222 100 200 Zavoláme vám zpět

Požáry během Vánoce – na co si dát pozor

Vánoce jsou svátky pohody, klidu a míru, ale i tak v jejich průběhu může dojít k požárům, které mohou mít fatální dopad na náš majetek. Mnohdy totiž stačí pouhá neopatrnost či neznalost. Podívejte se spolu s námi na nejčastější příčiny těchto požárů a také na to, jak jim předejít.

Požáry o Vánocích

O Vánocích najdete v každé domácnosti nejen celou řadu hořlavých materiálů, ale také zdrojů otevřeného ohně. Navíc se díky přípravě vánoční tabule setkáme i se vznícením jídla v průběhu vaření. Stejně tak jsou rizikové odpady v popelnicích a kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. Pro každou nepříjemnost je tu pojištění domácnosti.

Dejte si pozor na:

Adventní věnce

Pod každý adventní věnec je dobré umístit nehořlavou podložku, stačí i obyčejný talíř, který pomůže předejít nehezké pojistné události. Požár od adventního věnce nejčastěji vznikne v případech kdy:

  • Adventní věnec shodí domácí mazlíček.
  • Odpadne špatně držící svíčka.
  • Necháme věnec bez dozoru a svíčky zapálí suché jehličí nebo hořlavé dekorace na věnci.

Svíčky a prskavky

Od svíček a prskavek nám nejčastěji chytnou ubrusy, záclony i koberce. Nikdy je tedy nenechávejte bez dozoru a v místnosti s nimi manipulujte velmi opatrně. Stále se jedná o otevřený oheň, který i ve vzdálenosti 8 až 10 centimetrů dosahuje teploty přes 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu, textilu i dalších předmětů, které doma běžně najdete.

Svíčky proto vždy umístěte na stabilní nehořlavé podložce, v odpovídající vzdálenosti od hořlavých materiálů, a také mimo okna a případný průvan. Zcela jistě je také nenechávejte hořet bez dozoru!

Vánoční stromky

U těch se s požáry díky nahrazení klasických svíček elektrickými světýlky setkáme už jen zřídka. Ale i u nich bychom měli dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. Kupujte pouze kvalitní vánoční světýlka, ideálně s odpovídajícími certifikáty. Stávají se totiž i případy, kdy požár způsobil zkrat vánočního osvětlení a elektrické svíčky následně zapálily i stromeček.

Vaření a pečení

Ať už pečete vánoční cukroví nebo smažíte štědrovečerního kapra, nezapomínejte na bezpečnost. Požár může snadno způsobit otevřený plamen plynového sporáku, stejně jako horký olej na pánvi. Pokud se setkáte zrovna s tímto případem, nikdy olej a jiné hořlavé kapaliny nehaste vodou! Mohli byste se totiž nehezky popálit. Danou nádobu nejlépe zakryjte pokličkou a nechejte oheň udusit. A také samozřejmě hned vypněte přívod energie.

Spousta požárů také vzniká kvůli neopatrnému zacházení s topidly a zanedbané péči o komíny. Doporučujeme tedy, abyste se o ně pravidelně starali a nic nezanedbali. Do blízkosti topidel také nedávejte žádné hořlavé látky, které by se mohly vznítit.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Jak se zachovat v případě požáru

Snadno se to řekne, ale - nepodléhejte panice. Nejdříve myslete na svůj život a zdraví, a až potom řešte majetek. Ihned zavolejte na linku 150 nebo 112 a přesně udělejte:

  • Co se stalo.
  • Kde se to stalo.
  • Zmiňte důležité okolnosti.
  • Uveďte své jméno a kontakt.

A následně se řiďte pokyny operátora, které dostanete. Pokud to je ve vašich silách a možnostech, snažte se zabránit dalšímu šíření požáru - ať už hydrantem, hasícím přístrojem, kusy nehořlavých látek atd.

Pokud došlo ke vzniku požáru od přístrojů napojených do elektřiny, musíte nejdříve vypnout proud a až potom začít hasit. A pamatujte, že zařízení, které je pod elektrickým proudem se nesmí hasit vodou ani pěnovým přístrojem.

V případě, že nejste na místě sami, snažte se nejdříve pomoci do bezpečí ostatním, zvláště dětem a starým a nemohoucím osobám. Při pohybu v zakouřeném prostoru si také chraňte dýchací cesty vlhčenou rouškou z textilie (například látkovým kapesníkem). Hořící objekt co nejrychleji opusťte a dostaňte se do bezpečné vzdálenosti.

Doufáme a věříme, že žádnou z našich rad uvedených v závěru tohoto článku nebudete potřebovat. Ale i s těmito riziky je potřeba počítat. Pokud tedy chcete být zajištěni i pro tyto nenadálé případy, myslete na svůj domov a sjednejte si pojištění domácnosti i pojištění nemovitosti - snadno, online a z pohodlí vašeho gauče.  ?

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI