841 41 41 41

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. pojištění domácnosti

Pojištění domácností DOMEX

Pojištění domácnosti DOMEX poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Základní pojištění:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
 Živel ANO, vždy zahrnuto Domex I (základní nebezpečí) Domex II (rozšířená nebezpečí)
 • Požár
 • Výbuch
 • Přímý úder blesku
 • Pád letadla nebo jeho části
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Požár
 • Výbuch
 • Přímý úder blesku
 • Pád letadla nebo jeho části
 • Vichřice, krupobití
 • Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
 • Zemětřesení
 • Sesuv nebo zřícení lavin
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných věcí
 • Aerodynamický třesk
 • Kouř
 • Únik kapaliny z technických zařízení
 • Náraz dopravního prostředku
 • Mráz na vodovodním a topném systému
 • Atmosférické srážky
 • Voda z odpadního potrubí
 • Přepětí a zkrat el.spotřebičů
 • Poškození nebo zničení skel
Odcizení Volitelně
 • Odcizení
 • Vandalismus
Povodeň a záplava ANO, vždy zahrnuto
 • Záplavou vzniklou jinak než v příčinné souvislosti s povodní
Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
 • Povodeň
 • Záplava v příčinné souvislosti s povodní

Doplňková připojištění:

 • Pojištění skla
 • Pojištění přepětí
 • Pojištění asistenční služby a právní asistence
 • Pojištění odpovědnost  za škodu v běžném občanském životě včetně připojištění za škody způsobené zvířetem

Asistenční služby

Česká podnikatelská pojišťovna umožňuje svým klientům připojištění asistenčních služeb a pojištění Právní asistence v základním nebo rozšířeném rozsahu.

Pojistné podmínky: