Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění stavby Slavia DOMOV+ 2014

V rámci pojištění majetku DOMOV+ od Slavia pojišťovny lze sjednat pojištění hlavní stavby a souvisejících staveb vč. pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti. Dále lze pojistit i vybavení domácnosti, o kterém se více informací naleznete zde.

Základní pojistná nebezpeční

Pojistné nebezpečí ZÁKLAD STANDARD NADSTANDARD
Živel Požár, Výbuch, Náraz, zřícení letadla, Přímý úder blesku, Nepřímý úder blesku, Kouř, Vichřice, Krupobití, Sesuv půdy, Zřícení skal a zemin, Sesuv a zřícení lavin, Zemětřesení, Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
Náraz vozidla, Přepětí, Podpětí, Nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), Vodovodní škoda
Únik vody v důsledků pojistné události, Poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles z příčiny přetlaku nebo zamrznutí, Vystoupení vody z odpadního potrubí, Rozbití skla jakoukoli událostí, Porucha chladícího zařízení, Únik vody z akvária, Zkrat elektromotoru
Odcizení, vandalismus, sprejerství Volitelně, lze připojistit Volitelně, lze připojistit Volitelně, lze připojistit
Povodeň a záplava Volitelně, lze připojistit dle místa  pojištění a povodňových zón Volitelně, lze připojistit dle místa  pojištění a povodňových zón Volitelně, lze připojistit dle místa  pojištění a povodňových zón
Asistenční služba STANDARD STANDARD NADSTANDARD

Spoluúčast

  • 500 Kč
  • 1.000 Kč
  • 5.000 Kč

Vedlejší stavby

Pojištění škoda na vedlejích stavbách jako např. garáž, bazén, hobby dílna, oplocení je zahrnuto automaticky do hodnoty 200.000 Kč.

Pojistnou částku lze navýšit a specifikovat vedlejší stavby. Celková pojistná částka vedlejších staveb nesmí přesáhnout 50 % hodnoty hlavní stavby.

Zvláštní zařízení

K hlavnímu pojištění je možné pojistit i zvláštní zařízení – fotovoltaické nebo solární tepelné panely (max 12 panelů), tepelné čerpadlo, klimatizační technika.

Doplňková pojištění

Povodeň a záplava

Pojištění povodně a záplavy se sjednává s čeakcí dobo 10 dnů od sjednání pojištění.

Maximální pojistná částka je 7.000.000 Kč.

Odcizení, vandalismus a sprejerství

Horní limit plnění je 300.000 Kč dle typu zabezpečení.

Limit pro vandalismus a sprejerství je 30.000 Kč.

Tíha sněhu a námrazy

Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní půso-bení tíhy vrstvy sněhu nebo námrazy z příčiny jejich nad-měrné hmotnosti na střešní krytiny a nosné nebo ostatní konstrukce střech budov.

Atmosférické srážky

Limit pro škody způsobené atmosférickými srážkami je 15.000 Kč

Poničení fasády (hlodavci, ptáci)

Limit pro škody způsobené hlavci či ptactvem na fasádě je 30.000 Kč

Asistenční služby

Nadstandardní asistence k pojištění staveb zahrnuje – příjezd řemeslníka, opravu závady, použitý materiál – v celkové výši 2.000 Kč pro jednu situaci a to 2x ročně.

  • K variantě DOMOV+ NADSTANDARD je asistence NADSTANDARD zdarma.
Název Popis služby Roční pojistné
STANDARD Telefonická asistence ZDARMA
NADSTANDARD Technická asistence 99 Kč

Asistenční služby se poskytují telefonicky, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Činnost asistenční služby zajišťuje společnost:

Global Assistance a.s.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
Tel.: +420 242 452 652

Pojištění odpovědnosti za škodu/či újmu z držby nemovitosti

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím, nájmem nebo správou nemovitosti.

Újma na zdraví Škoda na věci Následná finanční škoda Roční pojistné
1.000.000 Kč 500.000 Kč 250.000 Kč 390 Kč
2.000.000 Kč 1.000.000 Kč 500.000 Kč 420 Kč
4.000.000 Kč 2.000.000 Kč 750.000 Kč 700 Kč
6.000.000 Kč 3.000.000 Kč 1.000.000 Kč 850 Kč

Slevy

Obchodní sleva

  • Top-Pojištění.cz činí až 30 %

Sleva za propojištěnost

  • v případě připojištění pojištění odpovědnosti nebo pojištění domácnosti činí sleva 5 %

Sleva za rozestvěnou stavbu

  • Sleva za rozestavěnou stavbu činí 25 %

Pojistné podmínky: