222 100 200 Zavoláme vám zpět

Stavíte? Nezapomeňte si pojistit svůj budoucí domov

To, že si lze pojistit domácnost a nemovitost je známo. Ale víte, že obě tyto pojistky se mohou vztahovat až na obyvatelné a zkolaudované prostory? Je tedy možné nějak chránit svůj budoucí domov ještě před jeho dokončením? Samozřejmě - čtěte dále a seznamte se blíže s pojištěním stavby.

Stavíte, nezapomeňte si pojistit svůj budoucí domov

Už před kolaudací, ve fázi výstavby, se na stavebním pozemku nachází spousta cenných věcí - materiál nebo technika, o které byste určitě neradi přišli. Škody na nich mohou napáchat něčí nenechavé ruce i nepřízeň počasí v podobě krupobití, vichřice či povodně.

Pojištění domácnosti online

Pojištění stavby

Proti výše uvedeným rizikům vás může ochránit pojištění stavby, popř. pojištění nemovitosti ve výstavbě, kterou má své nabídce už většina pojišťoven. Uzavřít ji můžete prakticky od započetí prací, a to nejen na stavbu jako takovou, ale i na materiál, techniku, přípojky a celkové vybavení staveniště. K tomu navíc můžete do smlouvy zahrnout i vedlejší stavby, jako jsou garáž, stodola, kůlna i bazén nebo studna.

Nezapomeňte na zabezpečení

Je nutné, abyste splnili podmínku zabezpečení stavby a všech pojištěných položek ve smlouvě (např. oplocením pozemku, uzamčením materiálu atd.), pro předejití jejich poškození nebo odcizení.

Doporučujeme, abyste si tedy pozorně přečetli smlouvu vámi vybrané pojišťovny, včetně všech výluk a stanovených podmínek.

Pro jaká rizika se pojistit

Škála možností pro pojištění rizik je široká, takže si stačí jen vybrat. My určitě doporučujeme krytí pro:

  • Odcizení a vandalismus
  • Povoděn a záplavu (s ohledem na lokalitu)
  • Požár a úder blesku
  • Vichřici, krupobití, sesuv sněhu
  • Poškození vodou z vodovodního nebo kanalizačního potrubí
  • Rozbití skla (okna, dveře, stěny)

Dostavěno, proveďte revizi!

I když už je většina pojistek stavby sjednávána na konečnou hodnotu domu, doporučujeme i tak po kolaudaci provést revizi smlouvy. A zároveň je to i skvělé příležitosti pro pojištění domácnosti, ke které je dobré přidat i pojištění odpovědnosti nebo pojištění zahrady.

A dál? Nezbývá než jen popřát klidné a spokojené bydlení! 😊

Porovnat pojištění nemovitosti