Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Publikováno: 08.03.2021

AKTUALIZACE – Při sjednávání pojistek pro naše domovy stále ještě chybujeme. Proč? Spousta z nás přesně neví, jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti. Pojištění domácnosti je na pojištění vnitřního vybavení a pojištění nemovitosti na pevné součásti stavby. A najdou se i tací, kteří tyto pojistky považují za zbytečné, protože si riziko vytopení nebo vykradení prostě nepřipouští. Věřte nám, že pouze na štěstí se v těchto věcech rozhodně spoléhat nevyplatí.

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Váš každodenní poklidný život v útulném bytě nebo domě může být velmi snadno narušen. A ne vždycky ovlivníte to, co se vám může stát. Jako například souseda, který vás nedbalostí vytopí. Před všemi nečekanými záležitostmi a jejich negativním dopadem na vaši peněženku, se můžete chránit správně sjednaným pojištěním.

Pojištění domácnosti online

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti?

Nejvíce zažitým omylem u pojištění nemovitosti je to, že se může uzavřít pouze pro domy a pojištění domácnosti zase pouze pro byty. Chyba lávky. Obě tyto pojistky byste měli mít uzavřeny jak pro dům, tak pro byt – tedy pokud jste jeho majitelem. Jedna z těchto pojistek se totiž vztahuje na všechny pevné součásti (zdi, stropy, podlahy atd.) a pojištění domácnosti na její vybavení.

Co dělat, když jste v podnájmu? Za byt jako takový nese odpovědnost jeho pronajímatel, ale pokud chcete chránit svůj nastěhovaný majetek – pojištění domácnosti si určitě zařiďte.

  • pojištění domácnosti = vybavení (nábytek, elektronika, osobní věci, sportovní vybavení,…)
  • pojištění nemovitosti = pevné součásti nemovitosti

Pojištění domácnosti

Vybavení domu nebo bytu kryje pojištění domácnosti. Mluvíme tedy o nábytku, elektronice, osobních věci, sportovním vybavení atd. Zároveň sem spadají i stavební součásti jako malby, tapety, podlahy, vestavěné spotřebiče apod. Zjednodušeně - všechno, co by se z bytu či domu dalo odebrat, spadá pod tuto pojistku.

Do pojištění domácnosti můžete také zahrnout věci uložené ve vašem sklepě, na půdě či balkóně, stejně jako v zahradním domku.

Co přesně do vašeho pojištění spadá najdete v pojistné smlouvě a jejích podmínkách – a to včetně výluk! Předem si vše pečlivě projděte, abyste v případě potřeby nebyly nepříjemně překvapeni.

Pojištění domácnosti online

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti pak tedy kryje náklady na škody způsobené přímo na nemovitosti jako takové - na její stavbě a stavebních součástech. Tím se tedy myslí - stěny, stropy, podlaha a další ,,pevné" části, které jsou neodlučitelně spojeny a nelze je z dané nemovitosti odnést.

Touto pojistkou můžete zajistit nejen váš byt či dům, ale i chatu, chalupu, garáž a další stavby v osobním vlastnictví.

Základní pojištění nemovitosti vás zajistí před škodami způsobené požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla (popř. jeho části nebo nákladu), povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesuvem půdy či lavinou, zřícením skal nebo zemin, pádem stromů, stožáru nebo jiných předmětů. Patří sem také tíha sněhu i námrazy, zemětřesení a voda vytékající z vodovodního zařízení.

Chraňte svůj majetek

Limity obou těchto pojistek si stavujete na základě nacenění vašeho bytu nebo domu a majetku, který v něm máte.

Samozřejmě je také možné sjednání i různých připojištění jako např. pojištění skel anebo škodu způsobenou nárazem dopravního prostředku. Velmi užitečným připojištěním je určitě pojištění odpovědnosti (známé jako ,,pojistka na blbost"). To se totiž vztahuje na škodu způsobenou na zdraví, majetku a zvířatech, které způsobíte vy, členové vaší domácnosti anebo mazlíčci.

Doufáme, že jsme vám objasnili vše potřebné a ukázali vám, jak chrání vás i váš domov. A to klidně sjednání online sjednáním pojištění domácnosti během chvilky.

Vysvětlení pojmů:

  • pojištění nemovitosti a domácnosti: jedná se o komplexní pojištění majetku
  • pojištění nemovitosti: nebo-li pojištění stavby se vztahuje
  • pojištění domácnosti: jedná se o pojištění vybavení domácnosti