222 100 200 Zavoláme vám zpět

Zelená karta v autě

Stejně jako malý technický průkaz vozidla, je zelenou kartu v autě nutné vozit pokaždé, když s ním vyjedete. Co všechno na zelené kartě najdete, k čemu v rámci povinného ručení slouží a jaký je postih za to, pokud ji u sebe nemáte? Tyto otázky vám zodpovíme na následujících řádcích.

Povinné ručení zelená karta

Co je to zelená karta?

Zelená karta v autě musí být vždy, když s vozidlem vyjedete a to z důvodu, že se jedná o mezinárodní osvědčení o sjednání platného povinného ručení.

Na zelené kartě jsou vždy uvedeny následující údaje:

  • Kód země, pojistitele a číslo karty či pojistné smlouvy;
  • údaje o pojištěném vozidle (SPZ nebo VIN, druh a značka vozidla);
  • platnost;
  • vyznačení územní platnosti;
  • informace o pojistiteli a kontakt na asistenční službu;
  • informace o pojistníkovi, případně provozovateli vozidla.

Údaje uvedené na zelené kartě týkající se vozidla musí být vždy aktuální. V případě, že tedy například dojde ke změně registrační značky, je nutné tuto změnu oznámit pojišťovně a vyžádat si zaslání nové zelené karty.

Proč vozit zelenou kartu v autě?

Zelenou kartu v autě jste povinni vozit při každé cestě, protože slouží jako jediný mezinárodně uznávaný doklad o platném povinném ručení, který musíte předložit v případě policejní kontroly. V případě, že zelenou kartu při kontrole nepředložíte nebo již nebude platná, jedná se o přestupek a Policie vám může uložit pokutu až do výše 3 000 Kč. A to i v případě, že jste tento doklad pouze zapomněli a pojištění máte řádně sjednané. Samozřejmě pak v případě, že vozidlo pojištěno není, jsou postihy i případné sankce výrazně vyšší. Přibalte si zelenou kartu tedy ideálně k dokladům jako je malý technický průkaz a řidičský průkaz, ať máte doklady nutné pro každou jízdu autem, pohromadě.

Zelená karta

Pojišťovna je povinna vám po uzavření povinného ručení zaslat zelenou kartu jako doklad o sjednaném pojištění. Obvykle vám pojišťovna zašle zelenou kartu ve dvou vyhotoveních - originál a duplikát. Pro jízdy v rámci České republiky vám stačí mít u sebe pouze originál zelené karty v autě, duplikát si můžete nechat doma například pro případ ztráty originálního výtisku. Ovšem pokud míříte za hranice naší republiky, nezapomeňte si přibalit oba výtisky zelené karty. V případě pojistné události v zahraničí totiž po vás policisté mohou vyžadovat odevzdání duplikátu zelené karty.

Záznam o dopravní nehodě

Malý technický průkaz vozidla, řidičský průkaz a zelená karta - to všechno jsou doklady, které jste ze zákona povinni mít ve vozidle. Záznam o dopravní nehodě je ovšem také velmi důležitý. I když zatím neexistuje žádný právní předpis, který by nařizoval vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle, rozhodně to důrazně doporučujeme. Zákon ukládá povinnost v případě dopravní nehody bez nutnosti oznámit danou nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který účastníci nehody podepíši a předají pojistiteli. Pokud budete záznam o dopravní nehodě v podobě ,,euroformuláře" mít ve vozidle k dispozici, rozhodně to v případě kritické situace po dopravní nehodě, uvítáte. Formulář je navržen tak, aby vás při vyplňování navedl k sepsání všech důležitých skutečností, které jsou stanoveny zákonem.

Zde se můžete podívat na vzor vyplněného záznamu o dopravní nehodě: zde

Pokud jste formulář neobdrželi od své pojišťovny, stáhnout si jej můžete zde.

Spočítejte si své povinné ručení