222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti ERGO Bezpečný domov

Pojištění domácnosti Bezpečný domov od ERGO pojišťovny nabízí vysoké limity pojistného plnění. Žádné rizikové (tarifní) zóny. Pojištění občanské odpovědnosti v ceně (manžel/ka a děti). Žádné limity na audio/video, stavební součásti, přepětí nebo rozbití skla. Asistenční služba zdarma.

Základní pojištění Bezpečný domov:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto
 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád letadla
 • Náraz neznámého vozidla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Tíha sněhu
 • Pád skály a kamení
 • Sesuv půdy, hornin, lavina
 • Únik vody z vodovodních zařízení
 • Srážková voda
 • Zemětřesení (150.000 Kč, spoluúčast 5.000 Kč)
 • Zpětné vzdutí kanalizace
 • Vylití vody z akvária (do 750 l)
 • Kouř
 • Přepětí či podpětí vinou provozovatele elektronické rozvodné či distribuční sítě (50.000 Kč)
 • Imploze
 • Rázová vlna způsobená nadzvukovým
Odcizení ANO, vždy zahrnuto
(limit dle zabezpečení)
 • Krádež
 • Vloupání
 • Vandalismus (spoluúčast 1.000 Kč)
Povodeň a záplava* ANO, vždy zahrnuto
 • Povodeň (1. riziko 65.000 Kč)
 • Záplava (1. riziko 65.000 Kč)

* Povodeň a záplava – Pokud bylo místo pojištění zasaženo povodní v období 20 let před pojistnou událostí, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Odcizení

V případě splnění níže uvedených minimálních podmínek pro zabezpečení domácnosti je pojistné plnění v rámci pojistné částky. Nesplňuje-li pojištěná domácnost minimální způsob zabezpečení dle tohoto článku, sjednává se spoluúčast ve výši 99 %.

Minimální podmínky pro zabezpečení domácnosti:

Vchodové dveře musí být řádně uzamčeny a opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním) nebo zámkem s cylindrickou vložkou odolným proti odvrtání a vyhmatání a přídavným bezpečnostním zámkem.

Okna a balkónové dveře musí být zevnitř uzavřeny uzavíracím mechanismem. Garážová vrata a dvoukřídlé dveře musí být zajištěny proti vysazení.

Doplňková pojištění

Pojištění zahrnutá zdarma v základní ceně pojištění:

Pojistná rizika Limity
Pojištění skla (včetně akvárií do 750 l) do limitu PČ
Přepětí či podpětí 50.000 Kč
Stavební součásti do limitu PČ
Cennosti 100.000 Kč,
v trezoru 300.000 Kč
Pojištění odpovědnosti 3.000.000 Kč (včetně manžel/ka a děti)
Peníze v hotovosti 15.000 Kč
Nebytové prostory laťový sklep 5.000 Kč, standard – 30.000 Kč,
zab. stejné jako domácnost limit 100.000 Kč
Vloupání do os. automobilu 1 % z PČ
Jízdní kola v bytě do limitu PČ
Cestovní zavazadla (celosvětově) 10.000 Kč
Zneužití telefonu po krádeži/vloupání 10.000 Kč
Bydliště studujících dětí v Evropě 80.000 Kč

PČ = do výše Vámi zvolené pojistné částky.

Pojištění občanské odpovědnosti

Součást pojištění domácnosti je pojištění občanské odpovědnosti s limitem 3 miliony Kč pro pojištěnou osobu a manžela/manželku či druha/družku (i stejného pohalví), jejich děti do 25 let s územní platností celý svět a domácí neexotická zvířata mimo psů, skotů a koní.

Možnost připojištění odpovědnost chovatele psa nebo koně s limitem 3 miliony Kč

 • 300 Kč/zvíře (územní platnost ČR)

Asistenční služba

Pojištění zahrnuto zdarma v základní ceně pojištění:

Asistenční služba Limit
24hodinová asistenční služba (informace, rady v nouzi) ano
Zajištění stěhovací služby a skladovacích prostor 5.000 Kč
Řemeslnické služby 2.500 Kč
Zámečník (náklady na zpřístupnění bytu) 2.500 Kč
Náklady na výměnu klíčů (náklady na výměnu zámku, ale ne na zámek samotný) 2.500 Kč
Střežení pojištěných místností do dalšího pracovního dne 5.000 Kč
Krátkodobé náhradní ubytování (max. 5 dní)

Asistenční služby zajišťuje:
GLOBAL ASSISTANCE, a.s.
Dopraváků 749/3, 184 00  Praha 8
Tel.: +420 222 518 310

Sleva

 • obchodní sleva činí až 10 %

Pojistné podmínky: