Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti SV Bezpečný domov PLUS

Bezpečný domov PLUS vás ochrání před rizikem podpojištění (tj. krácení plnění z důvodu nedostatečné pojistné částky) a složitého oceňování majetku. Pojistná částka je navržena paušálně podle m2 obytné plochy pojištěné nemovitosti nebo domácnosti!

Bezpečný domov PLUS představuje novou generaci pojištění majetku a odpovědnosti, které jste vy, naši klienti, ocenili jako top produkt prostřednictvím nezávislých finančních serverů.

Navíc získáte zdarma pojištění občanské odpovědnosti s možností připojistit odpovědnost vlastníka nebo opatrovatele psa, koně nebo skotu.

Výpočet pojištění stavby získáte vyplněním našeho on-line formuláře.

Základní pojištění Bezpečný domov PLUS:

Pojistná nebezpečí Pojistná částka/limit pojištění
Požár do výše pojistné částky
Výbuch do výše pojistné částky
Úder blesku do výše pojistné částky
Pád letadla do výše pojistné částky
Náraz neznámého vozidla do výše pojistné částky
Vichřice do výše pojistné částky
Krupobití do výše pojistné částky
Tíha sněhu do výše pojistné částky
Pád skály a kamení do výše pojistné částky
Sesuv půdy, hornin, lavina do výše pojistné částky
Únik vody z vodovodních zařízení do výše pojistné částky
Stavební součásti do výše pojistné částky
Srážková voda do výše pojistné částky
Zpětné vzdutí kanalizace do výše pojistné částky
Pojištění skla (včetně akvárií do 750 l) do výše pojistné částky
Kouř do výše pojistné částky
Rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem do výše pojistné částky
Imploze do výše pojistné částky
Přepětí či podpětí vinou provozovatele elektronické rozvodné či distribuční sítě 50.000 Kč
Vylití vody z akvária do 750 l
Zemětřesení 150.000 Kč
Krádež, vloupání, vandalismus
do výše pojistné částky
Povodeň a záplava* 65.000 Kč
Pojištění odpovědnosti 3.000.000 Kč

* Povodeň a záplava – Pokud bylo místo pojištění zasaženo povodní v období 20 let před pojistnou událostí, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Doplňující informace

Odcizení

V případě splnění níže uvedených minimálních podmínek pro zabezpečení domácnosti je pojistné plnění v rámci pojistné částky. Nesplňuje-li pojištěná domácnost minimální způsob zabezpečení dle tohoto článku, sjednává se spoluúčast ve výši 99 %.

Minimální podmínky pro zabezpečení domácnosti:

Vchodové dveře musí být řádně uzamčeny a opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním) nebo zámkem s cylindrickou vložkou odolným proti odvrtání a vyhmatání a přídavným bezpečnostním zámkem.

Okna a balkónové dveře musí být zevnitř uzavřeny uzavíracím mechanismem. Garážová vrata a dvoukřídlé dveře musí být zajištěny proti vysazení.

Doplňková pojištění

Pojištění zahrnutá zdarma v základní ceně pojištění:

Pojistná rizika Limity
Cennosti 100.000 Kč,
v trezoru 300.000 Kč
Peníze v hotovosti 15.000 Kč
Nebytové prostory laťový sklep 5.000 Kč, standard – 30.000 Kč,
zab. stejné jako domácnost limit 100.000 Kč
Vloupání do os. automobilu 1 % z PČ
Jízdní kola v bytě do limitu PČ
Cestovní zavazadla (celosvětově) 10.000 Kč
Zneužití telefonu po krádeži/vloupání 10.000 Kč
Bydliště studujících dětí v Evropě 80.000 Kč

Pojištění občanské odpovědnosti

Součást pojištění domácnosti je pojištění občanské odpovědnosti s limitem 3 miliony Kč pro pojištěnou osobu a manžela/manželku či druha/družku (i stejného pohlaví), jejich děti do 25 let s územní platností celý svět a domácí neexotická zvířata mimo psů, skotu a koní.

Možnost připojištění odpovědnost chovatele psa nebo koně s limitem 3 miliony Kč

  • 300 Kč/zvíře (územní platnost ČR)

Asistenční služba

Pojištění zahrnuto zdarma v základní ceně pojištění:

Asistenční služba Limit
24hodinová asistenční služba (informace, rady v nouzi) ano
Zajištění stěhovací služby a skladovacích prostor 5.000 Kč
Řemeslnické služby 2.500 Kč
Zámečník (náklady na zpřístupnění bytu) 2.500 Kč
Náklady na výměnu klíčů (náklady na výměnu zámku, ale ne na zámek samotný) 2.500 Kč
Střežení pojištěných místností do dalšího pracovního dne 5.000 Kč
Krátkodobé náhradní ubytování (max. 5 dní)

Rozšiřující tabulky sublimitů

Pojistná rizika Limity
Cennosti 100.000 Kč,
v trezoru 300.000 Kč
Peníze v hotovosti 15.000 Kč
Nebytové prostory laťový sklep 5.000 Kč, standard – 30.000 Kč,
zab. stejné jako domácnost limit 100.000 Kč
Vloupání do os. automobilu 1 % z PČ
Jízdní kola v bytě do limitu PČ
Cestovní zavazadla (celosvětově) 10.000 Kč
Zneužití telefonu po krádeži/vloupání 10.000 Kč
Bydliště studujících dětí v Evropě 80.000 Kč

Asistenční služby zajišťuje:

GLOBAL ASSISTANCE, a.s.
Dopraváků 749/3, 184 00  Praha 8
Tel.: +420 222 518 310

Sleva

  • obchodní sleva až 10 %

Pojistné podmínky: