Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB pojištění domácnosti – Náš domov

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a stavby?

Zatímco pojištění domácnosti zahrnuje movité věci, které vlastníte a které tvoří vybavení a zařízení domácnosti, u pojištění stavby máte pojištěny konkrétní stavby, jako je rodinný dům, byt, garáž, chata. Bližší informace k pojištění stavby naleznete zde.

Výpočet pojištění stavby získáte vyplněním našeho on-line formuláře.

Pojištěním domácnosti Náš domov od ČSOB Pojišťovny se vztahuje na zařízení bytu a stavební součásti bytu ( např. plovoucí podlahy, kuchyňská linka, vestavěné skříně apod.), kola nebo jednotlivě specifikované věci (cennosti, věci umělecké a historické hodnoty atd.).

Základní pojištění Náš domov

Pojistná nebezpeční Standard Dominant Premiant
Základní pojistná nebezpečí Požár, Výbuch, Úder blesku, Pád letadla, Vichřice, Krupobití, Zemětřesení, Pád stromů a stožárů, Tíha sněhu, Vodovodní škoda, Mráz, Kouř, Nadzvuková vlna, Sesuv půdy a lavin, Náraz vozidla, Sklo all risk
Odcizení a vandalismus Volitelné ANO ANO
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto
dle místa  pojištění a povodňových zón
Volitelně, zahrnuto
dle místa  pojištění a povodňových zón
Volitelně, zahrnuto
dle místa  pojištění a povodňových zón
Asistenční služba ANO ANO ANO
Atmosférické srážky ANO ANO
Sklokeramická deska ANO ANO
Zkrat a přepětí Volitelné (limit 10.000 Kč) 20.000 Kč 100.000 Kč
Ztráta vody ANO
Technická porucha ANO
Věci v zavazadlovém prostoru prostoru auta ANO

V pojištění domácnosti si lze vybrat různou výši spoluúčasti:

 • 500 Kč
 • 1.000 Kč
 • 5.000 Kč
 • 10.000 Kč

Nadstandardní a doplňková pojištění

Pojištění odcizení a vandalismus

Limity pojistného plnění dle místa uložení pojištěných věcí

Pojištěné věci Místo uložení
Byt Příslušenství
bytu
(sklep)
Společné
prostory
Mimo domov Věci u sebe Zavazadlový
prostor auta
(Premiant)
Studentské
ubytování
Zařízení
domácnosti
a osobní věci
20% z PČ 5.000 Kč 5.000 Kč 20.000 Kč sjednaný
limit
Cennosti 20% z PČ 5.000 Kč
Věci zvláštní
hodnoty
20 % z PČ 5.000 Kč
Peníze 20.000 Kč 5.000 Kč
Jízdní kolo
(nespecifikovaný)
plná hodnota 20% z PČ 5.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 20.000 Kč plná
hodnota
Dětský kočárek
(nespecifikovaný)
plná hodnota 20% z PČ 5.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 20.000 Kč plná
hodnota
Jízdní kolo
(individuálně pojištěné)
20% z PČ 5.000 Kč 50 % z PČ 50 % z PČ 20.000 Kč
Ostatní věci
individuálně pojištěné)
sjednaný
limit
20% z PČ 5.000 Kč sjednaný
limit
sjednaný
limit
20.000 Kč sjednaný
limit

Pzn.: Pč – do výše limitu pojistné částky;
Kromě uvedených limitů platí zároveň další limity plnění pro krádež vloupáním podle stupně zabezpečení.

Povodeň a záplava

Toto pojistné nebezpečí se sjednává vždy volitelně v závislosti na místo pojištění a povodňové zóny.

Pojistné nebezpečí povodeň a záplava se sjednává s čekací dobou v délce 10 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Zkrat a přepětí

Vztahuje se na škody vzniklé na elektroinstalaci, elektrospotřebičích a elektronických zařízeních, které jsou součástí vybavení domácnosti.

Atmosférické srážky

Kryje poškození způsobené zatečením atmosférických srážek nebo vody z tajícího sněhu do stavby.

Technická porucha

V nejvyšší variantě Premiant jsou pojištěná elektronická zařízení (kotel, čerpadla, alarmy, solární panely atd.) pro případy rozbití nedopatřením, výrobní vadou nebo vadou materiálu. Jedná se o zařízení, které jsou stavebními součástí pojištěné stavby.

Ztráta vody

Vztahuje se na škody vzniklé ztrátou vody v příčinné souvislosti s vodovodní škodou.

Pojištění občanské odpovědnosti

Zahrnuje pojištění odpovědnosti za ujmu z občanského života a v souvislosti s vlastnictvím staveb. Pojištění se vztahuje na všechny členy domácnosti, domácí zvířata a můžete si ho vybrat ze tří limitů krytí pojistného plnění.

Limity pojistného plnění Roční pojistné
2.000.000 Kč 730 Kč
4.000.000 Kč 920 Kč
6.000.000 Kč 1.120 Kč
10.000.000 Kč 1.355 Kč

Asistenční služby ČSOB Pojišťovny

Ve všech variantách pojištění získáte ZDARMA asistenční služby s možností připojištění nadstandardních asistenčních služeb.

 • Odemknutí dveří – zajistí zámečníka, který vám odemkne dveře při zabouchnutí nebo ztrátě klíčů.
 • Oprava elektrospotřebiče – zajistí servis elektrospotřebičů, které doma využíváte, jako je chladnička, mraznička, pračka, sušička, myčka nádobí, sporák, trouba s výjimkou mikrovlnné, varná deska nebo televize.
 • Odstranění havarijního stavu – v případě havárie k vám obratem přijede technická pomoc. Zajistí odborníka, který vám provede instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, deratizaci, desinsekci a čistění kanalizace, a materiál.
 • Informace a poradenství – poradíme, jak postupovat v případě pojistné události.
 Asistenční služby Standardní Nadstandardní
Limit na 1 PU Limit na rok Limit na 1 PU Limit na rok
Informace a poradenství bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Odemknutí dveří 5.000 Kč 2 x 10.000 Kč 4 x
Oprava elektrospotřebiče 5.000 Kč 2 x 10.000 Kč 4 x
Odstranění havarijního stavu 5.000 Kč 2 x 10.000 Kč 4 x
Právní asistence  10.000 Kč 2 x 20.000 Kč 4 x
Roční pojistné zdarma 492 Kč

Slevy ČSOB Pojišťovna

Obchodní sleva

 • Top-Pojištění.cz činí až 15 %

Sleva za bezeškodní průběh

ČSOB Pojišťovna poskytuje svým klientům 5% slevu za bezeškodný průběh za každý rok pojištění. Maximální výše slevy je 20%.

Proč si sjednat právě Náš domov od ČSOB Pojišťovny?

 • odměňujeme klienty, kteří nemají pojistnou událost, každý rok od nás v následujícím období dostanete 5% bonus až do výše 20 %,
 • pojištění pro případ zkratu a přepětí (,,vypálení" TV, ledničky a dalších spotřebičů) je již v základním rozsahu pojištění (pouze u varianty Dominant a Premiant),
 • pokud bude Vaše domácnost neobyvatelná v důsledku pojistné události, uhradí Vám pojišťovna i náklady vynaložené na náhradní ubytování do výše až 30.000 Kč
 • riziko sklo all risk (náhodné rozbití skla, zrcadla) je již v základním pojištění,
 • zdarma všem poskytujeme asistenční služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu, což zahrnuje organizaci a úhradu odemknutí dveří, organizaci a úhradu instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, čištění kanalizace a použitého materiálu za účelem odstranění příčiny havarijního stavu a další služby,
 • velkou výhodou pro klienty je pojištění jízdních kol a kočárků mimo domácnost, tedy na místech tomu určených,
 • pojištění lze kdykoliv a jednoduše změnit,
 • nabízíme velmi kvalitní pojištění za příznivou cenu,
 • poskytujeme maximální rozsah pojištění,
 • pojištění lze sjednat rychle a jednoduše,

a mnoho dalších výhod, které si sami ověříte, až si pojištění sjednáte.

Důležité informace

 • odcizení a vandalismus vždy nahláste policii
 • nazapomínejte nafotit nové věci a schovejte si doklady o koupi
 • asistenční služba nonstop na tel.: 228 803 442

Pojistné podmínky: