Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti DOMEX+

Chrání stavbu i její vybavení. A navíc kryje i vaši odpovědnost.

Víme, jak důležitý je pro každého domov. Proto ochráníme váš rodinný dům, byt i chalupu od střechy až po svetr.

Proč pojištění DOMEX+ od ČPP

  • Škody vyřeší rychle a spolehlivě, ať už jsou způsobené živelní událostí, odcizením, vandalismem nebo jinou příčinou.
  • Nově asistují i při poruše fotovoltaiky nebo nefunkčnosti garážových vrat, případně zapůjčíme náhradní volně stojící spotřebič.
  • Cyklisty potěší pojištění kola v rámci celé republiky nebo Evropy, motoristy pak pojištění věcí v automobilu.
  • V ceně pojištění stavby a domácnosti jsou automaticky zahrnuty nonstop asistenční služby. Zajistí a zaplatí třeba zámečníka, instalatéra nebo elektrikáře.
  • S pojištěním odpovědnosti máte jistotu nahrazení újmy, kterou způsobíte vy nebo vaši blízcí třetí osobě, a to až do 50 mil. Kč
  •  V případě nastavení automatické valorizace pojistného navíc garantují neuplatnění podpojištění.

Základní pojistná nebezpečí

Pojistná nebezpečí MINI OPTI MAXI
Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemětřesení, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů a nebo jiných věcí, tíha sněhu a námrazy, aerodynamický třesk, kouř, únik kapaliny z technického zařízení, náraz vozidla, mráz na vodovodním a topném systému, zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí ANO ANO ANO
Povodeň a záplava volitelné, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
Domácí asistence ANO ANO ANO
Odpovědnost v běžném životě volitelné

Rozsah pojistných rizik v pojištění domácnosti

Pojistná nebezpečí, předmět pojištění, místa pojištění MINI OPTI MAXI
Odcizení věci krádeží nebo loupeží, vandalismus 30 % z pojistné částky 80 % z pojistné částky 100 % z pojistné částky
Stavební součásti a příslušenství
pořízené vlastním nákladem
50.000 Kč 300.000 Kč 500.000 Kč
Elektrospotřebiče a elektronika/ 1 ks 20.000 Kč 50.000 Kč bez limitu
Jízdní kola v místě pojištění/ 1 ks 20.000 Kč 50.000 Kč 100.000 Kč
Jízdní kola na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 5.000 Kč
za pojistný rok /ČR
50.000 Kč
za pojistný rok /ČR
100.000 Kč
za pojistný rok /geograf. území Evropy
Peníze na hotovosti 10.000 Kč 20.000 Kč 35.000 Kč
Cennosti a ceniny
(mimo peněz na hotovosti)
10% z pojistné částky 20% z pojistné částky 30% z pojistné částky
Cizí věci užívané k výdělečným účelům
nebo k výkonu povolání
15.000 Kč
za pojistný rok
80.000 Kč
za pojistný rok
200.000 Kč
za pojistný rok
Majetek zvláštní hodnoty 10% z pojistné částky 20% z pojistné částky 30% z pojistné částky
Zahradní technika 15.000 Kč 50.000 Kč 150.000 Kč
Skla z jiných příčin 10.000 Kč
za pojistný rok
150.000 Kč
za pojistný rok
bez limitu
Přepětí, zkrat a podpětí u elektrospotřebičů a elektroniky 20.000 Kč
za pojistný rok
100.000 Kč
za pojistný rok
bez limitu
Loupež věcí na sobě, u sebe na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 10.000 Kč 30.000 Kč 50.000 Kč
Dětský kočárek, kompenzační a zdravotnická pomůcka
v místě pojištění i na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti)
20.000 Kč
za pojistný rok /ČR
50.000 Kč
za pojistný rok /geograf. území Evropy
100.000 Kč
za pojistný rok /geograf. území Evropy
Havárie rozvodů 10.000 Kč 30.000 Kč 50.000 Kč
Atmosférické srážky 10.000 Kč
za pojistný rok
80.000 Kč
za pojistný rok
bez limitu
Náklady na náhradní ubytování / neobyvatelná domácnost (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 20.000 Kč/ 6 měsíců 60.000 Kč/ 6 měsíců 120.000 Kč/ 12 měsíců
Převezení a uskladnění pojištěného majetku 5.000 Kč 15.000 Kč 25.000 Kč
Věci v nebytových prostorách, na zabezpečeném prostranství,
ve společných částech domu (např. sklep)
10% z pojistné částky 20% z pojistné částky 30% z pojistné částky
Obsah chladicího zařízení 10.000 Kč
za pojistný rok
20.000 Kč
za pojistný rok
30.000 Kč
za pojistný rok
Malá plavidla 10.000 Kč 30.000 Kč 50.000 Kč
Věci umístěné v uzamčeném automobilu  (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 10.000 Kč
za pojistný rok /ČR
30.000 Kč
za pojistný rok /geograf. území Evropy
50.000 Kč
za pojistný rok /geograf. území Evropy
Ztráta dat (neplatí v pojištění rekreační domácnosti) 10.000 Kč
za pojistný rok
20.000 Kč
za pojistný rok
30.000 Kč
za pojistný rok
Střelné zbraně vč. střeliva v místě pojištění 20.000 Kč
za pojistný rok
50.000 Kč
za pojistný rok
100.000 Kč
za pojistný rok
Ztráta vody 10.000 Kč za pojistný rok 50.000 Kč za pojistný rok 100.000 Kč za pojistný rok

Doplňková pojištění:

  • Pojištění odpovědnost  za škodu v běžném občanském životě
  • Pojištění domácí asistence plus

Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje také na členy vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, osoby příbuzné v linii přímé, děti nevlastní do 26 let).

V rámci pojištění odpovědnosti máte na výběr ze 14 limitů od 2 do 50 mil. Kč. 

Pojištění odpovědnosti lze sjednat bez spoluúčasti a nebo se spoluúčastí 1.000 Kč.

Asistenční služby

Česká podnikatelská pojišťovna umožňuje svým klientům připojištění domácí asistencí plus.

Asistenční služba Domácí asistence

(automaticky obsahují všechny varianty)

Domácí asistence PLUS
IT konzultace
zdarma, max. však 1h konzultace či vzdálené práce technika
Zajištění ochrany nezabezpečeného majetku
ANO
Zapůjčení náhradního volně stojícího spotřebiče ANO
Porucha fotovoltaických elektráren, solárních systémů na ohřev vody a wallboxů
zprostředkování služby, veškeré náklady hrazeny pojištěným ANO
Nefunkčnost garážových vrat a vjezdových bran
zprostředkování služby, veškeré náklady hrazeny pojištěným ANO
Servis domácích spotřebičů
zprostředkování služby, veškeré náklady hrazeny pojištěným ANO
Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd
zprostředkování služby, veškeré náklady hrazeny pojištěným ANO
Vznik nouzové situace (zprostředkování služby a vyslání technika)
ANO ANO
Příjezd a odjezd technika na/z místa pojištění v případě vzniku nouzové situace
ANO ANO
Časově neomezená práce technika spojená s odstraňováním poruchy v případě vzniku nouzové situace
ANO ANO
Úhrada použitého materiálu v rámci řešení nouzové situace
ANO ANO
Uvedení domácnosti do původního stavu po asistenčním zásahu v rámci řešení nouzové situace ANO ANO
Počet asistovaných událostí v jednom pojistném roce
2 3
Náklady na jednu asistovanou událost 7.000 Kč 15.000 Kč

Slevy

  • Obchodní sleva až 30%.
  • Za propojištěnost získáte slevu až 10 %.

Pojistné podmínky: