841 41 41 41

Pojištění domácnosti ERGO Bezpečný domov

Pojištění domácnosti Bezpečný domov od ERGO pojišťovny nabízí vysoké limity pojistného plnění. Žádné rizikové (tarifní) zóny. Pojištění občanské odpovědnosti v ceně (manžel/ka a děti). Žádné limity na audio/video, stavební součásti, přepětí nebo rozbití skla. Asistenční služba zdarma.

Základní pojištění Bezpečný domov:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto
 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád letadla
 • Náraz neznámého vozidla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Tíha sněhu
 • Pád skály a kamení
 • Sesuv půdy, hornin, lavina
 • Únik vody z vodovodních zařízení
 • Srážková voda
 • Zemětřesení
 • Zpětné vzdutí kanalizace
 • Vylití vody z akvária (do 750 l)
 • Kouř
 • Přepětí či podpětí vinou provozovatele elektronické rozvodné či distribuční sítě
 • Imploze
 • Rázová vlna způsobená nadzvukovým
Odcizení ANO, vždy zahrnuto
 • Krádež
 • Vloupání
 • Vandalismus
Povodeň a záplava* ANO, vždy zahrnuto
 • Povodeň (1. riziko 65.000 Kč)
 • Záplava (1. riziko 65.000 Kč)

* Povodeň a záplava – Pokud bylo místo pojištění zasaženo povodní v období 20 let před pojistnou událostí, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Doplňková pojištění

Pojištění zahrnutá zdarma v základní ceně pojištění:

 • Pojištění skla (včetně akvárií) – do limitu PČ
 • Nepřímý úder blesku (přepětí) – 50.000 Kč
 • Stavební součásti – do limitu PČ
 • Cennosti – 100.000 Kč, v trezoru 300.000 Kč
 • Pojištění odpovědnosti – 3.000.000 Kč (včetně manžel/ka a děti)
 • Peníze v hotovosti – 15.000 Kč
 • Nebytové prostory – laťový sklep 5.000 Kč, standard – 30.000 Kč, zab. stejné jako domácnost limit 100.000 Kč
 • Vloupání do vozidla – 1% z PČ
 • Jízdní kola v bytě – do limitu PČ
 • Cestovní zavazadla (celosvětově) -10.000 Kč
 • Zneužití telefonu po krádeži/vloupání – 10.000 Kč
 • Bydliště studujících dětí v Evropě – 80.000 Kč

PČ = do výše Vámi zvolené pojistné částky.

Asistenční služba

CORIS Praha, a.s.
Sdružení 2
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 222 444

Pojištění zahrnuto zdarma v základní ceně pojištění:

 • 24hodinová asistenční služba (informace, rady v nouzi)
 • Zajištění stěhovací služby a skladovacích prostor – 5.000 Kč
 • Řemeslnické služby – 2.500 Kč
 • Zámečník (náklady na zpřístupnění bytu) – 2.500 Kč
 • Náklady na výměnu klíčů (náklady na výměnu zámku, ale ne na zámek samotný) – 2.500 Kč
 • Střežení pojištěných místností do dalšího pracovního dne 5.000 Kč
 • Krátkodobé náhradní ubytování (max. 5 dní)

Připojištění

Odpovědnost chovatele psa nebo koně

 • 300 Kč/zvíře

Pojistné podmínky: