Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Náhradní vůz z povinného ručení

Spojení povinného ručení a náhradního vozidla je v souvislosti s pojištěním vozidel řešené čím dál častěji. V minulosti bývalo náhradní vozidlo zpravidla jedním z připojištění, ale dnes už mnoho pojišťoven nabízí přistavení náhradního vozidla a úhradu nákladů za něj jako nedílnou součást asistenčních služeb, které jsou součástí základního pojištění. Pokud to má vaše pojišťovna jinak, můžete si povinnému ručení náhradní vozidlo připojistit.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Co znamená náhradní vozidlo?

Zřejmě jste již někdy slyšeli, že pronájem náhradního vozidla lze sjednat jako připojištění k povinnému ručení či havarijnímu pojištění. Případně bývá tato možnost součástí asistenčních služeb, které máte zdarma v rámci daného pojištění. Věděli jste ale, že v případě, že se jedná o škodu, kdy je vaše vozidlo vyřazeno z provozu vinou třetí osoby, máte právo náklady na zapůjčení náhradního vozidla požadovat po pojišťovně viníka nehody?

Toto právo je zakotveno v novém občanském zákoníku jako náhrada tzv. majetkové újmy a v této souvislosti se jedná o nutné a účelně vynaložené náklady na pronájem náhradního vozidla. Součástí těchto vymahatelných nákladů ovšem nejsou například výdaje na palivo či amortizaci půjčeného vozidla.

Tuto náhradu si může nárokovat jak fyzická osoba nepodnikající, tak podnikatel. Důležitým faktorem pro uplatnění náhrady škody je ovšem nutnost prokázat, že vozidlo nezbytně potřebujete - ať už pro zajištění chodu domácnosti, nebo při podnikatelské činnosti. Ještě před tím, než si vozidlo vypůjčíte, kontaktujte vaši pojišťovnu a ujistěte se, že vám náklady na pronájem náhradního vozidla budou z její strany proplaceny.

Náhradní vůz z povinného ručení

Kdo má nárok na náhradní vůz?

Kromě výše zmíněné problematiky jsou tu ještě případy, kdy si škodu způsobíte sami, anebo je způsobena neznámým viníkem. Pokud máte u povinného ručení náhradní vozidlo sjednané, máte v případech stanovených smlouvou a pojistnými podmínkami nárok na úhradu pronájmu vozidla ve stejné nebo nižší kategorii. Ale pozor, ve smlouvě máte vždy stanovený počet dnů či finanční limit ze strany pojišťovny. Pokud ho přesáhnete, náklady si již musíte hradit sami.

Nejčastěji se jedná o případy:

  • odcizení vašeho vozidla,
  • poškození neznámým pachatelem,
  • střet se zvěří,
  • nutná oprava vašeho vozidla po zásahu živlů.

V takových situacích se vyplatí mít možnost pokrytí nákladů na pronájem náhradního vozidla u povinného ručení. Pokud náhradní vozidlo nemáte ve smlouvě jako součást asistenčních služeb, popřemýšlejte o připojištění sjednaném nad rámec základního povinného ručení.

Nepodceňujte u povinného ručení náhradní vozidlo

Pojďme se podívat na příběh ze života...

Pan Pavel žije se svou rodinou v menší vesnici asi 30 km od Prahy. Do Prahy denně dojíždí za prací, zároveň tam do školy vozí i své dvě děti. Jako obvykle, i dnes zaparkoval své vozidlo na ulici před sídlem firmy, kde pracoval. Nutně potřeboval dokončit zadanou práci, a tak se v kanceláři zdržel do pozdních nočních hodin. Z kanceláře se na cestu domů vydal až kolem desáté hodiny, a tak cesta mezi Prahou a jeho domovem nebyla za sychravého podzimního počasí vůbec příjemná.

I když se snažil jízdu maximálně přizpůsobit podmínkám, při průjezdu lesem mu do cesty vběhla srna, a pan Pavel už bohužel nedokázal střetu zabránit. Po nehodě samozřejmě kontaktoval policii, mimo jiné ale také asistenční službu své pojišťovny. Naštěstí si pan Pavel uvědomoval, jaká rizika ho mohou při každodenních cestách do zaměstnání potkat, a kromě připojištění střetu se zvěří si sjednal náhradní vůz z povinného ručení, tedy připojištění pro pokrytí nákladů na pronájem náhradního vozidla po dobu opravy jeho vozidla.

Dobře věděl, že bez auta prostě nemůže fungovat. Pár stovek za pojistné u tohoto připojištění se mu opravdu vyplatilo. Standardní půjčovné za vozidlo nižší třídy se pohybuje kolem 1 000 Kč i víc na den. A to by rozhodně nebyl příjemný zásah do rodinného rozpočtu.

Pojištění náhradního vozidla u povinného ručení

Podmínky pro náhradní vůz z povinného ručení se u jednotlivých pojišťoven liší. Proto hodně záleží na tom, jakou pojišťovnu a jaký produkt si vyberete. Rozhodně doporučujeme tuto součást pojištění vozidel nepodceňovat a před sjednáním si ověřit, jak je to u vámi vybraného produktu povinného ručení - je náhradní vozidlo už v ceně, nebo si ho musíte připojistit?

Přehled limitů pronájmu náhradního vozidla u povinného ručení

Pojišťovna Pojistné riziko Náhradní vůz z povinného ručení Náhradní vozidlo jako připojištění navíc
Limit Limit
Allianz Porucha, poničení, krádež automobilu Na dobu nezbytně nutnou, max. 1 000 Kč/den 10 dní/20 dní
UNIQA Nepojízdnost automobilu Doba zapůjčení je přiměřená okolnostem a době opravy. Jen u produktu POV Premium, max. na 3 dny, limit max. 3 000 Kč
ČPP Nepojízdnost automobilu Od smluvních půjčoven, po nezbytně nutnou dobu Až na 15 dní, limit 3 000 - 15 000 Kč
ČSOB Poškození, zničení, odcizení 10 000 Kč (pouze produkt Premiant) Zapůjčení do dne, kdy bylo možné
vozidlo poprvé vyzvednout z opravy.
Direct Nehoda 2 000 - 10 000 Kč, v některých případech zapůjčení zdarma 3 - 10 dní
HVP Nepojízdný automobil 5 dní
Kooperativa Nehoda, nepojízdné vozidlo Pouze u produktu NaMíru100 (pojištění NAPŘÍMO) 5 - 20 dní
Pillow Porucha, vandalismus, přírodní událost, střet se zvěří U aut starších 10 let jen organizuje, u novějších proplácí náklady na 3 až +10 dní.
Slavia Nehoda a porucha Pouze organizuje, nehradí, na 2 dny/5 dní

Zdroj: smluvní a předsmluvní dokumentace pojišťoven; aktuální k 2. 6. 2023.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ