222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti Slavia DOMOV+ 2014

Základní pojištění DOMOV+ 2014

 • minimální pojistná částka 200.000 Kč
 • maximální pojistná částka 1.500.000 Kč
Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto ZÁKLAD STANDARD NADSTANDARD
 • Požár
 • Výbuch
 • Náraz, zřícení letadla
 • Zřícení letadla
 • Úder blesku
 • Kouř
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Sesuv půdy
 • Zřícení laviny
 • Zemětřesení
 • Pád stromů, stožárů
 • Požár
 • Výbuch
 • Náraz, zřícení letadla
 • Zřícení letadla
 • Úder blesku
 • Kouř
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Sesuv půdy
 • Zřícení laviny
 • Zemětřesení
 • Pád stromů, stožárů
 • Náraz vozidla
 • Přepětí
 • Podpětí
 • Nadzvuková vlna
 • Vodovodní škoda
 • Požár
 • Výbuch
 • Náraz, zřícení letadla
 • Zřícení letadla
 • Úder blesku
 • Kouř
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Sesuv půdy
 • Zřícení laviny
 • Zemětřesení
 • Pád stromů, stožárů
 • Náraz vozidla
 • Přepětí
 • Podpětí
 • Nadzvuková  vlna
 • Vodovodní škoda
 • Kanalizační škoda
 • Rozbití skla
 • Porucha chlad. zařízení
 • Únik vody z akvaria
 • Zkrat elektromotoru
 • A dále*
Odcizení Volitelně
 • Odcizení (krádež vloupáním nebo loupež)
 • Vandalismus
 • Sprejerství
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
 • Povodeň
 • Záplava

*A dále: Únik vody v důsledku pojistné události způsobené vodovodní událostí, poškození nebo zničení kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů pojištění budovy, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich, poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, které tvoří stavební součásti nebo příslušenství pojištěné budovy, pokud k němu došlo přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich.

Možnosti připojištění

 • pojištění odcizení a vandalismu
 • pojištění povodní, záplav
 • pojištění občanské odpovědnosti
 • asistenční služby

Pojištění odcizení a vandalismu

Další možnosti krytí

V ceně základního pojištění rizika “Odcizení” jsou zahrnuty tyto limity pojistného plnění:

Možnosti krytí Limit
cennosti (vyjma peněz) 10.000 Kč
věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti a sbírky 10.000 Kč
stavební součásti 50.000 Kč
peníze 10.000 Kč
sportovní potřeby včetně jízdních ko 60.000 Kč
elektrospotřebiče a elektronika 100.000 Kč
věci osobní potřeby, které pojištěný nebo spolupojištěná osoba měli na sobě nebo u sebe 5.000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života

Pojištění se vztahuje pojištění odpovědnosti na zdraví, usmrcení, škodu na věci či následnou finanční škodu:

 • v běžném občanské životě
 • v rámci vedení domácnosti
 • při rekreaci či zábavě
 • jako vlastník a opatrovatel domácích zvířat
Újma na zdraví Škoda na věci Následná finanční škoda Roční pojistné
2.000.000 Kč 1.000.000 Kč 500.000 Kč 450 Kč
4.000.000 Kč 2.000.000 Kč 700.000 Kč 850 Kč
6.000.000 Kč 3.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1250 Kč

Pzn.: Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Asistenční služby

Nadstandardní asistence k pojištění domácnosti zahrnuje – příjezd řemeslníka, opravu závady, použitý materiál – v celkové výši 2.000 Kč pro jednu situaci a to 2x ročně.

 • K variantě DOMOV+ NADSTANDARD je asistence NADSTANDARD zdarma.
Název Popis služby Roční pojistné
STANDARD Telefonická asistence ZDARMA
NADSTANDARD Technická asistence 99 Kč

Asistenční služby se poskytují telefonicky, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Činnost asistenční služby zajišťuje společnost:

Global Assistance a.s.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
Tel.: +420 242 452 652

Slevy

Obchodní sleva

 • Top-Pojištění.cz činí až 30 %

Sleva za propojištěnost

 • v případě připojištění pojištění odpovědnosti činí sleva 5 %

Sleva za spoluúčast

 • v případě spoluúčasti 5.000 Kč činí sleva 10 %

Pojistné podmínky: