Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Kupní smlouva na motocykl

Láká vás koupit si motorku, ale na novou jste ještě nestihli našetřit? V tom případě si můžete motorku koupit od někoho, kdo ji zrovna prodává. Je to velmi podobné, jako když si pořizujete ojeté auto. A my vám poradíme, jak se nespálit, jak má vypadat kupní smlouva na motocykl a jak proces přepisu motorky probíhá.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Co je kupní smlouva na motocykl?

Pořídili jste motorku bez kupní smlouvy? V tom případě se můžete snadno dostat do potíží. Teoreticky je to sice možné a stačí vám mít svědka, který koupi potvrdí. Nicméně správně sepsaná kupní smlouva na motocykl, podepsaná prodejcem i prodávajícím, obsahující všechny náležitosti a vyhotovená ve dvou kopiích, vám může velmi usnadnit život a ušetřit vás problémů. Oceníte ji ostatně i při následném jednání s úřady či pojišťovnou.

Takže ano - pokud kupujete ojetou motorku, vždy vyžadujte dokument sepsaný na základě všech právních náležitostí neboli kupní smlouvu na motocykl. A stejně samozřejmě postupujte i v případě, že motorku prodáváte.

Kupní smlouva na motocykl

K čemu slouží kupní smlouva na motocykl?

Kupní smlouva je právně uznatelným dokumentem, který potvrzuje změnu majitele motorky. Kupní smlouva na motocykl navíc dokazuje, že motorka nebyla ukradena a že vše proběhlo tak, jak má - tedy podle zákona.

Taková kupní smlouva na motocykl může být sepsána třeba i ručně na papír. Je ovšem potřeba vědět, co vše v ní má být uvedeno, a nic důležitého nevynechat. Proto vám mnohem lépe poslouží naše kupní smlouva motocykl - vzor. Díky tomuto vzoru budete mít vše důležité předvyplněné. Kupující a prodávající potom dopíší pouze své osobní a kontaktní údaje, informace o motorce, kupní cenu a další případné detaily. Nakonec smlouvu opatří datem a podpisy a obchod je uzavřen.

Právě správně vyplněná kupní smlouva na motorku je zásadní při následném přepisu motorky, při komunikaci s úřady i při evidenční kontrole motorky.

Co by měla obsahovat kupní smlouva na motorku?

V kupní smlouvě na motorku by se měly vyskytovat mj. tyto náležitosti:

 • Jméno, příjmení, adresa a rodné číslo prodávajícího
 • Jméno, příjmení, adresa a rodné číslo kupujícího
 • Předmět kupní smlouvy (uvedena by měla být tovární značka motorky, typ, rok výroby, číslo TP, výrobní číslo rámu, SPZ, výrobní číslo motoru, barva)
 • Práva a povinnosti prodávajícího
 • Práva a povinnosti kupujícího
 • Kupní cena
 • Platnost smlouvy
 • Závěrečná ustanovení (měla by obsahovat odkazy na příslušné zákony a paragrafy)
 • Místo a datum uzavření smlouvy
 • Vlastnoruční podpis prodávajícího
 • Vlastnoruční podpis kupujícího

Kupní smlouva na motocykl - vzor 2023

Na internetu sice najdete různé vzory kupní smlouvy na motocykl, ale ne všechny mohou být správně. Top-Pojištění.cz vám přináší velmi detailně a přesně sepsaný vzor kupní smlouvy na motorku, který obsahuje potřebné náležitosti. A tento vzor bere v potaz i změny, které proběhly v roce 2023.

Abyste předešli problémům spojeným s prodejem či koupí motorky, tady je kupní smlouva na motocykl - vzor 2023.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Kdy je nutná kupní smlouva?

Kupní smlouvu uzavíráte vždy, když něco kupujete. I ústně uzavřený obchod je dle práva kupní smlouvou. Ale jak už jsme uvedli výše, lepší je mít kupní smlouvu na motorku v papírové formě a ,,v ruce".

Právě s kupní smlouvou a dalšími doklady a dokumenty se následně musíte dostavit na obecní úřad s rozšířenou působností, kde zařídíte přepis motorky. Bez kupní smlouvy to nebude možné. Aby byla motorka bez problémů převedena na nového majitele, musí tomuto úkonu předcházet ještě evidenční kontrola. I ta bude bez platné kupní smlouvy na motorku velmi problematická.

Přepis také nebude proveden, pokud před ním neuzavřete povinné ručení na motorku - což bez kupní smlouvy taktéž nepůjde.

Na co si dát pozor?

Při koupi motorky byste měli být obezřetní. Ne každý prodejce je poctivý. V případě motorky, která stojí nemálo peněz, platí více než kdy jindy pravidlo: důvěřuj, ale prověřuj.

Zaprvé se ujistěte, zda motorka není kradená. To zjistíte na základě VIN přes různé webové aplikace - svou veřejně přístupnou aplikaci má například i Policie ČR.

Zadruhé se ujistěte, zda prodávající není aktuálně v exekuci. Pokud by to tak bylo, může se stát, že exekutor bude chtít nejen peníze od prodávajícího, ale zabaví i vámi koupenou motorku. A to i přes platnou kupní smlouvu.

A zatřetí - podnikáte-li a přitom prodáváte motorku, tak kromě všech běžných podkladů musíte při přepisu motorky předložit také živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku (starý nanejvýš 12 měsíců) a fakturu o provedené platbě za prodanou motorku.

Jak postupovat při přepisu motorky?

Na přepis motorky máte ze zákona 10 pracovních dnů. Při překročení této lhůty vám hrozí pokuta. Nejjednodušší je, pokud se na obecní úřad s rozšířenou působností vydají obě strany (prodávající i kupující). Ale přepis motorky může zařídit i jen jeden z nich - postačuje mu k tomu plná moc. Plná moc na přepis motorky ovšem musí mít úředně ověřený podpis, takže je nutné s ní nejprve zajít na Czech POINT.

Dále je potřeba vědět, že kromě úspěšně provedené evidenční kontroly musí nový majitel ještě před přepisem uzavřít povinné ručení na motorku.

Na úřad obce s rozšířenou působností s sebou samozřejmě nemusíte přivézt motorku. Ale zato musí být předloženy tyto dokumenty:

Pak už jen vyplníte žádost o přepis motorky a zaplatíte poplatek ve výši 500 korun (u motorek s objemem do 50 ccm nebo u skútrů je přepis zpoplatněn částkou 300 korun). Pokud se nikde nevyskytne problém (například není zjištěno, že motorka byla kradená), je přepis motorky úspěšně dokončen. A vy se tím okamžikem stáváte jejím novým majitelem.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Změny v roce 2023

Od roku 2023 začínají ve třech etapách platit různé větší či menší změny týkající se prodeje a přepisu vozidel. Přináší je novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Od 1. 3. 2023 platí:

 • Žádost o zápis v registru vozidel je možné podávat také elektronicky.
 • SPZ je možné rezervovat až 1 měsíc předem (na základě VIN motorky nebo čísla podvozku).
 • Platnost evidenční kontroly je delší - nikoliv jen 30 dní, ale 1 rok.
 • Při přepisu nemusíte předkládat protokol o evidenční kontrole - úřad ho má k dispozici online.

Od 1. 9. 2023 platí:

 • Platnost technické způsobilosti a historické původnosti (u historických vozidel) se prodlužuje na dobu 5 let.
 • Při změně vlastníka (nebo i provozovatele) mohou prodávající i kupující podávat žádost o přepis nezávisle na sobě (ale musí to oba udělat na totožném úřadu).

Od 1. 1. 2024

 • Velká novinka přijde na počátku následujícího roku. Od 1. ledna 2024 se totiž už nebude k žádným nově registrovaným vozidlům vydávat velký technický průkaz. Některá data z něho budou uvedena nově na malém technickém průkazu, zbytek bude dostupný online na Portálu dopravy.

Plná moc k přepisu motocyklu

Na závěr se ještě detailněji zaměřme na to, jak má vypadat plná moc na přepis motorky. Můžete opět využít vzor plné moci k přepisu motorky, případně si tento dokument můžete sepsat sami. Opět je to možné na počítači nebo i ručně.

Do hlavičky vepište ,,Plná moc". Pak by měl text začínat slovy ,,Já, níže podepsaný..." a dále doplňte vaše jméno, adresu, číslo občanského průkazu či rodné číslo. Pak byste měli napsat slovo ,,zmocňuji" a vypsat totožné údaje o člověku, jehož zmocňujete k přepisu motorky. Pod to pak stručně popište, k čemu konkrétně mu dáváte svou plnou moc. Tato konkrétní specifikace je velmi důležitá, aby plná moc nemohla být zneužita k jiným účelům.

V případě přepisu motorky v plné moci přesně specifikujte i dané vozidlo - zapište jeho značku, model, VIN, rok výroby, číslo TP a SPZ.

Na konec plné moci patří datum, místo a podpisy zmocnitele a zmocněnce.

A pozor, plná moc k přepisu motocyklu musí mít úředně ověřené podpisy. Takže aby byla platná, musíte s ní nejprve zajít na Czech POINT a nechat podpisy ověřit.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Povinné ručení na motorku

Na vozidlo, s nímž vyjíždíte na silnice, musíte mít sjednané povinné ručení. Platí to tedy nejen pro auto, ale i pro motorku, nebo nově pro elektrokoloběžku, segway nebo sněžný skútr. možná proto hledáte výhodné povinné ručení nebo chcete to stávající vyměnit za nějaké levnější.

Na Top-Pojištění.cz najdete srovnání povinného ručení a naši specialisté vám po telefonu mohou poradit se sjednáním i další problematikou ohledně pojištění. S předstihem můžete vyzkoušet i kalkulačku povinného ručení, která vám jasně ukáže, která pojišťovna pro vás bude nejvýhodnější.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Informace zde uvedené mají veřejnosti sloužit k základní orientaci vycházejí z právní úpravy účinné ke dni (26. 6. 2023). Ušetřeno s. r. o. neposkytuje právní služby. Požadavky společností na vybrané dokumenty a právní jednání se mohou lišit.