Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Požáry během Vánoce – na co si dát pozor

Vánoce jsou svátky pohody, klidu a míru. Pokud vám ovšem v domácnosti nezačne hořet. Požáry jsou v tomto období poměrně časté a mnohdy i s fatálními následky na váš majetek.  Stačí pouhá neopatrnost či neznalost a katastrofa je za rohem. Podívejte se spolu s námi na nejčastější příčiny těchto požárů a také na to, jak jim předejít.

Požáry o Vánocích

O Vánocích najdete v každé domácnosti nejen celou řadu hořlavých materiálů, ale také zdrojů otevřeného ohně. Navíc se díky přípravě vánoční tabule setkáme i se vznícením jídla v průběhu vaření. Stejně tak jsou rizikové odpady v popelnicích a kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. Pro každou nepříjemnost je tu pojištění domácnosti.

Na co si dát především pozor

Věcí, které způsobují požár je na Vánoce celá řada. U některých se možná budete lehce divit. Hasiči kvůli nim každoročně jezdí k několika stovkám případů a to pouze v období Vánoc.

Adventní věnce

Pod každý adventní věnec je dobré umístit nehořlavou podložku, stačí i obyčejný talíř, který pomůže předejít nehezké pojistné události. Požár od adventního věnce nejčastěji vznikne v případech kdy:

  • adventní věnec shodí domácí mazlíček nebo malé dítě,
  • odpadne špatně držící svíčka,
  • necháme věnec bez dozoru a svíčky zapálí suché jehličí nebo hořlavé dekorace na věnci.

Svíčky a prskavky

Od svíček a prskavek nejčastěji chytnou ubrusy, záclony i koberce. Nikdy je tedy nenechávejte bez dozoru a v místnosti s nimi manipulujte velmi opatrně. Stále se jedná o otevřený oheň, který i ve vzdálenosti 8 až 10 centimetrů dosahuje teploty přes 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu, textilu i dalších předmětů, které doma běžně najdete. Už vůbec nezkoušejte následovat tradice našich předků a svíčky či prskavky umisťovat přímo na vánoční stromek.

 

Svíčky je nutné pokládat na stabilní nehořlavou podložku, v odpovídající vzdálenosti od materiálů, které mohou lehce vzplanout, a také mimo okna a případný průvan. Zcela jistě je také nenechávejte hořet bez dozoru!

Vánoční stromky

U těch se s požáry díky nahrazení klasických svíček elektrickými světýlky setkáme už jen zřídka. I tak je vhodné dodržovat určitá bezpečnostní pravidla, především co se týká vánočního osvětlení. Kupujte pouze kvalitní, ideálně s odpovídajícími certifikáty. Stávají se totiž i případy, kdy požár způsobil zkrat vánočního osvětlení a elektrické svíčky následně zapálily stromeček.

Některé osvětlení generuje poměrně slušné teplo, stačí si na rozpálenou žárovku sáhnout. A pak si představte, že se dlouhodobě dotýká například balícího papíru nebo papírové ozdoby. I zde je tedy obezřetnost na místě.

Vaření a pečení

Ať už pečete vánoční cukroví nebo smažíte kapra, nezapomínejte na bezpečnost. Požár může snadno způsobit otevřený plamen plynového sporáku, stejně jako horký olej na pánvi. Pokud se setkáte zrovna s tímto případem, nikdy olej a jiné hořlavé kapaliny nehaste vodou! Mohli byste se totiž nehezky popálit. Danou nádobu nejlépe zakryjte pokličkou a nechejte oheň udusit. A také samozřejmě hned vypněte přívod energie.

Jakmile už vaříte, nenechte spuštěný sporák bez dozoru a rozhodně neodcházejte z domu.

Spousta požárů také vzniká kvůli neopatrnému zacházení s topidly a zanedbané péči o komíny. Doporučujeme tedy, abyste pravidelně sjednávali jejich kontrolu a případnou údržbu. Nejvíce požárů vzniká kvůli nedostatečnému čištění a vzplanutí sazí. I zde opět platí, abyste požár nehasili vodou, kouř, který se začne prudce rozpínat může zničit celý komín i interiér domácnosti. Použijte proto suchý písek. Do blízkosti topidel také nedávejte žádné hořlavé látky, které by se mohly vznítit.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Jak se zachovat v případě požáru

Snadno se to řekne, ale - nepodléhejte panice. Nejdříve myslete na svůj život a zdraví, a až potom řešte majetek. Ihned zavolejte na linku 150 nebo 112 a sdělte:

  • kde hoří,
  • co se stalo,
  • zmiňte důležité okolnosti,
  • uveďte své jméno a kontakt,
  • řiďte se pokyny operátora.

 

Pokud to je ve vašich silách a možnostech, snažte se zabránit dalšímu šíření požáru - ať už hydrantem, hasícím přístrojem, kusy nehořlavých látek, suchým pískem. Pokud došlo ke vzniku požáru od přístrojů napojených do elektřiny, musíte nejdříve vypnout proud a až potom začít hasit. A pamatujte, že zařízení, které je pod elektrickým proudem se nesmí hasit vodou ani pěnovým přístrojem.

V případě, že nejste na místě sami, snažte se nejdříve všechny dostat do bezpečí, zvláště děti, starší a nemohoucí osoby. Při pohybu v zakouřeném prostoru si také chraňte dýchací cesty vlhčenou rouškou z textilie. Hořící objekt co nejrychleji opusťte a dostaňte se do bezpečné vzdálenosti.

Doufáme a věříme, že žádnou z našich rad uvedených v závěru tohoto článku nebudete potřebovat. Ale i s těmito riziky je potřeba počítat. Pokud tedy chcete být zajištěni i pro tyto nenadálé případy, myslete na svůj domov a sjednejte si pojištění domácnosti i pojištění nemovitosti - snadno, online a z pohodlí vašeho gauče.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI