Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Státní svátky 2023 u nás i v Evropě

Publikováno: 28.10.2022

Státní svátky jsou příjemným přilepšením ke dnům volna, které rádi využijeme pro cestování a prodloužené víkendy. Pojďme se podívat na to, kdy se na ně můžeme těšit u nás, a kdy se s nimi setkáme v roce 2023 za našimi hranicemi.

Státní svátky v ČR a v zahraničí v roce 2021

Státní svátky 2023 v ČR

Státní svátek Datum
Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu 1. ledna 2023 (ne)
Velký pátek 7. dubna 2023 (pá)
Velikonoční pondělí 10. dubna 2023 (po)
Svátek práce 1. května 2023 (po)
Den vítězství 8. května 2023 (po)
Den slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje
5. července 2023 (st)
Den upálené mistra Jana Husa 6. července 2023 (čt)
Den české státnosti 28. září 2023 (čt)
Den vzniku Československa 28. října 2023 (so)
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2023 (pá)
Štědrý den 24. prosince 2023 (ne)
1. svátek vánoční 25. prosince 2023 (po)
2. svátek vánoční 26. prosince 2023 (út)

Další významné dny

Státní svátky 2023 u našich sousedů

Pro plánované výlety je potřeba brát v potaz nejen naše státní svátky, ale i ty u našich sousedů. V jejich případě je pak potřeba počítat s uzavřenými obchody i s větším vytížením turisticky oblíbených lokalit.

Cestovní pojištění online

Slovensko – státní svátky 2023

Slovensko je nám z našich sousedů historicky a společensky nejblíže, takže máme i společné i některé státní svátky. Celkem jich ovšem naši východní sousedé mají o něco více než my.

Státní svátek Datum
Nový rok, Den vzniku Slovenské republiky 1. ledna 2023 (ne)
Zjevení Páně (Tři králové) 6. ledna 2023 (pá)
Velký pátek 7. dubna 2023 (pá)
Velikonoční pondělí 10. dubna 2023 (po)
Svátek práce 1. května 2023 (po)
Den vítězství nad fašismem 8. května 2023 (po)
Svátek svatého Cyrila a Metoděje 5. července 2023 (st)
Výročí Slovenského národního povstání 29. srpna 2023 (út)
Den Ústavy Slovenské republiky 1. září 2023 (pá)
Sedmibolestná Panna Marie 15. září 2023 (pá)
Svátek všech svatých 1. listopadu 2023 (st)
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2023 (pá)
Štědrý den 24. prosince 2023 (ne)
1. svátek vánoční 25. prosince 2023 (po)
2. svátek vánoční 26. prosince 2023 (út)

Rakousko – státní svátky 2023

Rakouské svátky se od těch našich moc neliší a většina z nich připadá na stejná datum jako u nás. Státní svátky v Rakousku mají pevné datum, ale ty církevní, které se řídí lunárním kalendářem mají termíny pohyblivé. Během státních svátků v Rakousku počítejte se zavřenými obchody i omezením MHD.

Státní svátek Datum
Nový rok 1. ledna 2023 (ne)
Tři králové 6. ledna 2023 (pá)
Velikonoční pondělí 18. dubna 2023 (út)
Svátek práce 1. května 2023 (po)
Nanebevzetí Ježíše Krista 26. května 2023 (pá)
Svatodušní pondělí 6. června 2023 (út)
Boží tělo 16. června 2023 (pá)
Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2023 (út)
Den státnosti Rakouska 26. října 2023 (čt)
Svátek Všech svatých 1. listopadu 2023 (st)
Neposkvrněné početí Panny Marie 8. prosince 2023 (pá)
1. svátek vánoční 25. prosince 2023 (po)
2. svátek vánoční 26. prosince 2023 (út)

Cestovní pojištění online

Státní svátky v Německu 2023

V Německu je státní svátků o poznání více než u nás. Celkem jich je 17 a jejich platnost se také liší podle jednotlivých spolkových zemí. Počítejte, že během těchto státních svátků jsou zavřené nejen obchody, ale také hromadná doprava funguje pouze v omezené míře.

Státní svátek Datum Spolková země
Nový rok 1. ledna 2023 (ne) celé Německo
Tři králové 6. ledna 2023 (pá) Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko
Den žen 8. března 2023 (st) Berlín
Velký pátek 7. dubna 2023 (pá) celé Německo
Velikonoční pondělí 10. dubna 2023 (po) celé Německo
Svátek práce 1. května 2023 (po) celé Německo
Nanebevstoupení Ježíše Krista 18. května 2023 (čt) celé Německo
Svatodušní pondělí 29. května 2023 (po) celé Německo
Boží tělo 8. června 2023 (čt) Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko
Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2023 (út) Bavorsko a Sársko
Světový den dětí 20. září 2023 (st) Duryňsko
Den sjednocení 3. října 2023 (út) celé Německo
Den reformace 31. října 2023 (út) Braniborsko, Sasko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko, Šlesvicko-Holštýnsko, Dolní Sasko, Hamburk a Brémy
Svátek všech svatých 1. listopadu 2023 (st) Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sársko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko
Den pokání a modliteb 22. listopadu 2023 (st) Sasko
1. svátek vánoční 25. prosince 2023 (po) celé Německo
2. svátek vánoční 26. prosince 2023 (út) celé Německo

Přehled státních svátků 2023 v Polsku

Některé polské svátky jsou stejné, jako ty u nás. Zvláštností je, že si v Polsku nepřipomínají konec 2. světové války jak je tomu jinde v Evropě. Naopak mají několik zcela odlišných svátků.

Státní svátek Datum
Nový rok 1. ledna 2023 (ne)
Zjevení páně 6. ledna 2023 (pá)
Velikonoční neděle 9. dubna 2023 (ne)
Velikonoční pondělí 10. dubna 2023 (po)
Svátek práce 1. května 2023 (po)
Den ústavy 3. května 2023 (st)
Svatodušní neděle 28. května 2023 (ne)
Slavnost Těla a Krve Páně 8. června 2023 (čt)
Nanebevzetí Panny Marie, Den polské armády 15. srpna 2023 (út)
Slavnost Všech svatých 1. listopadu 2023 (st)
Den nezávislosti 11. listopadu 2023 (so)
1. svátek vánoční 25. prosince 2023 (po)
Svátek svatého Štěpána 26. prosince 2023 (út)

Doufáme, že jsme vám pomohli si naplánovat chvíle volna pro rok 2023 a nezapomínejte, že i na tyto krátké cesty a výlety se vyplatí mít sjednané správné cestovní pojištění. Nezapomínejte na pojištění na vaše cesty, které vám dokáže ušetřit spoustu peněz i starostí.