Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Připojištění čelního skla

Připojištění čelního skla patří mezi nejžádanější typy připojištění k povinnému ručení či havarijnímu pojištění. Výměna čelního skla zejména u nových vozů není zrovna levná. Proto není toto připojištění zbytečné. Pojďme si říct, jak připojištění čelního skla sjednat a jaké to má výhody.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Proč povinné ručení nestačí?

Povinné ručení ve svém základu obvykle pojištění čelního skla neobsahuje. Většinou se jedná o tzv. připojištění, tedy dodatečné pojištění jednoho z dalších rizik. Připojištění čelního skla také nejde sjednat samostatně, ale buď jako součást zmíněného povinného ručení, nebo havarijního pojištění. Rozbité čelní sklo je poměrně častým problémem řidičů.

Připojištění čelního skla

Připojištění čelního skla

Připojištění čelního skla k povinnému ručení by pro vás měla být samozřejmost v případě, že nechcete jeho výměnu hradit z vlastních prostředků. K poškození skla může dojít velmi snadno, stačí kamínek, který odletěl od jiného vozidla. Řidiče tohoto vozidla nemáte ve většině případů možnost kontaktovat, aby bylo možné danou škodu uplatnit v rámci jeho povinného ručení, a tak škodu pokryje právě vaše připojištění skel.

Toto připojištění nabízejí téměř všechny pojišťovny na českém pojistném trhu. Mají ovšem své odlišnosti:

Pojištění skel je sjednáno v pojistné smlouvě pro případ:

  • náhlého poškození nebo zničení (havárií, živelnou událostí, vandalismem),
  • odcizení skel pojištěného vozidla havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus.

Tento druh připojištění se většinou vztahuje na všechna výhledová skla, a není tak omezen pouze na sklo čelní.

Havarijní pojištění

Připojištění čelního skla doporučujeme uzavřít i v případě, že máte sjednané havarijní pojištění. To se sice na poškození čelního skla vztahuje automaticky, ale v případě uplatnění škody je pojistné plnění poníženo o spoluúčast, kterou máte u havarijního pojištění sjednanou. A ta může mnohdy i překračovat hodnotu celého skla.

Přehled pojišťoven s možností připojištění čelního skla:

Povinné ručení Připojištění čelního skla
Allianz ano
AXA ano
ČPP ano
ČSOB Pojišťovna ano
Direct ano
Hasičská vzájemná pojišťovna ano
Kooperativa ano
Slavia ano
Havarijní pojištění Připojištění čelního skla
Allianz ano
AXA ano
ČSOB Pojišťovna ano
Direct ano
Kooperativa ano
Servisní pojišťovna ano
Slavia ano

Zdroj: smluvní a předsmluvní dokumentace pojišťoven; aktuální k 2. 5. 2023.

Pojistka na blbost

Pojistka na blbost je zjednodušený název pro pojištění odpovědnosti. To se rovněž sjednává jako připojištění a nejčastěji slouží pro případ, že způsobíte škodu na čelním skle vypůjčeného vozidla.

Výměna nebo oprava čelního skla

Je rozdíl mezi pouhou opravou a výměnou čelního skla. K opravě se přistupuje pouze tehdy, pokud prasklina není velká a neomezuje výhled řidiče. Ve většině případů ovšem dochází k výměně celého čelního skla. A to platí zejména pro novější vozidla, která mají skla obsahující různá čidla. Tyto technologie jsou na opravu náročné technicky i finančně.

Mohu řídit s poškozeným čelním sklem?

Zpravidla platí, že s poškozeným čelním sklem byste jezdit neměli. Hrozí vám pokuta v hodnotě až 10 000 Kč a k tomu 5 trestných bodů. Prasklina by neměla být ve stírané ploše čelního skla větší než 20 mm. Samozřejmě záleží na benevolenci policisty na místě, který vám může udělit jen pokutu několika stovek korun s doporučením co nejdřívější návštěvy servisu. Je totiž možné, ač stěží prokazatelné, že se vám nehoda se sklem stala při cestě.

Přečtěte si, jak ochránit čelní sklo před námrazou.

Podmínky a způsob sjednání

Výhodné povinné ručení či havarijní pojištění si můžete sjednat jednoduše online. Stačí si otevřít kalkulačku pojištění, zadat základní parametry o vozidle a pojistníkovi a dále pak v rámci nabízených připojištění zvolit připojištění čelního skla s požadovaným limitem. V případě povinného ručení je u většiny pojišťoven vyžadováno doložení fotodokumentace skel vozidla, aby měly jistotu, že sklo nebylo již před sjednáním pojistky poškozeno. Fotodokumentace je nejčastěji řešena tzv. samoprohlídkou, tedy nafocením několika fotografií skel vozidla dle manuálu a doložení daných fotografií pojišťovně. V případě nedoložení požadovaných fotografií může být pak například navýšena spoluúčast v rámci daného připojištění, anebo pojistitel celé toto riziko ze smlouvy vyloučí.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ