Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Dopravní značky

Znají je řidiči i chodci, cyklisté i motorkáři. Jsou u silnic, dálnic, ve městech, vsích, sídlištích i na pěších zónách. Není možnost se jim vyhnout a jejich dodržování je klíčové pro bezpečný provoz. Především řidiči musí perfektně znát význam každé dopravní značky, vědět, zda je značka nadřazena jiným signálům nebo zda zrovna na tomto místě smí zaparkovat. Přitom druhů dopravních značek je několik a opakování je matkou moudrosti. Pojďme se tedy podívat na jejich základní přehled.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Svislé dopravní značky

Dopravní značky dělíme do dvou základních druhů. První z nich jsou svislé dopravní značky, což jsou značky stojící vedle vozovky nebo nad vozovkou. Dělí se do následujících kategorií:

  • Výstražné dopravní značky upozorňují řidiče na dopravní situace, kvůli kterým musí upravit styl a rychlost jízdy. Mají tvar trojúhelníku s červeným okrajem a bílou plochou uvnitř.
  • Značky upravující přednost rozlišují hlavní a vedlejší pozemní komunikaci.
  • Svislé zákazové dopravní značky upozorňují na zákazy a omezení, jsou většinou kulaté s červeným okrajem.
  • Příkazové značky nařizují směr jízdy, určují cyklostezky nebo přikazují například nasazení sněhových řetězů. Jsou kulatého tvaru s modrým pozadím.
  • Informativní dopravní značky informují řidiče o typu pozemní komunikace, maximální povolené rychlosti nebo blízkosti benzinové pumpy.
  • Dodatkové tabulky jsou umístěny na ostatních svislých značkách a doplňují jejich význam. Mají čtvercový nebo obdélníkový tvar s bílým pozadím a černým písmem.

Svislé dopravní značky jsou umisťovány tak, aby byly pro všechny účastníky silničního provozu dobře viditelné, většinou stojí po pravé straně vozovky. Velmi důležité je vědět, že svislé dopravní značky jsou nadřazené vodorovnému značení. Jako malá pomůcka může sloužit fakt, že svislé značky je možné v případě potřeby snáze vyměnit, zatímco přemalovat vodorovné značení je o něco obtížnější.

Vodorovné dopravní značky

Vodorovné značky najdeme přímo na povrchu pozemní komunikace, jsou většinou vyobrazeny bílou, žlutou, oranžovou nebo modrou barvou. Vyznačují například jízdní pruhy, krajnice vozovky, autobusové zastávky, ale také například přechody pro chodce. Někdy je pro informaci řidiče použita i kombinace svislých a vodorovných značek. Například značky pro parkování mohou být svislé a zároveň vodorovné značení upřesňuje místo k stání.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Dopravní značky pro cyklisty i vlaky

Pravidla silničního provozu neplatí pouze pro řidiče motorových vozidel, ale také například pro cyklisty. I ti se musí řídit dopravními značkami a pravidly dle § 4 zákona o silničním provozu. Některé dopravní značky jsou však vyhrazeny přímo pro cyklisty. Ty označují například stezku pro cyklisty, která je přímo vyhrazená bicyklům a ani chodci by se na ní neměli zdržovat.

Své vlastní značení mají ale také vlaky. Železniční značky, též traťové značky, informují o vlastnostech trati a přikazují způsob jízdy. Na svých cestách se tak můžeme setkat například s červenobílým sloupkem vedle kolejí. Tato dopravní značka, tzv. pískáček, se umisťuje před nechráněné železniční přejezdy nebo tunely. Strojvedoucí tak musí zvukovým výstražným signálem informovat ostatní účastníky provozu o přibližujícím se vlaku.

Další neopomenutelná součást našich silnic? Povinné ručení

Každý řidič musí bezpodmínečně znát všechny dopravní značky a samozřejmě se jimi musí také řídit. Stejně tak má ze zákona povinnost na svůj vůz sjednat povinné ručení. To totiž kryje škody, které svým vozem způsobíte na zdraví či majetku třetích osob.

Pro srovnání i sjednání povinného ručení můžete použít naši automatickou kalkulačku. Stačí zadat pár údajů o vás a vašem vozidle a hned před sebou uvidíte přehledně srovnanou nabídku pojištění podle ceny. Myslete ale na to, že to nejlevnější povinné ručení nemusí znamenat to nejlepší povinné ručení. Je důležité, aby se o vás pojištění v případě potřeby především správně postaralo.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ