Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Občanský průkaz: Vše, co o něm potřebujete vědět

Publikováno: 16.02.2024

Pro většinu z nás je občanka naprostou samozřejmostí a více nás zajímá pouze ve chvílích, kdy končí její platnost a my se musíme dostavit na úřad. Občanka se nám ale bude hodit například při prokázání totožnosti při převzetí zásilky na poště, při zřízení bankovního účtu nebo vyřízení žádosti o hypotéku. A co dělat v případě, kdy občanský průkaz ztratíme nebo nám je odcizen? I to se dozvíte v článku, ve kterém vás informujeme také o novince v podobě možnosti nahrát si občanský průkaz do mobilního telefonu. 

Občanský průkaz

Co je občanský průkaz

Občanský průkaz, lidově prostě občanka, je průkaz totožnosti používaný v ČR a na Slovensku, na jehož základě probíhá identifikace dané osoby. Je povinně vydáván všem občanům s trvalým pobytem na území ČR při dosažení věku 15 let, nebo v případě zájmu prakticky v kterémkoli věku od narození. Proto není nic výjimečného, když svůj průkaz mají už i miminka.

Občanky vydávané od roku 2021 už obsahují strojově čitelné kódy a biometrické údaje, a je tudíž možné se s nimi identifikovat v rámci celé Evropské unie. Lze je také využít jako cestovní doklad místo cestovního pasu právě při cestování po EU.

Průkaz obsahuje několik údajů, které jasně identifikují jeho držitele. Jedná se především o jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště a fotografii. Dalším důležitým údajem je také číslo občanského průkazu, které je umístěno v horní části občanky. Jedná se o jedinečné devítimístné číslo, které je uložené v databázi Ministerstva vnitra ČR a které dokáže identifikovat majitele dokladu.

Jak zřídit nový občanský průkaz

Žádost o občanský průkaz lze podat u kteréhokoli obecního úřadu s rozšířenou působností, a to jak v případě, že žádáte o první průkaz, nebo máte zájem o výměnu stávajícího občanského průkazu. Pokud se vám krátí doba platnosti současného dokladu, ideální je zažádat alespoň 30 dní před skončením platnosti. Pokud platnost prošvihnete, budete se na úřad muset dostavit i s rodným listem, protože propadlý občanský průkaz je považován za neplatný.

Samotné vyřizování občanského průkazu není nic složitého. Pokud vám jde pouze o výměnu dokladu, u nějž končí platnost, za nový, nemusíte vyplňovat žádost. Po předložení stávající občanky vám úředník tiskopis i se všemi potřebnými údaji vytiskne a předá vám ho pouze ke kontrole a podpisu. Pokud ovšem žádáte o první občanku nebo o nový průkaz v případě ztráty či odcizení původního, musíte s sebou mít rodný list, případně cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

Žádost o občanský průkaz bohužel nelze podat online právě kvůli doložení dalších dokumentů.

Lze také zažádat o dočasný občanský průkaz. Pro tento případ existují pouze dvě situace, kdy vám může být vydán. První nastane, pokud vám vinou technické závady není možné vydat průkaz se strojově čitelnými a biometrickými údaji. V druhém případě dostanete dočasný průkaz, pokud jste nabyli české státní občanství.

porovnání osobních účtů

Expresní vydání občanského průkazu

Pokud potřebujete průkaz vyřídit na počkání, lze o něj zažádat ve zkrácené lhůtě buď do pěti pracovních dní, nebo do 24 hodin. Průkaz vystavený do 24 hodin si můžete vyzvednout pouze u Ministerstva vnitra ČR a při podání i převzetí zaplatíte 1 000 Kč. V případě podání žádosti na úřadu zaplatíte při podání 500 Kč a při vyzvednutí na MV ČR dalších 500 Kč.

Poplatky při zrychleném vydání do pěti dní jsou následující:

 • při podání i převzetí u Ministerstva vnitra ČR 500 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč,
 • při převzetí u MV ČR 250 Kč,
 • při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč.

Vyzvednutí občanského průkazu

Při klasickém vyřizování občanského průkazu si hotový doklad vyzvednete na úřadě, na kterém jste o průkaz žádali. Vydání občanského průkazu se řídí jasnými pravidly, která určují, kdo váš nový doklad smí převzít, pokud se nemůžete dostavit.

Kdo může OP převzít?

 • Občan starší 15 let.
 • Zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, pokud se žadatel nemůže ze závažných důvodů dostavit.
 • Za občana mladšího 15 let - zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník, jelikož mu jeho zdravotní stav neumožňuje hájit svá práva.
 • Za občana staršího 15 let - člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Platnost občanského průkazu

Platnost občanského průkazu se odvíjí od věku občana.

 • Pro osoby mladší 15 let je jeho platnost stanovena na pět let.
 • Občané ve věkovém rozmezí 15 až 70 let pak mají svůj doklad platný vždy deset let.

Pokud se blíží konec platnosti vašeho dokladu, s vyřízením nového raději neotálejte. Žádost o nový doklad byste měli podat nejpozději do 15 dnů od konce platnosti dokladu původního, jinak se vystavujete pokutě.

Jak postupovat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu

Stane se to komukoli - ztráta či odcizení peněženky včetně dokladů je hodně nepříjemnou záležitostí, musí se ale urychleně řešit. Neprodleně nahlaste ztrátu občanského průkazu na obecní úřad s rozšířenou působností nebo na služebně Policie ČR. Tyto orgány zavedou údaje o ztrátě do informačního systému evidence OP a následně jsou zaneseny do evidence neplatných průkazů Ministerstva vnitra ČR, do Schengenského informačního systému a také do databáze Interpolu. Tyto kroky zabrání případnému zneužití průkazu.

Nahlášení ztráty občanského průkazu lze také online přes datovou schránku. Pokud však datovku nemáte, budete se muset dostavit osobně. Následně musíte zažádat také o vydání nového průkazu, a to do 15 dnů od nahlášení ztráty původního.

Co je eObčanka a jak ji používat?

Všechny občanské průkazy, které byly vydány po 1. 7. 2018, obsahují povinně čip. Pokud si držitel průkazu tento čip aktivuje, může následně svou totožnost prokazovat také elektronicky při využívání digitálních služeb veřejné správy. Kromě aktivovaného čipu budete potřebovat také čtečku čipových karet a software eObčanka, který je dostupný pro počítače i mobilní telefony.

Jak provést aktivaci?

Aktivaci můžete provést přímo při vyzvednuté nového občanského průkazu, a to zadáním přístupových kódů na pracovišti osobních dokladů na úřadu obce s rozšířenou působností. Aktivovat čip ale můžete i i kdykoliv v průběhu platnosti své občanky. Pokud se naopak později po aktivaci rozhodnete, že elektronické funkce občanského průkazu využívat nechcete, můžete zažádat o jejich deaktivování, a to na lince podpory +420 227 023 444.

POZOR: Pokud elektronické funkce své občanky deaktivujete, opětovná aktivace již není možná a v případě zájmu o využívání elektronických funkcí musíte zažádat o nový občanský průkaz.

Bez čtečky karet a softwaru se neobejdete

Dobrou správou je, že technologičtí výrobci už na doklady s elektronickými funkcemi myslí, a proto dnes na trhu seženete klávesnice i notebooky, které již mají čtečku čipových karet integrovanou. Pokud takové zařízení nevlastníte a nechce se vám do jeho koupě investovat, plnohodnotně vám poslouží i čtečky externí, které pomocí konektoru (obvykle USB) nebo Bluetooth technologie připojíte k počítači i mobilnímu telefonu.

Ceny nejlevnějších externích čteček začínají na 200 Kč, nicméně dbejte na to, aby splňovaly předepsané bezpečnostní normy.

Pro možnost využívat online služeb veřejné správy pomocí elektronické občanky budete v neposlední řadě potřebovat také obslužnou aplikaci eObčanka. Tu si jednoduše stáhnete na webu Identitaobcana.cz a nainstalujete do svého počítače nebo mobilního telefonu.

Přečtěte si náš článek o Identitě občana.

Občanský průkaz v mobilu - aplikace eDoklady

Nejprve je potřeba uvést, že občanský průkaz v mobilním telefonu není totéž, jako využívání eObčanky, o které píšeme výše. Občanský průkaz v mobilu představuje alternativu ke klasické občance, respektive umožňuje prokázat se občanským průkazem nahraným v chytrém telefonu, a to v aplikaci eDoklady.

Digitální podoba dokladů nicméně plastové kartičky zcela nenahradí. Jedná se o dobrovolnou alternativu, kterou uživatelé můžou, ale také nemusí využít. Nicméně v době, kdy stále více lidí využívá možnosti mít nahrané platební a další karty v mobilu, je tato novinka - dostupná od ledna 2024 - pro mnoho uživatelů vítaná.

K nahrání dokladu do telefonu si musíte stáhnout aplikaci eDoklady (dostupná pro Android i iOS). Následně je nezbytné prokázat svou totožnost pomocí digitální identity občana, což můžete učinit přes datovou schránku, bankovní identitu, Moje ID nebo Mobilní klíč k e-governmentu. Po úspěšné registraci a spárování s digitální identitou občana vám aplikace automaticky nabídne možnost zobrazit digitální verzi občanského průkazu, která je co do podoby totožná s vaší klasickou plastovou občankou, a to včetně fotografie.

TIP: Virtuální občanka vám může pomoci například i při vyplňování nejrůznějších online formulářů, kdy informace z virtuálního OP budete moct jednoduše zkopírovat do příslušných polí - třeba při nákupu letenek nebo sjednání cestovního pojištění.

Srovnejte si cestovní pojištění přes naši kalkulačku. Nezávazně a zdarma.

Srovnat cestovní pojištění

Kde se budete moct prokázat občankou v telefonu?

Ačkoli ke spuštění aplikace eDoklady došlo v lednu 2024, její provoz je zatím spíše testovací. Pro oficiální a úplné ověření identity pomocí digitální občanky totiž musí mí i protistrana, u níž se prokazujete, funkční ověřovací aplikaci. Tu však nyní nemají k dispozici všechny potřebné orgány, úřady apod. Jaký tedy bude následující postup a kde budou občanku v mobilu akceptovat?

Prokázat se s ní aktuálně můžete například u ministerstev. Ke službě přistoupily, i když prozatím dobrovolně, úřady některých obcí a krajů. Na to, že digitální občanku přijmou, se ale prozatím nelze spoléhat, neboť akceptovat tento způsob prokázání identity není z jejich strany prozatím povinný. Digitální občanky v neposlední řadě přijímají úřady, se kterými obvykle nepřijdete tak často do styku. Jedná se například o Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad a další.

Ke změně by mělo dojít od července 2024, kdy bude možné se digitální občankou prokázat u policie, na finančním úřadě nebo u soudů. V příštím roce by pak digitální občanku mohli postupně začít přijímat také firmy a další instituce, jako jsou například školy, banky, pošta či zdravotní pojišťovny.

Občanský průkaz je nutnost

Bez občanského průkazu se jednoduše v životě neobejdete. Svoji občanku totiž potřebujete i v běžných životních situacích, jako je například zřízení účtu v bance nebo sjednání hypotéky. Občankou budete prokazovat bance svoji totožnost a bez jejího předložení s vámi žádné úkony neprovede. Uzavření hypotéky je samo o sobě poměrně složitým procesem a splňovat musíte také další kritéria, například:

 • věk (min. 18 let),
 • příjem (vaše příjmy a výdaje budou detailně prověřovány),
 • absence zápisu v registru dlužníků a další.

Před samotnou cestou do banky se rozhodně vyplatí zapátrat po co nejvýhodnější nabídce hypotéky. Jedná se o investici většinou na několik desetiletí, proto doporučujeme udělat si čas na pořádné srovnání nabídek jednotlivých poskytovatelů. K tomu vám poslouží srovnávač hypoték, například naše online kalkulačka. V té během chvíle uvidíte srovnání nabídek hypotečních úvěrů různých bank a nemusíte tedy složitě hledat na jednotlivých webových stránkách. Všechno máte na jednom místě a přehledně seřazené.

Srovnat hypotéky

Zřízení běžného účtu pouze s občanským průkazem

Občanku ale potřebujete i při jednodušších bankovních úkonech, například ani běžný účet si bez průkazu nesjednáte. Nejlepší běžný účet si vyberete také velmi snadno. Naše online kalkulačka nabízí rychlé srovnání dostupných nabídek účtů českých bank a vy tak získáte přehledný seznam včetně uvedení poplatků za vedení účtu a další. Zatímco některé banky nabízejí vedení běžného účtu zdarma, u některých se neobejdete bez poplatků. To vše uvidíte přehledně v online kalkulačce.

porovnání osobních účtů