222 100 200 Zavoláme vám zpět

Zelená karta v autě

Stejně jako malý technický průkaz vozidla, je zelenou kartu v autě nutné vozit pokaždé, když s ním vyjedete. Co všechno na zelené kartě najdete, k čemu v rámci povinného ručení slouží a jaký je postih za to, pokud ji u sebe nemáte? Tyto otázky vám zodpovíme na následujících řádcích.

Co je to zelená karta?

Zelená karta v autě musí být vždy, když s vozidlem vyjedete a to z důvodu, že se jedná o mezinárodní osvědčení o sjednání platného povinného ručení.

Na zelené kartě jsou vždy uvedeny následující údaje:

  • Kód země, pojistitele a číslo karty či pojistné smlouvy;
  • údaje o pojištěném vozidle (SPZ nebo VIN, druh a značka vozidla);
  • platnost;
  • vyznačení územní platnosti;
  • informace o pojistiteli a kontakt na asistenční službu;
  • informace o pojistníkovi, případně provozovateli vozidla.

Údaje uvedené na zelené kartě týkající se vozidla musí být vždy aktuální. V případě, že tedy například dojde ke změně registrační značky, je nutné tuto změnu oznámit pojišťovně a vyžádat si zaslání nové zelené karty.

Povinné ručení zelená karta

Proč vozit zelenou kartu v autě?

Zelenou kartu v autě jste povinni vozit při každé cestě, protože slouží jako jediný mezinárodně uznávaný doklad o platném povinném ručení, který musíte předložit v případě policejní kontroly. V případě, že zelenou kartu při kontrole nepředložíte nebo již nebude platná, jedná se o přestupek a Policie vám může uložit pokutu až do výše 3 000 Kč. A to i v případě, že jste tento doklad pouze zapomněli a pojištění máte řádně sjednané.

Samozřejmě pak v případě, že vozidlo pojištěno není, jsou postihy i případné sankce výrazně vyšší. Přibalte si zelenou kartu tedy ideálně k dokladům jako je malý technický průkaz a řidičský průkaz, ať máte doklady nutné pro každou jízdu autem, pohromadě.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Zelená karta

Pojišťovna je povinna vám po uzavření povinného ručení zaslat zelenou kartu jako doklad o sjednaném pojištění. Obvykle vám pojišťovna zašle zelenou kartu ve dvou vyhotoveních - originál a duplikát.

Pro jízdy v rámci České republiky vám stačí mít u sebe pouze originál zelené karty v autě, duplikát si můžete nechat doma například pro případ ztráty originálního výtisku. Ovšem pokud míříte za hranice naší republiky, nezapomeňte si přibalit oba výtisky zelené karty. V případě pojistné události v zahraničí totiž po vás policisté mohou vyžadovat odevzdání duplikátu zelené karty.

Záznam o dopravní nehodě

Malý technický průkaz vozidla, řidičský průkaz a zelená karta - to všechno jsou doklady, které jste ze zákona povinni mít ve vozidle. Záznam o dopravní nehodě je ovšem také velmi důležitý. I když zatím neexistuje žádný právní předpis, který by nařizoval vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle, rozhodně to důrazně doporučujeme.

Zákon ukládá povinnost v případě dopravní nehody bez nutnosti oznámit danou nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který účastníci nehody podepíši a předají pojistiteli. Pokud budete záznam o dopravní nehodě v podobě ,,euroformuláře" mít ve vozidle k dispozici, rozhodně to v případě kritické situace po dopravní nehodě, uvítáte.

Formulář je navržen tak, aby vás při vyplňování navedl k sepsání všech důležitých skutečností, které jsou stanoveny zákonem.

Zde se můžete podívat na vzor vyplněného záznamu o dopravní nehodě: zde

Pokud jste formulář neobdrželi od své pojišťovny, stáhnout si jej můžete zde.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ