Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Zrušení nejnižších limitů u povinného ručení

Publikováno: 02.01.2024

Limity pojistného plnění u povinného ručení ve výši 30 milionů Kč nebyly často dostačující na pokrytí škod při nehodách. V novele zákona o povinném ručení se proto tyto limity zvýšily a budou krýt škodu nejméně 50 milionů korun.

Zrušení limitů povinného ručení

K čemu slouží povinné ručení?

Povinné ručení (oficiálně nazývané jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) slouží ke krytí škod, které jsou způsobené vozidlem třetím osobám, a to jak na zdraví, tak na majetku. Je ze zákona povinné a bez jeho uzavření nesmí vozidlo vyjet na silnici. Ten, kdo uzavírá pojištění, je tedy chráněn před možnými negativními finančními dopady při zavinění nehody a pojištění zároveň zajišťuje náhradu újmy na zdraví a škody na majetku pro další účastníky nehody, kteří ji nezavinili.

Jak se liší od havarijního pojištění?

Havarijní pojištění je dobrovolné a kryje majitele vozidla před škodami způsobenými havárií, odcizením, vandalismem, přírodními živly a dalšími. Škoda je kryta i v případě, že je řidič daného vozidla viníkem nehody.

Pokud nemáte sjednané havarijní pojištění, můžete se podívat na různé možnosti krytí v naší kalkulačce, kde si pojištění můžete jak přehledně srovnat, tak potom také sjednat. S případnými nejasnostmi neváhejte kontaktovat naše specialisty, kteří vám rádi a ochotně poradí.

spočítejte si havarijní pojištění

Limity pojistného plnění

Limity u povinného ručení se vždy uvádějí v podobě dvou hodnot, které jsou odděleny lomítkem. Jedná se o limit pojistného plnění za škody způsobené na zdraví a limit za škody na majetku třetích osob. Dříve platila povinnost sjednat si tyto limity na minimálně 35 milionů korun na zdraví a 35 milionů na majetkové škody. To se od nového roku mění. Nejvyšší krytí, které pojišťovny nabízí, činí 250 milionů korun / 250 milionů korun.

Nejnižší limit je u řidičů oblíbený, jelikož se propisuje do konečné částky, kterou za pojistku hradí a ta je ve výsledku nižší. Nebezpečí se skrývá v tom, že pokud limity nejsou dostatečně vysoké a škoda přesáhne jejich hranici, tak musí škodu pojištěný uhradit ze svého. U povinného ručení navíc zcela určitě neplatí, že by s růstem limitu rostlo stejným tempem i pojistné.

Tedy zjednodušeně bývá pravidlem, že pokud si zdvojnásobíte limit, tak nebudete platit dvojnásobné pojistné.

Na to a další věci se můžete přehledně podívat v našem srovnání povinného ručení a najít si to nejvhodnější povinné ručení sobě na míru. Kalkulačka povinného ručení se vám může hodit i v případě, kdy byste si chtěli spočítat, zda na pojistném náhodou nepřeplácíte, a pokud ano, tak můžete pojišťovnu snadno změnit.

kalkulačka POVINNÉho RUČENÍ

Řada lidí k povinnému ručení přistupuje tak, že i pokud nabourají nejnovější a nejmodernější auta, tak se podle nich škoda vyšplhá maximálně na několik milionů. Často používají argumenty, které vycházejí z průměrných škod na českých silnicích. Statistiky ukazuje následující tabulka.

Statistika dopravních nehod v ČR za rok 2023

Počet dopravních nehod 85 935
Celková škoda 6 984 684 000 Kč
Lehce zraněných 20 319
Těžce zraněných 1 409
Počet mrtvých 444

Zdroj: irozhlas.cz

U majetkových škod nastává problém například při nehodách s vlaky, autobusy nebo kamiony. Pokud někdo zaviní nehodu s těmito dopravními prostředky, může čekat opravdu vysoký účet. Škoda při nehodách na přejezdech za rok 2022 dosáhla v průměru 120 milionů korun.

U škod na zdraví pak náhrady za trvalé následky nebo smrt mohou dosáhnout také hodnot v řádu desítek milionů korun. Pokud jsme vás vystrašili a uvažujete o zvýšení svého limitu, tak zavítejte do naší kalkulačky povinného ručení a nechte si spočítat tu pro vás nejlepší nabídku.

Limity 2024

V letošním roce se zákonem stanovené minimální limity zvyšují na 50 milionů korun pro újmu na zdraví a 50 milionů korun pro újmu na majetku. Důvodem tohoto kroku je kromě jiného také to, že narůstalo případů, kdy limit 35 milionů korun na pokrytí škod nestačil. Zároveň dochází ke zdražování cen materiálu, práce a také zdravotní péče. Obecně se však doporučuje uzavřít limit na 100 milionů korun.

Limit 50 milionů u škod na zdraví se bude vztahovat na každou postiženou osobu. U škod na majetku se bude jednat o jednu škodní událost bez ohledu na počet postižených osob.

Nový limit nebude platit jen pro nové smlouvy, ale taky pro ty už dříve uzavřené. Pokud vás pojišťovna nekontaktuje ohledně změny vaší smlouvy, tak se limit změní automaticky. Některé pojišťovny se už dříve vyjádřily, že navýší pojistné limity a nebudou zatím upravovat cenu pojištění.

Najděte si to nejlepší povinné ručení 2024

Změny v povinném ručení se netýkají pouze limitů pojistného plnění. Ruší se zelené karty, které sloužily k prokazování uzavření smlouvy na povinné ručení a budou nahrazeny tzv. online evidencí pojištění. Povinné ručení bude muset nově sjednávat provozovatel vozidla místo majitele, který měl tuto povinnost doteď.

Nově se vymezuje pojem provoz vozidla a povinné ručení se bude vztahovat i na další vozidla, jako jsou malotraktory, zahradní traktory, motokáry a golfová vozítka.

Jste na změny v povinném ručení dostatečně připraveni? Pokud ne, můžete zavítat do našeho srovnávače a my vám se vším rádi poradíme. Jsme k dispozici také na online chatu, e-mailu a zákaznické lince 222 100 200.

kalkulačka POVINNÉho RUČENÍ