Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení

Publikováno: 11.04.2023

Povinné ručení je zákonná povinnost. Zajišťujete se tak pro případ, že provozem vozidla poškodíte jiné účastníky silničního provozu. Pokud zapomenete zaplatit povinné ručení, může se ocitnout v nepříjemné situaci. V tomto článku se podíváme na to, co dělat, když se do této situace dostanete.

Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení

Co říká zákon o povinném ručení?

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla říká, že každý majitel vozidla musí mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení. Cílem povinného ručení je zajistit ochranu poškozených osob a majetku v případě, že majitel vozidla způsobí dopravní nehodu. Povinné ručení by mělo být uzavřeno před tím, než majitel vozidla vůbec vyjede na silnici.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Výjimky z povinného ručení

Existují výjimky, kdy majitelé vozidel nejsou povinni uzavírat smlouvu o povinném ručení. Patří sem například vozidla, která nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích, jako například traktory nebo stavební stroje. Také vozidla, která jsou v majetku státu nebo samosprávných krajů, nejsou povinna mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení.

Příklady výjimek z povinného ručení:

  • Vozidla složek integrovaného záchranného systému,
  • bezpečnostní informační služba,
  • generální inspekce bezpečnostních sborů,
  • obecní vozidla jednotek dobrovolných hasičů,
  • vozidla Ministerstva obrany, provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstva vnitra, provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace,
  • vozidla Policie ČR,
  • vozidla, která byla registrována v jiném státě, avšak pobývají v České republice pouze dočasně a jsou zde pouze v rámci dovolené nebo pro účely krátkodobého pobytu.

Nemám zaplacené povinné ručení – co mám dělat?

Pokud zapomenete zaplatit povinné ručení, kontaktujte svou pojišťovnu co nejdříve a situaci s ní proberte. Pokud jde o první zapomenutí, může pojišťovna nabídnout řešení v podobě pozdního placení, případně úpravy plateb na splátky.

V případě opakovaného nedodržení plateb může pojišťovna zrušit pojištění a neumožnit uzavření nové smlouvy na určitou dobu. Pokud však pojištění bylo zrušeno, majitel vozidla musí ihned sjednat nové povinné ručení, jinak nesmí vozidlo provozovat.

Co hrozí za neplacení povinného ručení?

Je třeba si uvědomit, že neplacení povinného ručení může mít vážné následky. Pokud způsobíte nehodu, budete muset nést veškeré náklady na odškodnění způsobené škody z vlastní kapsy, což může být velmi finančně náročné. Navíc hrozí právní sankce v podobě pokut a zákazu řízení. Proto je důležité platit povinné ručení včas a v plné výši.

Sankce od ČKP

V případě neplatného povinného ručení také hrozí sankce ze strany České kanceláře pojistitelů (ČKP). Denní sazba podle jednotlivých typů vozidel a objemu jejich motoru je mezi 30 a 93 Kč. Sankce jsou určeny pro tzv. garanční fond, díky kterému jsou kryty škody způsobené vozidly bez pojištění.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ