Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Havarijní pojištění cena

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel, které slouží ke krytí škod na vlastním vozidle. Zda má při výběru havarijního pojištění rozhodovat cena nebo kvalita si objasníme v následujícím textu.

havarijni-pojisteni-zivel

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody způsobené vaší vinou na vašem vozidle. Tyto škody zahrnují škody způsobené havárií, odcizením, živly (požárem, povodní, krupobitím nebo pádem stromu ve vichřici), vandalismem nebo střetem se zvěří. Způsobí-li někdo škodu vám, bude tato škoda vyplacena z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil. Alespoň tedy v případě, že je viník nehody znám. Není-li tomu tak, oceníte kvalitní havarijní pojištění víc než cokoli jiného.


Havarijní pojištění si můžete sjednat v několika různých variantách. Varianta, která kryje všechna rizika, se nazývá ALLRISK. Nicméně v kalkulačce havarijního pojištění online můžete volit i jednotlivé balíčky rizik, a to ve variantách odcizení a živel nebo havárie a živel.

Havarijní pojištění lze sjednat online

I havarijní pojištění si můžete sjednat z pohodlí domova, aniž byste museli někam chodit. Nemusíte se bát ani dlouhého čekání na doručení pojistné smlouvy a dalších dokumentů Českou poštou. Veškeré dokumenty vám okamžitě po sjednání odešleme v elektronické podobě e-mailem. Výhodou navíc je, že pojistnou smlouvu nepodepisujete. Havarijní pojištění vzniká uhrazením stanovené výše pojistné v řádném termínu, který je dán pojistitelem, tedy pojišťovnou. Tato forma se nazývá uzavření pojištění na dálku. Pokud shledáte sjednané havarijní pojištění z jakéhokoli důvodu nevyhovujícím, pojistné zkrátka neuhradíte a objednávka je po uplynutí doby splatnosti automaticky stornována. Další podmínkou vstupu do pojištění, je u škodového pojištění povinná prohlídka vozidla. Způsoby provedení prohlídky se liší podle pojišťovny. U některé pojišťovny stačí zaslat fotografie vozu, u jiných pojišťoven se musíte dostavit na bezplatnou prohlídku vozu, která trvá cca 15 minut. Nic neplatíte, prohlídku za vás hradí pojišťovna. U nového vozidla je nutné doložit dokumentaci vztahující se k nákupu vozidla. Většinou se jedná o předávací protokol a kupní smlouvu, fakturu.

Havarijní pojištění cena

Způsobů, jak získat nejlevnější havarijní pojištění je celá řada. Důležitými parametry cenotvorby pojistného je výběr rizik havarijního pojištění a také zvolená výše spoluúčasti. Spoluúčastí je myšlena částka, kterou při pojistné události platíte ze svého neboli jakou měrou se podílíte na škodní události. Čím vyšší spoluúčast v rámci sjednání havarijního pojištění zvolíte, tím nižší pojistné vám kalkulačka havarijního pojištění spočítá. Samozřejmě je nutné počítat s vyššími výdaji, které po vás pojišťovna v případě pojistné události bude vyžadovat.

Další zásadní složkou, která hraje v ceně havarijního pojištění přední roli, je pojistná částka. Pojistná částka je horním limitem pojistného plnění, které můžete v případě totální škody na vozidle, od pojistitele nárokovat. Zároveň by se však mělo jednat o aktuální, tedy současnou, hodnotu vašeho vozidla. V případě, že pojistnou částku zvolíte příliš vysokou, budete pojistné zbytečně přeplácet a nárok na pojistné plnění se od reálné ceny vašeho vozidla nebude nijak lišit. I v případě určení nižší pojistné částky byste se mohli divit. Pojišťovny chápou tento krok pojistníka jako pojistný podvod a v případě pojistné události krátí pojistné plnění např. o 50 procent.

Havarijní pojištění může být levnější, než si myslíte. Využijte kalkulačku havarijního pojištění a aktualizuje svou stávající pojistnou smlouvu.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ