841 41 41 41

ČSOB pojištění domácnosti – Náš domov

Pojištěním domácnosti Náš domov od ČSOB Pojišťovny je možné pojistit zařízení bytu, stavební součásti bytu (bytové jádro, podlaha, kuchyňská linka…), vybavení domácnosti, kola nebo jednotlivě specifikované věci (cennosti, věci umělecké a historické hodnoty atd.).

Základní pojištění DOMOV:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
 Živel  ANO, vždy zahrnuto Standard Dominant Premiant
 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů a stožárů
 • Tíha sněhu
 • Vodovodní škoda
 • Mráz
 • Kouř
 • Nadzvuková vlna
 • Sesuv půdy a lavin
 • Náraz vozidla
 • Sklo all risk
 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů a stožárů
 • Tíha sněhu
 • Vodovodní škoda
 • Mráz
 • Kouř
 • Nadzvuková vlna
 • Sesuv půdy a lavin
 • Náraz vozidla
 • Sklo all risk
 • Atmosférické srážky
 • Sklokeramická deska
 • Zkrat a přepětí
 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Zemětřesení
 • Pád stromů a stožárů
 • Tíha sněhu
 • Vodovodní škoda
 • Mráz
 • Kouř
 • Nadzvuková vlna
 • Sesuv půdy a lavin
 • Náraz vozidla
 • Sklo all risk
 • Atmosférické srážky
 • Sklokeramická deska
 • Zkrat a přepětí
 • Ztráta vody
 • Technická porucha
 • Věci v zavazadlovém prostoru prostoru auta
Odcizení Volitelně
 • Odcizení
 • Vandalismus
ANO, vždy zahrnuto
 • Odcizení
 • Vandalismus
 • Odcizení
 • Vandalismus
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
 • Povodeň
 • Záplava
 • Povodeň
 • Záplava
 • Povodeň
 • Záplava

Rozšířená pojistná ochrana v základním pojištění a doplňková připojištění

Pojištění se nabízí ve třech variantách (standard, dominant, premiant) s možností připojištění:

 • pojištění povodně a záplavy
 • pojištění odpovědnosti za ujmu
 • připojištění zkratu a přepětí k variantě Standard (ostatní varianty toto pojištění obsahují automaticky)
 • připojištění odcizení včetně vandalismu k variantě Standard (ostatní varianty toto pojištění obsahují automaticky)
 • připojištění nadstandardní asistence

Pojištění odcizení a vandalismus

Pojištění občanské odpovědnosti

Limity pojistného plnění Roční pojistné
Újma na zdraví a usmrcením Újma na věci Následná fin. újma Nemajetková újma
1.000.000 Kč 500.000 Kč 250.000 Kč 30.000 Kč 420 Kč
2.000.000 Kč 1.000.000 Kč 500.000 Kč 50.000 Kč 610 Kč
4.000.000 Kč 2.000.000 Kč 750.000 Kč 100.000 Kč 770 Kč

Zkrat a přepětí

 • Připojištění zkratu a přepětí k variantě Standard (ostatní varianty toto pojištění obsahují automaticky)
Produkt Limit Roční pojistné
Standard (volitelné) 10.000 Kč 80 Kč
Dominant 20.000 Kč zdarma
Premiant 100.000 Kč zdarma

Asistenční služby

Ve všech variantách pojištění získáte ZDARMA asistenční služby s možností připojištění nadstandardních asistenčních služeb.

 Asistenční služby Standardní Nadstandardní
Limit na 1 PU Limit na rok Limit na 1 PU Limit na rok
Informace a poradenství bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Odemknutí dveří 2.000 Kč 2.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč
Oprava elektrospotřebiče 4.000 Kč 2 x 5.000 Kč 2 x
Odstranění havarijního stavu 2.000 Kč 2.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč
Právní asistence  – 10.000 Kč 10.000 Kč
Roční pojistné zdarma 492 Kč

Slevy za bezeškodní průběh

ČSOB Pojišťovna poskytuje svým klientům 5% slevu za bezeškodný průběh za každý rok pojištění. Maximální výše slevy je 20%.

Proč si sjednat právě Náš domov?

 • odměňujeme klienty, kteří nemají pojistnou událost, každý rok od nás v následujícím období dostanete 5% bonus až do výše 20 %,
 • pojištění pro případ zkratu a přepětí (,,vypálení" TV, ledničky a dalších spotřebičů) je již v základním rozsahu pojištění (pouze u varianty Dominant a Premiant),
 • pokud bude Vaše domácnost neobyvatelná v důsledku pojistné události, uhradí Vám pojišťovna i náklady vynaložené na náhradní ubytování do výše až 30.000 Kč
 • riziko sklo all risk (náhodné rozbití skla, zrcadla) je již v základním pojištění,
 • zdarma všem poskytujeme asistenční služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu, což zahrnuje organizaci a úhradu odemknutí dveří, organizaci a úhradu instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, čištění kanalizace a použitého materiálu za účelem odstranění příčiny havarijního stavu a další služby,
 • velkou výhodou pro klienty je pojištění jízdních kol a kočárků mimo domácnost, tedy na místech tomu určených,
 • pojištění lze kdykoliv a jednoduše změnit,
 • nabízíme velmi kvalitní pojištění za příznivou cenu,
 • poskytujeme maximální rozsah pojištění,
 • pojištění lze sjednat rychle a jednoduše,

a mnoho dalších výhod, které si sami ověříte, až si pojištění sjednáte.

Důležité informace

 • odcizení a vandalismus vždy nahláste policii
 • nazapomínejte nafotit nové věci a schovejte si doklady o koupi
 • asistenční služba nonstop na tel.: 228 803 442

Pojistné podmínky: