841 41 41 41

Allianz pojištění domácnosti

Pojišťovna Allianz  nabízí  klientům v rámci pojištění domácnosti  širokou  pojistnou  ochranu. Klienti si mohou vybrat mezi třemi produkty:

Normal - poskytuje základní pojistnou ochranu
Optimal - poskytuje ochranu proti všem nejběžnějším pojistným nebezpečím
Exkluziv - poskytuje nejširší pojistnou ochranu na našem trhu

Základní pojištění:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
 Živel  ANO, vždy zahrnuto Normal Optimal Exkluziv
 • Požár
 • Výbuch
 • Imploze
 • Úder blesku
 • Zřícení letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Voda z vodovodních zařízení
 • Požár
 • Výbuch
 • Imploze
 • Úder blesku
 • Zřícení letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Voda z vodovodních zařízení
 • Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin
 • Tíha sněhu
 • Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • Náraz vozidla
 • Mráz na topném systému a vodovodním zařízení
 • Zemětřesení
 • Požár
 • Výbuch
 • Imploze
 • Úder blesku
 • Zřícení letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Voda z vodovodních zařízení
 • Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin
 • Tíha sněhu
 • Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • Náraz vozidla
 • Mráz na topném systému a vodovodním zařízení
 • Zemětřesení
 • Rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny
 • Kouř
 • Vystoupnutí vody z odpadního potrubí
 • Únik vody z akvária
 • Přepětí, podpětí
 • Atmosférické srážky
Odcizení ANO, vždy zahrnuto
 • Krádež, vloupání
 • Loupež
 • Krádež, vloupání
 • Loupež
 • Loupežné přepadení
 • Krádež, vloupání
 • Loupež
 • Loupežné přepadení
 • Vandalismus
Povodeň a záplava ANO, vždy zahrnuto nepojištěno
 • Povodeň
 • Záplava
 • Povodeň
 • Záplava

Rozšířená pojistná ochrana u varianty Exkluziv:

 • Rozbití skla

Doplňková připojištění:

Pojištění odpovědnosti

Pojistitel v rámci tohoto pojištění nahradí za pojištěného a osoby žijící s ním ve společné domácnosti:

 • škodu na věci způsobenou jejím poškozením nebo zničením,
 • újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení,
 • jinou újmu na jmění vyplývající z újem definovaných v předchozích bodech (tzv. jinou následnou škodu)
 • případně též náklady řízení.
Pojištění
odpovědnosti
Újma při ublížení na zdraví
a při usmrcení, škoda na
věci a jiná škoda
Náhrada nákladů na léčení
a nemocenských dávek
Roční pojistné
Normal 500.000 Kč 0 Kč 308 Kč
Optimal 1.000.000 Kč 0 Kč  513 Kč
Exkluziv 2.000.000 Kč 1.000.000 Kč  923 Kč
Exkluziv 1 5.000.000 Kč 1.000.000 Kč  1.948 Kč

Asistenční služby

S pojištěním domácnosti získáte navíc bezplatné asistenční služby.

Slevy za bezeškodní průběh

Allianz poskytuje svým klientům 5 % slevu za bezeškodný průběh za každý rok pojištění. Maximální výše slevy je 30 %. Pojišťovna Allianz uznává bezeškodný průběh pojištění i od jiných pojišťoven na základě Čestného prohlášení. Bude-li v pojistném roce vyplaceno pojistné plnění z pojistné události, bude bonus od následujícího výročního dne po vyplacení pojistného plnění o 5 % za každou pojistnou událost snížen.

Pojistné podmínky: