Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti byt

Přístup k našim životům, hodnotám a majetku ovlivňují samozřejmě osobní preference a postoje každého z nás. Trh s byty roste neuvěřitelným tempem a hodnota vybavení domácností stoupá. Neustále roste i nabídka a vybavenost předměty dlouhodobé spotřeby. To vše spolu se stále vysokou kriminalitou zákonitě vede k otázce u koho, jak a za kolik se pojistit. Uzavřením pojištění domácnosti můžete svůj majetek ochránit proti všem možným rizikům, jako jsou povodeň, vloupání, požár, úderu blesku, krupobití atd. Toto pojištění Vás nepřijde draho a v případě pojistné události zcela nahradí vzniklou finanční ztrátu.

Pojištění domácnosti sleva 45 %

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti řadíme do skupiny pojištění majetku občanů. Zahrnuje téměř veškeré vybavení a další věci, které tvoří domácnost, váš útulný domov. Můžeme tedy zmínit nábytek, elektrické spotřebiče, cennosti nebo například peníze. Pojištění domácnosti lze, co se pojistitelných rizik týká, sjednat v několika variantách. Při jejich výběru a následné volbě je nutné si uvědomit, proti jakým rizikům chcete nechat vaši domácnost pojistit. Základní varianty produktů pojišťoven vás budou chránit především proti živelním škodám typu požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice či krupobití. Tyto varianty produktů tak v některých případech nezahrnují jednu z nejčastějších příčin pojistných událostí, kterou je vodovodní škoda čili škoda v domácnosti způsobená vodou unikající z vodovodního zařízení. U některých pojišťoven je tedy lepší zvolit rozšířenou variantu produktu, kde už je vodovodní škoda zahrnuta. Dalším rizikem, které bývá součástí základního pojištění nebo je možno připojistit, je pak pojištění odcizení a vandalismu, které pokryje škody vzniklé krádeží nebo poškozením vybavení.

Limity pojistného krytí pojištění domácnosti byt

Limitem pojistného plnění je pojistná částka. Jedná se o aktuální hodnotu vaší domácnosti, tedy součet hodnot všech věcí, které vlastníte a zároveň jsou součástí vaší domácnosti. Pojistnou částku zadává klient při sjednávání pojištění sám. Při určení pojistné částky vám může pomoci, pokud projdete svůj dům nebo byt pokoj od pokoje a uděláte si přesný soupis svého majetku. Pravděpodobně se vyšplháte na vyšší částku, než si myslíte. Nezapomeňte započítat hodnotu všech věcí, které v domácnosti máte. Do pojistné částky započítejte hodnotu vestavěných spotřebičů, nábytku, koberců, podlah, ale i kosmetiku, oblečení, nádobí nebo knihy. Je také dobré si uschovat účtenky za vaše vybavení a pořídit fotografie. Při případném řešení pojistné události, to bude pro vás výhodou. Pokud byste zvolili částku nižší, než je skutečná hodnota vaší domácnosti, došlo by k podpojištění. Vznikne-li pojistná událost, má pojistitel nárok snížit pojistné plnění v poměru odpovídajícímu podpojištění. Obvykle mají pojišťovny stanoveny také speciální limity na věci zvláštní hodnoty jako například umělecká díla, cennosti, nebo elektroniku. Proto je vždy dobré tyto limity zkontrolovat a nastavit dle vašich potřeb. Do výše zadané pojistné částky jsou u základních produktů nejčastěji hrazeny škody vzniklé při požáru, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, vichřicí nebo krupobitím. U vyšších produktů jsou pak již zahrnuta další rizika jako například vodovodní škoda, kouř, atmosférické srážky. U škod vzniklých na cennostech, elektronice apod. je pak dobré zkontrolovat dílčí limity, které mohou být u pojišťoven nastaveny zvlášť, jak bylo zmíněno výše.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI