841 41 41 41

Pojištění domácnosti Slavia DOMOV+ 2014

Základní pojištění DOMOV+ 2014:

 • minimální pojistná částka 200.000 Kč
 • maximální pojistná částka 1.500.000 Kč
Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto ZÁKLAD STANDARD NADSTANDARD
 • Požár
 • Výbuch
 • Náraz, zřícení letadla
 • Zřícení letadla
 • Úder blesku
 • Kouř
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Sesuv půdy
 • Zřícení laviny
 • Zemětřesení
 • Pád stromů, stožárů
 • Požár
 • Výbuch
 • Náraz, zřícení letadla
 • Zřícení letadla
 • Úder blesku
 • Kouř
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Sesuv půdy
 • Zřícení laviny
 • Zemětřesení
 • Pád stromů, stožárů
 • Náraz vozidla
 • Přepětí
 • Podpětí
 • Nadzvuková vlna
 • Vodovodní škoda
 • Požár
 • Výbuch
 • Náraz, zřícení letadla
 • Zřícení letadla
 • Úder blesku
 • Kouř
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Sesuv půdy
 • Zřícení laviny
 • Zemětřesení
 • Pád stromů, stožárů
 • Náraz vozidla
 • Přepětí
 • Podpětí
 • Nadzvuková  vlna
 • Vodovodní škoda
 • Kanalizační škoda
 • Rozbití skla
 • Porucha chlad. zařízení
 • Únik vody z akvaria
 • Zkrat elektromotoru
 • A dále*
Odcizení Volitelně
 • Odcizení (krádež vloupáním nebo loupež)
 • Vandalismus
 • Sprejerství
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
 • Povodeň
 • Záplava

*A dále: Únik vody v důsledku pojistné události způsobené vodovodní událostí, poškození nebo zničení kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů pojištění budovy, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich, poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, které tvoří stavební součásti nebo příslušenství pojištěné budovy, pokud k němu došlo přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich.

Doplňková připojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života:

Újma na zdraví Škoda na věci Následná finanční škoda Roční pojistné
2.000.000 Kč 1.000.000 Kč 500.000 Kč 450 Kč
4.000.000 Kč 2.000.000 Kč 700.000 Kč 850 Kč
6.000.000 Kč 3.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1250 Kč
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Asistenční služby:

Název Popis služby Roční pojistné
STANDARD Telefonická asistence ZDARMA
NADSTANDARD Technická asistence 99 Kč

Nadstandardní asistence k pojištění domácnosti zahrnuje – příjezd řemeslníka, opravu závady, použitý materiál – v celkové výši 2.000 Kč pro jednu situaci a to 2x ročně.

 • K variantě DOMOV+ NADSTANDARD je asistence NADSTANDARD zdarma.

Asistenční služby se poskytují telefonicky, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Činnost asistenční služby zajišťuje společnost:

Global Assistance a.s.
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8
Tel.: +420 242 452 652

Další možnosti krytí

V ceně základního pojištění rizika “Odcizení” jsou zahrnuty tyto limity pojistného plněn:

 • cennosti (vyjma peněz) do výše 10.000 Kč;
 • věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti a sbírky do výše 10 000 Kč;
 • stavební součásti do výše 50.000 Kč;
 • peníze do výše 10.000 Kč;
 • sportovní potřeby včetně jízdních kol do výše 60.000 Kč;
 • elektrospotřebiče a elektronika -do výše 30.000 Kč;
 • stroje a strojní zařízení do výše 10.000 Kč;
 • věci osobní potřeby, které pojištěný nebo spolupojištěná osoba měli na sobě nebo u sebe do výše 5.000 Kč;

Slevy

Obchodní sleva:

 • Top-Pojištění.cz činí až 30 %

Sleva za propojištěnost:

 • v případě připojištění pojištění odpovědnosti činí sleva 5 %

Sleva za spoluúčast:

 • v případě spoluúčasti 5.000 Kč činí sleva 10 %

Pojistné podmínky: