Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Měření rychlosti aut na silnicích

Publikováno: 05.12.2023

Měření rychlosti motorových vozidel je zásadním mechanismem, jak udržovat bezpečnost na českých silnicích. I když jsou naše komunikace osázeny značkami, které upozorňují na maximální rychlost v daném úseku, ne vždy platí, že jsou dodržovány. Stále více se tak měření rychlosti uplatňuje nejen na dálnicích, ale také na jiných silnicích. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem se rychlost měří, jaké hrozí pokuty za nedodržení rychlosti a kde se s měřením rychlosti nejčastěji setkat. U toho také nezapomeňte na autopojištění, které vás v případě nehody ochrání.

Měření rychlosti

Proč měření rychlosti?

Měření rychlosti v ČR má klíčový význam pro bezpečnost na silnicích. Překročení povolených rychlostí zvyšuje riziko dopravních nehod a závažnosti jejich následků. Omezování rychlosti také přispívá k lepšímu plynulému průběhu dopravy, snižuje emise a zvyšuje efektivitu silniční sítě. Díky moderním technologiím jsou měření rychlosti stále přesnější a efektivnější.

Jak probíhá měření rychlosti?

Základním právním dokumentem upravujícím měření rychlosti aut v České republice je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Tento zákon stanoví maximální povolené rychlosti na různých typech silnic a upravuje postihy za překročení těchto limitů. Dále specifikuje pravidla pro používání různých zařízení pro měření rychlosti. Na českých silnicích se používá několik metod a technologií pro měření a nejsou to jen stacionární radary na měření rychlosti.

Možná se také ptáte, zda je možné v České republice využít aktivní antiradar, který slouží jako rušička. Tento přístroj je zakázaný, ale povoleny jsou pasivní antiradary, které jen upozorňují řidiče na to, že se blíží měření rychlosti. Fungují totiž na stejné frekvenci jako zařízení, které využívá policie.

Metody měření rychlosti

Způsob měření Technologie
Stacionární zařízení (měří rychlost dlouhodobě v jednom konkrétním místě) Pevně montované stanice (měřič Ramer, TraffiStar, UnicamSPEED)
Mobilní zařízení (měří rychlost na vybraných místech podle potřeby) Přenositelné měřiče (laserová pistole, mikrovlnné radary, cejchovaný tachometr ve spojení s kamerou na policejním voze)
Úsekové měření (měří rychlost od začátku do konce měření v konkrétním úseku a vypočítává průměrnou rychlost) Pevně montované kamery (Unicam Velocity), ale i přenosné měřice v policejních vozech

Zdroj: antiradary.net

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Označení měření rychlosti

Česká legislativa prozatím nenařizuje povinnost označení měření rychlosti. Toto značení je tedy pouze doporučené, nicméně i tak se s různým značením na silnicích setkat můžete.

Měření rychlosti je v České republice nejčastěji značeno podlouhlou bílou značkou s černým nápisem ,,MĚŘENÍ RYCHLOSTI" a symbolem kamery. Další značka, která se objevuje, je velmi podobná té první, ale s vykřičníkem a nápisem ,,ÚSEK MĚŘENÝ RADAREM". Setkat se můžete ale také se stacionárním úsekovým měřením, jehož začátek a konec je označen bílou čárou přes šířku jízdního pruhu.

Informační měření rychlosti pak poznáte velmi jednoduše. Jde o digitální tabulky, nejčastěji osazené na začátku obce na sloupech veřejného osvětlení, které ukazují vámi dosaženou rychlost. Při překročení maximální povolené rychlosti číslo obvykle svítí červeně, případně blikají nebo ukazují slovo ,,ZPOMAL", některé jsou dokonce schopny zaregistrovat i vaši SPZ, kterou vám k rychlosti také promítnou. Tyto tabule ovšem neslouží pro záznam přestupku a neobsahují kamerový systém, takže jsou pouze informační.

Nejčastější úseky s měřením rychlosti

Úsekové měření se na českých dálnicích využívá nejčastěji, a to zejména v souvislosti s opravami a omezeními. Kde zrovna dochází k úsekovému měření, to se můžete dozvědět na webu dopravniinfo.cz.

Další měření je prováděno pomocí policejních hlídek. Je čistě na policii, jaké úseky a kdy si k jejich měření vytipuje.

Pokud Českou republiku projíždíte i jinak než po dálnici, určitě jste se setkali s mnohými úseky, kde se měření rychlosti provádí dlouhodobě a stacionárně. Mezi známé úseky tak patří například okraj Přerova, který je enormně vytížen kvůli chybějící části dálnice D1.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Pokuty za nedodržení rychlosti

Od roku 2024 bychom se měli setkat s novým bodovým systémem, který zpřísňuje některé závažné prohřešky a zjednodušuje bodové sazby. Zvýšené pokuty se budou týkat právě nedodržení maximální povolené rychlosti. Pokuty za rychlost totiž statistikám přestupků pravidelně dominují a nedodržení rychlosti se také výrazně podílí na dopravní nehodovosti.

Současný bodový systém a nedodržení rychlosti:

Přestupek Výše postihu Počet trestných bodů a další postih
Překročení rychlosti o 10 km/h a více (o 5 km/h a více v obci) Do 1 000 Kč blokové pokuty/1 500 až 2 500 Kč ve správním řízení 2
Překročení rychlosti o 30 km/h a více (o 20 km/h a více v obci) Do 2 500 Kč blokové pokuty/2 500 až 5 000 Kč ve správním řízení 3 body + zákaz řízení na 1 až 6 měsíců při spáchání 2 těchto přestupků během 12 měsíců
Překročení rychlosti o 50 km/h a více (o 40 km/h a více v obci) 5 000 až 10 000 Kč ve správním řízení 5 bodů + zákaz řízení od 0,5 do 1 roku

Zdroj: mdcr.cz

Chraňte se před vysokou rychlostí pojištěním

Jízda po silnici může být nebezpečná, pokud ji sdílíte s řidičem, který nedodržuje rychlost a hazarduje nejen se svým, ale i vaším životem. Každý majitel vozu by proto měl mít sjednáno kvalitní povinné ručení s dostatečnými limity, které pokryjí případnou srážku a újmu na zdraví a majetku třetích osob. Pokud jste ale rychlost lehce nedodrželi vy sami a způsobili nehodu, pak je vhodné mít váš vůz opatřen havarijním připojištěním, které vám pokryje vaše vlastní opravy. Pozor si ale dávejte na extrémně rychlou jízdu, která vysoce přesahuje rychlostní limit. V takovém případě vám může být pojistná částka zkrácena, jelikož může jít o nepřímý úmysl.

Vysoká rychlost, i když nepřesahuje maximální rychlostní limit, má mnohdy nepříjemné dopady při srážce se zvěří, která nejvíce hrozí na podzim a na jaře. Doporučujeme při snížené viditelnosti úseky, na kterých se zvěř může pohybovat, projíždět pomaleji a obezřetně. I tak vás ale v tomto případě havarijní pojištění dostatečně ochrání.