Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti DOMEX+

Chrání stavbu i její vybavení. A navíc kryje i vaši odpovědnost.

Víme, jak důležitý je pro každého domov. Proto ochráníme váš rodinný dům, byt i chalupu od střechy až po svetr.

Proč pojištění DOMEX+ od ČPP

 • Komplexně ochrání váš domov. Od zdí po budík v ložnici.
 • Ať už zvolíte variantu MINI, OPTI nebo MAXI, vždy ošetříte stejný rozsah pojistných nebezpečí.
 • Cyklisty potěší pojištění kola v rámci celé republiky, motoristy pak pojištění věcí v automobilu.
 • Pojistné události řešíme rychle, a tak jsou peníze z pojištění brzy k dispozici.
 • Vyberete si, jaké limity nejvíc vyhovují tomu, co vy a váš byt nebo dům potřebujete.
 • Pojistíme i vaši chalupu nebo chatu. A dokonce i elektroniku a stroje, které v příslušném objektu máte.
 • Když potřebujete, máme pro vás asistenční služby zdarma. Stačí zavolat Global Assistance na čísle 1220.
Pojistná nebezpečí MINI OPTI MAXI
Živel
 • Požár, Výbuch, Přímý úder blesku, Vichřice, Krupobití, Zemětřesení
 • Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, Sesuv nebo zřícení sněhových lavin, Pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci
 • Tíha sněhu a námrazy, Aerodynamický třesk, Kouř, Únik kapaliny z technického zařízení
 • Náraz vozidla, Mráz na vodovodním a topném systému, Poškození nebo zničení elektrospotřebičů a elektroniky přepětím, zkratem a podpětím
 • Poškození nebo zničení skel z jiných příčin, Atmosférické srážky, Zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí
 • Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízen, Pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části
Odcizení věci krádeží nebo loupeží, vandalismus ANO ANO ANO
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón.
Asistenční služba ANO ANO ANO
Odpovědnost v běžném životě Volitelně, lze zvolit.
Pojistná nebezpečí

Předmět pojištění,

Místa pojištění

MINI OPTI MAXI
Odcizení věci krádeží nebo loupeží, vandalismus 30 % z pojistné částky 80 % z pojistné částky 100 % z pojistné částky
Stavební součásti a příslušenství
pořízené vlastním nákladem
50.000 Kč 300.000 Kč 500.000 Kč
Elektrospotřebiče a elektronika 20.000 Kč / 1 ks 50.000 Kč / 1 ks Bez limitu
Jízdní kola v místě pojištění 20.000 Kč / 1 ks 50.000 Kč / 1 ks 100.000 Kč / 1 ks
Jízdní kola na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) max. 5.000 Kč
za pojistný rok /ČR/
max. 50.000 Kč
za pojistný rok /ČR/
max. 100.000 Kč
za pojistný rok /geograf. území EU/
Peníze na hotovosti 10.000 Kč 20.000 Kč 35.000 Kč
Cennosti a ceniny
(mimo peněz na hotovosti)
10% z pojistné částky 20% z pojistné částky 30% z pojistné částky
Cizí věci užívané k výdělečným účelům
nebo k výkonu povolání
max. 15.000 Kč
za pojistný rok
max. 80.000 Kč
za pojistný rok
max. 200.000 Kč
za pojistný rok
Majetek zvláštní hodnoty 10% z pojistné částky 20% z pojistné částky 30% z pojistné částky
Zahradní technika 15.000 Kč 50.000 Kč 150.000 Kč
Skla z jiných příčin max. 10.000 Kč
za pojistný rok
max. 150.000 Kč
za pojistný rok
bez limitu
Přepětí, zkrat a podpětí u elektrospotřebičů a elektroniky max. 20.000 Kč
za pojistný rok
max. 100.000 Kč
za pojistný rok
bez limitu
Loupež věcí na sobě, u sebe na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 10.000 Kč 30.000 Kč 50.000 Kč
Dětský kočárek, kompenzační a zdravotnická pomůcka
v místě pojištění i na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti)
20.000 Kč za pojistný rok /ČR/ 50.000 Kč za pojistný rok /geograf. území EU/ 100.000 Kč za pojistný rok /geograf. území EU/
Havárie rozvodů 10.000 Kč 30.000 Kč 50.000 Kč
Atmosférické srážky max. 10.000 Kč
za pojistný rok
max. 80.000 Kč
za pojistný rok
bez limitu
Náklady na náhradní ubytování / neobyvatelná domácnost (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 20.000 Kč/ 6 měsíců 60.000 Kč/ 6 měsíců 120.000 Kč/ 12 měsíců
Převezení a uskladnění pojištěného majetku 5.000 Kč 15.000 Kč 25.000 Kč
Věci v nebytových prostorách, na zabezpečeném prostranství,
ve společných částech domu (např. sklep)
10% z pojistné částky 20% z pojistné částky 30% z pojistné částky
Obsah chladicího zařízení max. 10.000 Kč
za pojistný rok
max. 20.000 Kč
za pojistný rok
max. 30.000 Kč
za pojistný rok
Malá plavidla 10.000 Kč 30.000 Kč 50.000 Kč
Věci umístěné v uzamčeném automobilu  (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) max. 10.000 Kč
za pojistný rok /území ČR/
max. 30.000 Kč
za pojistný rok /geograf. území EU/
max. 50.000 Kč
za pojistný rok /geograf. území EU/
Náklady na záchranu dat (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) max. 10.000 Kč
za pojistný rok
max. 20.000 Kč
za pojistný rok
max. 30.000 Kč
za pojistný rok
Střelné zbraně vč. střeliva v místě pojištění max. 20.000 Kč
za pojistný rok
max. 50.000 Kč
za pojistný rok
max. 100.000 Kč
za pojistný rok
Ztráta vody 10.000 Kč za pojistný rok 50.000 Kč za pojistný rok 100.000 Kč za pojistný rok

Doplňková pojištění:

 • Pojištění odpovědnost  za škodu v běžném občanském životě
 • Pojištění nastandardní asistenční služby

Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje také na členy vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, osoby příbuzné v linii přímé, děti nevlastní do 26 let).

V rámci pojištění odpovědnosti máte na výběr ze 14 limitů od 2 do 50 mil. Kč. 

Pojištění se týká povinnosti občana nahradit jinému újmu, kterou mu způsobil zejména v souvislosti s:

 •  vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
 • výkonem pracovní činnosti (nikoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti)
 • držbou nemovité věci
 • činnostmi při rekreaci a zábavě
 • provozováním sportovní činnosti
 • jízdou na koni
 • vlastnictvím a provozováním malého plavidla
 • vlastnictvím a používáním zbraní držených na základě povolení, mimo výkon práva myslivosti
 • vlastnictvím nebo opatrováním zvířat
 • vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů
 • dalšími činnostmi běžného občanského života (s výjimkou např. činností podnikatelských nebo jiných výdělečných činností)

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se dále vztahuje i na:

 •  převzaté věci nemovité sloužící k trvalému bydlení nebo na převzaté věci movité, které je jejich nedílnou součástí, a to do výše 15 % z limitu pojistného plnění
 • převzaté věci zapůjčené do výše 10 % z limitu pojistného plnění
 • újmu způsobenou osobou zaměstnanou nebo vypomáhající v domácnosti pojištěného
Limit pojistného plnění 2.000.000 Kč 4.000.000 Kč 6.000.000 Kč 10.000.000 Kč
Pojistné 792 Kč 950 Kč 1.109 Kč 1.426 Kč

Asistenční služby

Česká podnikatelská pojišťovna umožňuje svým klientům připojištění nadstandardních asistenčních služeb.

Asistenční služba Domácí asistence

(automaticky obsahují všechny varianty)

Domácí asistence PLUS
IT konzultace
Služba není poskytována Zdarma, max. však 1h konzultace či vzdálené práce technika
Zajištění ochrany nezabezpečeného majetku
Služba není poskytována ANO
Porucha fotovltaických elektráren, solárních systémů na ohřev vody a wallboxů
Zprostředkování služby, veškeré náklady hrazeny pojištěným ANO
Nefunkčnost garážových vrat a vjezdových bran
Zprostředkování služby, veškeré náklady hrazeny pojištěným ANO
Servis domácích spotřebičů
Zprostředkování služby, veškeré náklady hrazeny pojištěným ANO
Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd
Zprostředkování služby, veškeré náklady hrazeny pojištěným ANO
Vznik nouzové situace (zprostředkování služby a vyslání technika)
ANO ANO
Příjezd a odjezd technika na/z místa pojištění v případě vzniku nouzové situace
ANO ANO
Časově neomezená práce technika spojená s odstraňováním poruchy v případě vzniku nouzové situace
ANO ANO
Úhrada použitého materiálu v rámci řešení nouzové situace
ANO ANO
Uvedení domácnosti do původního stavu po asistenčním zásahu v rámci řešení nouzové situace ANO ANO
Zapůjčení náhradního volně stojícího spotřebiče Služba není poskytována ANO
Počet asistovaných událostí v jednom pojistném roce
2 3
Náklady na jednu asistovanou událost 7.000 Kč 15.000 Kč

Slevy

 • Pojištění je poskytováno se vstupním bonusem ve výši 30 %. Dojde-li v pojistném roce k vyplacení pojistného plnění z pojistné události, výši bonusu za každou událost snížíme o 5 %.
 • Za propojištěnost získáte slevu až 10 %.
 • Při ročním placení pojistného získáte slevu 6 %.

Pojistné podmínky: