Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Stavíte? Nezapomeňte si pojistit svůj budoucí domov

Pojištění domácnosti nebo nemovitosti nejsou jediné produkty pojištění na českém trhu. Již samotná stavba vašeho vysněného bydlení potřebuje pojistku, díky níž bude vše probíhat tak, jak má, aniž byste museli řešit vedle hypotéky další náklady. Seznámíme vás proto blíže s pojištěním stavby.

Stavíte, nezapomeňte si pojistit svůj budoucí domov

Proč pojistit stavbu

Fáze stavby může být problematická z mnoha důvodů. V rámci pojištění stavby před kolaudací může být vyplacena pojistka například za krádež materiálu nebo techniky, která se na pozemku nachází a láká k odcizení, ale také na přírodní živly, jež mohou mít za následek poškození a nemilé prodloužení stavby.

Pojištění domácnosti online

Možnosti pojištění stavby

Velká část pojišťoven nabízí pojištění stavby už od začátku prací na výstavbě. Pojištění se vztahuje na samotnou stavbu, materiál, veškerou techniku, ale i přípojky a další vybavení, které se nachází na pozemku staveniště. Součástí může být i vedlejší stavba, jako je například garáž, kůlna, stodola, stejně jako bazén nebo studna. Jak vidíte, pojištění je poměrně komplexní, díky čemuž nemusíte mít obavy o kompenzace, kdyby nastala některá z pojistných událostí. Pojišťovny navíc v produktech nabízí i kompenzaci za nemajetkovou (psychickou) újmu při škodě opravdu velkého rozsahu. Tato kompenzace může činit až 50 000 korun.

Stavbu lze pojistit na úroveň její budoucí hodnoty po kolaudaci, abyste částku nemuseli stále upravovat. Čím víc toho na stavbě uděláte, tím více se zvyšuje hodnota nemovitosti a pozemku.

Jaká zvolit rizika

Krytí rizik může být různé, záleží vždy na vás, abyste si mohli své pojištění nastavit dle vlastních potřeb a finančních možností. Zároveň je dobré vyvodit rizika lokality, ve které se stavba bude nacházet, například v blízkosti řeky mohou hrozit povodně, u lesa pád stromu nebo u nedaleké silnice náraz vozidla.

Pro příklad existuje pojištění proti následujícím rizikům:
  • odcizení a vandalismus,
  • přírodní živly (povodeň/záplava, úder blesku, vichřice, kroupy, sesuvy, mráz, pád stromu, zemětřesení),
  • požár nebo výbuch,
  • poškození vodou z vodovodního či kanalizačního potrubí,
  • náraz vozidla
  • rozbitá skla (oken, dveří, prosklených stěn a dalších ploch).

Pojištění domácnosti online

Myslete na zabezpečení

Aby vám mohla být pojistná událost vyplacena, existuje podmínka, která se týká dostatečného zabezpečení stavby a všech položek na pozemku. Základem je například oplocení (alespoň 1,5 metru), zámky a pravidelná kontrola. Díky tomu lze navíc pojistným událostem mnohdy předejít.

Před podpisem smlouvy si určitě pozorně přečtěte všechny stanovené podmínky pojištění, včetně výluk. Každá pojišťovna si úroveň zabezpečení stavby totiž může určovat odlišně.

Máte dostavěno? Pak přichází čas nového pojištění

Po kolaudaci doporučujeme provést revizi pojištění a sjednání například pojištění domácnosti. Samozřejmě vám rádi poradíme, co takové pojištění obsahuje.