Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Odhlášení a přihlášení vozidla

Odhlášení a přihlášení vozidla je proces, který se dle aktuálně platných pravidel provádí během jedné návštěvy registru vozidel na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Jak na to, co k tomu budete potřebovat a jak je to s povinným ručením? Všechny potřebné informace se dozvíte na následujících řádcích.

Kupní smlouva

Prvním krokem, ještě před samotným odhlášením a přihlášením vozidla, je prodej vozidla podložený kupní smlouvou. Přesto, že občanský zákoník výslovně neukládá sepsání písemné kupní smlouvy, v tomto případě to důrazně doporučujeme.

Náležitosti kupní smlouvy jsou následující:

 1. Identifikační údaje smluvních stran = minimálně jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště jak prodávajícího, tak kupujícího.
 2. Identifikace vozidla = uveďte minimálně dva identifikační údaje, ideálně však registrační značku, VIN a číslo velkého technického průkazu.
 3. Kupní cena (nemusí být stanovena výslovně).
 4. Datum podpisu - prodeje.
 5. Podpisy obou smluvních stran.

Změna majitele v registru vozidel

Podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je nutné podat žádost o zápis změny vlastníka do 10 pracovních dní od podpisu kupní smlouvy. Tento zápis je možné provést na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností (odbor dopravy) a není tak nutné řešit pouze v místě bydliště prodávajícího. Odhlášení a přihlášení vozidla by mělo proběhnout na základě společné žádosti původního i nového majitele vozidla. Běžnou praxí je však to, že přepis vlastníka vozidla provádí jen jeden ze smluvních stran, a to společně s plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem druhé strany.

V případě, že přepis vozidla provádí kupující, buďte důslední a ověřte si, že k řádné přeregistraci skutečně došlo. Nedodržení 10 denní lhůty pro přepis vozidla může být klasifikováno již jako přestupek s pokutou až 50 tisíc korun. Dalším rizikem pak mohou být i třeba pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník ve vozidle stále registrovaném na původního majitele. V nejhorším lze odhlášení a přihlášení vozidla provést i bez souhlasu druhé strany. Jedná se ovšem o velmi složitý a zdlouhavý proces. Pro tyto případy si tedy ideálně zajistěte všechny potřebné dokumenty ještě před prodejem vozidla. Zejména se jedná o evidenční kontrolu vozidla, kterou ideálně absolvujte sami ještě před samotným prodejem a zajistěte si ověřenou kopii.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Co je k přepisu vozidla potřeba?

Pro úspěšné přihlášení a odhlášení vozidla si připravte následující:

 • řádně vyplněný formulář pro změnu vlastníka vozidla;
 • osobní doklady obou smluvních stran (případně pln moc s ověřeným podpisem jedné ze stran);
 • kupní smlouva (případně faktura);
 • velký a malý technický průkaz;
 • platná zelená karta (doklad o platném povinném ručení);
 • protokol o evidenční kontrole;
 • doklad o úhradě správního poplatku (800 Kč), případně i ekologické dani.

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola je v podstatě prověření, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle s údaji, které jsou zapsané v technickém průkaze daného vozidla. Protokol o evidenční kontrole vozidla je nutné předložit při odhlášení a přihlášení vozidla a nesmí být starší 30 dní. Kontrola je spojena s vozidlem, nikoliv s konkrétní osobou, může ji tedy provést jak prodávající, tak kupující.

Ekologická daň

U starších vozidel, která spadají pod normu EURO 0, 1 nebo 2 je nutné navíc uhradit i ekologickou daň. Ta se u každého takového vozidla však platí pouze jednou, pokud tedy je v technickém průkaze vozidla zaznamenána, není nutné, aby ji nový majitel hradil znovu. Výše daně se liší, může však dosahovat až 10 000 Kč.

Povinné ručení

Povinné ručení je povinen platit každý vlastník vozidla, které je evidováno v registru vozidel a pohybuje se na veřejných pozemních komunikacích. Pozor, odhlášením a přihlášením vozidla povinné ručení původního majitele rozhodně automaticky nezaniká. V případě, že vozidlo prodáte, je nutné doložit písemnou výpověď na základě změny vlastníka vozidla, ideálně s kopií technického průkazu, kde je tato změna zaznamenána, přímo na vaši pojišťovnu. Pokud vozidlo kupujete, je nutné k úspěšné registraci doložit i zelenou kartu jakožto platný doklad o povinném ručení. Smlouvu k pojištění vozidla tedy uzavírejte již na nového majitele, předejdete tak případně zbytečným komplikacím.