Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Nejlepší pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti není povinné, ale poskytne vám hodnotnou ochranu vašeho majetku v případě, že dojde k jeho poškození nebo ke krádeži. Tipy, jak sobě i svých blízkým vybrat to nejlepší pojištění domácnosti a ochránit tak společný majetek, naleznete v tomto článku.

Pojištění domácnosti sleva 45 %

Nejlepší pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti vám pomůže nahradit všechen cenný majetek, který by vám byl ukraden nebo poškozen. Za tímto účelem je důležité sjednat pojištění, které zohlední různé rizikové situace a cenu vybavení. Díky naší kalkulačce pojištění domácnosti si navíc můžete udělat dokonalý přehled, která je pro vás ta nejlepší pojišťovna.

Pokud vám bude jedna z nabídek vyhovovat, stačí v objednávce pokračovat pomocí tlačítka „Koupit,“ které najdete pod sloupcem vybrané pojišťovny a produktu. Před dokončením objednávky je ještě nutné vyplnit údaje o pojistníkovi a místě pojištění. Do dvou dnů od zadání objednávky pojištění domácnosti vám zašleme pojistné smlouvy k podpisu. Nejlepší pojištění domácnosti vzniká podpisem pojistné smlouvy a uhrazením pojistného v termínu, který je stanoven vybranou pojišťovnou. S jakýmikoliv dotazy se v případě nejasností můžete obrátit na naši zákaznickou linku.

Základní pojistitelná rizika

Nejlepší pojištění domácnosti bude znamenat pro každého něco jiného. Je dobré si uvědomit, proti jakým rizikům chcete nechat vaši domácnost pojistit. Základní varianty produktů pojišťoven vás budou chránit především proti živelním škodám typu:

  • požár,
  • výbuch,
  • přímý úder blesku,
  • vichřice či krupobití.

Tyto varianty produktů tak v některých případech nezahrnují jednu z nejčastějších příčin pojistných událostí, kterou je vodovodní škoda čili škoda v domácnosti způsobená vodou unikající z vodovodního zařízení. U některých pojišťoven je tedy lepší zvolit rozšířenou variantu produktu, kde už je vodovodní škoda zahrnuta.

Dalším rizikem, které bývá součástí základního pojištění nebo je možno připojistit, je pak pojištění odcizení a vandalismu, které pokryje škody vzniklé krádeží nebo poškozením vybavení.

Nejčastější závady v domácnosti:

  • Prasklé vodovodní potrubí
  • Zkrat elektřiny
  • Poruchy domácích spotřebičů (porucha sušičky může zapříčinit požár, porucha myčky nebo pračky vytopení)
  • Nefunkční zabezpečovací systém (hlásič požáru, kamera, zabezpečovací plášť domu a kůlny, apod.)

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Pojištění odpovědnosti

nejlepšímu pojištění domácnosti by určitě také patřilo připojištění odpovědnosti za škody způsobené na majetku či zdraví třetích osob v běžném životě. Díky tomuto připojištění budete chráněni proti vámi neúmyslně způsobeným škodám, které byste nebyli schopni uhradit z vlastních prostředků. V běžném provozu domácnosti se nejčastěji jedná o škody způsobené vodou z pračky, která proteče do dalších pater a poničí majetek vašich sousedů. Úhrada této škody tak půjde za viníkem, tedy za vámi. S připojištěním odpovědnosti s dostatečným limitem tak můžete v takových situacích zachovat klid a škodu uhradit z pojištění domácnosti.

Pojištění se vztahuje stejně tak na události, které se vám přihodí mimo domov. Krásným příkladem je běžná jízda na kole. Jako cyklista jste účastníkem běžného provozu a v případě zavinění dopravní nehody bude zapotřebí nahradit veškeré škody na zdraví a majetku třetích osob, jež byly vaší vinou způsobeny. Kompenzace poškozeným osobám tak může být kryta právě z vašeho pojištění odpovědnosti.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI