Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Podzim nebo jaro? Myslete na riziko srážky se zvěří

Publikováno: 13.04.2021

Podzim a jaro jsou období, kdy zvěř mění svoje chování a mnohem častěji se setkává se silničním provozem. I řidiči musí být více obezřetní, aby dokázali srážce se zvěří předejít. Poradíme vám, jak v pořádku projet a nezranit sebe ani divoká zvířata. 

stret-se-zveri-povinne-ruceni

Srážky se zvěří jsou v období podzimu a jara zdaleka nejčastější, jelikož se zvěř přesunuje na velké vzdálenosti a mnohdy u toho má mnohdy skupinku mláďat. Pro řidiče všech vozidel není srážka se zvěří rozhodně nic příjemného, jelikož například u kance nebo srny mohou být škody velké, někdy i totální. Pokud vám znenadání vběhne pod kola vyplašený zajíc nebo liška, nejspíše uškodí jen vašemu nárazníku, světlometům nebo chladiči. V následujícím článku jsme pro vás připravili podrobné informace, týkající se připojištění vozidla v rámci sjednání povinného ručení pro případ střetu se zvěří.

Zvěř a zvíře? Dva rozdílné pojmy

Pojem zvíře označuje všechny obratlovce, kteří mohou být domácí, nebo volně žijící. Oproti tomu pojem zvěř se vztahuje pouze na některé obratlovce. Jednotlivé druhy živočichů, které pod označení zvěř spadají, specifikuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdější předpisů. Detailní výpis najdete v § 2. Zvěří se rozumí volně žijící zvěř (vysoká, divočák, zajíci aj.). Tyto pojmy jsou stěžejní při řešení střetu. Zatímco srážku s divokou zvěří, za kterou nezodpovídá žádný majitel, lze hradit z havarijního pojištění nebo připojištění v rámci povinného ručení, u domácího zvířete, jako je pes nebo hospodářská zvířata, která jsou prokazatelně něčím majetkem, obvykle platí škodu jeho majitel, pokud se prokáže, že zanedbal dozor nad zvířetem.

Opět jiná situace ale nastává díky § 2934, pokud i toto domácí zvíře slouží pro výkon povolání nebo jako pomocník pro zdravotně znevýhodněnou osobu. Pak se jeho majitel může zprostit povinnosti k náhradě škody. Platí to například pro vodícího psa, který se vytrhne majiteli, ačkoliv byl řádně připoután k vodítku, nebo se auta poleká služební kůň a shodí svého jezdce.

Co dělat při střetu se zvěří?

Je nutné vědět, že zvěř se v období jara a podzimu nepohybuje jen v blízkosti okresních silnic na venkově, ale také u dálnic nebo přímo ve velkých městech v blízkosti pole nebo parku. Jakmile je divoké zvíře sraženo, stává se vlastníkem zvěře myslivecké sdružení, které působí v oblasti srážky. Že jste zvěř srazili nemusíte okamžitě volat přímo myslivcům, situaci nejdříve nahlaste policii. Při čekání na jejich příjezd nezapomínejte svůj vůz označit výstražným trojúhelníkem a po silnici se pohybujte s reflexní vestou. Také pořiďte nutnou fotodokumentaci. Všechny tyto povinnosti máte i v případě, že na Vašem vozidle nevznikla žádná škoda. Policie následně oznámí smrt zvířete místnímu mysliveckému spolku a ten zajistí odvoz mrtvého zvířete. Centrum dopravního výzkumu nabízí aplikaci, která vám napoví, kde nejčastěji dochází ke srážkám vozidel se zvěří. Aplikaci si můžete stáhnout na www.girosaf.cdinfo.cz.

Postup po srážce:

  • Zastavte automobil u kraje cesty a zapněte výstražná světla. Oblečte si reflexní vestu a umístěte na zem výstražný trojúhelník.
  • Zavolejte policii a popište jim, co se stalo.
  • Zatelefonujte na asistenční službu vaší pojišťovny nebo na 1224 a tuto událost jim nahlaste.
  • Pořiďte důkazy o této škodě (fotografie poškozeného vozidla i sraženého zvířete).

Jak na připojištění

Střet se zvěří nebo se zvířetem je jedním z nejčastějších typů nehod a tak jej není vhodné podceňovat. Střet s vysokou nebo černou zvěří dosahuje zpravidla škody v řádu desítek tisíc korun. Připojištění lze běžně sjednat jako doplňkové pojištění v rámci povinného ručení nebo havarijního pojištění. Připojištění střetu se zvěří se sjednává pro případy střetu vozidla se zvířetem nebo zvěří a poškození vozidla zvěří (např. okus kabeláže).

Lze jej sjednat pouze pro automobily osobní, dodávkové a jiné užitkové, lehké nákladní, multikáry, apod. do 3 500 kg včetně a nejvýše 9 míst k sezení i s místem řidiče. Územní platnost připojištění střetu se zvěří se sjednání pro celou oblast Evropy. Výše spoluúčasti se liší dle jednotlivých pojišťoven, stejně jako limity pojistného plnění.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Prevence je zásadní

Vždy je důležité předvídat místa a období střetu se zvěří, dodržovat zásady opatrné jízdy a v kritických místech vozidlo zpomalit nebo alespoň upravit svoji rychlost. Zapomeňte na návyky rychlé jízdy v úsecích, kde se zvěř může vyskytovat. Zrádná mohou být místa i tam, kde to nečekáte – například na dálnicích. Ne na všech částech jsou ploty, biokoridorů, tedy mostů nebo podchodů pro migrující zvěř, je v ČR rovněž nedostatek. Pozor si dejte i při výjezdu z obce, protože už zde vás může překvapit třeba srna putující přes silnici a jak to bývá, často ve stádu. V případě, že jedete vysokou rychlostí a srážce se zvěří již nelze zabránit, zachovejte chladnou hlavu a nesnažte se o riskantní úhybný manévr. Držte ruce pevně na volantu, brzděte a pokračujte v jízdě rovně. Těmito kroky snížíte škodu a zároveň budete mít vůz pod větší kontrolou, protože náraz okrajem auta do takového divočáka vás může vymrštit mimo vozovku.

S připojištěním střetu se zvěří doporučujeme sjednat i připojištění asistence, které rozšiřuje základní rozsah právní asistence o následující pojistná rizika – spory související:

  • s kontrolou motorového vozidla (STK),
  • s užíváním parkovacího místa nebo garáže,
  • s jinými závazkovými vztahy týkajícími se vozidla,
  • s trestním nebo správním řízením.

Tip

Rozhodně zvíře nikam neodnášejte ani jej nenakládejte do svého vozu. Jednak může být nemocné, v případě zranění podrážděné a útočné (zejména divoké prase), a jednak by mohlo jít o pytláctví.

Chcete-li se o možnostech připojištění povinného ručení nebo havarijního pojištění, například pro čelní sklo, dozvědět více, navštivte naše stránky.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Autor: Martin Sítek