Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB pojištění domácnosti – Náš domov

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a stavby?

Zatímco pojištění domácnosti zahrnuje movité věci, které vlastníte a které tvoří vybavení a zařízení domácnosti, u pojištění stavby máte pojištěny konkrétní stavby, jako je rodinný dům, byt, garáž, chata. Bližší informace k pojištění stavby naleznete zde.

Výpočet pojištění stavby získáte vyplněním našeho on-line formuláře.

Pojištěním domácnosti Náš domov od ČSOB Pojišťovny se vztahuje na zařízení bytu a stavební součásti bytu ( např. plovoucí podlahy, kuchyňská linka, vestavěné skříně apod.), kola nebo jednotlivě specifikované věci (cennosti, věci umělecké a historické hodnoty atd.).

Základní pojištění Náš domov

Pojistná nebezpeční Standard Dominant Premiant
Základní pojistná nebezpečí požár, kouř, vichřice, tíha sněhu, úder blesku, náraz vozidla, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, mráz, výbuch, krupobití, pád letadla, sklo all risk, zemětřesení, vodovodní škoda, pád stromů a stožárů
Odcizení a vandalismus volitelné ANO ANO
Povodeň a záplava volitelné, zahrnuto
dle místa  pojištění a povodňových zón
volitelné, zahrnuto
dle místa  pojištění a povodňových zón
volitelné, zahrnuto
dle místa  pojištění a povodňových zón
Asistenční služby ANO ANO ANO
Atmosférické srážky ANO ANO
Sklo all risk včetně sklokeramické desky ANO ANO
Zkrat, přepětí a podpětí volitelné ANO ANO
Osobní vozidlo, motocykl (v rámci souboru domácnosti)* ANO ANO
Ztráta vody ANO
Technická porucha ANO
Věci v zavazadlovém prostoru prostoru auta (jiné místo pojištění) ANO

*Dále platí pro přípojné vozidlo a motokolo. Pouze požár, výbuch, pád letadla, vichřice a je-li sjednána i povodeň a záplava. Místem pojištění je výhradně byt a příslušenství domácnosti.

V pojištění domácnosti si lze vybrat různou výši spoluúčasti:

 • 500 Kč
 • 1.000 Kč
 • 5.000 Kč
 • 10.000 Kč

Nadstandardní a doplňková pojištění

Pojištění odcizení a vandalismus

Limity pojistného plnění

Limity pro věci Standard Dominant Premiant
Stavební součásti 30% z pojistné částky domácnosti
Věci zvláštní hodnoty* 30% z pojistné částky domácnosti
Cennosti vyjma peněz* 30% z pojistné částky domácnosti
Osobní vozidlo, motocykl 5% z PČ, max. 50.000 Kč 5% z PČ, max. 100.000 Kč
Peníze v hotovosti 20.000 Kč
Peníze v hotovosti v trezoru 40.000 Kč
Závady na vodovodním zařízení 15.000 Kč
Limity pro pojistné nebezpečí Standard Dominant Premiant
Zkrat, přepětí a podpětí 20.000 Kč 50.000 Kč 100.000 Kč
Sklo all risk 20.000 Kč 50.000 Kč 100.000 Kč
Sklokeramická deska v rámci Sklo all risk 10.000 Kč 10.000 Kč
Atmosférické srážky 50.000 Kč 100.000 Kč
Ztráta vody 100.000 Kč
Technická porucha 100.000 Kč
Odcizení dle zabezpečení
Limity pro místo pojištění Standard Dominant Premiant
Příslušenství domácnosti* (sklep, komora) 30% z pojistné částky domácnosti
Zavazadlový prostor auta* 30.000 Kč
Oplocený pozemek patřící k bytu + balkon* (odcizení zvenčí) 30.000 Kč
Mimo domov* (místo určení k odkládání) 10.000 Kč
Společné prostory* (např. kolárna) 10.000 Kč
Loupežné přepadení* 30.000 Kč
Studentské ubytování* 30.000 Kč 50.000 Kč 100.000 Kč

*Limity pojistného plnění neplatí, je-li předmětem pojištění jednotlivě specifikovaná věc.

Povodeň a záplava

Toto pojistné nebezpečí se sjednává vždy volitelně v závislosti na místo pojištění a povodňové zóny.

Pojistné nebezpečí povodeň a záplava se sjednává s čekací dobou v délce 10 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Pojištění občanské odpovědnosti

Zahrnuje pojištění odpovědnosti za ujmu z občanského života a v souvislosti s vlastnictvím staveb. Pojištění se vztahuje na všechny členy domácnosti, domácí zvířata.

Volba pojistného limitu od 2 do 50 mil. Kč.

Jedna pojistná událost – do sjednaného limitu. Více pojistných událostí v roce – do dvojnásobku sjednaného limitu.

Možnost připojištění odpovědnosti dlouhodobého nájemce stavby (podmínka: stavba v ČR a délka nájmu více jak 3 měsíce).

Asistenční služby ČSOB Pojišťovny

Ve všech variantách pojištění získáte ZDARMA asistenční služby.

 • Odemknutí dveří – zajistí zámečníka, který vám odemkne vchodové dveře bytu při zabouchnutí, zlomení klíče v zámku nebo ztrátě klíčů.
 • Oprava tepelného čerpadla a klimatizace – zajištění odborné pomoci při poruše klimatizace nebo tepelného čerpadla.
 • Oprava elektrospotřebiče – zajistí servis elektrospotřebičů, které doma využíváte, jako je chladnička, mraznička, pračka, sušička, myčka nádobí, sporák, trouba s výjimkou mikrovlnné, varná deska nebo televize.
 • Odstranění havarijního stavu – v případě havárie k vám obratem přijede technická pomoc. Zajistí odborníka, který vám provede instalatérské, topenářské, plynařské, sklenářské, elektrikářské a kominické práce, deratizaci, desinsekci a čistění kanalizace.
 • Cykloasistence – zajištění opravy jízdního kola při poruše nebo nehodě na veřejně dostupných cestách, značených cyklostezkách a cyklotrasách. Pokud nebude oprava na místě možná, zorganizují a uhradí dopravu max. 50 km od místa zásahu, včetně nezletilých osob.
 • Informace a poradenství – poradíme, jak postupovat v případě pojistné události.
Asistenční služby Limit na 1 PU Limit na rok
Informace a poradenství bez limitu bez limitu
Odemknutí dveří 7.000 Kč 2 x
Oprava tepelného čerpadla a klimatizace 7.000 Kč 2 x
Oprava elektrospotřebiče 7.000 Kč 2 x
Odstranění havarijního stavu 7.000 Kč 2 x
Cykloasistence 7.000 Kč 2 x

Slevy ČSOB Pojišťovna

Obchodní sleva až 15 %.

Sleva za souběh hlavních pojištění/věrnost 5 %.

Sleva za roční četnost placení pojistného 3 %.

Sleva za rozestavěnou stavbu na první pojistné období ve výši 30 % a v každém dalším roce výstavby bude sleva snížena o 5 %, max . však o 20 % za celou dobu trvání pojištění

.

Proč si sjednat právě Náš domov od ČSOB Pojišťovny?

 • odměňujeme klienty, kteří nemají pojistnou událost, každý rok od nás v následujícím období dostanete 3% bonus až do výše 18 %,
 • pojištění pro případ zkratu a přepětí (,,vypálení" TV, ledničky a dalších spotřebičů) je již v základním rozsahu pojištění (pouze u varianty Dominant a Premiant),
 • pokud bude Vaše domácnost neobyvatelná v důsledku pojistné události, uhradí Vám pojišťovna i náklady vynaložené na náhradní ubytování do výše až 50.000 Kč
 • riziko sklo all risk (náhodné rozbití skla, zrcadla) je již v základním pojištění,
 • zdarma všem poskytujeme asistenční služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu, což zahrnuje organizaci a úhradu odemknutí dveří, organizaci a úhradu instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, čištění kanalizace a použitého materiálu za účelem odstranění příčiny havarijního stavu a další služby,
 • velkou výhodou pro klienty je pojištění jízdních kol a kočárků mimo domácnost, tedy na místech tomu určených,
 • pojištění lze kdykoliv a jednoduše změnit,
 • nabízíme velmi kvalitní pojištění za příznivou cenu,
 • poskytujeme maximální rozsah pojištění,
 • pojištění lze sjednat rychle a jednoduše,

a mnoho dalších výhod, které si sami ověříte, až si pojištění sjednáte.

Důležité informace

 • odcizení a vandalismus vždy nahlaste policii
 • nezapomínejte nafotit nové věci a schovejte si doklady o koupi
 • asistenční služba nonstop na tel.: 466 100 777

Pojistné podmínky: