

Odpovědnost v běžném občanském životě. Vedení domácnosti, rekreační sporty, chov zvířat, regres zdravotní pojišťovny. Možnost připojištění škod na pronajaté budově pro všechny varianty.

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti. Škoda či újma vyplývající z vlastnictví nemovitosti. Trvale i rekreačně obývaná budova. Regres zdravotní pojišťovny.

Odpovědnost z provozu kol a koloběžek. Škoda či újma vyplývající z provozu kol, koloběžek a dopravních prostředků, které jsou vybaveny přídavným elektrickým motorem.

Pojištění odpovědnosti lze sjednat ve třech variantách a osmi limitech (2 až 20 mil. Kč).

Pojistná nebezpečí Základ Jistota Jubileum
Běžná činnost v občanském životě ANO ANO ANO
Vedení domácnosti ANO ANO ANO
Rekreační sport ANO ANO ANO
Cyklistika a provoz nemotorových plavidel ANO ANO ANO
Regres zdravotní pojišťovny ANO ANO
Chov domácích a drobných hospodářských zvířat ANO ANO
Hospodářská zvířata ANO
Škody na pronajaté budově volitelné připojištění volitelné připojištění volitelné připojištění

Pozn.: Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Asistenční služby

  • Pro případy havarijní situace (např. zlomený klíč v zámku), je možné využít služeb zámečníka, elektrikáře, plynaře, instalatéra, topenáře a sklenáře.
  • Limitem plnění pro jednotlivý případ poskytnutí technické asistence ve variantě Jistota jsou 3 000 Kč (vč. DPH), nejvýše však za dva případy nastalé v průběhu jednoho pojistného období.
  • Limitem plnění pro jednotlivý případ poskytnutí technické asistence ve variantě Jubileum je 5 000 Kč (vč. DPH), nejvýše však za tři případy nastalé
    v průběhu jednoho pojistného období.
  • V případě problému s IT technikou nebo elektrospotřebičem je možno využít asistenční službu IT a elektro asistence.
Pojistná nebezpečí Základ Jistota Jubileum
Telefonická asistence a poradenství ANO ANO ANO
Zprostředkování odchytu včelích rojů a likvidace vos a sršňů ANO ANO ANO
Úhrada příjezdu technické pomoci a nákladů potřebných k odstranění havarijního stavu ANO ANO
Oprava spotřebičů ANO ANO
Právní konzultace po telefonu, včetně zprostředkování služeb advokáta ANO
Názor druhého lékaře ANO
IT a elektro asistence ANO ANO ANO

Asistenční služby se poskytují telefonicky, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Činnost asistenční služby zajišťuje společnost:

Global Assistance a.s.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
Tel.: +420 242 452 652

Slevy

Obchodní sleva až 30 %.

V případě připojištění pojištění odpovědnosti činí sleva 5 %.

V případě spoluúčasti 5.000 Kč činí sleva 10 %.

Pojistné podmínky: