Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Publikováno: 22.10.2022

Mnoho zájemců o pojištění svého domova mívá občas problém rozlišit, jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti. A najdou se i tací, kteří tyto pojistky považují za zbytečné, protože si riziko vytopení nebo vykradení prostě nepřipouští. Věřte nám, že pouze na štěstí se v těchto věcech rozhodně spoléhat nevyplatí. Poradíme vám, co jednotlivé produkty obsahují.

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Váš každodenní poklidný život v útulném bytě nebo domě může být velmi snadno narušen. A ne vždy ovlivníte to, co se vám může stát. Jako například souseda, který vás svou nedbalostí vytopí. Před všemi nečekanými záležitostmi a jejich negativním dopadem na vaši peněženku, se můžete chránit správně sjednaným pojištěním. To se dělí na pojištění nemovitosti a domácnosti, které se může sjednat zvlášť, ale častěji je součástí jednoho balíčku.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti?

Nejvíce zažitým omylem u pojištění nemovitosti je to, že se může uzavřít pouze pro domy a pojištění domácnosti zase pouze pro byty. To je ale omyl. Obě tyto pojistky byste měli mít uzavřeny jak pro dům, tak pro byt. Pojištění nemovitosti se totiž vztahuje na všechny pevné součásti (zdi, stropy, podlahy atd.) a pojištění domácnosti na její vybavení.

Co dělat, když jste v podnájmu? Za byt jako takový nese odpovědnost jeho pronajímatel, ale pokud chcete chránit svůj nastěhovaný majetek, tak si pojištění domácnosti určitě zařiďte.

Obsah pojištění:

  • pojištění domácnosti = vybavení (nábytek, elektronika, osobní věci, sportovní vybavení,…)
  • pojištění nemovitosti = pevné součásti nemovitosti

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Co bývá předmětem pojištění domácnosti

Tento produkt kryje vybavení domu nebo bytu. Mluvíme o nábytku, elektronice, osobních věcech, sportovním vybavení atd. Zároveň sem spadají i stavební součásti jako malby, tapety, podlahy, vestavěné spotřebiče. Zjednodušeně - všechno, co by se z bytu či domu dalo odebrat a přenést, spadá pod tuto pojistku.

Do pojištění domácnosti můžete také zahrnout věci uložené ve vašem sklepě, na půdě či balkóně, stejně jako v zahradním domku. Mnohdy je součást pojištění také drahé oblečení, vinný archiv nebo umělecké sbírky, šperky nebo další vzácné a nenahraditelné kousky.

Co přesně do vašeho pojištění spadá, najdete v pojistné smlouvě a jejích podmínkách – a to včetně výluk! Předem si vše pečlivě projděte, abyste v případě potřeby nebyly nepříjemně překvapeni.

Co bývá předmětem pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti pak kryje škody způsobené přímo na nemovitosti jako takové - na její stavbě a stavebních součástech. Tím se tedy myslí - stěny, stropy, podlaha a další ,,pevné" části, které jsou neodlučitelně spojeny a nelze je z dané nemovitosti odnést.

Touto pojistkou můžete zajistit nejen váš byt či dům, ale i chatu, chalupu, garáž a další stavby v osobním vlastnictví.

Základní pojištění nemovitosti vás ochrání před škodami způsobené požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla (popř. jeho části nebo nákladu), povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesuvem půdy či lavinou, zřícením skal nebo zemin, pádem stromů, stožáru nebo jiných předmětů. Patří sem také tíha sněhu i námrazy, zemětřesení a voda vytékající z vodovodního zařízení.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Chraňte svůj majetek

Limity obou těchto pojistek nastavujete na základě nacenění vašeho bytu nebo domu a majetku, který v něm máte. Dobře si tedy hodnotu svého majetku spočítejte, aby nedošlo k podcenění, nebo naopak nadcenění pojistky. Smlouvu doporučujeme pravidelně kontrolovat a případně aktualizovat. Vaše obydlí se vyvíjí a většinou se zvyšuje jeho hodnota nebo hodnota vybavení.

Samozřejmě je také možné získat různá připojištění. Například pojištění skel anebo škody způsobené nárazem dopravního prostředku. Velmi užitečným připojištěním je určitě pojištění odpovědnosti (známé jako ,,pojistka na blbost"). To se totiž vztahuje na škodu způsobenou na zdraví, majetku a zvířatech, kterou způsobíte vy, členové vaší domácnosti, například děti anebo domácí mazlíčci.

Součástí produktu bývají i asistenční služby s různým rozsahem, záleží vždy na podmínkách pojišťovny. Asistence nabízí pomoc při odemknutí zámku, základních řemeslnických opravách nebo právní poradenství.

Vysvětlení pojmů

Věříme, že teď už máte objasněno vše potřebné a lépe víte, jak chránit váš domov. A to klidně popřemýšlejte nad online pojištěním domácnosti, které získáte během chvilky.

Abyste ale pro jistotu nepochybili, krátce ještě zrekapitulujeme základní pojmy.

  • Pojištění nemovitosti a domácnosti: jedná se o komplexní pojištění majetku
  • Pojištění nemovitosti: nebo-li pojištění stavby
  • Pojištění domácnosti: jedná se o pojištění vybavení domácnosti

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI