Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Daň z nemovitosti

Vlastnit nemovitost je pro většinu z nás velkou výhodou, co se zajištění týče. Vztahuje se k ní však také několik povinností, například každoroční odvod daně z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti). Tuto daň musí odvést každý majitel domu, bytu, stavebního pozemku, garáže, ale také například vinice. Kdy se tato daň platí, jak vyplnit formulář a také jak je to s daní z dědictví či prodeje, to vše se dozvíte níže.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Daň z nemovitosti 2023

Daň z nemovitých věcí je jednou z majetkových daní, kterou je každoročně zdaňováno vlastnictví všech nemovitostí. Tato daň se odvádí obcím, pod které nemovitosti náleží, a správu daní zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů. Daň z nemovitých věcí zahrnuje dvě různé daně - z pozemků a ze staveb a jednotek.

Každá se stanovuje samostatně a předmětem jsou pozemky, stavby a jednotky nacházející se na českém území a evidované v katastru nemovitostí. Majitelé všech těchto nemovitých věcí jsou povinni tento majetek uvést v daňovém přiznání a následně uhradit vyměřenou daň. Ta se vypočítává z celkové plochy nemovitosti, typu nemovitosti a případné další specifikace.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti z prodeje

Pokud se rozhodnete svoji nemovitost prodat, bude výdělek z tohoto prodeje brán jako druh příjmu, stejně jako zaměstnání nebo podnikání. Uplatňuje se tak na něj daň z příjmu fyzických osob, kterou přiznáváme v každoročním daňovém přiznání. Pokud jste fyzická osoba, je tato daň z prodeje nemovitosti jediná, která se vás týká.

Sazba této daně je většinou 15 % a počítá se pouze ze zisku, tzn. daní se pouze rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou. Pokud jste na prodeji nevydělali nebo jste dokonce prodali se ztrátou, daň neplatíte.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Daň z nabytí nemovitosti

Jednou z vyhledávaných možností, jak předat někomu svůj majetek, především mezi rodinnými příslušníky, je darování. Tento způsob je také ten nejlevnější. Darovací daň z nemovitosti (daň z převodu nemovitosti) byla v roce 2014 zrušena, ale příjmy z darů jsou i nyní součástí běžné daně z příjmů, kterou je třeba přiznat.

Při výpočtu daně je důležitý vztah mezi dárcem a obdarovaným. Pokud se jedná o členy rodiny, je obdarovaný ušetřen i tohoto poplatku. Pokud však obdarovaný není členem rodiny ani osobou blízkou, je nutné dar zahrnout do daňového přiznání.

Jak se daň vypočítává?

Výchozí hodnotou pro výpočet daně z nemovitosti je plocha v metrech čtverečních. Záleží však na tom, zda se jedná o specifický pozemek, celou stavbu, nebo například bytovou jednotku. Tento základ se násobí příslušnou sazbou a koeficientem, obvykle dle velikosti obce, pod kterou nemovitost spadá. Je tedy třeba znát specifikaci nemovitosti a údaje z katastru nemovitostí.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Kdy a jak podat daňové přiznání?

Ptáte se, kdy se platí daň z nemovitosti? Daňové přiznání se podává po roce, během kterého se v katastru změnil vlastník dané nemovitosti. Budeme-li konkrétně uvažovat o roce 2023, o výši daně rozhoduje stav nemovitosti k 1. lednu, daňové přiznání se podává do konce ledna. Pokud daň z nemovitosti nepřesáhne částku 5 000 Kč, je třeba ji zaplatit do konce května. Je-li částka vyšší, můžeme daň zaplatit ve dvou splátkách - první do konce května, druhou do konce listopadu.

Podat přiznání z daně z nemovitosti lze na stránkách Ministerstva financí ČR prostřednictvím elektronického formuláře. Do formuláře je třeba vyplnit několik údajů včetně přirazení ke správnému finančnímu úřadu, zdaňovací období, údaje o majiteli a samozřejmě údaje o samotné nemovitosti. Ve třetím oddíle formuláře proběhne výpočet daně, sami se nemusíte s výpočtem trápit. Máte-li datovou schránku, odešlete formulář touto cestou. V opačném případě si formulář musíte vytisknout a odevzdat do pěti dnů na finančním úřadě.

Pojištění majetku

Nezapomeňte si vaši nemovitost také pojistit. Stačí zadat základní údaje o vás a vaší nemovitosti/domácnosti a naši specialisté vás budou kontaktovat s nabídkami přímo na míru.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ MAJETKU