222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB pojištění domácnosti – Náš domov

Pojištěním domácnosti Náš domov od ČSOB Pojišťovny je možné pojistit zařízení bytu, stavební součásti bytu (bytové jádro, podlaha, kuchyňská linka…), vybavení domácnosti, kola nebo jednotlivě specifikované věci (cennosti, věci umělecké a historické hodnoty atd.).

Základní pojištění Náš domov

Pojištěná rizika Lze? Rizika
 Živel  ANO, vždy zahrnuto Standard Dominant Premiant
 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů a stožárů
 • Tíha sněhu
 • Vodovodní škoda
 • Mráz
 • Kouř
 • Nadzvuková vlna
 • Sesuv půdy a lavin
 • Náraz vozidla
 • Sklo all risk
 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů a stožárů
 • Tíha sněhu
 • Vodovodní škoda
 • Mráz
 • Kouř
 • Nadzvuková vlna
 • Sesuv půdy a lavin
 • Náraz vozidla
 • Sklo all risk
 • Atmosférické srážky
 • Sklokeramická deska
 • Zkrat a přepětí
 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů a stožárů
 • Tíha sněhu
 • Vodovodní škoda
 • Mráz
 • Kouř
 • Nadzvuková vlna
 • Sesuv půdy a lavin
 • Náraz vozidla
 • Sklo all risk
 • Atmosférické srážky
 • Sklokeramická deska
 • Zkrat a přepětí
 • Ztráta vody
 • Technická porucha
 • Věci v zavazadlovém prostoru prostoru auta
Odcizení Volitelně
 • Odcizení
 • Vandalismus
ANO, vždy zahrnuto
 • Odcizení
 • Vandalismus
 • Odcizení
 • Vandalismus
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto
dle místa  pojištění a povodňových zón
 • Povodeň
 • Záplava
 • Povodeň
 • Záplava
 • Povodeň
 • Záplava

Rozšířená pojistná ochrana v základním pojištění a doplňková připojištění

Pojištění se nabízí ve třech variantách (Standard, Dominant, Premiant) s možností připojištění:

 • pojištění povodně a záplavy
 • připojištění odcizení včetně vandalismu k variantě Standard (ostatní varianty toto pojištění obsahují automaticky)
 • pojištění odpovědnosti za ujmu
 • připojištění zkratu a přepětí k variantě Standard (ostatní varianty toto pojištění obsahují automaticky)
 • připojištění nadstandardní asistence

Pojištění odcizení a vandalismus

Limity pojistného plnění dle místa uložení pojištěných věcí

Pojištěné věci Místo uložení
Byt Příslušenství
bytu
(sklep)
Společné
prostory
Mimo domov Věci u sebe Zavazadlový
prostor auta
(Premiant)
Studentské
ubytování
Zařízení
domácnosti
a osobní věci
20% z PČ 5.000 Kč 5.000 Kč 20.000 Kč sjednaný
limit
Cennosti 20% z PČ 5.000 Kč
Věci zvláštní
hodnoty
20 % z PČ 5.000 Kč
Peníze 20.000 Kč 5.000 Kč
Jízdní kolo
(nespecifikovaný)
plná hodnota 20% z PČ 5.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 20.000 Kč plná
hodnota
Dětský kočárek
(nespecifikovaný)
plná hodnota 20% z PČ 5.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 20.000 Kč plná
hodnota
Jízdní kolo
(individuálně pojištěné)
20% z PČ 5.000 Kč 50 % z PČ 50 % z PČ 20.000 Kč
Ostatní věci
individuálně pojištěné)
sjednaný
limit
20% z PČ 5.000 Kč sjednaný
limit
sjednaný
limit
20.000 Kč sjednaný
limit

Pzn.: Pč – do výše limitu pojistné částky;
Kromě uvedených limitů platí zároveň další limity plnění pro krádež vloupáním podle stupně zabezpečení.

Pojištění občanské odpovědnosti

Zahrnuje pojištění odpovědnosti za ujmu z občanského života a v souvislosti s vlastnictvím staveb. Pojištění se vztahuje na všechny členy domácnosti, domácí zvířata a můžete si ho vybrat ze tří limitů krytí pojistného plnění.

Limity pojistného plnění Roční pojistné
Újma na zdraví a usmrcením Újma na věci Následná fin. újma Nemajetková újma
2.000.000 Kč 1.000.000 Kč 500.000 Kč 50.000 Kč 730 Kč
4.000.000 Kč 2.000.000 Kč 750.000 Kč 100.000 Kč 920 Kč

Zkrat a přepětí

 • Připojištění zkratu a přepětí k variantě Standard (ostatní varianty toto pojištění obsahují automaticky)
Produkt Limit Roční pojistné
Standard (volitelné) 10.000 Kč 80 Kč
Dominant 20.000 Kč zdarma
Premiant 100.000 Kč zdarma

Asistenční služby

Ve všech variantách pojištění získáte ZDARMA asistenční služby s možností připojištění nadstandardních asistenčních služeb.

 Asistenční služby Standardní Nadstandardní
Limit na 1 PU Limit na rok Limit na 1 PU Limit na rok
Informace a poradenství bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Odemknutí dveří 5.000 Kč 2 x 10.000 Kč 4 x
Oprava elektrospotřebiče 5.000 Kč 2 x 10.000 Kč 4 x
Odstranění havarijního stavu 5.000 Kč 2 x 10.000 Kč 4 x
Právní asistence  10.000 Kč 2 x 20.000 Kč 4 x
Roční pojistné zdarma 492 Kč

Slevy

obchodní sleva

 • Top-Pojištění.cz činí až 15 %

sleva za bezeškodní průběh

ČSOB Pojišťovna poskytuje svým klientům 5% slevu za bezeškodný průběh za každý rok pojištění. Maximální výše slevy je 20%.

Proč si sjednat právě Náš domov?

 • odměňujeme klienty, kteří nemají pojistnou událost, každý rok od nás v následujícím období dostanete 5% bonus až do výše 20 %,
 • pojištění pro případ zkratu a přepětí (,,vypálení" TV, ledničky a dalších spotřebičů) je již v základním rozsahu pojištění (pouze u varianty Dominant a Premiant),
 • pokud bude Vaše domácnost neobyvatelná v důsledku pojistné události, uhradí Vám pojišťovna i náklady vynaložené na náhradní ubytování do výše až 30.000 Kč
 • riziko sklo all risk (náhodné rozbití skla, zrcadla) je již v základním pojištění,
 • zdarma všem poskytujeme asistenční služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu, což zahrnuje organizaci a úhradu odemknutí dveří, organizaci a úhradu instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, čištění kanalizace a použitého materiálu za účelem odstranění příčiny havarijního stavu a další služby,
 • velkou výhodou pro klienty je pojištění jízdních kol a kočárků mimo domácnost, tedy na místech tomu určených,
 • pojištění lze kdykoliv a jednoduše změnit,
 • nabízíme velmi kvalitní pojištění za příznivou cenu,
 • poskytujeme maximální rozsah pojištění,
 • pojištění lze sjednat rychle a jednoduše,

a mnoho dalších výhod, které si sami ověříte, až si pojištění sjednáte.

Důležité informace

 • odcizení a vandalismus vždy nahláste policii
 • nazapomínejte nafotit nové věci a schovejte si doklady o koupi
 • asistenční služba nonstop na tel.: 228 803 442

Pojistné podmínky: