Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Vinkulace a devinkulace

Vinkulace a devinkulace jsou často používanými pojmy a to především v pojišťovnictví a bankovnictví. Co se ale vlastně za těmito pojmy skrývá? Co vlastně v praxi znamenají? Na to se podíváme na následujících řádcích.

Vinkulace

Pod pojmem vinkulace si můžeme pro zjednodušení představit určité ,,zamčení" či ,,zastavení". Jedná se o omezení dispozičního práva, využívané především u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů. Disponování s danými prostředky může být vázáno například na heslo, souhlas třetí osoby nebo omezeno jen na určitý účel.

V pojišťovnictví je vinkulace využívána u nejčastěji ve spojitosti s životním a havarijním pojištěním nebo u pojištění domácnosti a nemovitosti sjednávaného pro účely hypotečního úvěru. V těchto případech výnosy z pojistného plnění budou v případě pojistné události převedeny na třetí osobu. Peníze tedy dostává ten, na koho je vinkulace vypsána -banka či pojišťovna. U pojištění majetku a vozidel se k tomu přistupuje většinou v případě totální škody. U pojištění nemovitostí se jedná o vinkulaci ve prospěch hypoteční banky, u pojištění vozidel pak ve prospěch leasingové společnosti. U životní pojistky se jedná nejčastěji o případy, kdy si klient bere úvěr na vysokou částku. V případě jeho smrti bude pojistné plnění vyplaceno bance.

Devinkulace

Devinkulace  je opakem vinkulace, znamená tedy ukončení zástavy, zrušení vinkulace. Pro provedení vinkulace je potřeba souhlas pojištěného, u devinkulace je to opačně. Devinkulace je možná pouze se souhlasem společnosti, v jejíž prospěch byla pojistka vinkulována.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

 Vysvětlení pojmů:

  • vinkulace: omezení dispozičního práva majetku
  • devinkualce: ukončení zástavního práva