222 100 200 Zavoláme vám zpět

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Publikováno: 16.04.2015

Připadá Vám pojištění Vašeho domova zbytečné? Říkáte si, že Vám se nic podobného jako například vykradení, vyplavení či vyhoření bytu stát nemůže? Existuje spousta příčin, které mohou Váš poklidný život v útulném bytě nebo domě změnit k nepoznání. Ne vždy je možné se těmto nešťastným událostem vyhnout, ale zmírnit jejich negativní dopad můžete správně sjednaným pojištěním.

Pojištění domácnosti nebo nemovitosti?

Klasickým příklad záměny těchto dvou pojištění je sjednání pojištění nemovitosti s automatickým předpokladem pojistníka, že se pojištění vztahuje i na vnitřní vybavení domácnosti. Bohužel tomu tak není, proto je nutné pojištění rozlišovat na pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti chrání movité věci, které jsou součástí vnitřního vybavení pro případ zničení nebo třeba krádeže. Jako příklad můžeme uvést nábytek, elektroniku, spotřebiče, sportovní vybavení, oblečení, atd. Současně se pojištění domácnosti vztahuje i stavební součásti bytu (malby, tapety, podlahy, vestavěné spotřebiče, kuchyňské linky, apod.). Zjednodušenou pomůckou Vám může být představa bytu či domu, otočeného vzhůru nohama. To, co by se z něj vysypalo, patří do pojištění domácnosti. V rámci tohoto typu pojištění může být zahrnut i sklep, půda nebo balkón a věci, v těchto místech uložené.

Na co přesně se pojištění vztahuje je vždy určeno pojistnou smlouvu, případně pojistnými podmínkami. Sjednat si pojištění domácnosti se vyplatí jak majitelům, tak nájemníkům bytu či domu.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti umožňuje pojistit rodinný nebo bytový dům, rekreační chalupu či chatu, byt v osobním vlastnictví, garáž, ale i další stavby. V rámci pojištění nemovitosti je poskytována ochrana  majetku, který je spojen se zemí a nelze jej odnést. Pojištění tedy kryje škody na stavbě a stavebních součástech, které jsou s danou budovou pevně spojeny (např. radiátory, klimatizace, zdi, střechu, podlahy, okna, apod.).

Základní pojištění nemovitostí se týká škod, které způsobil požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy či sněhová lavina, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, stožárů či jiných předmětů. Dále k němu patří tíha sněhu nebo námraza, zemětřesení, voda vytékající z vodovodního zařízení, pojistka se vztahuje i na věci odcizené krádeží vloupáním nebo loupeží, vandalismem nebo kouřem.

Pojišťovny nabízejí i další připojištění, které se vztahuje na rozbití skel, nebo škody způsobené nárazem dopravního prostředku.

Spočítat pojištění domácnosti

 

Autor: David Derka