Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Osvědčení o registraci vozidla

Pokud jste řidič nebo řidička, jistě víte, že váš vůz má několik úředních dokumentů, které jej opravňují jezdit po silnicích. Jsou to vlastně takové občanské průkazy a průkazy pojištěnce. Mezi jeden z takových dokumentů patří osvědčení o registraci vozidla. Jak správně a bez problémů vůz registrovat, abyste si s ním mohli dále bez potíží užívat jízdu, o tom si povíme více.

Osvědčení o registraci vozidla

Registr vozidel

Nejdříve se podíváme, jak je to s povinností zapsání do registru vozidel. Tuto podmínku musí splnit každé silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích. Platí to pro osoby, které mají v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt, případně obchodní sídlo, pokud jde o právnickou osobu.

Registrace vozidel spadá pod úřad s rozšířenou působností v obvodu místa bydliště provozovatele (většinou vlastníka) silničního vozidla. Registrace je za správní poplatek, který činí 800 Kč.

Dle Ministerstva dopravy lze registrovat vozidlo:

  • jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
  • pokud splňuje povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
  • pokud byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty,
  • jestliže silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v informačním systému Policie ČR a Schengenu.

Co budete pro registraci potřebovat

Mnohé dokumenty se váží na předchozí podmínky registrace. Především jde o samotnou žádost, dále doklad o technické způsobilosti vozidla, protokol o evidenční kontrole (neplatí pro nová vozidla), doklad o pojištění odpovědnosti z provozu (zelená karta), v případě cizinců doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR a potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty, pokud je vůz pořízen ze zahraničí.

Nezapomínejte také na úředně ověřenou plnou moc zmocnitele, který se neúčastní registrace vozidla.

Jak vypadá osvědčení o registraci

Velký a malý technický průkaz, tak pod tímto názvem nejspíše známe jednotlivé části osvědčení o registraci vozidla. To se dělí právě na část 1 (A), tedy malý technický průkaz a část 2 (B), velký technický průkaz.

Malý techničák všichni velmi dobře známe. Jde o zatavenou kartu se základními údaji o vozidle a jeho provozovateli. Na jeho zadní straně také mimochodem najdete identifikační kód VIN.

TIP

Je zcela normální, že jeden z dokumentů můžete ztratit, někdo vám jej odcizí nebo se z různých důvodů poničí tak, že je nečitelný. Za tímto účelem existuje možnost vytvoření duplikátu na úřadu s rozšířenou působností. Zažádat o něj může vlastník vozidla, osoba zmocněná vlastníkem nebo provozovatel se souhlasem vlastníka.

Zelená karta a pojištění

Jak jsme již uvedli, zelená karta je podmínka pro úspěšnou registraci vozidla. Potvrzujete tak, že máte pro svůj vůz od prvního dne užívání sjednáno povinné ručení. Povinné ručení si můžete sjednat online, zaplatit kartou a zelenou kartu obdržíte do e-mailu.