222 100 200 Zavoláme vám zpět

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Publikováno: 01.02.2020

Spousta lidí při sjednání pojištění svých domovů chybuje. Nejčastěji se to stává díky tomu, že přesně neví, v čem se odlišuje pojištění domácnosti a nemovitosti. A některým dokonce přijde zbytečné si tato pojištění sjednávat, protože si rizika jako vykradení, vyplavení anebo vyhoření bytu jednoduše nepřipouštějí. A to je chyba...

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Váš každodenní poklidný život v útulném bytě nebo domě může být velmi snadno narušen. A ne vždycky ovlivníte to, co se vám může stát. Jako například souseda, který vás nedbalostí vytopí. Před všemi nečekanými záležitostmi a jejich negativním dopadem na vaši peněženku, se můžete chránit správně sjednaným pojištěním.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti?

Nejčastěji vžitým omylem je domněnka, že pojištění nemovitosti můžete uzavřít jen pro domy a pojištění domácnosti jen pro byty. Ale tak to není. Obě tyto pojistky totiž můžete, a měli byste, mít sjednané pro oba typy nemovitosti. Jedna z nich totiž chrání pouze pevné součásti a druhá se vztahuje na vybavení.

Pojištění domácnosti

Vybavení domu nebo bytu kryje pojištění domácnosti. Mluvíme tedy o nábytku, elektronice, osobních věci, sportovním vybavení atd. Zároveň sem spadají i stavební součásti jako malby, tapety, podlahy, vestavěné spotřebiče apod. Zjednodušeně - všechno, co by se z bytu či domu dalo odebrat, spadá pod tuto pojistku.

Do pojištění domácnosti můžete také zahrnout věci uložené ve vašem sklepě, na půdě či balkóně.

Informace o tom, na co přesně se pojištění vztahuje najdete v dané pojistné smlouvě a v jejích podmínkách. Každopádně pojištění domácnosti se určitě vyplatí sjednat jak majitelům, tak nájemníkům bytu nebo domu.

Pojištění domácnosti online

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti pak tedy kryje náklady na škody způsobené přímo na nemovitosti jako takové - na její stavbě a stavebních součástech. Tím se tedy myslí - stěny, stropy, podlaha a další ,,pevné" části, které jsou neodlučitelně spojeny a nelze je z dané nemovitosti odnést.

Touto pojistkou můžete zajistit nejen váš byt či dům, ale i chatu, chalupu, garáž a další stavby v osobním vlastnictví.

Základní pojištění nemovitosti vás zajistí před škodami způsobené požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla (popř. jeho části nebo nákladu), povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesuvem půdy či lavinou, zřícením skal nebo zemin, pádem stromů, stožáru nebo jiných předmětů. Patří sem také tíha sněhu i námrazy, zemětřesení a voda vytékající z vodovodního zařízení.

Chraňte svůj majetek

Limity obou těchto pojistek si stavujete na základě nacenění vašeho bytu nebo domu a majetku, který v něm máte.

Samozřejmě je také možné sjednání i různých připojištění jako např. pojištění skel anebo škodu způsobenou nárazem dopravního prostředku. Velmi užitečným připojištěním je určitě pojištění odpovědnosti (známé jako ,,pojistka na blbost"). To se totiž vztahuje na škodu způsobenou na zdraví, majetku a zvířatech, které způsobíte vy, členové vaší domácnosti anebo mazlíčci.

Doufáme, že jsme vám objasnili vše potřebné a ukázali vám, jak chrání vás i váš domov. A to klidně sjednání online sjednáním pojištění domácnosti během chvilky.

Porovnat pojištění nemovitosti

Autor: David Derka