Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Odhlášení a přihlášení vozidla

Odhlášení a přihlášení vozidla je proces při jedné návštěvě registru vozidel na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Jak lze odhlásit a přihlásit vozidlo, včetně dovozu, co k tomu budete potřebovat a jak je to s povinným ručením? Všechny potřebné informace se dozvíte na následujících řádcích.

Jak dobře vybrat ojeté auto

 

Kupní smlouva

Prvním krokem, který nastává před samotným odhlášením a přihlášením vozidla, je prodej vozidla podložený kupní smlouvou. Přesto, že občanský zákoník výslovně neukládá sepsání písemné kupní smlouvy, v tomto případě to důrazně doporučujeme.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Náležitosti kupní smlouvy jsou následující:

 1. Identifikační údaje smluvních stran = minimálně jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště jak prodávajícího, tak kupujícího.
 2. Identifikace vozidla = uveďte minimálně dva identifikační údaje, ideálně však registrační značku, VIN a číslo velkého technického průkazu.
 3. Kupní cena (nemusí být stanovena výslovně).
 4. Datum podpisu - prodeje.
 5. Podpisy obou smluvních stran.

Změna majitele v registru vozidel

Podle zákona musíte podat žádost o zápis změny vlastníka do 10 pracovních dní od podpisu kupní smlouvy. Tento zápis je možné provést na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností (odbor dopravy). Dávno tak odpadá nutnost řešit registr v místě bydliště prodávajícího.

Odhlášení a přihlášení vozidla by mělo proběhnout na základě společné žádosti původního i nového majitele vozidla. Běžnou praxí je však to, že přepis vlastníka vozidla provádí jen jeden ze smluvních stran, a to společně s plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem druhé strany.

V případě, že přepis vozidla provádí kupující, buďte důslední a ověřte si, že k řádné registraci skutečně došlo. Nedodržení 10 denní lhůty pro přepis vozidla může být klasifikováno jako přestupek s pokutou až 50 tisíc korun.

Dalším rizikem pak mohou být pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník ve vozidle stále registrovaném na původního majitele.

V nejhorším lze odhlášení a přihlášení vozidla provést i bez souhlasu druhé strany. Jedná se ovšem o velmi složitý a zdlouhavý proces. Pro tyto případy si tedy ideálně zajistěte všechny potřebné dokumenty ještě před prodejem vozidla. Zejména se jedná o evidenční kontrolu vozidla, kterou ideálně absolvujte sami ještě před samotným prodejem. Zajistěte si také ověřenou kopii.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Co potřebuji k přihlášení vozidla

 • Řádně vyplněný formulář pro změnu vlastníka vozidla
 • Osobní doklady obou smluvních stran (případně pln moc s ověřeným podpisem jedné ze stran);
 • Kupní smlouvou (případně faktura)
 • Velký a malý technický průkaz
 • Platnou zelenou kartu (doklad o platném povinném ručení)
 • Protokol o evidenční kontrole
 • Doklad o úhradě správního poplatku (800 Kč), případně i ekologické dani

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola je v podstatě prověření, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle s údaji, které jsou zapsané v technickém průkaze daného vozidla. Protokol o evidenční kontrole vozidla je nutné předložit při odhlášení a přihlášení vozidla a nesmí být starší 30 dní. Kontrola je spojena s vozidlem, nikoliv s konkrétní osobou, může ji tedy provést jak prodávající, tak kupující.

Ekologická daň

U starších vozidel, která spadají pod normu EURO 0, 1 nebo 2 je nutné navíc uhradit i ekologickou daň. Ta se u každého takového vozidla však platí pouze jednou, pokud tedy je v technickém průkaze vozidla zaznamenána, není nutné, aby ji nový majitel hradil znovu. Výše daně se liší, může však dosahovat až 10 000 Kč.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Cena za přihlášení a odhlášení vozidla z registru

Většinou jde o sumu 1 200 korun, která se skládá z registrace vozu a evidenční kontroly. Pokud chcete novou registrační značku, bude vás to stát dalších 400 korun, v případě speciálního požadavku na podobu registrační značky si připravte 10 000 korun. Při odhlášení z registru nic platit nebudete.

Přihlášení vozidla z dovozu

Pravdou je, že koupě vozu v zahraničí vás může vyjít často levněji, než v Česku. Zato si připlatíte při procesu dovozu a registrace. Důležité je, aby bylo vozidlo odhlášeno tam, odkud pochází, tedy v zahraničí. Poplatky jsou v tomto případě různé, ale částka je obvykle okolo 2 800 Kč. Pokud vůz dovezete po silnici, je nutné sjednat krátkodobé povinné ručení a zde se cena opět pohybuje v závislosti na cenách v daném státě.

Zápis do registru vozidel pak činí 800 Kč za osobní vozidlo. Důležitá je pak ekologická daň u vozidel s normou EURO 1 a EURO 2. To znamená 5 000 Kč a 3 000 Kč. Od normy EURO 3 již ekologickou daň neplatíte.

Cena za odhlášení a přihlášení vozidla ze zahraničí se tedy různí, ale určitě si připravte více, než u registrace v Česku.

Jak dlouho trvá přihlášení vozidla z dovozu?

Zákon stanovuje přihlášení vozidla ze zahraničí do českého registru ve lhůtě maximálně 30 dnů od podání vaší žádosti. Většinou to ale jde o něco rychleji.

Povinné ručení

Povinné ručení je povinen platit každý vlastník vozidla, které je evidováno v registru vozidel a pohybuje se na veřejných pozemních komunikacích. Pozor, odhlášením a přihlášením ojetého vozidla povinné ručení původního majitele automaticky nezaniká. V případě, že vozidlo prodáte, je nutné doložit písemnou výpověď na základě změny vlastníka vozidla, ideálně s kopií technického průkazu, kde je tato změna zaznamenána, přímo na vaši pojišťovnu. Pokud vozidlo kupujete, je nutné k úspěšné registraci doložit i zelenou kartu jakožto platný doklad o povinném ručení. Smlouvu k pojištění vozidla tedy uzavírejte již na nového majitele, předejdete tak případně zbytečným komplikacím.

 

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ