222 100 200 Zavoláme vám zpět

Podzim nebo jaro? Myslete na riziko srážky se zvěří

Publikováno: 26.11.2019

Podzim a jaro jsou období, kdybychom měli dát nohu z plynu z důvodu, že zvěř mění svoje chování, kdy zima nebo léto přichází. Právě přechodné období podzim a jaro jsou časem, kdy jsou střety se zvěří časté, poradíme vám, jak v pořádku projet i tímto mezičasem.

stret-se-zveri-povinne-ruceni

Podzim je již za okny a s ním se každoročně zvyšuje počtu zvířat na silnicích. Pro řidiče všech vozidel není srážka se zvěří nebo zvířetem rozhodně nic příjemného. Pokud vám znenadání vběhne pod kola z pole vyplašený zajíc, nebudou škody na vašem vozidle zřejmě nijak zavrtané. Postaví-li se vám však do cesty srna nebo vás svým úprkem překvapí divočák, mohou se opravy vozidla velmi prodražit. V následujícím článku jsme pro vás připravili podrobné informace, týkající se připojištění vozidla v rámci sjednání povinného ručení pro případ střetu se zvěří.

Porovnat ceny

Nepleťte si pojem zvěř a zvíře

Pojem zvíře označuje všechny obratlovce, kteří mohou být domácí, nebo volně žijící. Oproti tomu pojem zvěř se vztahuje pouze na některé obratlovce. Jednotlivé druhy živočichů, které pod označení zvěř spadají, specifikuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdější předpisů. Detailní výpis najdete v § 2. Zvěří se rozumí volně žijící zvěř (vysoká, divočák, zajíci aj.). Lesní zvěř nemá žádného konkrétního majitele.

Co dělat při střetu se zvěří?

Právě podzimní nebo jarní období jsou jedním z nejrizikovějších období z hlediska možnosti vzniku dopravní nehody.

Střet se zvěří vás může potkat nejen na malých okreskách a v zalesněných krajích. Na kance můžete klidně narazit i u pražské Bulovky, tedy téměř v centru Prahy. Jakmile je divoké zvíře sraženo, stává se vlastníkem zvěře myslivecké sdružení, které působí v oblasti srážky. Že jste zvěř srazili nemusíte okamžitě volat přímo myslivcům, situaci nahlaste na policii a vyčkejte jejich příjezdu. Tuto povinnost máte i v případě, že na Vašem vozidle nevznikla žádná škoda. Policie následně oznámí smrt zvířete místnímu mysliveckému spolku a ten zajistí odvoz mrtvého zvířete. O vzniklé nehodě je nutné pořídit fotodokumentaci. Centrum dopravního výzkumu nabízí aplikaci, která vám napoví, kde nejčastěji dochází ke srážkám vozidel se zvěří. Aplikaci si můžete stáhnout na www.girosaf.cdinfo.cz.

Postup po srážce:

  • Zastavte automobil u kraje cesty a zapněte výstražná světla. Oblečte si reflexní vestu a umístěte na zem výstražný trojúhelník.
  • Zavolejte policii a popište jim, co se stalo.
  • Zatelefonujte na asistenční službu vaší pojišťovny nebo na 1224 a tuto událost jim nahlaste.
  • Pořiďte důkazy o této škodě (fotografie poškozeného vozidla i sraženého zvířete).

Připojištění střetu se zvěří

Střet se zvěří nebo se zvířetem je jedním z nejčastějších typů nehod a tak jej není vhodné podceňovat. Střet s vysokou nebo černou zvěří dosahuje zpravidla škody v řádu desítek tisíc korun. Připojištění střetu se zvěří není v dnešní době žádnou novinkou, sjednat jej jako doplňkové pojištění lze v rámci povinného ručení nebo havarijního pojištění. Připojištění střetu se zvěří se sjednává pro střet vozidla se zvířetem, zvěří nebo jakékoliv poškození vozidla zvěří (např. okus kabeláže, apod.). Lze jej sjednat pouze pro automobily osobní, dodávkové a jiné užitkové, lehké nákladní, multikáry, apod. do 3 500 kg včetně a nejvýše 9 míst k sezení včetně místa řidiče. Územní platnost připojištění střetu se zvěří se sjednání pro území Evropy. Výše spoluúčasti se liší dle jednotlivých pojišťoven, stejně jako limity pojistného plnění. Více o připojštění střetu se zvěří.

Porovnat ceny

Preventivní opatření

Vždy je důležité předvídat místa a období střetu se zvěří, dodržovat zásady opatrné jízdy a v kritických místech vozidlo zpomalit nebo alespoň upravit svoji rychlost. Tam, kde jste zvyklí jet rychleji, právě v čase podzimu nebo jara, raději uberte plyn. Zrádná mohou být místa i tam, kde to nečekáte – například na dálnicích, protože všude nejsou ploty nebo biokoridory případně mosty pro migrující zvěř. Pozor si dejte i při výjezdu z obce, kdy už za ní vás může překvapit třeba srna putující přes silnici a jak to bývá, často nejde sama, ale obvykle ji následuje další. V případě, že jedete vysokou rychlostí a srážce se zvěří již nelze zabránit, zachovejte chladnou hlavu a nesnažte se o riskantní úhybný manévr.

S připojištěním střetu se zvěří doporučujeme sjednat i připojištění rozšířené asistence. Toto připojištění rozšiřuje základní rozsah právní asistence o následující pojistná rizika – spory související:

  • s kontrolou motorového vozidla (STK),
  • s užíváním parkovacího místa nebo garáže,
  • s jinými závazkovými vztahy týkajícími se vozidla,
  • s trestním nebo správním řízením.

Tipy

V případě, že srazíte domácí nebo hospodářské zvíře, je vše jinak. Škodu totiž většinou hradí jeho majitel, který nezajistil, aby se zvíře volně nepohybovalo. Výjimku může ovšem tvořit zvíře, které bezprostředně slouží k výkonu povolání nebo jde například o asistenčního psa pro nevidomé. Jeho majitel pak škodu uhradit nemusí, pokud prokáže, že dodržel jeho řádný dozor.

Rozhodně zvíře nikam neodnášejte ani jej nenakládejte do svého vozu. Jednak může být nemocné, v případě zranění podrážděné a útočné (zejména divoké prase), a jednak jde o pytláctví.

Chcete-li se o možnostech připojištění povinného ručení nebo havarijního pojištění, navštivte naše stránky. Právě období podzimu bývá pro střet se zvěří nejrizikovější.

Spočítejte si své povinné ručení

Autor: David Derka