Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Co je pojištění nemovitosti?

Stále přemýšlíte, co je pojištění nemovitosti nebo-li pojištění stavby a k čemu vlastně slouží? Není vám jasné, v jakém případě si toto pojištění sjednat a jak se liší od pojištění domácnosti? Pak je tento článek psaný na míru právě vám.

Pojištění nemovitosti

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení vašeho bytu či domu. Běžně lze tedy pojistit nábytek, spotřebiče, elektroniku, oblečení, knihy, ceniny, sportovní vybavení či šperky. Zároveň do pojištění domácnosti zahrnujeme i tzv. stavební součásti, mezi které řadíme například podlahové krytiny, malby, tapety a obklady nebo třeba i kuchyňskou linku. Obvykle pak je do pojištění domácnosti možné zařadit i sklep a půdu. A co je pojištění nemovitosti? V rámci pojištění nemovitosti můžete pojistit stavbu jako takovou, tedy to, co je pevně spojeno se zemí. Jedná se o stěny, strop, střechu, okna, okapy, omítku a dále pak lze pojistit také stavby, které jsou definovány jako vedlejší. Za vedlejší stavby považujeme garáž, zahradní domek či kůlnu, plot nebo bazén. Pokud vlastníte byt nebo dům, je ideální mít sjednané komplexní pojištění domova, tedy takové, které zahrnuje jak pojištění domácnosti, tak pojištění nemovitosti. V případě bytu je ale možné, že je pojištění nemovitosti sjednáno hromadně v rámci pojištění celého objektu. Je třeba ale ověřit, jaký je rozsah a limity takového pojištění. Pokud se ale stehujete do pronajatého bytu, bude vám stačit pojištění domácnosti s pojištěním odpovědnosti.

Pojistná rizika u pojištění domácnosti a nemovitosti

U pojištění domova můžete vybírat ze široké nabídky rizik, na která lze pojištění sjednat. Pojistná rizika jsou vždy definována produktem,  který pro své pojištění vyberete, a  jsou uvedena ve smlouvě. Při výběru pojištění je tedy třeba dobře zvážit, na co všechno potřebujete svůj domov pojistit. Obvykle se jedná o škody způsobené např. požárem, výbuchem, úderem blesku, vodou z vodovodního zařízení, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, vichřicí a krupobitím, zřícením letadla, povodní nebo záplavou, krádeží vloupáním, loupeží, vandalismem, náhlým sesuvem hornin či laviny, tíhou sněhu, pádem stromů, nárazem vozidla, zemětřesením a mnoha dalších. Bohužel ne vždy je možné sjednat pojištění na všechna rizika, která požadujete. Nejčastěji se setkáváme s problémem při sjednání rizika povodně. Pokud se váš byt či dům nachází v tzv. povodňové zóně, tedy oblasti, kde se povodeň již vyskytla nebo vyskytnout může, je pravděpodobné, že zde bude nastavena vyšší sazba na pojistném, v krajním případě nebude vůbec možné toto riziko do smlouvy zahrnout. Jak vidíte, riziko způsobení škody se může skrývat téměř v každé situaci a tak je zřejmé, na co je pojištění nemovitosti a domácnosti důležité. Střechu nad hlavou vám pojištění bohužel nezachrání, ale díky vyplacení případného pojistného plnění vám zajistí, aby nebyla nastalá škoda pro vaši rodinu likvidační.

Cena pojištění nemovitosti a domácnosti

U pojištění domácnosti a nemovitosti je mnoho faktorů, které ovlivňují výši pojistného. V první řadě je to nastavený limit a rozsah krytí, tedy maximální výše pojistného plnění v případě vzniku škody. Vliv na cenu pojištění má také ale lokalita, ve které se nemovitost nachází a to včetně ohledu na výše zmiňovanou povodňovou zónu. Přečtěte si, jak vybrat nejlepší pojištění nemovitosti.

Sjednání pojištění

Snad se nám tedy podařilo objasnit, co je pojištění nemovitosti a proč je důležité mít takové pojištění sjednané. Jak ho ale sjednat snadno, rychle a navíc výhodně? Tak od toho jsme tady my! Top-Pojištění.cz se na pojištění majetku specializuje již dlouhodobě a naši specialisté vám se sjednáním vhodného pojištění rádi pomohou. Pokud tedy máte o pojištění nemovitosti nebo komplexního pojištění zájem, stačí vyplnit formulář. Obratem vás bude kontaktovat některý z našich kvalifikovaných pracovníků a domluví se s vámi na dalším postupu. V domluveném termínu vám pak zašle nabídky zpracované do přehledné tabulky společně s nabídkou získanou přímo v systému jednotlivých pojišťoven. Pokud si z nabídky vyberete, smlouvu připravíme a zašleme vám ji k podpisu. Pro vznik smlouvy stačí zaslat podepsanou smlouvu zpět a uhradit pojistné. O všechno ostatní se postaráme za vás.