Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povodeň vs. záplava: Máte v tom jasno?

Počasí nás v posledních letech zkouší stále častěji, a tak jsou titulky v novinách a na internetu hlásající zničující povodně nebo záplavy u nás a ve světě v podstatě na denním pořádku. Většinou to přejdeme bez většího povšimnutí, ovšem jen do té doby, než něco podobného potká i nás. A že to rozhodně není nemožné. Máte svůj domov pro takové případy řádně ochráněn?

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Pokud máte sjednané pojištění vašeho domova, ať už pojištěním domácnosti, nemovitosti, nebo kombinací obou těchto pojištění, pak jste se jistě už s termíny povodeň a záplava setkali. Často se jedná o volitelnou část pojištění majetku, kterou si do smlouvy můžete zahrnout, a není automaticky součástí základního pojištění. Co se pojistného krytí týká, ve většině případů jdou povodeň a záplava ruku v ruce, ani to ovšem není pravidlem.

Obsahem se jedná o dva rozdílné termíny, při sjednávání pojištění domácnosti a nemovitosti tedy vždy dávejte bedlivý pozor na podmínky pojištění, a to zda jsou součástí pojištění obě tato rizika.

Povodeň a záplava

Jaký je rozdíl mezi povodní a záplavou?

Co je povodeň?

Povodní se rozumí zaplavení menších či větších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků, nádrží, nebo jejich břehy protrhla. V praxi to tedy znamená, že zasažení povodní vašemu domovu hrozí v případě, pokud bydlíte v blízkosti potoka, říčky, řeky, rybníka nebo přehrady, kde voda může přetéct a zaplavit váš dům.

Pojistím se a budu v suchu...

Toto tvrzení bohužel nemusí být vždy úplně pravdivé. Na základě dřívějších zkušeností většina pojišťoven nyní v případě, že chcete do smlouvy zahrnout i riziko povodně, posuzuje v jaké ,,povodňové zóně" se předmět pojištění, tj. váš dům či byt, nachází. Pojištění domu v záplavové oblasti může být oproti pojištění domu mimo ni trochu jiné.

Povodňové zóny jsou definovány na základě povodňových map a standardně se jedná o místa, která už v minulosti povodní zasažena byla, anebo zde reálně toto riziko hrozí. Může se tedy stát, že na základě povodňové zóny bude částka, kterou za pojištění rizika povodně zaplatíte, vyšší, případně bude vaše nemovitost a domácnost na toto riziko nepojistitelná.

Často je zde ale pak možnost individuálního řešení - některé pojišťovny jsou schopny akceptovat například to, že se  byt nachází ve vyšším patře, dům je postaven na vyvýšeném místě nebo se nemovitost nachází v oblasti, kde jsou vybudovány protipovodňové zábrany.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Tarifní povodňové zóny podle míry nebezpečí výskytu povodně

Povodňová zóna Popis
Zóna 1 Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně/záplavy
Zóna 2 Zóna s nízkým nebezpečím výskytu povodně/záplavy
Zóna 3 Zóna se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy
Zóna 4 Zóna s vysokým nebezpečím výskytu povodně/záplavy

Rádi byste zjistili, do jaké povodňové zóny spadá váš dům či byt? Povodňové mapy jsou volně dostupné online, a to na webových stránkách České asociace pojišťoven.

Co je záplava?

Záplava je naopak vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění a na rozdíl od povodně může být způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků, např. dešťovými srážkami nebo táním sněhu. Příčinou zaplavení je tedy jiný důvod, než je povodeň.

Jako příklad můžeme uvést třeba průtrž mračen nebo tání sněhu, kdy okolní pole a louky nestačí vodu dostatečně rychle vsáknout a voda si najde odtok přes váš pozemek, v nejhorším případě i dům. Záplava tak může postihnout opravdu každého. Nepodceňujte tedy sjednání tohoto rizika do vaší pojistné smlouvy jen na základě toho, že bydlíte na kopci a k řece to máte daleko.

Komplexní pojištění vašeho domova

I v souvislosti s pojistným rizikem povodně a záplavy se vyplatí mít sjednanou komplexní smlouvu pojištění domova, tedy jak pojištění domácnosti, tak nemovitosti. Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavbu jako takovou, tedy nemovitou věc pevně spjatou se zemí. Naopak pojištění domácnosti se vztahuje na veškeré vybavení vašeho domova - od elektroniky přes oblečení až po cennosti a sportovní vybavení.

Pokud tedy budete mít sjednané například pouze pojištění nemovitosti a váš dům zasáhne povodeň či záplava, pojišťovna vám pokryje náklady na opravu dané nemovitosti, nikoliv však už náklady na pořízení nového vybavení. Aby byly pokryty i náklady na vybavení domácnosti, je nutné mít sjednané i pojištění domácnosti.

Kalkulaci pojištění domácnosti si můžete udělat jednoduše online. Máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit, se vším vám rádi poradíme a pomůžeme.

Nezapomínejte ani na své auto

Při povodních neutrpí škodu jen vaše nemovitost, ale k úhoně může přijít také váš vůz. Proto byste neměli zapomínat na havarijní pojištění auta, je ale třeba vybrat takové, které kryje škody v případě zatopení vozidla. Je proto nutné mít sjednané pojištění proti živlu - běžné havarijní pojištění se na případy povodně nevztahuje.

Mnoho řidičů bohužel často až pozdě zjistí, že nemají nárok na krytí škody s běžným havarijním pojištěním. Jednoduše si srovnejte nabídky havarijního pojištění v naší online kalkulačce a vyberte si to nejlepší.

 

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ