222 100 200

Slavia havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje rizika poškození nebo zničení pojištěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí a vyznačuje se svojí variabilitou, vždy podle potřeb individuálního klienta. Havarijní pojištění dle sjednat pro osobní vozidla i užitková vozidla do 3,5 t.

Havarijní pojištění LZE SJEDNAT VÝHRADNĚ společně s povinným ručením u Slavia pojišťovny.

 • Havarijní pojištění lze sjednat ve variantě allrisk
 • Havarijní pojištění má převoditelný bonus od jiného pojistitele
 • Převod celého bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění - ušetříte tak až 50 % z ceny havarijního pojištění

Allrisk pojistná nebezpečí

 • pro případ náhlého zničení nebo poškození vozidla v důsledku havárie
 • živelná (zničení vozidla požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, které nejsou součástí vozidla)
 • vandalismus
 • odcizení celého vozidla nebo jeho částí (pojištění odcizení vozidla)

Lze pojistit

 • havarijní pojištění pouze společně s povinným ručením
 • pro běžný provoz vozidla
 • vozidlo do stáří max. 13 let
 • spoluúčast 5 % / 5.000 Kč nebo 10 % / 10.000 Kč

Územní platnost

Havarijní pojištění platí na celém území Evropy.

Spoluúčast

volitelná:

 • 5 %, min. 5 000 Kč
 • 10 %, min. 10 000 Kč

Připojištění k havarijnímu pojištění

Připojištění skleněných oken

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
25.000 Kč 3.750 Kč

Lze sjednat pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5t.

První 3 měsíce od počátku pojistné ochrany je 50% spoluúčast na připojištění skleněných oken. Po uplynutí této doby se sjednává pevná spoluúčast ve výši 500 Kč.

Připojištění nadstandardních asistenčních služeb

Asistenční služby jsou poskytovány k nehodě i poruše vozidla nebo poškození vozidla vandalismem.

Asistenční služby jsou poskytovány za 200 Kč / rok u varianty ZÁKLAD, u varianty PROFI jsou nadstandardní asistenční služby zdarma.

Rozsah nadstandardních asistenčních služeb:

Lze sjednat pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5t.

 • Služby dispečinku, poskytování dopravních informací
 • Oprava na místě – do 120EUR
 • Odtah do nejbližšího autorizovaného značkového nebo kvalitního autoservisu (nezahrnuje vyproštění z terénu, které si klient hradí sám )
 • Uložení automobilu (až 3 dny)
 • Oprava v servisu – do 3.000 Kč (nezahrnuje cenu náhradních dílů a ostatního materiálu, který si hradí klient)
 • Zajištění ubytování (až 2 noci)
 • Poskytnutí náhradního automobilu (až 2 dny)

V případě potíží volejte v ČR i v zahraničí tel: + 420 255 790 260 (Global Assistance a.s.).

Global Assistance a.s.
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8
Tel.: +420 255 790 260

KRYŠTOF – pojištění pokut na 1 rok ZDARMA

Předmětem pojištění jsou finanční ztráty řidičů a provozovatelů motorových vozidel. Pojistníkem může být jakákoliv fyzická i právnická osoba.

Rozsah krytí

Náhrada nákladů v přestupkovém řízení, které byly pojištěnému vyměřeny pravomocným rozhodnutím, ve kterém byl přestupek projednáván. Limit plnění 100.000 Kč. Spoluúčast na škodě 2.000 Kč. Pojištění se vztahuje na přestupky spáchané na území České republiky.

Pojistné Popis
1.500 Kč 1. rok ZDARMA k POV
1.050 Kč po 1 roce bez škod
750 Kč po 2 letech beze škod

Pojištění přestupků je sjednáváno s tím, že jeden rok je pojištění ZDARMA.

Výluky

 • pokuty projednané v blokovém řízení
 • alkohol na 0,3 promile
 • pořádkové pokuty a sankce
 • opakované přestupky (zák. o silničním provozu 361/200 Sb.)

Musím pojištění zrušit?

Pokud pojištění následující rok nezaplatíte, dojde k jeho automatickému ukončení.

Pojištění zavazadel ve vozidle proti krádeži

Připojištění se sjednává bez spoluúčasti s limitem plnění 10.000 Kč.

Lze sjednat pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5t.

Roční pojistné 480 Kč.

Pojištění úrazu řidiče

Připojištění úrazu řidiče se sjednává s pojistnou částkou:

 • 50.000 Kč na smrt úrazem
 • 100.000 Kč na trvalé následky úrazu.

Lze sjednat pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5t. Maximálně 5ti násobek pojistné částky.

Roční pojistné 125 Kč.

Střet se zvěří

Pojištění střetu se zvěří se sjednává s limitem pojistného plnění 100.000 Kč a spoluúčastí 10 % min. 1.000 Kč.

První 3 měsíce od počátku pojistné ochrany je 50% spoluúčast na připojištění střetu se zvěří.

 • lze sjednat k produktu (ZÁKLAD, PROFI)
 • pouze pro vozidla do 3,5 t (osobní a užitková)
 • územní platnost ČR

Roční pojistné 365 Kč.

Pojistné podmínky: