Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Podzim nebo jaro? Myslete na riziko srážky se zvěří

Publikováno: 13.04.2021

Podzim a jaro jsou období, kdy bývají srážky se zvěří nejčetnější. Proto řidiči musí být daleko více obezřetní, aby dokázali takové srážce předejít. Poradíme vám, jak v pořádku projet a nezranit sebe ani divoká zvířata. 

Srážka se zvěří

Srážky se zvěří jsou v období jara a podzimu zdaleka nejčastější, jelikož se zvěř přesunuje na velké vzdálenosti a mnohdy u toho má skupinku mláďat. Pro řidiče není srážka se zvěří rozhodně nic příjemného - například u takového kance nebo srny mohou být škody velké, někdy i totální. Pokud vám znenadání vběhne pod kola vyplašený zajíc nebo liška, nejspíše uškodí jen vašemu nárazníku, světlometům nebo chladiči. V tomto článku jsme pro vás připravili podrobné informace týkající se připojištění vozidla v rámci sjednání povinného ručení pro případ střetu se zvěří.

Zvěř a zvíře? Dva rozdílné pojmy

Pojem zvíře označuje všechny obratlovce, kteří mohou být domácí, nebo volně žijící. Oproti tomu pojem zvěř se vztahuje pouze na některé obratlovce. Jednotlivé druhy živočichů, které pod toto označení spadají, specifikuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdější předpisů. Detailní výpis najdete v § 2. Zvěří se rozumí volně žijící zvěř (vysoká, divočák, zajíci aj.).

Tyto pojmy jsou stěžejní při řešení střetu. Zatímco srážku s divokou zvěří, za kterou nezodpovídá žádný majitel, lze hradit z havarijního pojištění nebo připojištění v rámci povinného ručení, u domácího zvířete, jako je pes nebo hospodářská zvířata, která prokazatelně někomu patří, obvykle platí škodu majitel, pokud se prokáže, že zanedbal dozor nad zvířetem.

Opět jiná situace ale nastává díky § 2934, pokud i toto domácí zvíře slouží pro výkon povolání nebo jako pomocník pro zdravotně znevýhodněnou osobu. Pak se jeho majitel může zprostit povinnosti k náhradě škody. Platí to například pro vodicího psa, který se vytrhne majiteli, ačkoliv byl řádně připoután k vodítku, nebo se auta poleká služební kůň a shodí svého jezdce.

Co dělat při střetu se zvěří?

Je nutné vědět, že zvěř se v období jara a podzimu nepohybuje jen v blízkosti okresních silnic na venkově, ale také u dálnic nebo přímo ve velkých městech v blízkosti pole nebo parku. Jakmile je divoké zvíře sraženo, stává se vlastníkem zvěře myslivecké sdružení, které působí v oblasti srážky. Není ale třeba okamžitě volat přímo myslivcům, situaci nejdříve nahlaste policii.

Při čekání na jejich příjezd nezapomínejte svůj vůz označit výstražným trojúhelníkem a po silnici se pohybujte s reflexní vestou. Také pořiďte nutnou fotodokumentaci. Všechny tyto povinnosti máte i v případě, že na vašem vozidle nevznikla žádná škoda. Policie následně oznámí smrt zvířete místnímu mysliveckému spolku a ten zajistí jeho odvoz.

Postup po srážce

  • Zastavte auto u kraje cesty a zapněte výstražná světla. Oblečte si reflexní vestu a umístěte na zem výstražný trojúhelník.
  • Zavolejte policii a popište, co se stalo.
  • Zatelefonujte na asistenční službu vaší pojišťovny nebo na 1224 a tuto událost nahlaste.
  • Pořiďte důkazy o této škodě (fotografie poškozeného vozidla i sraženého zvířete).

Jak na připojištění?

Střet se zvěří nebo se zvířetem je jedním z nejčastějších typů nehod, a tak jej není vhodné podceňovat. Střet s vysokou nebo černou zvěří dosahuje zpravidla škody v řádu desítek tisíc korun. Připojištění lze běžně sjednat jako doplňkové pojištění v rámci povinného ručení nebo havarijního pojištění. Připojištění střetu se zvěří se sjednává pro případy střetu vozidla se zvířetem nebo zvěří a poškození vozidla zvěří (např. okus kabeláže).

Vyzkoušejte naši online kalkulačku, kde si můžete srovnat i sjednat jak povinné ručení, tak havarijní pojištění, včetně možných připojištění.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Prevence je zásadní

Vždy je důležité předvídat místa a období střetu se zvěří, dodržovat zásady opatrné jízdy a v kritických místech vozidlo zpomalit nebo alespoň upravit svoji rychlost. Zrádná mohou být také místa, kde to nečekáte - například na dálnicích. Ne na všech částech jsou ploty a biokoridorů, tedy mostů nebo podchodů pro migrující zvěř, je v ČR také nedostatek. Pozor si dejte i při výjezdu z obce, protože už zde vás může překvapit třeba srna putující přes silnici.

V případě, že jedete vysokou rychlostí a srážce se zvěří už nelze zabránit, zachovejte chladnou hlavu a nesnažte se o riskantní úhybný manévr. Držte ruce pevně na volantu, brzděte a pokračujte v jízdě rovně. Těmito kroky snížíte škodu a zároveň budete mít vůz pod větší kontrolou, protože náraz okrajem auta do takového divočáka vás může vymrštit mimo vozovku.

S připojištěním střetu se zvěří doporučujeme sjednat i připojištění asistence, které rozšiřuje základní rozsah právní asistence o následující pojistná rizika - spory související:

  • s kontrolou motorového vozidla (STK),
  • s užíváním parkovacího místa nebo garáže,
  • s jinými závazkovými vztahy týkajícími se vozidla,
  • s trestním nebo správním řízením.

Tip: Rozhodně zvíře nikam neodnášejte ani jej nenakládejte do svého vozu. Jednak může být nemocné, v případě zranění podrážděné a útočné (zejména divoké prase), a jednak by se jednalo o pytláctví.

Chcete-li se o možnostech připojištění povinného ručení nebo havarijního pojištění, například pro čelní sklo, dozvědět více, navštivte naše stránky.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ