222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti DOMEX

Pojištění domácnosti DOMEX poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Základní pojištění:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
 Živel ANO, vždy zahrnuto Domex I
(základní nebezpečí)
Domex II
(rozšířená nebezpečí)
 • Požár
 • Výbuch
 • Přímý úder blesku
 • Pád letadla nebo jeho části
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Požár
 • Výbuch
 • Přímý úder blesku
 • Pád letadla nebo jeho části
 • Vichřice, krupobití
 • Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
 • Zemětřesení
 • Sesuv nebo zřícení lavin
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných věcí
 • Aerodynamický třesk
 • Kouř
 • Únik kapaliny z technických zařízení
 • Náraz dopravního prostředku
 • Mráz na vodovodním a topném systému
 • Atmosférické srážky
 • Voda z odpadního potrubí
 • Přepětí a zkrat el.spotřebičů
 • Poškození nebo zničení skel
 • Tíha sněhu a námrazy
 • Poškození nebo zničení obsahu chladícího zařízení
Odcizení Volitelně
 • Odcizení
 • Vandalismus
Povodeň a záplava ANO, vždy zahrnuto
 • Záplavou vzniklou jinak než v příčinné souvislosti s povodní
Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
 • Povodeň
 • Záplava v příčinné souvislosti s povodní

Doplňková připojištění:

 • Pojištění skla
 • Pojištění přepětí
 • Pojištění asistenční služby
 • Pojištění odpovědnost  za škodu v běžném občanském životě včetně připojištění za škody způsobené zvířetem

Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě

Pojištění oobčanské odpovědnosti se vztahuje také na členy vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, osoby příbuzné v linii přímé, děti nevlastní do 26 let).

Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
Újma na jmění
Roční pojistné
2.000.000 Kč 1.000.000 Kč 632 Kč
4.000.000 Kč 2.000.000 Kč 1.265 Kč
6.000.000 Kč 3.000.000 Kč 1.897 Kč

Asistenční služby

Česká podnikatelská pojišťovna umožňuje svým klientům připojištění asistenčních služeb v základním nebo rozšířeném rozsahu.

Asistenční služba Domácí asistence Domácí asistence PLUS
Zprostředkování služeb odborníka* ano ano
Příjezd a odjezd odborníka* na místo události ano
Práce odborníka* spojené s odstraňováním poruchy ano
Uvedení domácnosti do původního stavu po zásahu řemeslníka ano
Úhrada nákladů na jednu asistovanou událost ano
Roční pojistné zdarma 200 Kč

* elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník

Minimální pojistné

 • minimální pojistné je stanoveno na 400 Kč

Spoluúčast

 • možnost sjednání pojištění se spoluúčastí 500 Kč, 5.000 Kč či 10.000 Kč

Slevy

 • sleva za frekvenci placení při roční platbě sleva 6 %, při půlroční platbě sleva 4 %
 • sleva za propojištěnost, při sjednání pojištění domácnosti s pojištěním občanské odpovědnosti sleva činí 5 %
 • sleva za spoluúčast je při spoluúčasti 5.000 Kč sleva činí 11 % a při spoluúčasti 10.000 Kč sleva činí 15 %
 • obchodní sleva je až 20 %

Poskytovaný bonus

 • při uplatnění Poskytovaného bonusu činí sleva až 30 %
 • na bonus nevzniká nárok jen v případě, kdy je uplatněno na smlouvě minimální pojistné
 • pokud dojde v pojistném roce k vyplacení pojistného plnění, tak bude snížena výše poskytovaného bonusu za každou pojistnou událost o 5 %

Pojistné podmínky: