Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Allianz pojištění domácnosti Můj Domov

Pojišťovna Allianz  nabízí  klientům v rámci pojištění domácnosti  širokou  pojistnou  ochranu. Klienti si mohou vybrat mezi třemi produkty:

Komfort - základní balíček pro ty, kterým stačí ochrana proti přírodním živlům a pojištění odpovědnosti,
Extra - hodí se, pokud chcete mít majetek lépe chráněný proti náhodným jevům, které většinou nezpůsobují lidé,
Max - široká ochrana majetku a odpovědnosti, včetně pojištění krádeže či strojního pojištění.

Základní pojištění

Pojistná rizika KOMFORT EXTRA MAX
Základ (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, pád předmětu na pojištěný majetek, náraz vozidla, náhlý sesuv půdy nebo rázová vlna) ANO ANO ANO
Přírodní události (vichřice, krupobití, povodeň, záplava, atmosférické srážky a tíha a tlak sněhu) ANO ANO ANO
Asistence ANO ANO ANO
Další náklady (např. náhradní ubytování, výměnu zámku vstupních dveří, zablokování výběru z platební karty a další) ANO ANO ANO
Odpovědnost ANO ANO ANO
Vodovodní škody ANO ANO
Skla ANO ANO
Krádež ANO
Vandalismus ANO
Elektro ANO
Zemětřesení volitelné volitelné volitelné

Doplňková pojištění

 • pojištění odpovědnosti,
 • věci na zahradě,
 • porosty,
 • věci mimo domov,
 • zemětřesení.

Pojištění odpovědnosti

Pojistitel v rámci tohoto pojištění nahradí za pojištěného a osoby žijící s ním ve společné domácnosti:

 • škodu na věci způsobenou jejím poškozením nebo zničením,
 • újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení,
 • jinou újmu na jmění vyplývající z újem definovaných v předchozích bodech (tzv. jinou následnou škodu)
 • případně též náklady řízení.

Asistenční služby

Zajištění pomoci při havarijní situaci a při zabouchnutí klíčů, při nenadálém výskytu hlodavců či obtížného hmyzu, při poruše domácího elektrospotřebiče a dále poskytnutí právního poradenství.

V rámci asistenčních služeb máte v jednom pojistném roce nárok na bezplatné využití 4 zásahů za rok a limit na jeden zásah je 5 000 Kč. Limit zahrnuje náklady na práci, materiál nebo náhradní díly sloužící k opravě a dopravu opravce. V rámci celkového limitu jsou náklady na náhradní díly (tzn. netýká se materiálu) při havarijní situaci omezeny částkou 700 Kč za jeden zásah.

Asistenční služby zajišťuje:
MONDIAL Assistance s.r.o
Telefon: +420 283 002 737

Slevy

 • obchodní sleva až 20 %
 • sleva za věrnost.

Pojistné podmínky