Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Nahlášení pojistné události krok za krokem

Vytopení nebo vyhoření bytu, vykradení auta nebo garáže. To všechno jsou chvíle, které nikdo z nás nechce zažít. Ale lidem se bohužel nevyhýbají. I proto svůj majetek chráníme odpovídajícím pojištěním, abychom neohrozili náš rodinný rozpočet. Víte ale, jak postupovat v situaci, kdy ke škodě už došlo a je potřeba řešit pojistnou událost? Celý postup jsme pro vás sepsali hezky krok za krokem.

Nahlášení pojistné události krok za krokem

Co dělat při pojistné události

Pokud škodu způsobil například živel anebo soused, který vám vytopil byt - zajistěte, aby poškození dále nepokračovala, ale také neodstraňujte následky. Např. do vytření vytopeného bytu se pusťte až po zdokumentování jeho stavu.

V případě, že vám byla újma způsobena kriminální činností (krádež, loupež, vandalismus atd.), zavolejte nejdříve policii, u požáru pak hasiče.

Poté zajistěte potřebné důkazy, aby vám mohlo být vyplaceno pojistné plnění, a následně kontaktujte svou pojišťovnu.

Pojištění domácnosti online

Důkazy o škodě

Celou škodu pečlivě a podrobně zdokumentujte. Vše nafoťte, zařiďte si kopii policejní zprávy/zprávy od hasičů. U fotek se řiďte heslem, že více je lépe a pořiďte více snímků, včetně detailů škod.

Pamatujte, že dostatečné a odpovídající podklady pro pojišťovnu mají vliv na realizování pojistného plnění.

Doklady, které budete potřebovat

 • Číslo pojistné smlouvy (pokud jste o svou smlouvu v důsledku škody přišli, nebojte se - pojišťovny mají smlouvy uložené)
 • Doklad totožnosti pojistníka
 • Datum a místo vzniku pojistné události
 • Zápis s popsanou příčinou škody
 • Soupis poškozených věcí a rozsah poškození (u poškozených věcí odhadněte jejich stáří a hodnotu, popř. doložte účtenky a odhadněte celkovou škodu)
 • Soupis zachraňovacích nákladů (v případě, že byly vynaloženy)
 • Kontakt na případné svědky
 • Číslo účtu pro vyplacení pojistného plnění
 • V případě úrazu lékařskou zprávu (v případě trvalých následkům, musíte doložit i posudek o invaliditě, který vám vydá ČSSZ)

Následně se záležitost dostane do rukou likvidátora pojišťovny. V případě škody na majetku ji budete muset ukázat (obhlídka auta, domácnosti apod.), takže poškozených věcí se nezbavujte, popř. je neopravujte.

Kde a jak pojistnou událost nahlásit

Každá pojišťovna má svůj vlastní postup, který najdete na jejích webových stránkách. Většinou se jedná o:

 • Bezplatnou linku, kterou dnes disponuje většina pojišťoven
 • Webový formulář
 • Klasický formulář, který si stáhnete z webových stránek pojišťovny, vyplníte a odešlete buď poštou anebo emailem ve formátu PDF.
 • Anebo věc může vyřídit osobně na pobočce pojišťovny pojistník, popř. jeho zplnomocněný zástupce)

Doufáme, že vám tento přehledný soupis pomohl. A abyste se nenadálých událostí nemuseli bát, podívejte se na to nejlepší pojištění domácnosti a nemovitosti, které ochrání váš domov.