Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Komerční pojišťovna - pojištění majetku

Majetkové pojištění od Komerční pojišťovny tvoří 3 hlavní typy pojištění:

 • pojištění nemovitosti,
 • pojištění domácnosti,
 • a pojištění odpovědnosti.

Vždy je na jedné smlouvě možné sjednat právě jednu nemovitost a/nebo právě jednu domácnost a k tomu lze sjednat pojištění odpovědnosti.

Varianty pojištění nemovitosti a domácnosti

Pojištění majetku má dvě varianty pojištění nemovitosti a domácnosti, a to:

 • Klasik - základní pojištění,
 • Komfort - základní pojištění, odcizení a vandalismus a elektrická rizika.

Hlavní výhody majetkového pojištění od Komerční pojišťovny

 • Nemovitost je vždy pojištěna na aktuální hodnotu.
 • Pojištění domácnosti uhradí náklady na nákup nových věcí.
 • Vztahuje se na živelní pohromy, krádeže i vandalismus.
 • U velkých škod proplatí pojišťovna až 12 splátek úvěrů na bydlení.
 • Pojištění odpovědnosti kryje vaše nemovitosti na území ČR i všechny členy domácnosti, a to včetně vašich čtyřnohých mazlíčků.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se sjednává bez pojistné částky. Předmětem pojištění hlavní nemovitosti může být: rodinný dům, byt (v osobní nebo družstevním vlastnictví), rekreační objekt nebo mobilní dům (mobilheim). K pojištění nemovitosti lze sjednat i vedlejší objekty, jako jsou např. plot, garáž, dílna, bazén, studna, hospodářské budovy, zahradní domek, pergola a další.

Rozsah pojištění a limity pojistného plnění:

Pojistná nebezpečí Klasik Komfort
Požár, výbuch, imploze, přímý úder blesku, kouř,
vichřice, krupobití, tíha sněhu a ledové námrazy,
vodovodní škoda vč. vody z akvária, pád stromů
a jiných předmětů, pád letadla a vesmírných
těles, náraz vozidla nebo jeho nákladu, rázová
vlna, sesuv skály, sesuv půdy, sesuv laviny,
zemětřesení, vystoupnutí vody z odpadního
potrubí, prasknutí potrubí
ANO ANO
Rozbití skla ANO ANO
Zatečení atmosférických srážek ANO ANO
Ztráta vody ANO, limit 150 000 ANO, limit 150 000
Poškození zateplené fasády zvířaty ANO ANO
Úhrada splátek úvěru na bydlení ANO, 12 splátek ANO, 12 splátek
Náhradní ubytování při totální škodě ANO, max. 12 plateb,
platba 10 000
měsíčně
ANO, max. 12 plateb,
platba 10 000
měsíčně
Asistence ANO ANO
Rozdílové pojištění (GAP) volitelné volitelné
Povodeň a záplava volitelné volitelné
Odcizení krádeží vloupáním, loupeží X ANO
Vandalismus X ANO
Přepětí, nepřímý úder blesku, podpětí, zkrat X ANO

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je soubor movitých věcí, které jsou vybavením či zařízením místa pojištění. Jedná se o věci ve vlastnictví pojištěného, oprávněně užívané věci a věci sloužící k výkonu povolání nebo jiné výdělečně činnosti pojištěného. Pojistná částka je určena dle obytné plochy.

Rozsah pojištění a limity pojistného plnění:

Pojistná nebezpečí Klasik Komfort
Požár, výbuch, imploze, přímý úder blesku, kouř,
vichřice, krupobití, tíha sněhu a ledové námrazy,
vodovodní škoda vč. vody z akvária, pád stromů
a jiných předmětů, pád letadla a vesmírných
těles, náraz vozidla nebo jeho nákladu, rázová
vlna, sesuv skály, sesuv půdy, sesuv laviny,
zemětřesení, vystoupnutí vody z odpadního
potrubí, prasknutí potrubí
ANO ANO
Rozbití skla ANO ANO
Zatečení atmosférických srážek ANO ANO
Ztráta vody ANO, limit 150 000 ANO, limit 150 000
Zničení obsahu chladícího zařízení ANO ANO
Pojištění cestovních zavazadel ANO, limit 15 000 ANO, limit 15 000
Asistence ANO ANO
Rozdílové pojištění (GAP) volitelné volitelné
Povodeň a záplava volitelné volitelné
Odcizení krádeží vloupáním, loupeží X volitelné
Krádež věcí v nebytových prostorech X
Vandalismus X volitelné
Přepětí, nepřímý úder blesku, podpětí, zkrat X volitelné

Rozdílové pojištění GAP (domácnost i nemovitost)

Rozdílové pojištění doplňuje jiné existující pojištění stejné nemovitosti a/nebo stejné domácnosti stejné osoby sjednané u jiného pojistitele. GAP lze sjednat na dobu maximálně 12 měsíců a pouze s roční frekvencí placení pojistného. V případě jeho sjednání po dobu jeho platnosti neplatíte nic.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti lze sjednat v případě pojištění domácnosti nebo nemovitosti.

Pojištění zahrnuje automaticky:

 • občanskou odpovědnost,
 • odpovědnost vlastníka nebo nájemce nemovitosti.

Pojištění odpovědnosti se sjednává bez spoluúčasti.

Limity pojistného plnění: 2 mil Kč, 5 mil Kč, 10 mil a 20 mil Kč.

Asistenční služby

Asistenční služby jsou zdarma jako součást pojištění domácnosti a nemovitosti. Asistenční služby zajišťuje Axa Assistance CZ s.r.o.

Kontakt: +420 292 292 260, dostupné 24 hodin 7 dní v týdnu.

Technická asistence: zahrnuje služby pro případ technické havárie a zablokování hlavních vchodových dveří.

Neobyvatelná domácnost: zahrnuje služby náhradního ubytování a uskladnění mobiliáře.

Předčasný návrat z cesty nebo pobytu v zahraničí: zahrnuje zorganizování a úhradu nákladů na přepravu veřejným dopravním prostředkem pojištěného a ostatních členů domácnosti při jejich společném pobytu v zahraničí do místa bydliště v České republice.

Slevy na pojistné smlouvě

 • Sleva za vyšší spoluúčast až 8 %.
 • Sleva za propojištěnost až 10 % při kombinaci pojištění domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti.
 • Sleva pro pojištění nemovitosti ve výstavbě. Sleva ve výši 30 % platí po celý první rok trvání pojištění bez ohledu na to, zda v jeho průběhu bude nemovitost dokončena.

Spoluúčast

Spoluúčast je vždy shodná pro pojištění nemovitosti a domácnosti, pokud jsou sjednané v jedné pojistné smlouvě. Výše spoluúčasti je 1 000 a 5 000 Kč. V případě pojištění povodně a záplavy je spoluúčast ve výši 10 000 Kč.

Pojistné podmínky