Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povinné ručení pro malotraktory, zahradní traktory a motokáry

Publikováno: 26.02.2023

Od dubna 2024 se výrazně změnila pravidla pro povinné ručení. Změny se dotkly nejen zelených karet a pojistných limitů, ale nově i toho, pro jaká vozidla je potřeba uzavírat povinné ručení. Týká se to například malotraktorů, zahradních traktorů, elektrokoloběžek či motokár. 

Povinné ručení zahradní traktor

Co to je povinné ručení?

Povinné ručení je označení pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po pozemních komunikacích. Zákon ho vyžaduje po majitelích motorových vozidel. Důvodem je, že tímto vozidlem může být způsobena újma na majetku nebo na zdraví třetím osobám. Tyto škody jsou potom hrazeny z povinného ručení.

Zatímco povinné ručení je, jak již z názvu vyplývá, ze zákona povinné a jsou z něj hrazeny škody ostatním, v případě havarijního pojištění jsou kryty škody přímo na vašem vozidle.

Ačkoli se to může zdát zvláštní, povinné ručení je tady s námi už od počátku masového rozšíření automobilové dopravy. Na počátku minulého století byl vydán zákon o ručení za škody z provozování jízdních silostrojů, v němž však bylo pojištění odpovědnosti až do 30. let 20. století definováno jen jako dobrovolné. Později už bylo zákonem nařízené.

V celém průběhu roku 2023 se diskutovaly nejrůznější změny v pravidlech týkajících se povinného ručení. Poslanecká sněmovna většinu z nich nakonec na začátku prosince schválila. Kromě změn u klasických aut se okruh povinného ručení rozšíří i na další vozidla.

Srovnejte SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Co se mění?

Napříč Evropskou unií bylo potřeba sjednotit pravidla. Sedmadvacítka zemí to vyřešila novou směrnicí, jejíž požadavky bylo potřeba převést do českého práva. Rozsah změn byl poměrně rozsáhlý, a proto se čeští zákonodárci rozhodli, že bude vytvořen nový zákon.

Klasické zelené karty, které sloužily k prokazování uzavření smlouvy na povinné ručení, již nejsou na území Česka nutnénahradila je online evidence pojištění. V zahraničí však můžou být potřeba, a proto je vhodné ji mít s sebou k zamezení případných komplikací. Pokud uvažujete o cestě do zahraničí, doporučujeme také sjednat cestovní pojištění. Vybrat pro sebe to nejlepší si můžete v našem srovnání.

srovnání cestovního pojištění

Nově se vymezil také pojem provoz vozidla. Dle nového znění se jedná o jakékoli použití vozidla jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla nebo terén a také bez ohledu na to, zda vozidlo stojí nebo se pohybuje. Zjednodušeně řečeno, provoz vozidla bude znamenat, že auto jede po silnici, ale také to, že stojí na poli.

Další důležitou novinkou je, že povinné ručení nově sjednává provozovatel vozidla, doposud to bylo povinností majitele vozu. I když se ve většině případů jedná o jednu a tu samou osobu, v určitých situacích to může být odlišná osoba. Provozovatele vozidla se tato povinnost týká vždy, nevztahuje se na řidiče, který si vozidlo dočasně půjčil. A to platí i u sdílených koloběžek.

Zjistěte, zda nepřeplácíte na povinném ručení

Významnou změnou je zvýšení tzv. minimálních limitů pojistného plnění při újmě na zdraví, smrti nebo majetkové škodě. Limit je navýšen z 35 milionů na 50 milionů korun, a to i u již uzavřených smluv. To řadu lidí může přivést k úvaze změnit své povinné ručení a uzavřít novou smlouvu.

Ujasnit si, zda nepřeplácíte na povinném ručení, můžete v naší kalkulačce povinného ručení a vybrat si pro sebe to nejlepší. Naše srovnání je jednoduché a nezávazné. Pokud vám nějaký pojistný produkt padne do oka, můžete si jej během pár minut sjednat. S případnými nejasnostmi vám potom můžou pomoci naši specialisté.

Na koho se nově vztahuje povinné ručení?

Na malotraktory, zahradní traktory a motokáry má vliv bod, který se týká rozšíření okruhu vozidel, na něž se nutnost od 1. dubna 2024 uzavřít povinné ručení vztahuje. Definice vozidla je totiž nově stanovena jako dopravní prostředek, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h nebo je vyšší než 14 km/h a zároveň je jeho provozní hmotnost větší než 25 kg.

Zákon tedy nově za motorová vozidla pro účely povinného ručení považuje ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Kromě zahradních traktorů se to může týkat také elektrických koloběžek, golfových vozítek či sněžných skútrů. Nebude se to ale vztahovat na elektrokola. U nich se považuje za hlavní zdroj energie šlapání.

Pro orientaci přidáváme tabulku s možnými hodnotami u vybraných dopravních prostředků.

Prostředek Obvyklá maximální rychlost Obvyklá hmotnost
Malotraktor 10 až 30 km/h 200 až 1 400 kg
Zahradní traktor 8 až 15 km/h kolem 200 kg
Motokára 70 až 100 km/h kolem 100 kg
Golfový vozík 20 až 30 km/h kolem 500 kg
Elektrokoloběžka 35 až 50 km/h 8 až 25 kg

Výjimky z povinnosti pojištění odpovědnosti

Nová pravidla v sobě nesou řadu výjimek. Jednou z nich je provoz neregistrovaných vozidel v uzavřených objektech a prostorech. Jedná se i o místa, která fyzicky nejsou uzavřena, ale veřejnosti jsou nepřístupná na základě nějakých dalších zákonů.

Pro příklad Ministerstvo financí ČR uvádí zahradní traktor. Pokud budete sekat trávu traktůrkem na svém soukromém pozemku, který je oplocený a veřejnosti nepřístupný, tak povinné ručení na něj nemusí být sjednáno. Ve chvíli, kdy tento soukromý prostor opustíte, například pojedete vyvézt posekanou trávu, musíte mít povinné ručení uzavřené.

Další výjimku tvoří vozidla, která se účastní organizovaného motoristického závodu, který se koná ve vymezeném prostoru na uzavřených motoristických tratích. Zde bude mít pořadatel povinnost zajistit pojištění motorsportu podle zvláštního ustanovení.

Povinné ručení na malotraktor

Kdyby dnes Rudolf Hrušínský ,,zase jednou vyvezl" své ženušky malotraktorem tak jako v legendárním snímku Slavnosti sněženek, musel by na něj mít sjednané povinné ručení. Od 1. dubna se na něj totiž vztahuje nový zákon upravující povinnost mít uzavřené povinné ručení. Vzhledem k tomu, že se vztahuje na všechny vozy s konstrukční rychlostí nad 25km/h, případně nad 14km/h u vozidel těžších 25 kilogramů, by se i jeho tato povinnost týkala.

Výjimka se sice vztahuje na vozidla, která se používají jen v uzavřených prostorách. Jakmile ale opustí toto vymezené území a popojede po silnici, třeba obhlédnout střeleného divočáka, musí mít pojištění sjednané.

Srovnejte SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Povinné ručení na zahradní traktor

Novému předpisu se nevyhnou ani zahradní traktůrky. Ne zcela výjimečně se bohužel čas od času stane, že i tento drobný pomocník v provozu někoho zraní nebo poničí cizí majetek. A právě s tím má nová úprava pravidel pomoci. Zákonné nařízení sjednávat si i na zahradní traktory povinné ručení má ochránit případné poškozené a zajistit krytí škod.

Tak jako u malotraktorů platí, že pokud by se zahradní traktor pohyboval jen po zahradě či jiném uzavřeném prostoru, platí pro něj výjimka.

Povinné ručení na motokáry

Podobná pravidla platí nově i pro závodiště, respektive závodní a sportovní vozy. Pokud spadají do výše vymezené rychlostní či váhové kategorie, musejí se podřídit povinnosti sjednávat si povinné ručení. Týká se to například motokár či golfových vozíků.

Ovšem podle stejné logiky jako u zemědělských strojů platí i tady, že bude-li se vozidlo pohybovat po uzavřeném závodišti, respektive golfovém hřišti, mimo běžný provoz vozidel, vztahuje se na takové vozidlo výjimka.

Povinné ručení na elektrokoloběžky

Velký poprask vzbudil zákon kvůli elektrokoloběžkám. Zejména proto, že tyto stroje budí ve společnosti smíšené reakce. Většina z nich nicméně spadá do vymezené váhové či rychlostní kategorie, a tak je zapotřebí si pro ně nově sjednat povinné ručení.

Od kdy budou nová pravidla platit?

Ministerstvo financí na svém webu uvádí, že účinnost zákona je stanovena na druhý měsíc, který následuje po vyhlášení zákona ve Sbírce zákona. Pokud by tedy vyšel ve Sbírce v lednu, změny by byly účinné od 1. dubna 2024. Ministerstvo bude další informace komunikovat. Zákon ještě musí projít Senátem ČR a svým podpisem ho musí stvrdit prezident republiky.

Dříve než začnou nová pravidla platit, je dobré si udělat přehled o tom, kolik platíte za povinné ručení a zda na něm náhodou nepřeplácíte. Může vám k tomu pomoci naše srovnání, kde si pro sebe můžete najít tu nejvýhodnější pojistku.

Srovnejte SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ