Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Odhad nemovitosti

Publikováno: 20.12.2023

Hodnotu nemovitosti chceme znát při jejím prodeji nebo koupi, při snaze o získání hypotéky, dědickém řízení nebo při stanovení pojistné částky, na kterou by měla být správně pojištěna. Jak získat co nejlepší odhad ceny, jak se odhad stanovuje, jaké jsou typy odhadů a kolik za odhad nejspíše zaplatíme?

Odhad nemovitosti

Odhad ceny nemovitosti

U odhadu nemovitosti se můžeme setkat také s pojmem ocenění nemovitosti. Oba pojmy mají stejný význam. Jedná se o dokument, který vypracoval odborný znalec a za pomoci zhodnocení několika skutečností určil, jaká je nejspíše cena dané nemovitosti na trhu.

Odhadovaná cena nemovitosti je stanovena na základě několika základních faktorů:

Faktory ovlivňující odhadovanou cenu nemovitosti

Faktor Popis
Porovnání Cena podobných nemovitostí v dané lokalitě a okolím, přihlédnutí k jejich cenám
Stav Nová nemovitost, po rekonstrukci, vyžaduje zásah
Velikost Pozemku, domu, bytu, garáže, zahrady, balkónu atd.
Atraktivita Místo, kde se nemovitost nachází, služby, doprava, občanská vybavenost

Na základě výše uvedených faktorů si lze sestavit přibližný odhad i tzv. ,,po domácku". Stačí si projít nabídky realitních kanceláří a podívat se na nemovitosti ve vašem okolí s obdobnou velikostí a v podobném stavu.

Pokud bychom chtěli udělat odhad malinko složitější, můžeme započítat i tzv. budoucí výnosy z nemovitosti, tedy finance, které by nám měl dům či byt přinést (například výnos z nájmu). To je vhodné provést u investičních nemovitostí.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Odhadce nemovitostí

V Česku se můžeme setkat se dvěma profesemi, které se stanovováním hodnoty nemovitostí zabývají - znalec a odhadce nemovitostí. Rolí znalce je vypracovávat znalecké posudky pro soudy, finanční úřady a případně i další úřady. Jsou jmenováni do funkce ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu a musí splňovat přísné nároky na odbornou způsobilost.

Druhou profesí je odhadce nemovitostí. V ČR se jedná o živnost vázanou, což znamená, že člověk obdrží živnostenské oprávnění až po splnění všech zákonem stanovených podmínek. Existuje ještě takzvaný certifikovaný odhadce, který svým certifikátem prokazuje schopnost provádět i ty nejsložitější odhady. Finanční instituce dnes pracují již téměř výhradně spolupracují s certifikovanými odhadci.

Znalecké posudky nemovitostí

Znalecký posudek můžeme považovat za nejvyšší stupeň odhadu ceny nemovitosti, a tedy by měl poskytnout nejlepší představu o hodnotě daného bytu, domu nebo pozemku.

V běžném životě se se znaleckými posudky nemovitostí setkáme v situaci, kdy je nutné ocenit nemovitost pro účely určení spoluvlastnických podílů, a to například v případě rozvodů nebo dědického řízení. Další využití může být v případě vložení nemovitosti jako nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti.

Znalecký posudek má také důležitou roli v případě insolvenčních a exekučních řízení. Na jeho základě se pak může rozhodovat o zpeněžení nemovitosti a uspokojení věřitelů.

Odhad nemovitosti pro dědické řízení

Odhad ceny nemovitosti je jednou z věcí, bez kterých se neobejdete při řešení dědictví. Notář po vás bude chtít doložit cenu nemovitosti. Ta poslouží k rozdělení majetku mezi jednotlivé dědice.

Kromě stanovení ceny nemovitosti se od posudku také odvíjí výsledná odměna pro notáře, která se určuje jako procento z hodnoty dědictví.

Odhad nemovitosti pro hypotéku

V případě, že se chystáte kupovat nemovitost a chcete k tomu využít hypoteční úvěr, budete potřebovat posudek o výši hodnoty dané nemovitosti.

Pro banku je odhad zásadní při určování parametrů hypoték, jelikož nemovitost slouží jako zástava v případě nesplácení úvěru. Standardní hypotéky se poskytují do 80 % hodnoty nemovitosti, tedy 20 % nemovitosti je potřeba financovat z vlastních zdrojů. Výjimečně existují i hypotéky s 90% financováním od banky, ale tam instituce zřejmě bude přísnější při schvalování a úroková sazba na takovou hypotéku může být vyšší.

Co se týče typu odhadu, tak se dá říci, že banka na základě typu nemovitosti a velikosti financování využívá několik způsobů zpracování odhadu. Nejčastěji se jedná o smluvní znalce.

Pokud aktuálně hledáte ten pro vás nejlepší hypoteční úvěr, můžete zavítat do kalkulačky na webu Ušetřeno.cz. Zde po zadání několika parametrů získáte přehledné srovnání, ze kterého si jednoduše vyberete, a uvidíte, na jakou hypotéku můžete dosáhnout.

kalkulačka hypoték

Cena odhadu nemovitosti

I cenu odhadu ovlivňuje několik základních faktorů. Záleží vždy na konkrétní situaci, ale můžeme obecně říci, že mezi nejdůležitější patří:

  • kdo odhad provádí,
  • o jaký typ nemovitosti se jedná
  • a jak moc těžké je sehnat všechny potřebné podklady k ocenění.

Samozřejmě čím lepší a zkušenější odhadce, tím je potřeba počítat s vyšší částkou za odhad. Nejdražší bývají potom soudní znalci. Je rozdíl, pokud budeme chtít stanovit cenu bytu 1+kk nebo rodinného domu se zahradou a garáží.

Obecně se ceny odhadů u bytů pohybují mezi 3 000 a 4 000 Kč, u domů může tato částka narůst o několik tisíc. Odhad ceny pozemku se potom pohybuje mezi 1 500 a 2 000 Kč. Nejdražší je sjednání znaleckého posudku, tam se cena může dostat až na 10 000 Kč.

Připravili jsme pro vás článek ohledně rozdílu mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti.

Odhad nemovitosti online

Na internetu je možné nalézt řadu webů, které fungují na automatickém principu zadání určitých údajů a následném vypočítání ceny nemovitosti. Při používání těchto odhadů je dobré dávat pozor, kdo jej poskytuje a zda se dá odhadu důvěřovat. Je vhodné vyzkoušet více takovýchto online kalkulaček k odhadu nemovitosti.

Dobrou zpětnou vazbou můžou být webové stránky pojišťoven. Ty ve svých výpočtech stanovují hodnotu nemovitosti, aby na jejím základě určili částku, na kterou nemovitost bude pojištěna a od níž se bude odvíjet výplata pojistného plnění v případě nějaké události. Od pojistné částky se potom odvíjí pojistné, které budete platit jako cenu za pojištění své nemovitosti.

Online kalkulačka pojištění nemovitosti

K nalezení vhodného pojištění nemovitosti můžete využít také kalkulaci pojištění nemovitosti na našich stránkách. Zde jednoduše zadáte typ stavby, adresu, vyberete, zda hledáte pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti a naši specialisté se vám ozvou s nabídkou přímo vám na míru.

kalkulace POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI