Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cena pojištění nemovitosti

Jakou roli hraje cena v pojištění nemovitosti? Jaké pojištění vůbec vybrat, kolik stojí, na co si při výběru dát pozor a co vše do smlouvy zahrnout? Pokud si právě pokládáte podobné otázky, vaše pátrání po odpovědích je u konce, protože vám na ně odpovíme.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Proč sjednat pojištění nemovitosti?

Pokud vlastníte dům, byt, chatu nebo garáž, budete kromě pojištění domácnosti potřebovat i pojištění nemovitosti. Pojištění domácnosti se totiž nevztahuje na samotnou stavbu, takže třeba střechu poškozenou vichřicí by vám z něj pojišťovna neproplatila.

Pojištění nemovitosti se vám bude hodit, když váš dům nebo byt poškodí přírodní živly, zloději nebo vandalové. Škody mohou vystoupat do závratných výšek a kdo nemá dostatečnou finanční rezervu, může snadno skončit bez domova.

Nejvýhodnější je komplexní pojištění majetku, které obsahuje pojištění domácnosti i nemovitosti.

Pojištění nemovitosti cena

Víte, jaký je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti?

Pro objasnění rozdílu mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti se používá jednoduchá pomůcka. Představte si, že svůj dům obrátíte vzhůru nohama jako hračku. To, co z něj vypadne, vám ochrání pojištění domácnosti. Na to, co zůstane, myslí pojištění nemovitosti.

  • Pojištění nemovitosti - týká se samotné stavby, včetně oken, dveří, střechy, podlah, radiátorů, klimatizace, kotle nebo solárních panelů.
  • Pojištění domácnosti - pokrývá vybavení pro každodenní potřebu, například nábytek, domácí spotřebiče, sportovní potřeby, oblečení, elektroniku, knihy.

Nejasnosti může činit vybavení, jako je kuchyňská linka, vestavěné skříně a vestavěné spotřebiče. Některé pojišťovny je pokládají za pevnou součást stavby, a spadají tedy do pojištění nemovitosti, jiné je zařazují pod pojištění domácnosti. Vždy si při sjednávání pojištění raději ověřte, na co konkrétně se u vaší pojišťovny vztahuje.

Další rozdíl mezi těmito dvěma produkty je ve výši pojistného. Cena pojištění nemovitosti je obvykle vyšší než u pojištění domácnosti.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Co obsahuje pojištění nemovitosti?

V rámci pojištění nemovitosti lze pojistit širokou škálu rizik. Ta pak určují cenu pojištění, kterou každoročně zaplatíte.

Rozdělit je můžeme na škody způsobené:

  • krádeží či vloupáním,
  • vandalismem,
  • živelními událostmi.

Mezi živelní rizika řadíme například požár, výbuch, povodeň či záplavu, vichřici a krupobití, sesuv půdy, pád stromu a tíhu sněhu nebo úder blesku.

Některá z těchto rizik pokrývá už základní varianta pojištění nemovitosti, na jiná potřebujete rozšířenou variantu.

Cena pojištění nemovitosti - na čem závisí?

Jestli přemýšlíte nad sjednáním pojistky, určitě vás zajímá, jak se vypočítá pojištění nemovitosti.

Cenu pojištění nelze určit paušálně, protože každá nemovitost je jiná a je potřeba brát v úvahu jiná rizika. Cena pojištění se tedy odvíjí od řady faktorů.

Co ovlivní cenu pojištění?

Hodnota nemovitosti

Je jedním z nejdůležitějších faktorů. Cenu nemovitosti je potřeba stanovit co nejpřesněji, abyste si ji pojistili na správnou částku a v případě škod vám je pojišťovna proplatila v odpovídající výši.

Jak stanovit cenu nemovitosti?

Cenu můžete odhadnout sami. Jelikož to ale není úplně jednoduché a nelze vycházet jen z ceny, kterou jste kdysi za dům či byt zaplatili, můžete si vzít na pomoc kalkulačku orientační hodnoty nemovitosti, kterou najdete na webu České asociace pojišťoven.

Přesnější informace vám však dá profesionální odhad ceny nemovitosti. Odhadce může zvolit dva způsoby, jak postupovat. Buď přijde přímo osobně a provede kontrolu nemovitosti na místě, nebo vyjde z tzv. cenové mapy a udělá odhad na dálku.

Lokalita

Na umístění hodně záleží. Jinou hodnotu bude mít dům na malé vísce bez občanské vybavenosti, jinou na prestižní adrese v centru Prahy. V ceně pojištění se odráží například i to, jaká je v daném místě kriminalita (vyšší riziko krádeže a vandalismu znamená vyšší cenu pojištění).

Podstatnou roli hraje místo i z hlediska správného určení rizik, pojištění je pak třeba mnohdy rozšířit. V záplavové oblasti bude víc hrozit záplava, na kopci vichřice a úder blesku, na horách škody způsobené sněhem a ledem.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Stáří nemovitosti

Starší dům v horším stavu může být více náchylný na škody vzniklé působením přírodních živlů a pojistka pak může být vyšší. Ne všechny pojišťovny ale stáří domu zohledňují.

Velikost nemovitosti

Jinak si samozřejmě pojistíte rozlehlou vilu, jinak malou chatku nebo garáž. U větší nemovitosti budete platit i vyšší pojistku, přesto se nesnažte ušetřit tím, že byste si svůj dům nebo byt pro účely pojištění ,,zmenšili". Pojistné plnění by pak nepokrylo vaše náklady na opravu.

Typ nemovitosti

Cenu pojištění ovlivní to, jestli pojišťujete rodinný dům, garáž, rekreační objekt nebo byt.

Rozsah pojištění

Vždy si pečlivě ověřte rozsah pojištění nemovitosti. Podle vybraných rizik pak zvolte základní nebo rozšířenou variantu pojištění.

Spoluúčast

Při sjednávání pojištění si vždy můžete zvolit, jakou chcete spoluúčast, což znamená, kolik byste v případě vzniklých škod zaplatili vy sami a kolik by vám zaplatila pojišťovna. Vyšší spoluúčast sníží cenu pojistky, ale až dojde na lámání chleba, budete muset víc uhradit z vlastní kapsy.

Bezpečnostní prvky

Pokud si svou nemovitost chráníte před krádeží nebo loupeží různými ochrannými prvky (bezpečnostní dveře, bezpečnostní fólie na oknech apod.) nebo máte zajištěný bezpečnostní systém, cena pojistky se vám sníží.

Vaše pojišťovací historie

Pokud jste už víckrát uplatňovali u nemovitosti pojistnou škodu, vyhodnotí to pojišťovna jako zvýšené riziko a cena pojistky bude vyšší.

Pojistná hodnota

Je to částka, za kterou byste nemovitost opravili nebo koupili.

Pojištění si můžeme sjednat na hodnotu novou, časovou nebo obvyklou:

  • nová hodnota - je částka, kterou je třeba vynaložit na znovupořízení předmětu pojištění stejného nebo srovnatelného druhu, kvality a užitné hodnoty v novém stavu, v daném místě a čase.
  • časová hodnota - je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
  • obvyklá hodnota - cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

U pojištění na novou cenu je pojistné vyšší.

Frekvence plateb

Nejvýhodnější je roční platba. Při placení pojištění jednou ročně (vždy v době výročí pojistné smlouvy) vám obvykle pojišťovna nabídne slevu.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Pojištění nemovitosti - na co si dát pozor

Správná hodnota nemovitosti

Podpojištění nemovitosti je jedním z nejčastějších problémů, na který doplatili například lidé na jižní Moravě, jejichž domovy byly zasaženy tornádem. Pokud máte dům pojištěný na nižší cenu, pak vám pojišťovna také vyplatí nižší částku. Řídí se totiž tím, na jakou hodnotu máte nemovitost pojištěnou. Snadno se pak stane, že dostanete od pojišťovny třeba jen polovinu částky, kterou budete na opravu ve skutečnosti potřebovat.

Důležité je svou pojistnou smlouvu pravidelně aktualizovat podle toho, jak se vyvíjí ceny nemovitostí.

Opačným problémem je nadpojištění nemovitosti, kdy pojistnou částku stanovíte vyšší, než je cena nemovitosti. V tomto případě od pojišťovny dostanete pouze částku, která odpovídá skutečné hodnotě nemovitosti, ne vyšší. Takže jen budete zbytečně po celé roky platit vyšší pojistku.

Správné vyhodnocení rizik

Poměrně složité je u pojištění nemovitosti riziko povodně. Pojišťovny se řídí tzv. povodňovými mapami, a pokud se nacházíte v oblasti, kde již povodeň byla, anebo hrozí, že by být mohla, má to vliv na možnost zahrnutí tohoto rizika do pojištění. Pokud se váš dům či byt nachází v povodňové zóně, záleží také na tom, jakým stupněm je zde nebezpečí definováno.

V první zóně je riziko velmi nízké a cenu pojištění většinou nijak neovlivní. Ve čtvrté, nejrizikovější, zóně pravděpodobně nebude možné riziko povodně či záplavy pojistit vůbec. V ostatních zónách počítejte s dražším pojištěním.

Jestli si chcete ověřit, zda vaše nemovitost spadá do záplavové nebo povodňové oblasti, a zjistit, jak to ovlivní vaše pojištění, můžete využít povodňové mapy na webu České asociace pojišťoven, kde za poplatek získáte konkrétní informace a doporučení vztahující se k vaší adrese.

Pojištění bytu

Pojištění bytu nebudete potřebovat, pokud žijete v nájmu. V tomto případě vám bude stačit pojištění domácnosti. Nezřídka bývá i podmínkou pronajímatele, že si nájemce musí pojištění domácnosti sjednat.

Pojištění nemovitosti se vám ale bude hodit jako majitelům bytu (ať už v osobním vlastnictví, nebo družstevního). Často sjednává družstvo nebo sdružení vlastníků bytových jednotek pojištění celého domu, které ale nemusí být pro vás výhodné. Může být sjednáno jen na nízkou částku a nemusí pokrývat všechna rizika. Je dobré seznámit se s podmínkami takového pojištění a případně si sjednat ještě i své vlastní pojištění nemovitosti.

Cenu pojištění bytu ovlivňuje to, v jakém je patře. V přízemí a v nejvyšším patře jsou největší rizika a cena pojištění je tak o něco vyšší.

U komplexního pojištění nemovitosti a domácnosti se zajímejte i o to, jak bude pojištěný majetek ve společných prostorách (kočárkárna, kolárna, sklep) a na balkoně nebo lodžii.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Kolik stojí pojištění nemovitosti?

Jak už jsme si řekli, cenu pojištění nemovitosti a domácnosti určují různé faktory. Podívejme se na příkladech, jak mohou ovlivnit cenu pojištění za rok.

Příklad 1 - kolik stojí pojištění domu

Pojištění nemovitosti a domácnosti u patrového rodinného domu, rozloha přízemí 100 m?, obytné podkroví 90 m?. Dům je bez podsklepení, lokalita bez povodní a záplav v posledních 20 letech. Majitelkou je žena 40 let s trvalou adresou v domě. Pojištění je sjednáno na základní pojistná rizika. Pojistná hodnota domácnosti je 1 mil. Kč, odpovědnost je pojištěná na 20 mil. Kč, platí se jednou ročně.

Příklady se ale liší lokalitou a pojistnou hodnotou domu.

Cena pojištění domu

Lokalita Pojistná hodnota nemovitosti Cena pojištění za rok
Praha 7 000 000 Kč 6 146 Kč
Vesnice 5 000 000 Kč 4 392 Kč

Jedná se o ilustrační příklad, nejde o obchodní nabídku. Počítáno dne 30. 4. 2024.

Příklad 2 - kolik stojí pojištění bytu

Pojištění nemovitosti a domácnosti u bytu v patře o rozloze 100 m?, bez podsklepení. V oblasti bez povodní a záplav v posledních 20 letech. Majitelkou je žena 40 let s trvalou adresou v bytě. Pojištění je sjednáno na základní pojistná rizika. Pojistná hodnota domácnosti je 700 000 Kč, odpovědnost je pojištěná na 20 mil. Kč, platí se jednou ročně.

Příklady se liší lokalitou a pojistnou hodnotou bytu.

Cena pojištění bytu

Lokalita Pojistná hodnota nemovitosti Cena pojištění za rok
Praha 4 000 000 Kč 3 713 Kč
Vesnice 3 500 000 Kč 3 156 Kč

Jedná se o ilustrační příklad, nejde o obchodní nabídku. Počítáno dne 30. 4. 2024.

Cena pojištění nemovitosti k hypotéce

Jestliže právě kupujete dům a chcete si vzít hypotéku, bude nutné si k tomu sjednat pojištění nemovitosti. Až po sjednání pojištění banka uvolní peníze z hypotečního úvěru. U pojištění musí být sjednána vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky, která hypotéku poskytuje.

Banky často nabízí produkty pojišťoven, s kterými obvykle spolupracují, díky čemuž se můžete dostat i k nižším úrokovým sazbám u hypotéky. Nezapomínejte ale, že je na vašem rozhodnutí, u koho si domov necháte pojistit.

Pojištění rozestavěné nemovitosti

Není potřeba čekat, až budete mít postaveno. Raději si pojistěte i rozestavěný dům nebo byt. Nikdy si nemůžete být jistí, že vám stavbu nepoškodí vichřice, krupobití nebo požár. Stavební materiál je zase častým terčem zlodějů.

Pojištění nemovitosti ve výstavbě zahrnuje i materiál uložený na pozemku. Pozemek však musí být oplocený a materiál zakrytý.

Pojišťovně musíte dodat stavební povolení nebo ohlášení stavby a místo adresy uvedete číslo parcely.

Pojištění rozestavěné nemovitosti budete mít levnější až o několik desítek procent. Záležet bude na tom, jaká si v pojištění vyberete rizika.

Jak sjednat pojištění nemovitosti?

Pro sjednání smlouvy za vás vyřídíme vše podstatné. Na základě odsouhlasení naší nabídky vám zpracovanou smlouvu obratem zašleme na vaši adresu. Pojištění vzniká buď úhradou pojistného, nebo podpisem smlouvy a úhradou pojistného. Do doby splnění těchto podmínek není smlouva platná. Podepsanou smlouvu nám zašlete zpět na uvedenou adresu v přiložené obálce.

Pokud vám není stále cokoliv jasné, neváhejte před podpisem smlouvy kontaktovat naše zákaznické centrum, rádi vám vše vysvětlíme a objasníme. V případě pojistné události se pak již obracíte přímo na asistenční službu konkrétní pojišťovny.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI