Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění stavby Slavia Šťastný domov

V rámci pojištění Šťastný domov od Slavia pojišťovny lze sjednat pojištění hlavní stavby a souvisejících staveb vč. pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti. Dále lze pojistit i vybavení domácnosti, o kterém se více informací naleznete zde.

Základní pojistná nebezpeční

Pojistné nebezpečí Základ Jistota Jubileum
Základní živelní ochrana a ochrana majetku požár, výbuch, přímý úder blesku, kouř, vichřice, krupobití, náraz letadla, pád stromů, stožárů, sesuv, zemětřesení, vodovodní škoda
přepětí, podpětí, nadzvuková vlna, mráz, tíha sněhu, náklady na odstranění vodovodních škod, zkrat v elektromotoru, náraz vozidla, krádež vloupáním, loupež, rozbití skla, atmosférické srážky
vystoupnutí vody, ztráta vody
Vandalismus 100 000 Kč 200 000 Kč 500 000 Kč
Poškození zateplení fasády zvířaty 30 000 Kč ANO
Povodeň a záplava volitelné, lze připojistit dle místa  pojištění a povodňových zón volitelné, lze připojistit dle místa  pojištění a povodňových zón volitelné, lze připojistit dle místa  pojištění a povodňových zón
Asistenční služba volitelné volitelné volitelné

Spoluúčast

  • 1.000 Kč
  • 5.000 Kč
  • 10.000 Kč

Sublimity variant pojištění

Pojistná nebezpečí Základ Jistota Jubileum
Stavební materiál, nářadí 30 000 Kč 50 000 Kč
Skleník volitelné

30 000 Kč

50 000 Kč
Poškození plotu zvěří volitelné

20 000 Kč

volitelné
Technická porucha 60 000 Kč
Poškození vnitřního zateplení zvířaty ANO
Porosty 100 000 Kč
Hroby 30 000 Kč

Vedlejší stavby

Pojištění škoda na vedlejších stavbách jako např. garáž, bazén, hobby dílna, oplocení je zahrnuto automaticky v každé variantě.

Limit pro variantu Základ je 50 000 Kč, pro Jistotu 100 000 Kč a pro Jubileum je 200 000 Kč.

Pojistnou částku lze navýšit a specifikovat vedlejší stavby. Celková pojistná částka vedlejších staveb nesmí přesáhnout 50 % hodnoty hlavní stavby.

Zvláštní zařízení

K hlavnímu pojištění je možné pojistit i zvláštní zařízení – fotovoltaické nebo solární tepelné panely (max. 12 panelů), tepelné čerpadlo, klimatizační technika.

Doplňková připojištění

Povodeň a záplava

Pojištění povodně a záplavy se sjednává s čekací dobou 10 dnů od sjednání pojištění.

Asistenční služby

  • Pro případy havarijní situace (např. zlomený klíč v zámku), je možné využít služeb zámečníka, elektrikáře, plynaře, instalatéra, topenáře a sklenáře.
  • Limitem plnění pro jednotlivý případ poskytnutí technické asistence ve variantě Jistota jsou 3 000 Kč (vč. DPH), nejvýše však za dva případy nastalé v průběhu jednoho pojistného období.
  • Limitem plnění pro jednotlivý případ poskytnutí technické asistence ve variantě Jubileum je 5 000 Kč (vč. DPH), nejvýše však za tři případy nastalé
    v průběhu jednoho pojistného období.
  • V případě problému s IT technikou nebo elektrospotřebičem je možno využít asistenční službu IT a elektro asistence.
Pojistná nebezpečí Základ Jistota Jubileum
Telefonická asistence a poradenství ANO ANO ANO
Zprostředkování odchytu včelích rojů a likvidace vos a sršňů ANO ANO ANO
Úhrada příjezdu technické pomoci a nákladů potřebných k odstranění havarijního stavu ANO ANO
Oprava spotřebičů ANO ANO
Právní konzultace po telefonu, včetně zprostředkování služeb advokáta ANO
Názor druhého lékaře ANO
IT a elektro asistence ANO ANO ANO

Asistenční služby se poskytují telefonicky, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Činnost asistenční služby zajišťuje společnost:

Global Assistance a.s.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
Tel.: +420 242 452 652

Pojištění odpovědnosti

Odpovědnost v běžném občanském životě. Vedení domácnosti, rekreační sporty, chov zvířat, regres zdravotní pojišťovny. Možnost připojištění škod na pronajaté budově pro všechny varianty.

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti. Škoda či újma vyplývající z vlastnictví nemovitosti. Trvale i rekreačně obývaná budova. Regres zdravotní pojišťovny.

Odpovědnost z provozu kol a koloběžek. Škoda či újma vyplývající z provozu kol, koloběžek a dopravních prostředků, které jsou vybaveny přídavným elektrickým motorem.

Pojištění odpovědnosti lze sjednat ve třech variantách a v limitech (2 až 20 mil. Kč).

Pojistná nebezpečí Základ Jistota Jubileum
Běžná činnost v občanském životě ANO ANO ANO
Vedení domácnosti ANO ANO ANO
Rekreační sport ANO ANO ANO
Cyklistika a provoz nemotorových plavidel ANO ANO ANO
Regres zdravotní pojišťovny ANO ANO
Chov domácích a drobných hospodářských zvířat ANO ANO
Hospodářská zvířata ANO
Škody na pronajaté budově volitelné připojištění volitelné připojištění volitelné připojištění

Pozn.: Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Slevy

Sleva za propojištěnost až 10 %.

Sleva za frekvenci splátek až 5 %.

Pojistné podmínky: