Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti SV Bezpečný domov PLUS

Bezpečný domov PLUS vás ochrání před rizikem podpojištění (tj. krácení plnění z důvodu nedostatečné pojistné částky) a složitého oceňování majetku. Pojistná částka je navržena paušálně podle m2 obytné plochy pojištěné nemovitosti nebo domácnosti.

U pojištění Bezpečného domova Plus získáte zdarma pojištění občanské odpovědnosti s možností připojistit odpovědnost vlastníka nebo opatrovatele psa, koně nebo skotu.

Výpočet pojištění stavby získáte vyplněním našeho on-line formuláře.

Základní pojištění Bezpečný domov PLUS:

Pojistná nebezpečí Pojistná částka/limit pojištění
požár, výbuch, kouč, přímý úder blesku, náraz vozidla, imploze, rázová vlna do výše pojistné částky
zemětřesení, pád lavin, sesuv půdy do výše pojistné částky
vichřice, krupobití do výše pojistné částky
tíha sněhu, pád skály, stromů do výše pojistné částky
povodeň a záplava do výše pojistné částky
voda z potrubí do výše pojistné částky
rozbití skla do výše pojistné částky
krádež vloupáním u trvalé obydlené domácnosti (nejsou limity na elektroniku, stavební součásti) do výše pojistné částky
vystoupnutí vody z kanalizace, srážková voda 150.000 Kč
cennosti 100.000 Kč
cennosti v trezoru až 300.000 Kč
věci v nebytových prostorách volitelné
přepětí a podpětí 50.000 Kč
vandalismus 50.000 Kč
finanční újma za ztrátu vody 20.000 Kč
zkrat zabudovaného elektromotoru 20.000 Kč
zachraňovací náklady na majetek 15 %/ 30% nad PČ
náhradní ubytování do 12 M max. 150.000 Kč
asistenční služba 24 hod
občanská odpovědnost volitelné

* Povodeň a záplava – Pokud bylo místo pojištění zasaženo povodní v období 20 let před pojistnou událostí, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Minimální způsob zabezpečení

Vchodové dveře musí být:

  • řádně uzamčeny;
  • opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním) nebo zámkem s cylindrickou vložkou odolným proti odvrtání a vyhmatání a přídavným bezpečnostním zámkem.

Okna a balkónové dveře musí být zevnitř uzavřeny uzavíracím mechanismem.

Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny proti vysazení.

Garážová vrata musí být uzamčena nebo elektricky uzamčena se zpětnou blokací proti násilnému otevření.

Nesplňuje-li pojištěná domácnost minimální způsob zabezpečení dle tohoto článku, sjednává se spoluúčast ve výši 99 %.

Mimo místo pojištění:

Pojistná nebezpečí Pojistná částka/limit pojištění
loupež 50.000 Kč
krádež vloupání do zavazadlového prostoru auta v ČR do 1 % z pojistné částky
cestovní zavazadla, zneužití telefonu 10.000 Kč
bydliště studujících dětí v Evropě 80.000 Kč

Doplňková připojištění

Připojištění povodně a záplavy

Maximální limit pro pojištění je 1.500.000 Kč.

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti lze připojistit až do limitu 10 mil Kč.

V rámci pojištěné domácnosti je do limitu 1 mil Kč je automaticky pojištění v základu pojištění.

Možnost připojištění odpovědnosti chovatele psa/ koně/ skotu.

Asistenční služba

Pojištění zahrnuto zdarma v základní ceně pojištění:

Asistenční služba Limit
24hodinová asistenční služba (informace, rady v nouzi) ano
Řemeslný servis 2.500 Kč
Zámečník (náklady na zpřístupnění bytu) 2.500 Kč
Náklady na výměnu klíčů (náklady na výměnu zámku, ale ne na zámek samotný) 2.500 Kč
Ostraha pojištěných prostor 5.000 Kč
Náhradní ubytování 600 Kč/ noc/ osoba

max. 5 dní

Nouzové uskladnění 5.000 Kč

Asistenční služby zajišťuje:

GLOBAL ASSISTANCE, a.s.
Dopraváků 749/3, 184 00  Praha 8
Tel.: +420 222 518 310

Sleva

  • obchodní sleva až 10 %
  • sleva za spoluúčast až 15%

Pojistné podmínky: