222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti – pojistná částka

Pojistnou částkou u pojištění domácnosti se rozumí maximální suma, kterou vám pojišťovna proplatí, pokud bude zařízení domácnosti kompletně poškozeno. Proto je velmi důležité tuto částku určit ve smlouvě korektně. Bohužel velká část z nás určí pojistnou částku chybně, protože nezná přesnou hodnotu zařízení domácnosti. Většinou naši domácnost oceníme nižší částkou a tím ji podpojistíme.

Pojištění domácnosti sleva

Určení pojistné částky

Pojistnou částku zadává klient sám. Při určení pojistné částky vám může pomoci, pokud projdete svůj dům nebo byt pokoj od pokoje a uděláte si přesný soupis svého majetku. Pravděpodobně se vyšplháte na vyšší částku, než si myslíte. Nezapomeňte započítat hodnotu všech věcí, které v domácnosti máte.

Do pojistné částky započítejte hodnotu:

  • elektroniky, cenností, vestavěných spotřebičů, nábytku, koberců, podlah, ale i kosmetiku, oblečení, nádobí, hráčky nebo knihy či sportovní vybavení.

Je také dobré si uschovat účtenky za vaše vybavení a pořídit fotografie. Při případném řešení pojistné události, to bude pro vás výhodou. Pokud byste zvolili částku nižší, než je skutečná hodnota vaší domácnosti, došlo by k podpojištění. Vznikne-li pojistná událost, má pojistitel nárok snížit pojistné plnění v poměru odpovídajícímu podpojištění. Obvykle mají pojišťovny stanoveny také speciální limity na věci zvláštní hodnoty jako například umělecká díla, cennosti, nebo elektroniku. Proto je vždy dobré tyto limity zkontrolovat a nastavit dle vašich potřeb. Do výše zadané pojistné částky jsou u základních produktů nejčastěji hrazeny škody vzniklé při požáru, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, vichřicí nebo krupobitím. U vyšších produktů jsou pak již zahrnuta další rizika jako například vodovodní škoda, kouř, atmosférické srážky. U škod vzniklých na cennostech, elektronice apod. je pak dobré zkontrolovat dílčí limity, které mohou být u pojišťoven nastaveny zvlášť, jak bylo zmíněno výše.

Sjednání pojištění domácnosti online

Při sjednání pojištění domácnosti online vám v našem kalkulátoru může s určením pojistné částky pomoci posuvník s intervalem od minimální do maximální doporučené pojistné částky. Pojistná částka v kalkulátoru se určí na základě zadaných vstupních parametrů. Těmito parametry jsou velikost a umístění domácnosti, lokalita nebo vybavení domácnosti. Vybavení domácnosti dělíme do čtyř skupin. První skupinou je účelné vybavení, kdy je domácnost zařízena jednoduše. Hodnota vybavení je převážně v nižších cenových relacích. Druhou skupinou je standardní vybavení. Jedná se o domácnosti, které jsou vybaveny zařízením ve střední cenové relaci. Další třetí skupinou je vybavení nadstandardní. V tomto případě už je domácnost vybavena komfortně a cena věcí v domácnosti je ve vyšších cenových relacích. Poslední kategorií je pak luxusní vybavení. Součástí takové domácnosti už jsou věci vyrobené
na zakázku nebo starožitnosti. V takové domácnosti pak bude i větší množství věcí vysoké kvality.

Na základě výše zmíněných doporučení byste tak neměli pojistnou částku určit špatně. Pro sjednání pojištění domácnosti stačí v naší kalkulaci zvolit jednu z nabízených pojišťoven. Dílčí limity můžete ověřit pomocí tlačítka zobrazit detaily grafu porovnání pojišťoven. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit buď telefonicky, emailem nebo na našem online chatu. Rádi vám vaše dotazy zodpovíme.

Spočítat pojištění domácnosti