Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Údržba komínů, požár a pojištění majetku

Požár domácnosti kvůli zanedbané údržbě komínů je poměrně častou příčinou pojistné události. Poradíme vám, jak tomu předejít, co dělat, když požár vznikne a jak se s následky vypořádat díky pojištění domácnosti

Údržba komínů, požár a pojištění majetku

Jak důsledně komín kontrolovat?

Pokud využíváte k topení plyn nebo elektřinu, pak stačí pravidelná kontrola odborníka (registrovaného kominíka) 1x ročně, nejpozději před topnou sezónou nebo po ní, na jaře. V případě tuhých paliv, jako je uhlí, koks, pelety nebo dřevo, tam je nutná kontrola až 2x do roka. Starost o komín přitom nespočívá jen v čistotě průduchu, ale také udržování a dobrý přístup k celému kotli.

Vznik požáru

Pokud už vznikne požár, nejčastěji kvůli vzplanutí nevymetených sazí, jeho následky jsou rozsáhlé. Čeští hasiči evidovali od podzimu 2020 do jara 2021 přes 1 300 požárů vlivem špatné údržby komínu. Tam totiž vzniká při vyhoření sazí teplota až 1 000 °C, díky čemuž se nevymetené hořlavé látky vznítí. 

Stejně nebezpečné jsou i spaliny, které mohou obyvatele domu otrávit. Pokud zjistíte, že saze nekontrolovatelně vzplanuly, neotevírejte komínová dvířka, jinak se zplodiny sesunou do místnosti a hrozí dílčí požáry, popálení a otrava. Vždy volejte ihned hasiče (tel. 150).

TIP

Jakmile dochází k požáru, nesmíte jej hasit vodou, protože by vzniklo velké množství páry, která může celý komín roztrhnout a poškodit zdivo. Využít se proto musí suchý písek.

Pojištění majetku

Jaké pojištění vám vlastně při požáru kvůli komínu pomůže? Nejlépe, pokud máte pojištěnou domácnost i nemovitost zároveň, tj. komplexní pojištění majetku, protože při rozsáhlém požáru dochází k poškození obojího (nejen vlivem působení ohně, ale také vody při hasičském zásahu). U jiných druhů požárů pak bývá neobyvatelný pouze interiér, kde došlo ke zničení většiny vybavení a osobních věcí, ale statika domu zůstává v pořádku, v takovém případě vám bude stačit pojištění domácnosti.

Velká část pojišťoven nabízí požár v rámci balíčku živly. Ne všechny pojišťovny ovšem do pojištění domácnosti zahrnují například kouř. Proto si pojišťovací podmínky dobře přečtěte.

Jak moc zásadní je při pojistném plnění stav komínu a kotle? Zcela zásadní, protože pokud pojišťovací společnost zjistí zanedbání údržby, pojistnou částku výrazně zkrátí, nebo ji úplně odmítnou.

Které společnosti nabízejí pojištění rizik, spojených s požárem:

Název pojišťovny Název produktu Rizika
ČPP DOMEX+ požár, výbuch, kouř
Slavia DOMOV+ požár, výbuch, kouř
SV Bezpečný domov PLUS požár, výbuch, kouř
UNIQA AXA Domov IN požár, výbuch, kouř

Přehled všech pojišťoven a jejich produktů naleznete zde. A vzhledem k tomu, že se pomalu a jistě blíží Vánoce, připomeňte si, jak může vzniknout požár na Štědrý den.

Aktualizováno: 28.10.2022